Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 6 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Cum'a Hutbeleri -1-
MesajGönderilme zamanı: 19.12.08, 02:22 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 12:14
Mesajlar: 1108
Bismillahirrahmanirrahim

Ey müminler !..

Ahir zaman alâmeti: zaman kısalıyor… Herşeyden bereket kalktığı gibi zamandan da bereket kalkmıştır; mekandan da bereket kalkmıştır. Peygamber-i zişan a.s.’ın buyurduğu gibi seneler aylar hükmünde geçecek; haftalar günler gibi; günler saat gibi; saatin geçmesi bir çöpün yanması kadar gelecek. Biz o zamanın içerisindeyiz. Dünya kendisine tayin olan durağa doğru hızlanıyor. Hız almış gidiyor. Son durağa yetişti mi, orada ondan ötesi yok !... Orada indirilecek sağdan inen cennete sol taraftan inenler cehenneme… Cenab-ı Hak buyurdu: “Ferikulfilcenneti ve ferikufinnar..” Bu insanlardan bir fırkası cennete ayrılır bir fırkası cehenneme…

Bu kadar senemiz geçti. Gencimiz var, ihtiyarımız var. Lakin süratle geçiyor… İçinde bulunduğumuz hal ve şan hutbe müminleri uyarmak uyandırmak içindir. Çünkü Peygamber-i Zişan a.s.’ın vazifesi insanların hal ve şanını ve akıbetlerinin nereye varacağını bildirmek içindir. Onun için gelmişler. Önümüzden haber vermek için gönderilmişlerdir.

En cahil insan ne der: “Ölen kimse kabre, mezara konduktan sonra nerede kalkacak?” diyor. Cahil insanın görüşü bu: kabrin içerisine koyduğumuz insan çürür, toprak olur, nereden kalkacak?.. Madem çürüyüp toprak olacak ve onda hiçbir şey kalmıyor neye o cenazeyi sen yüklenip camiye getirirsin? Ne için getirirsin? İmam önüne geçip namaz kıldırıyor, ne için? Bu adam toprak oldu, bu adam bittiyse bu merasim ne içindir?... Bu merasime ne gerek var; artık madem toprak oldu gitti birşeyi kalmadı ise?..

Lakin küfür onları bağlamış. Yaptıkları melanetler, kötülüklerden dolayı onlar, tekrar dirilip de muhakeme edilmelerini istemiyorlar. Kıyamet gününde herkesin defterleri verilecek dünyada gizli de aşikare de olsa yaptıkları görülecektir. Şimdi onlar bunu istemiyor. Kötülük yapanların hiç birisi o yaptığı kötülüklerin geri gözönüne getirilmesini ve muhakeme edilmesini istemiyorlar. Onun için bu günün insanı kendilerini mesuliyetsiz saymaktadırlar yani sorumluluk taşımıyoruz diyorlar. Eee, sorumluluğu kim taşıyacak be?... Sen taşımasan tarladaki öküzler, inekler, develer, davarlar, eşekler, ayılar, tilkiler onlar mı taşıyacak bu dünya üzerindeki mesuliyeti sorumluluğu sen taşımasan?... Çöllerde dağlarda ormanlarda dolaşan hayvanat mı yüklenecek? Onlarda akıl yok, sende akıl var; akıl kimdeyse mesuliyet ondadır. Lakin öyle bir mezhep tuttular ki sorumluluk diye bir şey yok. İstediğini yap yanına kalacak. Kimsenin yanına kaldı mı?. Yanına kalmadı diyen de sonunda kudret zincirleriyle bağlanır canı çekile-çekile çıkarılır; eli ayağı uzatılır ondan sonra bir çukurun içerisine tıkılıverir. Yanına kalmaz.

Biz bu gün inanan insanlar olarak -bu memleketin içerisinde olsun, dışarıdaki ülkelerde olsun, bütün dünyada olsun- inanan kimseler azalmış. Tek tük kalmış. İnsanların vicdanları kararmış; iman dolu nuru olmadığı için… Yanmayan kömür nasıl kapkaradır, onun gibi simsiyah… Ancak, iman nuru ile tutuşan gönüllerde nur vardır. Gökteki yıldızlara bakarsın simsiyah karanlığın içinde tek-tük, tek-tük yıldızlar vardır o karanlığın zulmetinin dağıtan o yıldızlardaki nokta gibi nur o siyahlığı bozmaya uğraşıyor. Nur onlarda.. Şimdi yeryüzü de onun gibi olmuş, insanların vicdanları kararmış..

“Nasıl kararmış? Bizim vicdanımız kara mı?”

Bre kara olmasa insanlar birbirinizi yer misiniz insanlar... Cenab-ı Hak bu insanları birbirlerini yesinler birbirlerini öldürsünler, tüketsinler, eziyet etsinler, hakkını çiğnesinler diye mi yarattı? Kim cevap verecek? Bu sualin cevabını kim verecek? “İnsanlar bunun için yaratıldı” diyecek bir adam var mı? Bu 21. asırdaki insanlar ne yapıyor? Nedir yaptıkları, uğraştıkları nedir? Vicdanlar kararmasa yeryüzünden insanlığı tüketmek için seferber olurlar mı? Bir devlete kabahat bulma. Yok ne bir devleti yeryüzünde ne kadar devlet varsa hepsi de “yeryüzündeki insanları ne kadar tüketebilirsek tüketelim; yeryüzü bize kalsın, yeryüzüne biz hükmedelim” demeyen ne millet, ne devlet, ne hükümet var şimdi… Sorarsın bana karanlık değil aydınlık. Ne vicdanı aydını, simsiyah olmuş. Onun için gelen bela, alan bela… Milletin üzerine bela yağıyor şimdi… Kaçacak yer yok.

Felhükmülillahi aliyyulkebir.

Allah hükmünü vermiştir madem ki sen yeryüzünde insan gibi yaşamak istemedin, madem ki sen kendi cinsini tüketmek için seferber oldun, -ne cins olursa olsun umumi olarak adem evladıdır; dalları başka olsa da kökleri bir kökten geliyor- sen madem ki insanoğlunu yeryüzünde tüketmek istersen senin ödeyeceği fatura çok ağırdır. Onun için o da aynaya yüzünü nasıl gösterirken orada yüzünü öyle görürsün. Bu insanlık vicdanı kararmış bir insanlıktır, gerçi bu insanlar “medeniyetin en mübalağasına en zirvesine ulaştık” diye iddia ederler. Bu iddia şeytandandır. Aslı yok, faslı yok. İnsaniyet kalmamış. İnsanlar var ama insan suretinde canavarlaşmış insanlar vardır ve Cenab-ı Hakk hükmünü vermiştir. Velikullimri imma neva her insana neye niyet ettiyse aynı niyetine göre karşılığını vereceğiz… Madem sen kahretmek için hazır oldun seni mahvetmek için başka bir kavmi üzerine musallat edeceğim Geçen haftadan bu haftaya karmakarış olmuş. Bir millete kabahat yok bütün insanlar böyle olmuştur. Niçin gökyüzünün emrini tutmuyor, gökyüzünün emrine saygı göstermiyor? Cenab-ı Allah gökyüzünden kitaplar indirmiş insanlara emretmiş ki insan olarak yaşayacaksınız; insan olarak birbirinize muamele edeceksiniz, insan olarak birbirinize hürmet edeceksiniz. İnsan olarak birbirinize merhamet edeceksiniz.

Başka türlü mü gelen kitaplar? Yahu din ne içindir? Başka birşey dediği var mı? lakin karşına engerek yılanları geldiği vakitinde ne yapacaksın? İslam kılıncı çekti ama karşısında engerek yılanları; kobra yılanlarını bütün vahşeti temsil eden insan suretindeki vahşileri gördüğü vakitte Cenab-ı Hakk emreyledi ki bunlara karşı kendinizi koruyunuz 13 sene Mekke-i Mükerremede bir hançer de çekmedi Peygamberimiz azimuşşan. 13 sene tahammül etti.

13 seneden sonra bunlar karşısında olan kimseler ki insanlığını bırakmış insanlığın hak ve hukukuna saygı göstermemiş ve onlar Peygamber-i zişana suikasta kıyam ettikleri için yani Peygamber efendimizi ortadan kaldırmaya azimle niyet ettikleri için Cenabı Peygambere buyurdu: “Ey habibim bırak şimdi bunları çık… Seni bekleyen başka bir yer vardır gerçi sana en sevgili olan da kimdir? Sen mahzun olarak çıkıyorsun lakin azametle saltanatla sürurla muzafferiyet ile tekrar seni buraya döndüreceğim. Ey habibim korkma, şimdi çık.”

Öyle çıktı. Engerekler, kobralar, kurtlar arkasına düştü... Düştüğü vakitinde Cenab-ı Allah, “Sana gelen bunlar insan suretinde canavarlardır, insanlığı kabul etmeyen insanlığı tüketmek için, insanlığın hukukunu ayaklar altına almak için gelen bu vahşi insan suretinde vahşi hayvanların haddini bildir ey Habibim. Şimdi kılıncını çek.” Çekti mi peygamber kılıncını çekti. Bu kafasız hristiyanlar “İslam kılıçla geldi” diye söyler. İslam kılıçla geldi çünkü ona hüküm eden engerekler ve canavarlar vardı; onun için kılıncı çekmeye emir aldı. İsa peygamber ömründe kılıç çekmedi ömründe eline kılıç ta almadı; peki, İsa peygamberin ümmeti değil mi bu icatlar yapan, çeşit türlü bela ile silahları yapanlar kimdir? Müslümanlar mı? Yok. Onlar yaptı müslümanlar aldı. Onlara kabahat yok… Kabahat müslümanların ya haşa!...

Cenab-ı peygamber 7 krala name-i şerif gönderdi: Name-i şerifin başında “Muhammed Resulullah’tan Rum kralı olan kimseye bu name-i şerif gönderiliyor sizi İslam’a çağırıyorum dünyada ve ahirette selamet bulasınız” yazıyordu.

7 krala böyle davet yaptı peygamber-i zişan. Başka birşey demedi. “İslam’a gir gel selamet bul” o kelam o emr-i Peygamberi; o Peygamber vasiyeti kıyamete kadar daimdir.

Bu insanlar selamet bulmak için İslam’a gelecekler; gelmedikleri takdirde tozları duman işleri 6 ay sürecek değil 100 yıl sürecek değil bu muharebeler. Süpürecektir. Çok kuvvetli tufandır bu gelen… Nuh peygamberin tufanına benzemez ateş tufanıdır ki bütün milletler zangır-zangır titriyor. Amerika’dan korkmayan devlet yok İngiliz de korkar Rus da korkar Türk de korkar Arap ta korkar. Korkmayan olmadığı halde onun üzerine yürüyor.

Musa peygamber, Şuayb a.s.’ın sürülerine çobanlık yapardı da bir defa bir vadiye uğradı. O yer de kurtların, canavarların merkezi olan bir yermiş. Sürüleriyle beraber oraya girdi. Oraya girdiği vakitte Allah’ın hikmetiyle bir uyku geldi ona. Uyukluyor, duramıyor. Halbuki 1 dakika uyusa o davarları; o canavarlar yiyip parçalayıp bitirir. Lakin Allah’ın hikmeti uyku bastırdıkça bastırmış. Yani ayakta duracak hali kalmayınca “Ey Rabbim kul acizdir, Kadir sensin. Sen bu uykuyu benim üzerime veriyorsun.. Ben def’ine kadir değilim yani uyumayayım diye uğraşıyorum lakin Senin emrin, Senin iraden bu uykuyu benim üzerime bastırıyor ayakta duramıyorum… İşte ya Rabbi ben uzanıyorum; hüküm Senindir ben Senin hükmündeyim; bu emanet ettiklerim de Senin hükmündedir. Senin hükmün yürür benim yürümez” dedi ve yattı

Bir an yatmasıyla beraber Cenab-ı Allah o gafleti aldı üzerinden kalktı; etrafına baktı: sürüler talan edildi mi diyerekten. Bir de ne görsün: azametli siyah bir kurt, Musa peygamberin asasını böyle koymuş o hayvanlar iki ayak üzerinde duruyor. Öbür kurtlar canavarlar onun heybetinden yaklaşamıyor. Baktığı vakitte secdeye kapandı Musa peygamber “ya Rabbi hüküm senindir hikmetine sual edilmez. “

“Ya Musa külli kemaurid ekulleke kema turid” “Ey Musa!... Benim istediğim gibi olursan Ben de senin istediğin gibi olurum. Sen Beni gözettiğin vakitte Ben seni gözetirim. Benim hukukumu gözetmeyenleri bırakırım, kurtlar kendilerini talan etsin.”

Bu insanlar çeşit türlü icad yaptılar; binler yüzbinler milyonları telef etmek için. Bu Allah’ın emri değil. Bir insan bir kainattan daha pahalıdır daha kıymetlidir Allah’ın yanında… Çünkü Allahu Zül-celal insana giydirdiği şerefi dağa-taşa giydirmedi aya-yıldıza giydirmedi; melaikeye de giydirmedi; insanoğluna giydirdi. Sen insanoğlunu hakaret üzere tutarsan onu tüketmek içi uğraşırsan sana nerede yardım edecek Allah? Ezecek. Onun için İslam’a gel selamet bul...

Eşhedüen lailahe illallah...
ve Eşhedüenne Muhammeden abduhü ve rasulühü…

Lailahe illallah Muhammedün Rasulullah...

“Ya Rabbi, sana iman eyledik sana teslim olduk emrin üzere olmaya niyet ettik bizi hıfz ü emânında tut” diyen kurtulacaktır; demeyene kurtuluş yok. İstemeye istemeye birbirlerinin yiyecek ezeceklerdir. Peygamber sözü yere düşmez kıyamete kadar o emir bütün insanlığa hitaptır. Eslim teslem.

“Ey kral İslam’a gir ki selamet bulasın. Ey kisra, ey kayser-i rum İslam’a gel selamet bulasın.”

Girmedi 700 küsür sene sonra Bizans’ı da tüketti Cenab-ı Allah… Kisra; acemin kisraları Peygamber efendimizin name-i şerifini yırtıp atmış. O şeytan, “14 kral gelecek bundan sonra” demiş. 14 kral 10 sene içerisinde geldi; bitti ve İslam orduları gelip ta Orta Asya’ya, atalarımızın yurduna kadar yetişti; İslam şerefini getirdi bize.

Ey müminler dikkat edin…

Allah ile kim muharebeye kalkıştı ise, işi bitiktir.

Bu insanların en gafil oldukları nokta Allah’ı unutmaları; Allah’a saygı göstermemeleri; Allah’ın emrini tutmamalarıdır.

Onun için, bela müvekkel olmuştur biribirinden bulacaklardır..

Allah’a sığındık estağfirullah…

[Hz. Şeyh M. Nazım el-HAQQANÎ ]

21.2.2003
Güzelyurt

_________________
" Hayrlar feth olsun ; şerler def olsun !..."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 6 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye