Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 20 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 06.01.09, 14:49 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ

-Q-


[ Eğin, 20 Aralık 1914 - İstanbul, 13 Ocak 2004 ]

Hazret-i Şeyh Mustafa Karadağ 20 Aralık 1914 tarihinde Erzincan ili Eğin (1922’de Kemaliye adı verilmiştir) ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kendi ifadesine göre 1932 yılında İstanbul’a gelmiş ve ömrünün geriye kalan 72 yıllık büyük kısmını İstanbul’da yaşamıştır. Gençlik yıllarından itibaren tasavvufa eğilim göstermiş; İstanbul’daki meşayihin sohbet meclislerini izlemiştir. Türkiye’den Hacc’a izin verilmesini müteakip 1949 yılı Hacc kervanına dahil olarak gemi ile ilk Hacc’ını ifa etmiştir.

Kadiriyye tarikatında başladığı tasavvufi eğitimini Nakşbendiyye seyr ü sulûku ile tamamlamıştır. 1973 yılında Şam’da bulunan Nakşbendiyye’nin Halidiyye-Dağıstaniyye koluna mensub Abdullah Dağıstani (K.S.) tarafından Hazret-i Şeyh Muhammed Nazım Hakkanî vasıtası ile İstanbul’da vazifelendirilmiştir. Ömrünün son yıllarında İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan tarihi Bedevi Dergahı’nın ihya edilmesine öncülük etmiş ve asliyetine uygun olarak restore edilen bu tarihi mekandaki irşad faaliyetine çeşitli hastalık ve rahatsızlıklarına rağmen vefatı anına kadar devam etmişlerdir. 13 Ocak 2004 günü öğle saatlerinde rahatsızlanmasını müteakip vefat etmişler ve uzun yıllar ikamet ettiği Beylerbeyi-Küplüce sırtlarındaki Küplüce Camii haziresindeki kabrinde toprağa verilmişlerdir.

Bir külliye şeklindeki Bedevi Dergahı’nda kurulmasına öncülük ettiği “Aşevi” ile civardaki ve hatta İstanbul’un uzak yerlerinden fukaraya hergün sıcak yemek dağıtılmasına vesile olmuştur. Bu hayır kapısının vefatından sonra da sürdürülmesini arzu etmişlerdir.

Resim
1995

Kendisini ziyaret eden ayrım yapmadan bütün Allah kullarının, derdlerinin izale edilmesi ; maddi-manevi sıkıntılarının giderilmesi için şefkat ve merhamet gösterirlerdi. Kendisinden dua ve nasihat isteyenlere ehl-i sünnet vel cemaat yolu üzerinde müstakim olmalarını Allah’a kulluk yolunda azim ve gayret ile cihad etmelerini tavsiye ederdi. Kendisini ziyaret eden değişik silsile ve tarikatlara mensub sufilere Hakk yolunda yürürlerken diğer meşreb salikleri hakkında olumsuz konuşmamalarını ihtar eder ; gördükleri- şahid oldukları bir yanlış olduğunda bunu güzel bir üslub ile karşıdaki kişinin asabiyet duygularını harekete geçirmeden izah etmelerini rica ederdi. Bu izah eğer bir fitneye yol açma ihtimali taşıyorsa asla cedelleşmeye girilmemesini öğütlerdi. Lüzumsuz söz ve lakırdıların insanların manevi kemali yolunda en önemli engel olduğuna işaret ederek tasavvufun “ele-bele-dile sahib olunması” esasını sık sık vurgulardı.

Gündelik siyasi olaylara asla karışmadığı gibi sevenlerine de tefrikaya yol açan siyasi taasubdan uzak durmalarını ihtar etmiştir. Bununla birlikte ülke gündemindeki konularla da ilgisini son gününe kadar diri tutmuştur. Her gün kendisine getirilen gazetelerde yer alan haberleri inceler ; bazı köşe yazılarını sevenlerine okutarak dinler ; yorumlardı. Tasavvuf dünyadan el-etek çekmek olarak algılayan ve algılatan zihniyete karşı çıkar; İmam-ı tarikat Abdulhalık Gücdüvani (K.S.)'nin "halvet der encümen" -toplum içerisinde Hakk ile olma- kuralına dikkat çekerdi.

İnananların her sahada aktif ve başarılı olmalarını arzu ederdi. Sevenlerinden bir sanatçının İstanbul dışında açılan Geleneksel Türk Sanatları Sergisi'ni özellikle teşrif etmiş ve sergiye eserleriyle katılan sanatçıları "Allah Cemil'dir ; cemali sever..." diyerek sanat yolunda ilerlemeleri ve Allah'ın kendilerine lutfettiği yeteneği sonuna kadar geliştirerek eser üretmeleri yolunda teşvik edici sözlerle gönüllerini almıştı.

Evliyadan büyüklerinin makamlarını ziyareti çok sever; ve bunu sevenlerine de öğütlerdi. Seyahat esnasında bir beldeye girilirken o beldeden güzeran etmiş veya o beldede medfun bulunan evliyaullah-ricalullah ruhaniyetlerine armağan edilmek üzere Kur’an ayetleri okunmasını tavsiye ederdi. Yalova’da Güney köyünde medfun silsilesinden Şeyh Şerafeddin Dağıstani (K.S.)’in türbesini sıklıkla ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerinde Bursa İznik’teki Eşrefoğlu Rumi (K.S.) ziyaretini de genellikle tercih ederdi. İstanbul’a dışarıdan gelmiş sevenlerini Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdai (K.S.) türbesini ziyaret ederek İstanbul’dan ayrılmaları konusunda ikaz etmiştir.

Hazret-i Şeyh Mustafa Karadağ, yaptığı sohbetlerde bağlı olduğu silsile zincirinin önderi olan meşayih-i kiramın sözlerini nakleder; böylelikle kendisini aradan çıkartırdı. Sohbetlerinde sohbetin önemi; ihvan arasındaki muhabbetin gerekliliğini; fitneye yol açacak unsurlara dikkat edilmesini tekrar tekrar vurgulamıştır. Sohbetlerinde İstanbul’daki Nakşbendi tasavvuf büyüklerinden Ahıskalı Ali Haydar Efendi (K.S.), Mehmed Zahid Kotku (K.S.) gibi ehlullah ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi fıkıh alimleri ile olan sohbet ve muhabbetlerini de aktarırdı. Elazığ’da askerlik görevini yerine getirmekte iken alay müftüsü Kadiriyye meşayihinden Muharrem Hilmi Efendi’nin sohbetlerine devam ettiklerini de nakletmişlerdi. Hakk’ı söylemenin her devirde güç olduğunu anlatmak için Şeyh Şamil’in hem kayınpederi hem de mürşidi olan silsile-i şeriften Şeyh Cemaleddin Gazikumuki (K.S.)’nin, Hakk’ı söylediği ve halkı irşad ettiği için.on yedi köyden kovulduğu rivayetini naklederdi.

Helal lokmanın önemine sürekli işaret ederek yerken, içerken, giyinirken, harcarken helalden kazanıp helale harcamanın önemine işaret ederdi. Öğütlediği bir dua olarak “Rızkımı helalinden ve kolayından ver Ya Rabbi..” diye dua edin.” diye yol göstermiştir.

Ehil olmadığı halde kendisini insanlara “tasavvuf üstadı” gibi pazarlayıp “tasavvuf”tan geçinenlerden üzüntü ile bahseder ve Şeyh Şerafeddin Hazretleri(K.S.)’nin bu tür insanlar için “Binlerce kişiyi katletmiş ve binlerce kişinin malını gasp etmiş kadar ve hatta ve dahi bundan eşeddir -şiddetlidir-. ” hükmünü verdiğini ifade ederdi. Yine bu çerçevede “Kendi kendine ortaya çıkıp “Hacegân yolunun rehberiyim” diyerek, saf ve temiz insanların Hakk yolunu kesmeye çalışmanın cezası çok ağırdır. Üstadımız Abdulhalik Gucdüvani Hazretleri (K.S.) bu kişiler hakkında : “Bu yolun rehberi olmadığı halde kendi gururunun esiri olduğu cihetle bu yolun rehberi olduğunu iddia eden kimse hakkında mahşer gününde Mahkeme-i Kübra’da davacıyım” buyurmuşlardır.” diye naklederdi.

