Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Şeyh Kime Derler-El Hac Muzaffer Ozak
MesajGönderilme zamanı: 21.09.10, 10:54 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 30.12.08, 13:50
Mesajlar: 175
Şeyh Kime Derler? -

MUZAFFER OZAK (K.S.) Hocaefendinin Ziynet-ül Kulub kitabından alınmıştır.


“Nefsinin şerrinden ve şehvetinin isteklerinden, nefs-i havasın nur-u aşkı Hüdâ’ya tebdil etmiş ola.Yahut, sisile-i evliyâdan verasete niyabet sahibi buluna. Halkı, hakka irşada memur olup, halka hakkıyle hâlıkına ibadet ve tâ’at ve haşyetullah ve muhabbetullah mertebelerini tamamlamış halkı hakkıyle bu sıfatlarla talim eyleyene ŞEYH ismi verilmesi el-hak caizdir.”

...

“Vel-hasıl ŞEYH unvanı ile mürşide lâzım olan rumuzâtı cem’etmiş bulunan zata işaret olmakla, mürşitlik sıfatını câmi olan zata hal ve merâtib-i melekutiyyet itibariyle, kemaline binaen ŞEYH ıtlâk olunur.

Bu mertebelere vasıl olmayan kimseleri ŞEYH ismiyle isimlendirmek ve çağırmak, ŞEYH suretine büründüklerinden ötürüdür. Bunlara sahip olmayanlar, HAL ŞEYHİ değil, KIYAFET ŞEYHİ dir.Zira, ŞEYH bir birkaç kısımdır.

Zira, ŞEYH bir birkaç kısımdır.

1-)KAL ŞEYHİ, 2-)YAL ŞEYHİ, 3-)TEKKE ŞEYHİ, 4-)TAKKE ŞEYHİ, 5-) EVRAD ŞEYHİ, 6-)AVRAD ŞEYHİ, 7-)KÜRSİ ŞEYHİ, 8-)KABİLE ŞEYHİ, 9-)HAL ŞEYHİ
Şimdi bunların hallerinden de kısaca bahsedelim ki, okuyanlar müstefid olsunlar:KAL ŞEYHİNİN SIFATLARI:

Bunlar belirli bir tahsil ve terbiyeleri olmayan, ilim okumamış, yalnız işittikleri ile yetinmiş, kulaktan dolma kişilerdir. Bütün hünerleri yerli yersiz konuşmaktan ibarettir. Bu konuşmaları da, hadiseleri akıllarınca yorumlamaktan, kıt ve kısır görüşleri ile tanımlamaktan ileri gitmez. Büyük velilerin bazı seçkin sözlerini ezberleyerek kendilerine mal ederlerse de söyledikleri ile kendileri de âmil olmazlar ve bu lafebeliği ile halkı dalâlete sevkederler. Tabiatiyle kendileri dalâlette kaldıkları gibi kendilerine tâbi olan safdilleri de dalâlette bırakarlar.

....

Buna mukabil, yalan-yanlış ve yerli yersiz derleme, şundan bundan kapma fikirler ve sözlerle halkı idlâl etmek küfrü icap ettirir. Üstelik, akılları ermediği, kafaları almadığı halde sırf bilgiçlik taslamak ve (Ne bilgili adam!) dedirtmek için ahkam çıkartmaları ve bunu yaymaları da, yalnız zihinleri karıştırmakla kalmaz, ibadullahı (Allah’ın kullarını) sapıklığa ve iymansızlığa götürür. Binaenaleyh, bu gibi mülhidlere yakın olanların haktan uzak kalacakları şüphe götürmez bir gerçektir.

Ashab-ı kiramı, e’imme-i müctehiddiyni ve diğer din büyüklerini çekiştirmek, tenkid etmek ve (Sofuların namazları varsa biz aşıkların niyazımız vardır.) gibi beyanlarla şeriat-i gara-i Ahmediyyeyi küçümsemek, kendilerine evliyâ süsü vermek, ibadullahı namazdan, niyazdan, oruçtan, hac dan zekattan men’etmek suretiyle hak yolunu kat’eden bu gibi yol kesicilerden bu insan şeytanlardından son derece kaçınmak ve uzak durmak, hakka talip olanlar için bir vecibedir.


YAL ŞEYHİNİN SIFATLARI:


Evliyâ’ullah kisvesine bürünerek, kendilerini halka evliya gibi gösteren bu sınıf da, bu sayede dünya menfaati cem eyleyen kimselerdir. Bu gibiler için âhiret bahis konusu değildir, bunların cennetleri yemekten, içmekten ve vücutlarının belirli birkaç uzvuna hizmet etmekten ibarettir.

Bunlardan ırak olanlar da hakka yakın olurlar. Bununla beraber, bu güruhun yukarıda zikrolunan kal şeyhlerinden daha az zararlı olduklarını da kaydetmek lazımdır. Zira bunlar insanlara yalnız maddi bakımdan zarar iras ederler.TEKKE ŞEYHİNİN SIFATLARI:


Bunlar da, şeyhi bulundukları tekkenin maaşı ve geliri ile geçimlerini sağlayan ve adeta memur gibi vazife gören kimselerdir. Umumiyetle tekke şeyhleri böyle olmakla beraber, aralarında arif-i billah ve vasıl-ı illallah olanlar da pek çoktur. Unutmamalıdır ki, ameller niyet iledir.TAKKE ŞEYHİNİN SIFATLARI:


Takke şeyhleri, mücerret kıyafete ve dış görünüşe önem veren, şeyhliği yalnız tâc, hırka, kemer ve asa gibi Evliyâ’ullah kisvesinden ibaret zanneden ve o kıyafete bürünek, giymeğe ve taşımağa hakkı olmadığı halde, kıyafette ve zâhirde kalan kimselerdir. Hz ÜMMİ SİNAN kaddesallah-ül-Mennân efendimizin buyurdukları gibi;Ümmi Sinan yol ayan
Oluptur belli beyan;
Dervişlik yolu heman,
Tâcı hırkası değil,

Diğer bir Veliyullah da şöyle buyurmuşlar

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka,
Alırdık onu biz de otuza, kırka…

Evliyâ’ullahın kıyafetine büründükleri ve derviş gibi göründükleri halde, dervişliğin hallerinden haberleri dahi bulunmayan ve dervişliği ancak kıyafet giyinmek, mânasını anlamadan devran ve kıyam tevhidi ve kıyam ism-i celali diyerek zikrullahı oyun zanneden, okunan nutukların mâna ve medlûllerine aslâ dikkat etmeyerek o nutuklarla dahi uyanmayan, yalnız; (şurası, şu makamla okunacak, burası da ses kaldırılacak, burada indirilecek…. ) gibi ihtarlarla zikrullahın sırf zâhirine önem verenler; tarikatin zâhirinde kalan gafillerdir ki, bunlara TAKKE ve HIRKA ŞEYHİ denir.EVRAD ŞEYHİNİN SIFATLARI:

Hal ve iktidarını nazarı itibara almadan, tam mânasıyle irşâd etmeden müritlerine bol bol zikir ve evrâd veren, müritleri ile alakadar olmayan ve onları taht-ı mürakabesine almayan kimselerdir. Bunlar, şeyhliği müritlerine binlerce esma vermekten ibaret sanırlar ve müritlerini islâha muktedir olamadıkları gibi, onları zikr-ü tevhid, evrâd-ü ezkâr ile usandırırlar ve hatta akıldan ederek tımarhaneye yollarlar.

Mürşit, hastasının derdine göre ilaç vermesini bilmeli ve hastalığın cinsine ve mahiyetine göre tedavi usullerine âşina olmalıdır. Günde belirli fasılalarla azami üç aspirin verilecek hastaya, on aspirin birden yutturulursa helak olacağı gibi, müridine günde on bin tevhid, on bin ismi-i celâl, on bin ismi-HÛ veren evrâd şeyhi de aynı şekilde müridini helak etmiş olur, değil esmâ-i ilahi, bir kimse günde on bin defa çivi dese deli olur. İnsaf gerek!… böyle bol zikri kaldıramayacak müride, bu kadar esmâ verilirse, ya usanır veya deli olur.AVRAD ŞEYHİNİN SIFATLARI:

Bunlar da, ehlullah kisvesine bürünen, şeyh gibi görünen ve meydan-ı evliyâyı nefs-i emarelerine alet eden şehvetperest aşağı ve bayağı mahlûklardır. Çocuğu olmayan kadınları, çocuk sahibi olmadıkları için göbeklerine yazı yazmak bahanesiyle soyan ve o safdilleri behimi arzularına râm eden ve bu suretle ibadullahın namus ve iffetleri ile oynayan, din namına, tarikat adına halkın ırzına tecavüz eden âdi, sapık ve denî kimselerdir ki, bunlara da avrad şeyhi tabir olunur. Bunlardan da ırak olanlar hakka yakın olurlar. Bu gibi şerirlerden Allah’a sığınırız. Bunlar, iblisin uşakları, nefsin ve isteklerinin eşekleridir. Bu gibilerin âhirette en şiddetli azabı tadacakları muhakkaktır. Ne var ki, tövbe ederlerse, Allahu tealâ tövbeleri kabul edicidir.


Kaynak:El Hac MUZAFFER OZAK, Ziynet-ül Kulub, Salah Bilici Kitabevi,1973.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Şeyh Kime Derler-El Hac Muzaffer Ozak
MesajGönderilme zamanı: 21.09.10, 11:06 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 22:59
Mesajlar: 666
Ömer Dağıstani efendi, Fetvalar eserinde "neden sahte (ehil olmayan) Şeyhler de dünyada görülüyor?" sorusuna, "Hikmet-i İlahi; hakikisinin yanında sahteleri de olacak. Allah'ın Sünneti böyledir. Tıpkı, gerçek Peygamberler yanında, sahte (yalancı) peygamberlerin de görülebilmesi gibi... İmtihan dünyası." anlamında bir cevap vermiştir.

Ozak Hz.lerine ait olan yukarıdaki yazı da amenna haktır ve sahtelere işaret etmiştir.

Lakin doğru söz ile batıl mana kastedilmemesi için dikkat etmek lazım: Her asırda 313 büyük Mürşid-i Kamil yani ehil, yetkili, kamil ve mükemmil (yetişmiş ve yetiştirebilen) Şeyh efendi yeryüzünde mevcutturlar. Onlar Peygamberlerin varisleridir. Kıyamete kadar da Hakkı ayakta tutacaklardır.

Şimdi isterse piyasada 1000 tane sahtesi olsun. Sahtenin çok olması hakiki olanlarına zeval getirmez. Sahtesi var diye hepsi öyle demek hakkaniyetsizdir ve insafsızdır. Cinayet olur. Yol kesmek, eşkiyalık alametidir. Sahteler var diye hakikileri yok saymayacağız.

Bununla birlikte, sahte Şeyhlerin de öyle sanıldığı kadar çok olmadığını ifade edelim. Zaman zaman görülseler de o kadar yaygın değildir; bugün meşhur olmuş hemen 10 yerin 8'i hakikidir; silsilesi sağlamdır ve irşada ehil/yetkili olduğu eserlerinden/müridanından/hizmetlerinden çok rahat bir şekilde anlaşılabilmektedir.

Efendim, hakikisi nasıl anlaşılır? Bunun için çok ölçüler var da biz önemlilerinden bir tanesini arz edelim:

İtikadı Ehli Sünnet ve'l Cemaat üzerinde olmalı, Ehli Sünnet mezheplerine göre titiz amelde bulunmalı.

Şeriattan (Emir ve Yasaklardan) taviz veriyor; Ehli Sünnet akaidine zıd fikirlerle tebarüz ediyorsa biliniz ki o hakiki bir Mürşid-i Kamil değildir.

Böyle bir Mürşid'e rastladınız mı Allah'ın izniyle gerisi gelecektir.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye