Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 5 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: 097 - KADR SÛRESİ
MesajGönderilme zamanı: 03.01.09, 17:22 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 12:14
Mesajlar: 1108
097 - KADR SÛRESİ


Mekkî veya medenî oluşunda iki görüş vardır: Ebu Salih'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre sûre mekkîdir. Mâverdî'nin âlimlerin çoğuna nisbet ettiği Dahhâk ve Mukatil kavlinde ise sûre medenîdir.[1] Vahidî de Medine-i Münevvere'de ilk nazil olan sûre olduğunu söyler.[2]

Allâme Zemahşerî'ye göre. Abese Sûresi'nden sonra inmiştir. [3]1. "Doğrusu, Biz, Kur’an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."Surenin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler

1- Beni İsrail’den bir adamla ilgili rivayetler

a- Ebû Bekr et-Temimî, Abdullah b. Hiban'dan, o Ebû Yahya er-Razi'den, o Sehl el-Askeri'den, o Yahya b. Zaide'den, o Müslim'den, o İbn Ebî Necih'ten, o da Mücahid'den şunu dediğini bize haber verdi:

"Nebî (s.a.v.), İsrail Oğullan'ndan silahlanıp da tam bin ay Allah yolunda cihad eden bir adamı zikretti. Bundan dolayı müslümanlar hayretler içinde kaldılar. Bunun üzerine Allah Teala bu âyetleri indirdi. Nebî (s.a.v.) buyurdu ki:

"Yani Kadir Gecesi, silah kuşanıp cihad eden adamın bin ayından daha hayırlıdır."[4]

b- Mücâhid’ten (r.a.) İbnu Cerîr anlattı:

Benî İsrail'de bîr erkek vardı sabaha kadar namaz kılar sonra akşama kadar düşmanla mücâhede ederdi. Böylece bin ay amel etti. Allahü Teâlâ, Kadr: 97/3 âyetini indirdi, O kadir gecesinde kıyam, Benî İsrail'den olan o kimsenin amelinden hayırlıdır. [5]

c- İbn Ebî Hâtim'in Ebu Zür'a kanalıyla Mücâhid'den rivayetine göre bir gün Hz. Peygamber (sa) ashabına, İsrail oğullarından bin ay Allah yolunda silâh kuşanmış birisinden bahsetmişti. Müslümanlar buna çok şaşırmışlar ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu sûre-i celileyi indirmiştir.[6].

d- İbn Ebî Hâtim'in başka bir kanaldan rivayetinde ise Hz. Peygamber (sa)'in, İsrail oğullarından dört kişinin hiç bir an Allah'a karşı gelmeden seksen sene Allah'a ibadetlerini zikretmesi üzerine ashabın buna şaştığı ve sûrenin bunun üzerine nazil olduğu belirtilmektedir. İsrail oğullarından olan dört kişi bu rivayette Eyyûb, Zekeriyya, Hazkıyel ve Yûşâ ibn Nûn olarak verilmiştir.[7]

2- Beni Ümeyye ile ilgili rivayet:

a- Hasan îbni Ali'den (r.a.): İbnu Cerîr, Hâkim ve Tirmizî anlattı:

Nebî Aleyhisselâm, minberinde Benî Ürneyye'yi gördü. Bu ona kötü geldi, Kadr: 97/1-3 âyetleri indirildi. Senden sonra Benî Ümeyye’nin malik olduğu şeyden daha hayırlıdır.

Kasım Harranî dedi ki: “Biz saydık, o ne ziyâde ne de noksan. Tam bin aydır.”

Tirmizî, gariptir, dedi. Müzeni ve İbnu Kesîr, cidden inkar olunmuştur, dediler. [8]

b- Yûsuf ibn Sa'd'den rivayette o şöyle anlatıyor: Hz. Hasan, Hz. Muaviye'ye biat ettikten sonraydı. Bir adam kalktı ve:

"Mü'minlerin yüzlerini kararttın." veya

"Ey mü'minlerin yüzlerini karartan!" dedi. Hz. Hasan ona:

"Beni azarlama, Allah sana merhamet etsin. Şurası muhakkak ki Hz. Peygamber (sa)'e rüyasında Ümeyye oğullan, onun minberi üzerinde gösterilmiş ve bu Hz. Peygamber (sa)'in hoşuna gitmemişti. İşte bunun üzerine:

"Biz azîmüşşan, mutlaka sana Kevser'i verdik." (Kevser, 108/1) ve

"Biz azîmüşşan mutlaka sana bu (Kur'ân'ı) Kadr gecesinde indirdik. Bilir misin Kadr gecesi nedir? Kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır." âyetlerini indirdi.

Râvî Kasım el-Harrânî der ki:

"Ümeyye oğullarının hükümranlık günlerini saydık tam bin aydı. Ne bir gün fazla, ne bir gün eksik."[9]

Ancak Tirmizî hadisin ğarîb ve ravi Yûsuf ibn Sa'd'ın da meçhul olduğunu da ekler. İbn Kesîr ise münker olduğunu söylemiştir.[10]

Herhalde Abbasî oğullarının Ümeyye oğullarını kötülemek için uydurdukları haberler cümlesinden olmalıdır.[11]Kur'an'ın Kadir Gecesinde İnmesinin Manası:


Kur"an-ı Kerim'in yirmi üç yıla dağılmış olarak bölüm bölüm indiği bi­linmesine rağmen, Kadir gecesinde inmiş olmasının manası onun indirilişinin Kadir gecesinde başlamasıdır. Çünkü Peygamberliğin gelişi Ramazan­da idi.

Zira Allah Tealâ bu surede: "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik." buyururken Duhan suresinde de şöyle buyurmuştur:

"Hâ mim. Açıkça bil­dirilen Kitab'a yemin ederim ki, hakikat biz onu mübarek bir gecede indir­dik. Gerçek biz haber vericileriz. Her hikmetli iş, nezdimizde bir emir ile, o zaman ayrılır. Hakikat biz Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) gönderilenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyla işitenin, kemâliyle bilenin ta ken­disidir." (Duhan: 44/1-6)

Bakara süresindeki "Ramazan ayıdır ki Kur'an onda indirilmiştir. İn­sanlara hidayetin ta kendisidir. Doğru yolun ve hak ile batılı ayırt eden hü­kümlerin nice açık delilleridir." (Bakara: 2/185.) Bu ayetin manası ise, Kur'an'ın inmesi mübarek Ramazan ayında başladı, şeklindedir.

Enfal süresindeki "İki ordunun birbirine kavuştuğu gün kulumuza in­dirdiğimize inanmışsanız.." (Enfal: 8/41.) ayeti ise, Kur'an'ın inmesi ile ilgili bir va­kit belirlememekte sadece, müminlere Muhammed (s.a.)'e Ramazanın on yedinci günü Bedir'de indirilen savaş ahkâmı, melekler ve zaferle ilgili ayetleri hatırlatmaktadır. Bedir günü, Furkan günü olarak anılmıştır. Çünkü, hak ile batılı ayırt etmiştir. [12]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İbnu’l-Cevzî, age. IX,i81. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.

[2] Alûsî, age. XXX,188. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.; El-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’an: 20/129; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6911.

[3] Tefsiru’l-Keşşaf: 4/780; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6911; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.

[4] Mürsel hadistir. Suyuti; ed-Dürr: 6/371. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 387. İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/724. Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 469.

[5] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/724. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/578.

[6] İbn Kesîr, age. VIII,463 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962. Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 469.

[7] İbn Kesîr, age. VIII,464. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.

[8] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/723-724.

[9] Tirmizî, Tefsîru'i-Kur'ân, Kadr, 97/1, hadis no: 3350. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.

[10] Suyûtî, Lübâbu'n-Nukûl, II, 199-203. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.

[11] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/962.

[12] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/575-576.

_________________
" Hayrlar feth olsun ; şerler def olsun !..."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 5 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye