sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Yusuf Turan Günaydın: SÛFÎ VE KİTAP
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=25&t=5913
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  vefa [ 21.06.11, 13:46 ]
Mesaj Başlığı:  Yusuf Turan Günaydın: SÛFÎ VE KİTAP

SÛFÎ VE KİTAP

YUSUF TURAN GÜNAYDIN

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Sûfî ve Kitap
Gunyetü’t-Tâlibîn Penceresinden Geylânî
Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ında İman Esasları
Makâlât’ta İşârî Tefsir Örnekleri
Yunus Emre Dîvânı’nda Tevhidî Duyarlık
Müzekki’n-Nüfûs’un Tevbeye Bakışı
“Şirkin Menbaı”
el-İbrîz Müellifinin Tütüne Yaklaşımı
Şa’rânî ve Mîzânü’l-Kübrâ’sı I. Abdest
Şa’rânî ve Mîzânü’l-Kübrâ’sı II. Namaz Seni Mahrum Koymaz
Şa’rânî ve Mîzânü’l-Kübrâ’sı III. Hac Ahkâmı
Şa’rânî ve Mîzânü’l-Kübrâ’sı IV. Alış-Veriş
Bursevî ve Tuhfe-i Halîliyye’si
Bursevî’nin Îmâna Dair Değerlendirmeleri
Mektûbât-ı Rabbânî ve Rüyâ
Mektûbât’ta Müsbet İlimlere Yaklaşım
İmam-ı Rabbânî’nin Tavsiye Ettiği Kitaplar
İnsan Kavramı ve Tasavvuf Kitapları
Miftâhü’l-Kulûb’da İnsan
Muhaddis-Sûfî Geleneği Günümüze Ulaştıran Eser: Râmûzu’l-Ehâdîs
Sûfîler ve Bilim
Bilimci Olarak Gazâlî
Abdullah Fârûkî el-Müceddidî’de Kitap Sevgisi
Fârûkî’nin Eserlerinde Şiir-Hikmet İlişkisi
Tasavvuf Alanında Yerine Getirilmemiş Yayıncılık Vaatleri

EKLER
1. Kırâat-ı Kur’ân / İsmail Hakkı Bursevî
2. Tillovî’nin Mütevazı Kitaplığı / Erzurumlu İbrahim Hakkı

Alıntı:
ÖNSÖZ

Tasavvufun bazı temel ve tâlî kaynaklarını ele aldığımız bu kitap, söz konusu eserleri tanıtmaktan çok, içlerinde geçen dikkat çekici bazı noktaların öne çıkartılmasını amaçlıyor. Bazen de bu eserlerde dağınık olarak geçen bir konuyu, bir tür derleme yoluyla okuyucunun dikkatine sunmaya çalışıyor.

Hemen hepsi aynı konuları ele alsalar da onlara çok farklı zaviyelerden bakabilen sûfîler, zevkle okunan metinler inşa etmişlerdir. Hiç ummadığınız bir anda bir âyetin işârî tefsiri, bir hadîsin şerhi, yahut daha önce hakkında çokça bilgiye rastladığınız noktalarda incelikli ve sık karşılaşılmayan açıklamalarla burun buruna gelebilirsiniz bu tür eserlerde.

Örnekler üzerinden anlatacak olursak, ele aldığımız sûfî kitaplarından biri aslında dört mezhebe göre yazılmış bir fıkıh kitabıdır öncelikle (Mîzânü’l-Kübrâ). Ama bir sûfî tarafından kaleme alındığından benzeri fıkıh kitaplarından hemen ayrılır; bir yandan fıkhî hükümler içerirken diğer yandan bu hükümlerin hikmetlerine dair şaşırtıcı bilgiler verir. Yine bir diğeri fıkhî kuralları ahlâk kurallarıyla birleştirerek sunar (Gunye). Biri basit ahlâkî öğütler ve uyarılar verir gibi görünür, ancak içine birçok âyetin işârî tefsîrini sığdırmıştır (Makâlât). Bir kısmı inanç konularına ilmihal kitaplarının boyutlarını çok çok aşan farklı bir üslûpla yaklaşmayı başarır (Tuhfe-i Halîliyye, Makâlât, Yunus Dîvânı). Diğeri bir hadîs derlemesidir ve içinde zayıf hadîsler barındırır gibi görünebilir; fakat satır aralarında hadîslerin sıhhat dereceleri hakkında bilgicikler sıkıştırmayı ihmal etmez (Râmûz). Müsbet bilimlere karşı olmakla itham edilen sûfîler, bakarsınız en çetrefil bilimsel konularda inanılmaz eserler vermiştir…

Çalışmamız aynı zamanda sûfî ve kitap ilişkisini de görünür kılmaya yöneliktir. Bu hususu ele alan giriş mahiyetindeki ilk yazıdan sonra hemen bütün yazılar bu ilişkinin dikkat çekici ve zarif örnekleridir.

Ele alınan konunun özelliğinden veya belki bir sevkitabiiyle, eserin üslûbu inceleme ile deneme türü arasında bir yerde duruyor. Bu ki türü birleştirebildiğimizi iddia edecek değiliz; fakat bir yandan dipnot vermekten kaçınmazken, diğer yandan metin kısmında akademik bir ifade tarzı da kullanmadık. Dipnotları dikkate almak istemeyecek okuyucu için bu üslûp, çalışmamızı bir deneme kitabına dönüştürebilir. Fakat konusu zaten kitaplar olan bir çalışmada kullanılan kitabiyâta dikkat etmek isteyen okuyucu ondan aynı zamanda bir inceleme tadı da alabilir.

Diyebiliriz ki tasavvufî kitaplar, her okuyanı farklı bir biçimde besleyebilecek özelliklere sahiptir ve bu üslûp oldukça cezbedicidir. Dolayısıyla bütünüyle kitap tanıtımı içermeyen bu çalışmamız, her biri engin bir derya gibi çalkanan ve okuyucusuna karşı davetkâr tavırlar içinde deprenen sûfî kitaplarından âcizane devşirebildiklerimizdir. Elbette bu deryadan herkes farklı görünüşlerde ve büyüklükte inciler çıkartabilir.

Paylaşmak için buyurunuz.

Yusuf Turan Günaydın

Yenişehir, Haziran 2011

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/