Yine sohbetleri esnasında Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylani (K.S.) gibi tasavvuf büyükleri yanında Osman Bedreddin Erzurumi (K.S.) ; Şeyh Şerafeddin Dağıstani (K.S.) gibi varisi olduğu evliyaullahın kitablarını esas alırdı. Özellikle Şeyh Şerafeddin Dağıstani’nin el yazması halindeki menakıb sohbetlerini bizzat kendisi okur ; Latin harfleri ile basılmış olan diğer sohbetleri ise meclisde bulunan bir kişiye okutturur; yer yer şerh tarzında izahatta bulunurdu. Silsiledeki üstadlarından olan Şeyh Şerafeddin Dağıstani (K.S.) üzerine sohbetlerinde özellikle şu menakıba çok değer verirdi: “Üstad Şeyh Şerafeddin (K.S.) (K.S.) Hz.’leri bir Cuma gecesi rüya görüyor. Diyor ki: “Ebubekir-i Sıddik (R.A.) Hz.’lerinin davetlisi olarak Medine- i Münevvere’ye gidiyordum. Karşımda bir kalabalık zuhur etti. O kalabalıktan Ebubekir -i Sıddik (R.A.) Hz.’leri bendenize geldi. Dedi ki: “- Oğlum 124 bin enbiya, 41 tarikat mensubu sana ‘hoş geldin’e geliyorlar. Sen de onları karşıla…” Bendeniz de gelenleri karşıladım. Rasulullah (S.A.V.) selam verdi. Selamını aldım. Resulullah (S.A.V.) buyurdular ki: “- Ya Nuh bu evladıma selam ver. Bu evladım bir münacaatıyla sekizyüz bin kişinin nar-ı cehimden kurtulmasına vesile oldu. Oğlum bu cemaat dağılmadan sana hususi muamelem olacak…” Resulullah (S.A.V.), Ebubekir-i Sıddik (R.A.) ile Osman-ı Zinnureyn’e (R.A.) buyurdular ki: “Benim muvakkit nam defterimi getirin…” Bu arada cemaatte olmayan bir kimse bir kalem uzattı. Bu kalemi uzatanın kim olduğunu düşünürken Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki: “Oğlum senin bu hizmetinden memnun olan Cebrail (A.S.) bu kalemi uzattı” Üç satır yazı yazdı. Ve Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki: “Senin kademinde senden sonra otuzbir zat daha zuhur edecek…”

Kutbü’l-aktâb makamının gereklerini yerine getirmenin çok ağır bir sorumluluğu oldıuğunu anlatarak kutbiyetin ortalama 10-15 yıl devam ettiğini; en uzun süre ile bu makamda olan ve 1936’da, dünyasını değiştiren Şeyh Şerafeddin Dağıstani (K.S.) Hazretleri’nin en uzun kutubluk süresi olan 25 yıl bu mesuliyeti taşıdığını bir sohbetlerinde ifade etmiştir.

Resim
2003


1993 yılı sonbaharında 77 gibi ileri bir yaşta olmasına rağmen Özbekistan’da bağlı olduğu silsilenin önderi Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahaüddin el-Buhari el-Üveysi ( K.S.)’in Kasr-ı Arifan’daki dergahının komünizmin zulüm yılları ardında yeniden ziyaret açılması törenlerine Türkiye’den iştirak grub ile birlikte katıldı. Bu ziyaret esnasında o kadar memnun ve bahtiyar olmuştu ki Türkistan ziyaretinden döndükten sonra sık sık “Ah bir daha fırsat olsa da tekrar o mübarek makamları ; Buhara-yı Şerif’i, Semerkand’ı, Taşkend’i ziyarete edebilsek…” diye Kasr-ı Arifan’a ; Şah-ı Nakşbend (K.S.)’e; Emir Külal (K.S.)’a Ubeydullah Ahrar (K.S.)’a olan hasretini dile getirirdi. Şah-ı Nakşbend’in 675. doğum yıldönümü vesile edilerek Özbekistan Devleti tarafından düzenlenen resmi törenlere sevenlerinden birkaçı ile birlikte katılan Mustafa Karadağ (K.S.) bu gezi boyunca yaptırdığı zikir ve dualar ile törenin manevi ihyasına öncülük etmiştir. Şah-ı Nakşbend dergahı camiinde uzun zulmet yıllarından sonra ilk kez kılınan Cuma namazında İmam’ın Cuma hutbesini okurken gelenek olarak elinde bulunması gereken asa bulunamayınca İmam’a takdim ettiği kendi asasını Buhara’dan döndükten sonra bir daha kullanmamış ; teberrüken muhafaza ederek hatıra olarak saklamıştır. Buhara’dan aldığı “badem doppu” olarak bilinen namaz takkesini de çok sever ve takardı.

Şeriat-ı garra-i Muhammedi’den kıl kadar sapmayacak kadar bir hassasiyetle “takva sahibi bir kul” olarak yaşadı. Yaşlılık ve hastalık döneminde dahi teheccüd namazlarını asla aksatmamıştır. Zamanının çoğunu tesbihat ; tefekkür ve Kur’an tilaveti ile geçirirdi.

Bir şefkat ve merhamet güneşi olarak kapısına başvuran-başvurmayan tüm ümmet-i Muhammed için fiili-kavli dua ile bezediği ömrünü 13 Ocak 2004 günü noktaladığında ardından kendisini sevenler gözyaşları döktüler.

Vasiyeti gereği Üsküdar Aziz Mahmud Hudai Dergahı Camiinde kılınan cenaze namazından sonra İstanbul Beylerbeyi Küplüce Camii Haziresi'nde vasiyetlerine uygun olarak sırlandı.

Kaddesallahu Sırrahul Azîz...

Himmetleri hazır ola…


KAYNAK: http://www.tasavvuf.info/karadag1.htm

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 06.01.09, 15:11 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Resim
Küplüce Camii Haziresi'ndeki kabri...

Resim
İstanbul Beylerbeyi Küplüce Camii Haziresi'ndeki kabir taşı...

(Fotoğraflar: seyyahin)

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 12.01.09, 11:21 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Öğütleri:

“Şah-ı Nakşbend (K.S.)’dan sık-sık naklederlerdi: “Bizim tarikatımız sohbettir.”

“Sohbet ve zikir meclislerine gidiniz. Sohbet meclisleri cennet sofralarından birer sofra; zikir meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir.”

“Sohbette iken sufi elbisesi giyersiniz, sufi rengine boyanırsınız; tenhada ise nefsinizle kalırsınız. Halbuki çoğunuz Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) “size can damarınızdan daha yakın” olduğunu da bilirsiniz.”

“Rasulullah’a varis olan evliyaullah , sözlerini Cenab-ı Hakk’tan (C.C) ve Rasulü’nden (S.A.V.) alırlar; yani benlikleri kaybolmuş , iradeleri Hakk’ın (C.C.) ve Rasulullah’ın (S.A.V.) iradesine rabt olunmuştur. “

“Bir mürşid-i kamil’den el alma bahtiyarlığına erdi iseniz O’nunla olan ahdinizi hatırlayınız, kalbî samimiyyetinizi kaybetmeyiniz. Onlar ancak Allah’ladır. Başka gayeleri yoktur. İnsanlar evliyaya muhabbetten geri kaldıkça feyz beklenemez..”

[ “Savm u salât u haccile, sanma biter zahid işin
İnsan-ı kâmil olmağa lazım olan irfan imiş…”

Niyazi Mısri (K.S.) ]

“Zikrin manası; Hakk’ı (C.C.) anmaktır. Akıllı olunuz, Hakk’ı (C.C.) anmaktan gafil olarak kaybettiğiniz günleri hatırlayınız; o günler için esef ediniz. Manevi emrinizi, tesbihat dersinizi eksiksiz yapmaya çalışınız. Kimsenin kusurları ile uğraşmayınız. Sizin nefsiniz size, bizim nefsimiz bize yeter… Dünyaya gelişimizin manası; dünyayı mamur edip, ahireti harab etmek değil; muhakkak ebedi hayatımıza manevi sermaye temin etmektir. Bir gönül bahçesi yapınız, oraya meyve fidanları dikiniz. Meyve verdiğinde hem yeyiniz; hem de yedirmeye çalışınız. Salihler Allah dostudur. Hakk için sahabeti, Hakk sohbetini devam ettiriniz… Cemiyet içerisinde “marifet” elde etmeğe bakalım. Bu marifet ve hakikat çarşıda satılmaz. Marifet ve hakikatin yeri insan-ı kamillerin sohbetleridir; Allah dostlarının mekanı, kapılarıdır ki o kapılardan boş gelinir de boş çıkılmaz...”

“İhvan-ı aziz, birbirlerinizi Allah (c.c) için seviniz. Bu sevgi yüksek makamlara ermenize vesiledir. Abdestli bulunmağa gayret ediniz. Namazlarınıza devam ediniz. Gece namazlarına da mutlaka kalkınız, iki rekat dahi olsa...”

“Kur’an-ı Hakim’i çok okuyunuz. Kur’an-ı Mübin’e karşı olan muhabbetiniz ne derecededir? Bu soruyu kendinize çokça sorunuz. Kur’an’ı okurken Allah ile konuşur gibi bir edebi takınmanızı rica ederim. ”

“Birbirinizi seviniz, kalbden muhabbet duyunuz. Birbiriniz aleyhinde konuşmayınız. Kalbden müslüman kardeşinize karşı olan buğzu çıkarınız, su-i zanı terk ediniz, iyi niyetli olunuz. 120 kadar ahiret kardeşi edininiz. O kadarını bulamazsanız hiç değilse 40 kadar ahiret kardeşi edininiz ki muhabbetiniz ziyadeleşsin; muhabbetsizlikte kalbî soğukluk vardır.”

“Birbirinizle karşılaştığınız zaman, hayır söyleyiniz, hayır konuşunuz. Bir hakîmden üç nasihat isterler: Veli der ki: “Her nasihate karşılık üçyüz altın isterim. Birincisi; bir yerden gideceksiniz, üç yol görürseniz, orta yolu tercih ediniz. İkincisi; üzerine vazife olmayan işe karışmayınız. Üçüncüsü; aslını bilmediğiniz şey hakkında hüküm vermeyiniz…”

“Yalan kadar haysiyetsizlik yoktur. Yalandan sakınınız. Rasulullah “ Yalancı ümmetimden değildir” buyurdular. “

“Benliğinden geçen Hakk’a kavuşur. ‘Ben yaparım, ben ederim’ demeyiniz. ‘Ya Rabbi Sen yaparsın, her şey Sen’den…’ deyiniz. Seni medh ederlerse, ‘Bende bir şey yok Ya Rabbi, estağfirullah’ deyiniz. O varlığı ve enaniyeti atmadıkça, noksanlığınızı bilmedikçe, nefse hoş gelen sözler insanlığı yıkar, perişan eder. Nefsinizi kabartmayınız. İlahi rahmeti giderir. Kendinizi yüzünüze karşı övenlere, “Bu dediğiniz sizin iyiliğiniz, bende bir şey yok” deyiniz.”

[ Sensin bize bizden yakın, görünmezsin hicâb nedir?
Çün aybın yok görklü yüzün, üzerinde nikâb nedir?

Yunus Emre ]

“Fitneyi uyandırmayınız. Mü’minin firasetinden, bakışından korkunuz. İnsan agâh -uyanık- olacak. Karşısınızdaki dost mu, düşman mı bileceksiniz.”

İki kişi oturmayınız. Mümkünse en az üç kişi oturunuz. Dördüncünüz Allah (C.C) olur. Sizin halinizden anlamayan cahiller ile, ayak takımı ile mecbur kalmadıkça oturmayınız. Onların üzerinde taşıdıkları ruhani baskı; kâbus size tesir eder. Anadolu da bir söz vardır: dut yemiş bülbül gibi susarsınız. Hemen o meclisi terk ediniz. Bir taze abdest alarak. 100 kez Estağfirullah çekiniz. Ümid ederim ki o hal sizden zail olur ve muhabbet-i Muhammed’e (S.A.V.) gark olursunuz.”

“Derviş kime derler, nasıl olur? Evliyaullah nazarında, dünya bir hardal tanesi kadardır. Bütün mesele, kalbi hicabları kaldırmaktır. Kalpteki hicabların en büyükleri ; dünya telaşı, mal sevgisi, kötü düşünceler; Allah’ın (C.C.) hoşuna gitmeyen düşünceleri gönle ve kafaya koymaktır.”

[ “Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan”
Şemseddin Sivasi (K.S.) ]

“İstanbul’a geldiğim 1932 senesinde, cami kapılarında meczublar vardı. Şimdi ise azaldı. Onlar azaldı, kötülükler çoğaldı. Meczubin mesul değildir. Bunlara çok yanaşmayacaksınız. Sizden İstediklerini yapmazsanız, mesul olursunuz. Allah-u ZülCelal onların şefaatine, bizleri nail buyursun…”

“Günlük muhasebenizi iyi yapınız. Akşamları muhasebenize bakınız. Hakk (C.C) ile kaç saat oldunuz ?.Zararda mısınız, kârda mısınız? Akl-ı seliminizi kullanınız. Ömür ölçülüdür; nefesler sayılıdır… Ölüm meçhuldür. Ani ölümler olur ve olmaktadır. Cenab-ı Hakk’a (C.C) giderken , son nefes gelmeden tedarikli olalım. Ölümün ani gelmesi her zaman muhtemeldir. Abdestsiz gezmeyiniz, münasebetsiz ağyar meclisini terk ediniz… Ağyar meclisi, Allah (C.C.) adının anılmadığı , insanı Allah’tan (c.c) ve Resul’ünden (s.a.v) uzaklaştırır…”


_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: VASİYYETİ:
MesajGönderilme zamanı: 12.01.09, 21:37 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 17.12.08, 16:48
Mesajlar: 237
Mustafa İhsan Karadağ
-Turâbî-
Hazretlerinin Müminlere Vasiyyeti

1) Ey ihvan-ı Din!.. Her fani gibi aranızdan bendeniz de ayrılıyorum.
Sizler şahid olun: Bu aciz kardeşiniz ehl-i sünnet vel-cemaattenim.
Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerine inandım ve gücüm dahilinde yapabildiğim kadarını ferâiz-i ilâhiyyesini ifaya çalıştım. Sünnet-i Rasûlullah'ı canıma minnet bilerek alâukûlihim kaderiha ifaya çalıştım.
Tarikat-ı aliyyelerin Nakşi ve gerekse Kadiri ehl-i zikir muhibleri olmaya çalıştım. Şahidsiniz elimden geldiği kadar bi-avnillah ihvan-ı kirâma emr-i bil maruf ve nehy-i anil-münkeri söylemeye çalıştım.

2) Ey kardeşlerim!.. Sizler şahid olun.
Son nefesim hal-i itizarımda şeytan-ı aleyhi mayestahik bendenize iğva ederek imanımı selb etmek isterse şimdiden kabul asla etmiyorum: “Lailahe illallah Muhammedur-Rasûlullah”…
Ya Rabbi!.. Beni bu itikadla gelmeme Muîn ve Nâsır’ım Sensin.
Ya Rabbi!.. İmanda kuvvetli, amelde zayıf bir mücrim kulun geliyor.
Habib-i edibin hürmetine bütün ümmet-i Muhammed’i affeyle…

3) Cenaze namazım kılınmadan ehl-i Kur'an ihvanlarımız Hakk rızası için bir hatim okusunlar. Yolcu hediye ile gider; arkadan gelen hediye pek makbul değildir.
Cenazem yıkanırken üç kişiden fazla kimse bulunmayacak.
Cenaze namazım Aziz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin Cami-i Şerifinde kılınacak.

4) Cenaze namazım kılındıktan sonra defin yapılırken yine şu cihetle dikkat edilmesini vasiyet ederim.
Mezarım kapandıktan sonra, duadan evvel (150 Kelime-i Tevhid), (100 Lafza-i Celâl) ayakta sesli çekilecek. Dua bilahere yapılacak ve telkinime durulduğunda lütfen cemaat kalkmasın, fakir için çok yalvarsın.

Sizlere hakkımı helal ediyorum.

5) Ey evlatlarım! Ölümümden sonra bir ay zarfında mahkemeye müracaatla veraset ilamı çıkarınız; neyim varsa şer'i şerif üzerine taksim ediniz.

6) Benden sonra sevdiklerimi ziyaret ediniz. Beni ziyaret etmiş gibi olursunuz.
Ruhum için Kur'an okuyunuz, sadaka veriniz. Mevlid okutursanız bizi sevenler evimde okusunlar.
Cuma geceleri hatm-i hace yaparsınız. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.
Gaflet etmeyiniz; namazlarınızı kılınız. Bütün haramlardan ictinab ediniz.

Evladlarıma; bütün müslümanlara hakkımı helal ediyorum.
Sizler de hakkınızı helal ediniz.
Namazım kılınmadan cemaatın da haklarını helal etmesi için yüksek sesle sesleniniz.

Mustafa İhsan Karadağ
-Turâbî-

İrtihâli: 13 Ocak 2004, Salı.
Beylerbeyi-İSTANBUL


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ
MesajGönderilme zamanı: 12.01.09, 21:46 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 17.12.08, 16:48
Mesajlar: 237
Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ'ı hayatının son döneminde tanıma şerefine erenlerden olduğum için kendimi Allah'ın şanslı kullarından addediyorum. Böyle insan-ı kamil zatları bulmak ve tanımak zordur. Kendileri ehli ihvanı ve yaren muhiblerine baba şefkatinde yaklaşırlardı. Tarikaten önce şeriatın kurallarını öğrenmeye ve bunların uygulanmasına önem verirlerdi. Müslümanların şuculuk buculuk yapmalarını istemez birbirinizi sevin öğüdünü sık sık tekrarlardı. İstikamet üzere olunmasını ister ve istikamet üzere olmıyan insanın ne kadar şeriat ehli olsun, tarikat ehli olsun, marifet ehli olsun hiç bir işe yaramayacağını söylerdi.

Aziz Mustafa dedemi rahmet ve şükranla anıyorum......


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 14.01.09, 11:32 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Vefatlarına yakın, sevenlerine bir müjde olarak şunları anlatmıştı :

“Tahminen bir sene evvel Kartal Umut Hastanesi’nde yatıyordum.
Ziyaretime gelenler ve halimizden sual edenler olmuştu.

Taburcu olarak hastaneden çıkmama üç gün kala Muhammed Nazım Kıbrısi Efendi ziyaretime geldiler. Kendilerine ikram ederek gönderdik.

Bu arada kalbime bir his doğdu:

“Ya Rabbi affeyle selamımızı alanları, bizlere selam verenleri, bizim üzerimizde zerre kadar hukuku olanları; bizim de kullar üzerinde zerre hukukumuz olanları Rabbim affeyle… Bizi münkir değil, mükrim eyle…”

O günden itibaren bütün dualarımda bu sözleri Cenab-ı Hakk’a (C.C) arz ediyordum.

Bugün evladlarımın sorularına atfen yine o günkü münacatım aklıma getirildi. İnşaallah bundan sonra da aynı duayı etmeye devam ederim.

Sizler de muvaffakiyyet talep ediniz…”

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 18.01.09, 00:44 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 22.12.08, 23:18
Mesajlar: 245
"...Hakk’ı söylemenin her devirde güç olduğunu anlatmak için Şeyh Şamil’in hem kayınpederi hem de mürşidi olan silsile-i şeriften Şeyh Cemaleddin Gazikumuki (K.S.)’nin, Hakk’ı söylediği ve halkı irşad ettiği için. on yedi köyden kovulduğu rivayetini naklederdi..."

"...İstanbul’a geldiğim 1932 senesinde, cami kapılarında meczublar vardı. Şimdi ise azaldı. Onlar azaldı, kötülükler çoğaldı. Meczubin mesul değildir. Bunlara çok yanaşmayacaksınız. Sizden İstediklerini yapmazsanız, mesul olursunuz. Allah-u ZülCelal onların şefaatine, bizleri nail buyursun…"


---------------------------------------------------------------------------------------

Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki; şu dostlarını yaratmış, aramıza göndermiş, bize tanıtmış, sevdirmiş ve dahi unutturmuyor.. bunlar ayrı ayrı hamd konusudur..

imdi, biz bu azizleri daha yakından tanımaya daha iyi sevmeye ve daha iyi anmaya (çılgın) gayretkeşler olalım; bunlar ise ayrı ayrı ittiba konusudur..

yani demem şu ki: her ittiba ile tanımak ve sevmek ve anmak biraz daha gerçek olur.. gerçeklik temam olduğu zaman ise: erlik zuhur eder..

Allahu Teala M. İhsan Karadağ Hazretlerinin 'Hacegani' zikrini yüceltsin.. ve 'Nakşiyani' sırrını takdis eylesin.. ve 'Ahrari' nurlarından bizlere de saçsın.. Amin..


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 18.01.09, 01:45 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 17.12.08, 16:48
Mesajlar: 237
Hacı Baba ( Mustafa İhsan KARADAĞ ) Hazretleri, Yakub Haşimi Efendi ve Eski Erzincan Müftüsü Muhammed Kürşad Yaren Efendi ile Beraber

Resim


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 13.01.10, 12:30 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 17.11.09, 20:45
Mesajlar: 96
Rabbimiz nasipdar olduğu manevi lezzetlerden gıyabında dua eden tüm müslümanları pâyeder eylesin.

Mekanı cenneti ala olsun, himmetleri muhipleri üzerine olsun...


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -Q-
MesajGönderilme zamanı: 04.07.10, 21:09 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 05.01.10, 21:01
Mesajlar: 488
Sık Tekrarladığı Şiirler:

Hazret-i Şeyh Mustafa Karadağ sohbetlerinde bazı tasavvufi şiirleri yeri geldikçe okurdu. Bu şiirler ile vermek istediği nasihatler arasında bir paralellik olurdu.

Niyazi Mısri (K.S.) Divanı’ndan Şemseddin Sivasi’nin (K.S.) şiirlerinden; Aziz Mahmud Hüdai (K.S.) Divanı’ndan şiirleri ezberinden okumayı çok severlerdi. Bu şiirlerden birkaçını teberrüken arz ediyoruz:

OLMADAN

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan
Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pürnûr olmadan

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan


Hakk cemalin Kâbe'sini kıldı âşıklar tavaf
Yerde Kâbe, gökyüzünde Beyt-i mamûr olmadan

Mest olanların kelâmı kendiden gelmez veli
Ya niçin söyler Ene’l-Hakk, kişi Mansûr olmadan?


Mest olup meydane geldim ta ezelden ta ebed
İçmişem aşkın şarabın âb-ı engûr olmadan

"Mûtû kable en temûtû"* sırrına mazhar olan
Haşr-ü neşri bunda gördü nefha-i sûr olmadan

Âşıkın çok derdi amma sırrın izhâr eylemez
Söylemesi terk-i edeb çünki destûr olmadan

Bir acaîb derde düşmüş tutuşur Şemsî müdâm
Hakk'a makbûl olmak ister, halka menfûr olmadan

Şemseddin Sivasî


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 20 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye