sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Tevhîd Zikri ve Murakabe / M. İhsan Oğuz
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=73&t=5211
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  oguzhan [ 30.12.10, 12:37 ]
Mesaj Başlığı:  Tevhîd Zikri ve Murakabe / M. İhsan Oğuz

(164. Mektub)

TEVHÎD ZİKRİ VE MURAKABE

M. İhsan Oğuz

Meşgul olunan zikir; kulak işitecek halde, harfler düzgünce çıkarılarak hafif bir sesle yapılır.
Buna, "Tehlîl-i Lisânı (Dil İle Tevhîd Zikri)" de denir. Hayatta oldukça, bu vazifeden uzak kalınamaz.

Murakabeye gelince; Hâce Nakşibend Hazretleri bunu: (El-murâkabetu nisyânü rü'yeti'l-mahlûkı bidevâmi'n-nazarı ile'l-Hâlık) "Murakabe, devamlı Yaratan'ı düşünüp O'nun yüceliğine bakarak yaratılanı unutmaktır" sözleriyle tanımlamışlardır. Bu mübarek cümlenin; başlangıçta, ortada, sonda bulunanlara göre mânâları vardır. Bu mânâlar, yazılıp açıklanmakla bitecek şeyler değildir.

Bütün duyuları kendi alışkanlık ve uğraşılarından alıkoyup kalbe başka düşüncelerin girmesine imkân vermeyerek hayâlen et parçasından ibaret kalbe ve oradan kalbin hakikatine, kalbin hakikati ile de bir nitelik vermeksizin Allah'ın Yüce Zâtı'na yöneldiğini düşünmek; bu düşüncesini devam ettirerek Hak Teâlâ'nın has feyzinin kalb latifesine gelişini beklemek ve gözetlemektir. Bu murakabe, "Feyz Kaynağı'ndan feyzin gelişini beklemek" anlamında da tanımlanıp özetlenebilir.

Bu murakabe sırasında, Mürşid'e rabıta edilmez. Ancak; murakabenin başında hâtıraları gidermek, kalbin Allah ile manevî beraberlik ve huzurunu sağlamak için Mürşid'in rûhâniyetinden yardım istenebilirse de, murakabe sırasında yukarıki tanımın dışında kalan hiçbir şeyle meşgul olunmaz.

Murakabe, en uygun ve meşgalesiz bir zamanda yapılmalıdır. Murakabenin öncesinde ve sonrasında; ibâdet ve kullukta bulunmak, Hakk'ın ma'rifet ve rızâsını elde etmek niyetinden başka bir şeyle meşgul olmak da gerekmez.

M. İhsan Oğuz, Mektuplar, 2. Cild, s. 186-187.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/