sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Silsile-i Nakşbendiyye-yi Dağıstaniyye
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=36&t=90
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  mutevelli [ 24.12.08, 10:16 ]
Mesaj Başlığı:  Silsile-i Nakşbendiyye-yi Dağıstaniyye

SİLSİLE-i ALİYYE-i NAKŞBENDİYYE

"Tarikat-ı Sıddîkiyye"

Tasavvufi yolda "Silsile" günümüzde kendisine biat edilen Mürşid-i Kamil'den Rasulullah (s.a.v.)'e kadar ulaşan bir manevi zincirdir.

Bu zincirin sağlam oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemli olduğundan intisab edilen tasavvuf yolunun "açık" olmasının ve manevi feyz akışının "aktif" oluşunun en büyük delili "sahih bir silsile"ye sahip olmasıdır.

1. Rasûlullah : Muhammed Mustafa ibn Abdullah
Sallallahu Aleyhi ve Sellem


2. Ebu Bekr es-Sıddîk, Radiya-l-Lahu`Anh


3. Selman el-Farisî, Radiya-l-Lahu`Anh


4. Kasım ibn Muhammed ibn Ebu Bekr qaddasa-l-Lahu sirrah
5. Cafer es-Sadık, Aleyhi-s-selam.

6. Tayfur Ebu Yezid el-Bistami, Radiya-l-Lahu 'anh
7. Ebul Hasan Ali el-Harakani, qaddasa-l-Lahu sirrah
8. Ebu Ali el-Farmedi, qaddasa-l-Lahu sirrah
9. Ebu Yakub Yusuf el-Hemedani, qaddasa-l-Lahu sirrah
10. Ebul Abbas Hızr Aleyhi-s-selam

11. Abdul Halık el-Gücdüvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
12. Arif er-Rivgeri, qaddasa-l-Lahu sirrah
13. Hace Mahmud el-Encir el-Fagnevi, qaddasa-l-Lahu sirrah
14. Ali er-Ramiteni, qaddasa-l-Lahu sirrah
15. Muhammed Baba es-Semmasi, qaddasa-l-Lahu sirrah
16. Emir Külal, qaddasa-l-Lahu sirrah

17. Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşbend el-Buhari, qaddasal-Lahu sirrah

18. Ala'uddin Attar el-Buhari , qaddasa-l-Lahu sirrah
19. Yakub el-Çerhi, qaddasa-l-Lahu sirrah
20. Ubeydullah Ahrar, qaddasa-l-Lahu sirrah
21. Muhammed Zahid, qaddasa-l-Lahu sirrah
22. Derviş Muhammed, qaddasa-l-Lahu sirrah
23. Muhammed Hace el-Emkeneki, qaddasa-l-Lahu sirrah
24. Muhammed Baki bi-l-Lah, qaddasa-l-Lahu sirrah

25. İmam-ı Rabbani Ahmed Farûki es-Serhendi, qaddasa-l-Lahu sirrah

26. Muhammed Masum Farûki el-Müceddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah
27. Muhammed Seyfuddin Farûki el-Müceddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah
28. Nur Muhammed el-Bedavani, qaddasa-l-Lahu sirrah
29. Şemsuddin Habibullah Mazhar Cân-ı Canan, qaddasa-l-Lahu sirrah
30. Gulam Ali Abdullah ed-Dehlevi, qaddasa-l-Lahu sirrah

31. Halid el-Bağdadi, qaddasa-l-Lahu sirrah

32. İsmail Muhammed eş-Şirvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
33. Has Muhammed eş-Şirvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
34. Muhammed Efendi el-Yerahi, qaddasa-l-Lahu sirrah
35. Cemaleddin el-Gazikumuki , qaddasa-l-Lahu sirra
36. Ebu Ahmed es-Suğuri, qaddasa-l-Lahu sirrah
37. Ebu Muhammed el-Medeni, qaddasa-l-Lahu sirrah
38. Şerafeddin ed-Dağıstani, qaddasa-l-Lahu sirrah
39. Abdullah ed-Dağıstani, qaddasa-l-Lahu sirrah

40. Muhammed Nazım Adil el-Haqqani, qaddasa-l-Lahu sirrah"The Naqshbandi Sufi Way : History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain" kitabında verilen "Nakşbendiyye-i Dağıstaniyye Silsilesi"dir.


Kaynak : http://www.naqshbandi.org/frmchain.htm

***

Tasavvuftaki "Allah’a giden yollar mahlûkatın nefesleri sayısıncadır." anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir sınırlama -teorik olarak- yoktur.

İtikadi bakımdan kitap ve sünnete bağlı, ehl-i sünnet ve’l-cemaat anlayışını benimseyen, ibâdet ve muâmelâtta İslâm’ın temel esaslarını uygulayan ve manevi bir silsileyi sürdürme yetkisine sahip mürşid-i kamiller tarafından temsil edilen tarikatlar "hak" tarikatlardır.

Silsilenin tasavvufi önemine uygun olarak bütün tarikatlar yazılı bir belge olan icazetname (veya silsilename) ile kendi yollarındaki ruhani akışı kayıtlara bağlayarak -maaalesef günümüzde de örnekleri görülen istismarları engellemişlerdir.

KAYNAK: http://www.tasavvuf.info/silsile.htm

Yazar:  kurucu [ 14.08.09, 08:44 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Silsile-i Nakşbendiyye-yi Dağıstaniyye

Önemli Bir Duyuru

Berat Kandili vesilesi ile ( 5 Ağustos 2009 ) bulunduğumuz Lefke Nakşbendi dergahında yaptığımız görüşmelerde Şeyh Nazım Kıbrısi Hz. nin 2004 yılında büyük oğlu ve halifesi Şeyh Mehmed Adil el-Hakkani'yi postnişin olarak tayin ettiği öğrenildi. Bu tayinin gereği olarak Şeyh Nazım Kıbrısi Hz. nin uzun bir süreden bu yana kendisinden biat almak isteyen müridleri de Şeyh Mehmed Adil el-Hakkani'ye yönlendirdiği bilinmekteydi.

Resim

29 Mart 1957 tarihinde Şam'da dünyayı teşrif eden Mehmed Adil Hakkanî (K.S.) Hazret-i Şeyh M. Nazım Kıbrısî Hakkani (K.S.) ile 16 Kasım 2004 tarihinde dünyamızdan ayrılan eşi Hacı Amine Sultan'ın en büyük evladıdır.

Dünyanın her köşesindeki sevenlerine duyurur; Sultanü'l-Evliya Hazret-i Şeyh M. Nazım Kıbrısî Hakkani (K.S.)'u daha nice yıllar ümmete bağışlamasını Cenab-ı Allah'tan niyâz ederiz.

Allah bu işareti hayrlara vesile eylesin; Şeyh Mehmed Adil el-Hakkani'yi Nakşbendiyye yolunun postnişinlik makamında nice feyz ü fütühata nail eylesin.

Amin.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/