Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: RAMUZ EL-EHADİS'ten Müjde Hadisleri (Derleyen: S.A.)
MesajGönderilme zamanı: 13.01.14, 16:16 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 24.09.09, 08:49
Mesajlar: 25
RAMUZ EL-EHADİS
(HADİSLER DERYASI)
I ve II. CİLT


Musannif
Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi (k.s.)

Mütercim
Abdülaziz Bekkine (k.s.)Mü’min kardeşlerimiz için müjdeli hadislerden bazıları seçilmiştir. Umarız ki, Rıza-i İlahiye vesile olur.


***

Bir kimse “subhanallahi ve bi hamdihi” derse ,Allah bu sebeple onun için cenette bin ağaç diktirir ki kökleri altından , dalları inciden ,meyvaları da kaymaktan yumuşak , baldan tatlıdır. Her alındığında yerine yenisi gelir. Hz.Enes (r.a.)
***
Bir kimse sabahleyin “maşallahu la havle vela kuvvete illa billah, eşhedü ennallahe ala kulli şey`in kadir” derse o günün hayrından nasibdar olur ve şerrinden kurtulur. Bunu akşamleyin söylerse o gecenin hayrından merzuk olur, şerrinden kurtulur. Hz.Ebu hureyre (r.a.)
***
Bir kimse secdede üç kere “rabbiğfirli” derse başını secdeden kaldırmadan mağfiret olunur. Hz.Ebu Said (r.a.)
***
Bir kimse hergün bir kere “sübhanallahi kaimiddaimi , sübhanallahi hayyil kayyumu, subhanallahil hayyilezi la yemutu, subhanallahi azimi bi hamdihi, subbuhun, kuddusun rabbul melaiketi verruhi, subahnallahi aliyyil a`la, subhanahu ve teala” derse cennetten yerini görmeden veya onun için bir başkası görmeden vefat etmez. Hz.Enes (r.a.)
***
Ya Ali (r.a.), sana bir dua öğreteyim ki ,onunla dua ettiğinde zerreler adedince günahın olsa mağfiret olursun:”Allahümme la ilahe illa entel halimül hakim, tebarek te Subhaneke Rabbul-Arşil Azim.” Hz. Amr ibni Murre (r.a.)
***
Bir kimse cuma namazından sonra yedişer kere “kul huvallahu ehad, kul euzu birabbil felak, kul euzu birabbin nas” surelerini okursa, Aziz ve Celil olan Allah bu sebeple onun diğer cumaya kadar zarar ve kötülüklerden korur. Hz.Aişe (r.a)
***
Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Beni birgün zikredeni veya bir makamda benden korkanı ateşten çıkarın.” Hz.Enes (r.a.)
***
Kimseden bir şey isteme, sana cennet var. Kızma, yine cenneti hak edersin. Güneş batmadan yetmiş kere istiğfar et, Allah senin yetmiş senelik günahını affeder. Dedi ki :”benim yetmiş senelik günahım yok.” .Buyurdu ki, baban için, dedi ki:”Babamın de yetmiş senelik günahı yoksa ?” ,buyurdu ki ev halkı için. Dedi k :”Ev halkımın da yoksa ?” buyurdu ki ,komşuların için. . Hz. Abdurrahman İbni dahim(r.a.)
***
Bir kimse bir gecede bin ayet okursa Allah’a, kendinin yüzüne güler bulduğu halde mülaki olur. “Ya resulallah bin ayet okumaya kimin gücü yeter?” diye sorulunca , Resulallah “Bismillahirrahmanirrahim Elhakümüttekasür..”ü sonuna kadar okudu da şöyle buyurdu: Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki bu sure bin ayete bedeldir. Hz.Ömer (r.a.)
***
Bir kimse bir din kardeşinin dünya hacetlerinden bir hacetini görürse Allah (c.c) onun yetmiş iki hacetin görür ki ,en kolayı mağfirettir. Hz.Enes (r.a.)
***
Bir kimse sabah ve akşam “Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vağduke mestetağtu euzu bike min şerri me sanağtu ve ebuu leke bi niğmetike aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli fe innahu le yağfiruzzunube illa ente” derse o günü veya gecesi ölürse cennete girer.
Hz.Abdullah İbni Bureyde(r.a.)
***
Bir kimse La ilahe illallah kable kulli şey’in, La ilahe illallah bağde kulli şey’in,La ilahe illallah yekba rabbuna ve yefni kulli şey’in” derse kederden ve kaygıdan kurtulur. Hz.İbni Abbas (r.a.)
***
Bir kimse “Allahummağfirli ve lilmü’minine vel mü’minat” derse her mü’min adedince sevab alır. Hz.Ümmü Seleme (r.a.)
***
Bir kimse “ Subhanallahi ve bi hamdihi ve estağfirullahe ve etubu ileyh” derse söylediği gibi yazılır. Sonra bu söz arşa asılır ve o kimse Allah’a (z.c. hz.) kavuşuncaya kadar sahibinin işlediği hiç bir günah onu silmez ve o söylediği gibi mühürlü olarak kalir. Hz.İbni Abbas (r.a.)
***
Bir kimse hergün yüzünden ikiyüz ayet okursa , kabrinn etrafındalki yedi kabir hakkında şefaatçi kılınır. Müşrik bile olsalar , ana babasından azabı hafifletilir. . Hz.Ebu Derda(r.a.)
***
Bir kimse her farz namazdan sonra “Ayet-el kursi” yi okursa onu cennete girmekten hiç bir şey alıkoyamaz, ölümden gayrı. Hz.Ebu Umame(r.a.)
***
Bir kimse her gece “iza vaka’atil vakıa” suresini okursa ona ebedi olarak fakirlik isabet etmez .Ve bir kimse her gece “La uksimu bi yevmil kıyame” suresini okursa , kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi olduğu halde Allah’a (z.c. hz.) mulaki olur. Hz.İbni Abbas(r.a.)
***
Bir kimse dört halden kaçınmak şartı ile (cana, mala, ırza dokunmaz ve içkiden korunursa.) “ihlas” suresini yüz kere okursa Allah(z.c. hz.) onun elli senelik hatasını affeder. Hz.Enes (r.a.)
***
Bir kimse her farz namazından sonra on kere “İhlas” okursa , Allah (c.c.) kendisine rıza-i şerifini ve mağfiretini lazım kılar. Hz.İbni Abbas(r.a.)
***
Bir kimse elli defa “ihlas” suresini okursa Allah(c.c) onun elli senelik günahını affeder Hz.Enes (r.a.)
***
Bir kimse “Kul huvallahu Ehad” suresini ikiyüz kere okursa, Allah (z.c. hz.) onun iki yüz senelik gunahını affeder. Hz.Enes (r.a.)
***
Bir kimse bin kere “ihlas” suresini okursa kendini Allah (z.c. hz.) den satın almış olur
Hz.Huzeyfe (r.a.)
***
Hiç bir müslüman yoktur ki eceli gelmeyen hastayı ziyaret eder ve yedi kere . “Es’ellullahel azim Rabbilarşilaziym en yeşfieke” desin de o hastaya afiyet verilmesin. Hz.İbni Abbas (r.a.)
***
Bir müslüman yoktur ki, hasta bir müslümanı sabahleyin ziyaret etsin de akşama kadar 70.000 melek ona dua ve istiğfar etmesin ve akşam gidene de sabaha kadar 70.000 melek dua ve istiğfar etmesin. Kendisine cennetede bahçe verilir. Hz.Ali (r.a.)
***
Hiç bir nimet yoktur ki,her karşılaştığında kul hamdi yenilesin de Allah (c.c) ona sevabı tazelemesin.Hiç bir musibette yoktur ki her hatırlandığında kul yeniden “inna lillah ve inna ileyhi raciun” desinde Allah (c.c) onun ecir ve sevabını yenilemesin.Bu olmaz. Hz.Enes (r.a.)
***
Bir insan yer doyar, içer kanar ve şunu söylerse “Elhamdulillahillezi et’ameni ve eşbaani ve sekani ve ervani” , anasından doğduğu gibi günahlarından çıkar. Ebu Musa (r.a.)
***
Bir kimseye Allah (c.c) rızk verirse “Elhamdulillah” ı çok etsin. Kimin rızkı geri kalırsa istiğfar etsin.Bir iş kendisine hüzün verirse “La havle vela kuvvete illa billah” desin.
Hz.Ali (r.a.)
***
Bir kimseye Allah (c.c) nimet verir ve o kimse onun devamını isterse çok “La havle vela kuvvete illa billah” desin.Sonra “bostanına girdiğin zaman Maşallah la havle vea kuvvete illa billah demeli değilmiydin?” mealindeki ayeti okudu. Hz.Ukbe ibni Amr (r.a.)
***
Kim abdest alırda abdestini tam yapar, sonrada abdestini bitirdiği sırada “Subhaneke allahümme ve bihamdike, eşhedu en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk” derse, o adesti bir mühürle mühürlenir, arşın altına konur ve kıyamete kadar bir daha açılmaz.
Hz.Ebu Said (r.a.)
***
Kim abdest alır da abdesti güzel yapar ve sonra gözünü semaya kaldırıp da “Eşhedu en lailahe illallahu vahdehu la şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu” derse, ona cennetin sekiz kapısı açılır ve hangisinden isterse ondan girer.
Hz.Ömer (r.a)
***
Kim abdest alırda temiz bir havluyla kurulanırsa bunda bir beis yoktur. Kim bunu yapmazsa bu efdaldir. Zira abdest suyu diğer amellerle beraber tartıya girer.
Hz.Ebu Hureyre (r.a)
***
Kim şu benim abdestim gibi abdest alır da sonra vesvesesiz iki rekat namaz kılarsa Allah (c.c) onun günahlarını affeder. Hz.Osman (r.a)

***
Kim abdest alır ve onu güzel alırsa hatalar tırnaklarının altına varıncaya kadar bedeninden dökülür çıkar. Hz.Osman (r.a)
***
Kim abdest alırda abdesti güzel yapar ve müslüman kardeşini sevap umarak ziyaret ederse cehennemden 70 yıllık bir mesafe uzaklaştırılır. Hz.Enes (r.a)
***
Bir kimse abdestin arkasından “İnna enzelnahu fi leyletil kadr” suresini bir kere okursa sıddıklardan olur . Onu iki kere okuyan şehidler divanındadır. Onu üç kere okursa Allah(z.c. hz.) onu peygamberleri haşrettiği gibi haşreder. Hz.Enes (r.a.)
***
Bir adamın namaz için abdest alıp temizlenmesi üzerine Allah (c.c) onun günahlarını örter, namazın sevabı ise kendisine fazladan kalır. Hz.Enes (r.a)
***
Yeryüzünde bir müslüman yoktur ki, farz namazı için layıkı ile abdest alsın da o gün ayaklarının yürüdüğü, ellerinin tuttuğu, gözlerinin baktığı, kulaklarının dinlediği dilinin söylediği, nefsinin arzuladığı fena şeylerden mağfiret olunmasın. Hz. Ebu Hureyre (r.a)
***
Bir kul abdesti layıkıyla alırsa Allah (c.c) onun gelmiş geçmiş günahlarına mağfiret eder.
Hz.Osman (r.a)
***
Bir kimse gece temiz abdestle yatarsa onun yanında bir melek bulunur ve o melek gecede bir saat bile durmaksızın “ Allah’ım senin şu filan kulunu affet , zira o abdestli yattı” der.
Hz.İbni Abbas (r.a)
***
Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehid olarak ölür. Hz.Enes (r.a)
***
Bir kimse evinden çıktığında “Bismillahi tevekkeltu alallah la havle vela kuvvete illa billah” derse ona “sen tekefful olundun ve korundun” denir ve şeytan ondan uzaklaşır. Hz.Enes (r.a)
***
Bir kimse on kere “eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ilahen vahiden ehaden sameden lem yettahiz sahibeten vela veleden velem yekun lehu kufuven ehad” derse Allah(c.c) onun için kırk milyon sevab yazar. Hz.Temim Eddari(r.a)
***
Bir kimse günde yüz kere “La ilahe illallahu melikul hakkul mubin” derse bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından onun için yoldaş olur. Ve bununla zenginliği celbetmiş olur.Ve cennetin kapısını çalmış olur. Hz.Ali (r.a)
***
Bir kimse sabahleyin “Euzu billahi semi’ul alim mineşşeytanirracim” derse sabahtan akşama kadar şeytandan emin olur. Hz.Enes (r.a)
***
Bir kimse hergün sabah akşam yedi kere “Hasbiyallahu la ilahe illallahu ve aleyhi tevekkeltu ve huva rabbul arşil azim” derse Allah (c.c) onun dünya ve ahiret işlerinden ehemmiyet verdiklerine kafi gelir.İster dilden söylesin ,ister kalbden.
Hz.Ebud Derda (r.a)
***
Bir kimse “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huva ala kullu şey’in kadir” derse bu sözü hiçbir sevab geçemez ve kendisinde de hiçbir günah kalmaz. Hz .Ebu Umame (r.a)
***
Bir kimse yatağa gireceği zaman 3 kere “estağfurullah ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh “ derse, Allah (c.c) onun günahlarını deniz köpüğü kadar da olsa ve ağaçların yaprakları adedince de olsa, “Aalic” kumlarının adedince de olsa ve dünya günleri sayısınca da olsa Allah (c.c) mağfiret eder. Hz.Ebu Said (r.a)
***
Bir kimse yatağına girerken temiz olarak “Elhamdulillahillezi ala fekahera, velhamdulillahillezi yuhyil mevta ve huva ala kulli şey’in kadir” derse günahlarından anasından doğduğu gün ki gibi çıkar. Hz. Ebu Umame (r.a)
***
Bir kimse “cezallahu Muhammeden anna ma huve ehluh” derse yetmiş katibi bin sabah yormuş olur. Hz. Aişe (r.a)
***
Bir kimse bir amayı kırk adım yed ederse cenneti hakeder. Hz.İbni Ömer (r.a)
***
Bir kimse günde yüz kere “La ilae illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huva ala kulli şey’in kadir” derse, bu onun için on köle azadına bedeldir.Ve ayrıca kendisine yüz hasene yazılır.Yüz günahı silinir ve bu sözler kendisi için o gün akşama kadar kendisi için şeytandan korunmaya vesile olur.Hiç bir kimse o gün ondan daha efdal bir amelle gelemez meğer ki onun yaptığından daha fazlasını yapmış bir kimse ola.
Hz. Ebu Hureyre (r.a)
***
Bir kimse yüz kere “Subhanallahi ve bihamdihi” derse deniz köpüğü kadar günahları olsa da yine silinir. Hz. Ebu Hureyre (r.a)
***
Bir kimse sabaha çıktığında bin kere “subhanallahi ve bihamdihi” derse nefsi Allahu Teala’dan satın almış olur. Hz.İbni Abbas (r.a)
***
Bir kimse Cuma namazından sonra yerinden kalkmadan evvel otururken yüz defa “Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahilazim ve bihamdihi estağfirullah” derse, Allah (c.c) onun yüzbin günahını, ebeveyninin de yirmidört bin günahını affeder.
Hz. İbni Abbas (r.a)
***
Bir kimse “Allahümme ainni ala şukrike ve zikrike ve husnu ibadetik” derse duada lazım gelen gayreti yapmış olur. Hz.Ebu Said (r.a)
***
Bir kimse “La ilahe illa ente subhaneke amiltu suen ve zalemtu nefsi fetub aleyye inneke entettevvaburrahim” diye tövbe ederse , cepheden kaçmış bile olsa günahları mağfiret olur. Hz.İbni Abbas (r.a)
***
Bir kimse la’yı uzatarak (hakkını vererek), “La ilahe illallah” derse onun dört bin büyük günahı yıkılır. Hz.Enes(r.a)
***
Bir kimse muhlisen “La ilahe illallah” derse, cennete girer. “Denildi ki halka söyleyeyim mi?”, buyurdu ki: “Ben tembelliğe düşmelerinden korkuyorum.” Hz.Enes (r.a)
***
Bir kimse “La ilahe illallah” derse, Allah(c.c) indinde ona “Bir ahid” yazılır. Kimde “Subhanallahi ve bi hamdihi” derse onada yüz yirmi dört bin hasene yazılır.
Hz. İbni Ömer (r.a)
***
Bir kimse güneş doğmadan yüz defa “Subhanallahi ve bihamdihi” derse ve güneş batmadan evvelde yüz kere “Subhanallahi ve bi hamdihi” derse bu onun için yüz deve kurban etmeden daha hayırlı olur. Hz.Abdullah İbni Amr (r.a)
***
Bir kimse hergün üç kere “Salevatullahu ala Ademe” derse, günahları deniz köpüğünden daha çok olsa da Allah (c.c) onun günahlarını affeder ve kendisi cennette Adem (a.s) ‘a arkadaş olur. Hz.Ali (r.a)
***
Bir kimse onbir kere “La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden sameden lem yelid ve lem yuled velem yekullehu kufuven ehad” derse, kendisne iki milyon sevab yazılır. Kim artırırsa Allah (c.c) ‘da ona artırır. Hz.Ebu Evfa (r.a)
***
Bir kimse sabahleyin üç kere “Euzu billahissemiul alim mineşşeytanirracim” derse “Haşr” suresinin sonundan üç ayet okursa , Allah (c.c) ona yetmişbin melek vekil eder ki onlar, akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin söylerse yine bu menzilede olur. Hz.Ma’kil İbni Yesar (r.a)
***
Kime hem, gam, hastalık ve şiddet isabet eder de “Allahu rabbi le şerike leh” derse bu musibetlerden kurtulur. Hz.Esma binti Uveys (r.a)
***
Bir kimse tesbih ,tehlil, tekbir veya tahmid üzere uyursa kıyamet gününde onun üzerine baas olur. Kim de gaflet üzere uyursa kıyamet gününde onun üzerine baas olur. Öyleyse kendinizi zikir üzerine uyumaya alıştırın. Hz. Hakem İbni Umayr (r.a)
***
Ne ben, ne de evvelki peygamberler “Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” sözünden daha efdal bir tesbihle tesbih etmedik.
Hz.Ebu Hureyre (r.a)
***
“Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız dünyada bana en çok salât ve selam getireninizdir. Kim ki Cuma günü ve Cuma gecesi bana salât-ı şerife getirirse Cenâb-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salât edeni haber verir.Adı, nesebi ve kabilesine kadar. Bende beyaz bir deftere yazarım.” Hz.Enes (r.a)
***
“Kıyamet günü Allah’ın kullarının en efdâli çok hamd edenlerdir.”
Hz.İmran ibni Huseyn(r.a
***
“Hediyenin ve ihsanın en efdâli kelamı hikmetten bir kelimeyi öğrenip başkasına öğretmektir ki bu kendisi için niyet-i sâdıka ile bir sene ibadetten hayırlıdır.” Hz.Enes (r.a)
***
“Bir aile halkı birbirini yokladıklarında Allah onların rızkını genişletir ve kolay kılar.Ve onlar Allah’ın dairesi himayesi altında bulunurlar.” Hz.İbni Abbas (r.a)

***
“Bütün iyiliklerin yarısı ibadet ve yarısı da duadır.” Hz.Enes (r.a)

***
“Bir adamın din kardeşi için gıyabında yaptığı dua müstecab olur ve dua edenin başında bir melek “amin” der ve “sana bir o kadar” diye söyler.” Hz.Ebu Derda (r.a)

***
“Size amellerinizin en hayırlısını, en temizini, derecelerinizi en fazla yükseltenini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olanını ve düşmanla karşılaşıp sizin onların, onların da sizin boyunlarını vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? ALLAH’I ÇOK ZİKREDİNİZ.”
Hz.İbni Ömer(r.a)
***
“Kıyamet gününde amel yönünden arz ehlinin en efdalini size haber vereyim mi? O öyle bir adamdır ki hergün yüz defa ihlâsla ‘La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh’ der. Ancak- bundan fazlasını söyleyen müstesna.” Hz.İbni Mes’ud (r.a)
***
“Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercetten şehirler vardır ki onlar cennette yıldızlar gibi ışık verirler. Ve bunlar Allah rızası için birbirine muhabbet edenler içindir. Cennette öyle köşkler vardır ki içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Bunlar, sözü hoş, selamı çok olana, yemeği çok yedirenlere, oruca devam edenlere ve gece namazı kılanlara verilir.” Hz.İbni Ömer (r.a)
***
“Herhangi bir adam bir hastayı ziyarete gidince Allah’ın rahmetinde yüzer ve onun yanında oturunca da bu rahmete gömülmüş hale gelir.” Hz.Enes (r.a)
***
“Cennet anaların ayaklarının altındadır.” Hz.Enes (r.a)
***
“Dua belayı karşılar.” Hz.Ebu Hureyre (r.a)
***
“Dua mü’minin silahıdır ve dinin direğidir.Göklerin ve yerin nurudur.” Hz.Ali (k.v)
***
“Dua ibadetten ibarettir. Allah buyuru ki, “Bana dua edin, ben size icabet edeyim.”
Hz.Numan ibni Beşir (r.a)
***
“Dua rahmetin anahtarıdır.Abdest namazın anahtarıdır.Namaz da cennetin anahtarıdır.” Hz.İbni Abbas (r.a)

============================================================================
Hazırlayan, okuyan ve paylaşanlardan ALLAH RAZI OLSUN...


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye