Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Tahşiye
MesajGönderilme zamanı: 03.05.09, 13:41 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator

Kayıt: 01.01.09, 18:04
Mesajlar: 145
Konum: http://askinsonhecesi.com
http://www.tahsiye.com/index.asp

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

BMB Yayın Gurubu 01.06.2004 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

BMB Yayın Grubu, Peygamber Efendimizin (sav) tebliğine sımsıkı sarılan Sahâbe-i Kiramın yürüdüğü Cadde-i Kübrâ-i Kur’aniye’de yürümeye ve bu yoldan tâviz vermemeye kararlıdır. Tabiin ve Tebe-i Tâbiin’den sonra, Müçtehidler zamanında, Edille-i Şer’iyye, yani Şeriatın, dinin kaynakları dört olarak tesbit olunmuştur. Bunlar: Kitap (Kur’an’ı Azimüşşan), Sünnet, İcmâ-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. İşte biz BMB Yayın Grubu olarak, neşrettiğimiz eserlerde bu dört delili esas almaktayız.

Yayın dünyasında; güvenilir, izzetli, dâvâsından tâviz vermeyen bir kuruluş olarak yer edinmek hedefimizdir. Cenab-ı Haktan bizi utandırmamasını, mahcup etmemesini, rızasına uygun hizmetlerde bulunmayı nasip etmesini niyaz ederiz.

Yayınlamış olduğumuz bütün eserlerde Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın bütün emirlerine imtisâlen; müsteşrik ve masonlar tarafından Âlem-i İslâm içine atılan kitâb, sünnet, icmâ’-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâyâ Muhâlif olan fâsid te’vîller ve bâtıl inançlardan Müslümânları kurtarmak için hakkı izhâr ve teblîğ sadedinde kaleme alınmıştır.

Ayrıca şer odaklarının en büyük arzusu olan dâhilî bir ifsattan müslümanları muhafaza etmek için Edille-i Şer'iye dairesinde bilgilenmelerini sağlamaktır.

Rabb-i kerîmimiz, cümlemizi hak olan sırât-ı müstakímden ayırmasın. Âmîn!..

Sa’y ü gayret bizden, tevfîk Cenâb-ı Hak’tandır.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Tahşiye
MesajGönderilme zamanı: 03.05.09, 13:56 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator

Kayıt: 01.01.09, 18:04
Mesajlar: 145
Konum: http://askinsonhecesi.com
Alıntı:
"28 Şubat öncesinde bir kısım şaşkınlar zuhur etti. Giyim-kuşamdan ibadet tavırlarına kadar pek çok hareketleriyle aykırılık sergileyen bu insanlar, topluma figüran olarak sunuldu. Onlara bir kısım roller verildi; kimisi tarikat şeyhi kisvesine bürünüp medyada boy gösterdi, kimisi teokratik düzeni hâkim kılma sevdalısı bir gerici numarası yaptı, kimisi mürtecilerin ağına düşürülüp kandırılmış bir kurban rolü oynadı ve kimisi de karanlık güçler tarafından kiralanan bir tetikçi, kanlı katil olmasına rağmen irticâ piyesinde 'Allah'ın ordusu'nun sadık bir eriymiş gibi sahne aldı. Figüranlar, rollerini öyle gerçekçi ortaya koydular ki; herkes oynananın, bir oyun olduğunu unutup ülkenin elden gittiği zehabına kapıldı. Dün olduğu gibi bundan sonra da, dışarıdan da beslenen bazı şer şebekeleri samimi müminleri terörist gibi göstererek yeni bir irtica yaygarası koparabilirler."

Gülen, bu konuda yapılan hazırlıklar konusunda da net ifadeler kullanıyor:

"Yarın Tahşiye diye bir şey icat edebilirler, Allah korusun. Kitap okuyan Müslümanlarla, okudukları kitaplarla ayakta durmaya çalışanların içine adam sokmaya çalışabilirler. Kitapların sahibi zatın (Bediüzzaman Hazretleri) posterlerini evlerine asabilirler. Ellerine de Kalaşnikofları verirler. İki yerde eylem yaptırıp, 'demek ki fırsat bulunca bunlar da silaha sarılabilir' derler. Çuvaldızı bile olmayan insanlara (muhabbet fedaisi gönül erlerine) terörist damgası vurmak isteyebilirler."


http://tr.fgulen.com/content/view/16959/12/
Hüseyin Gülerce, Zaman
10.04.2009


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Tahşiye
MesajGönderilme zamanı: 03.05.09, 13:57 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator

Kayıt: 01.01.09, 18:04
Mesajlar: 145
Konum: http://askinsonhecesi.com
Tek Türkiye 64 Yeni plan Tahşiye hedef Vatan delileri

http://www.dailymotion.com/video/x8xs83 ... -he_people


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Tahşiye
MesajGönderilme zamanı: 29.06.09, 11:26 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator

Kayıt: 01.01.09, 18:04
Mesajlar: 145
Konum: http://askinsonhecesi.com
OKUYARAK ADAM OLMAK

Milli Gazete - 29 Haziran 2009

Okumadan istikamet sahibi olmak mümkün müdür?

Geçmiş devirlerde bu soruya "evet" demek hayli kolaydı. Zira insanı çepeçevre kuşatan atmosfer, çevre, sokak, aile… müslümandı. Dini, okuyarak, tahsil ederek öğrenmek şart değildi. Görerek, dinleyerek ve dinin yaşandığı çevre içinde bulunmak suretiyle öğrenmek ve yaşamak daha yaygın ve kolaydı.

Doğrusunu isterseniz, emniyetli olan da budur. Zira insanın, Din'in bilinçli bir şekilde yaşandığı müslüman bir çevrede nefsin ve insî-cinnî şeytanların iğvalarına kapılmadan yaşaması ve istikametini muhafaza etmesi şüphesiz daha kolaydır. Bu sebeple Efendimiz (s.a.v), şeytanın tek kişiye her zaman daha yakın olacağını haber vermiştir…

"Şeytan" dediysem, bundan sadece "İblis" ve emrindeki cinnîler anlaşılmasın. Günümüzde ideolojilerin, "yeni" (bunu "bid'at" diye okuyun) anlama ve yorumlara yöntemlerinin, küresel sistemin değer yargılarının ve dayatmalarının… da birer şeytanî unsur olduğu hatırdan çıkarılmamalı…

Geçmişten farklı olarak günümüzde istikamet sahibi olmanın başka bir yolu var mı? Elbette esasta bir farklılık yok. Yine geniş halk kitleleri için bunun en emniyetli yolu sahih mensubiyet ilişkilerinin cari olduğu bir çevrede bulunmaktır. Ancak günümüzü geçmişten farklı kılan bir durum var: "Okuyarak" öğrenme tarzı öylesine teşvik ediliyor ki, diğer öğrenme tarz ve metotları adeta unutuldu!

Oysa bu, son derece riskli bir öğrenme metodudur. Zira nelerin, hangi sistematik içinde okunacağı, okunan şeylerin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı, eksiklerin nasıl tamamlanacağı, hatta en başta yazılan şeylerin doğru olup olmadığı… gibi soruların sağlıklı cevaplarını bulacağı bir zeminden ve mekanizmadan söz etmek neredeyse imkânsız.

Yine de sahih bilgiye ulaşmak ve doğru bir sistemle öğrenmek gibi bir endişe taşıyan ve fakat bütün risklerine rağmen okuyarak öğrenme tarzını benimsemekten başka bir yol bulamayan kimseler için yol büsbütün tıkalı değil.

Gündemimize sokulan ve tartıştırılarak çürütülen meselelerde malumat sahibi olmak için yola çıkanlar bir yana, gerçek anlamda doğru bilgiye ulaşmak gibi bir derdi olanlar, başta itikadî zeminimizi sarsılmaz bir inanç (yakîn) oluşturacak şekilde öğrenmeliler. Bunun için elimizde yeterli imkân var.

Sonra amelî hayatın arızasız yürümesini sağlayacak bilginin öğrenilmesi geliyor. Bunun için de elimizde yeterince kaynak mevcut çok şükür.

Her iki hususta da başta ilmihaller olmak üzere sağlam bilgi kaynakları, monografiler, ihtiyacı karşılayacak ölçüde.

Esas sıkıntı, yolun bundan sonrasını yürümek isteyenler için söz konusu. Bunun için her seviyedeki insan için bir "okuma programı" çıkarmak hayli zor ve bir o kadar da mes'uliyetli bir iş. Onun için dikkatli olmak ve işi aceleye getirmemek gerekiyor.

Yine de bu aşamada zaman zaman ihtiyacı karşılamak adına bu köşeden eser tavsiyesinde bulunmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Bugün iki yayınevinden bahsedeceğim: Rahle ve Tahşiye

Günümüzde özellikle Ehl-i Kitap'la ilişkiler bağlamında ortaya konan yaklaşım ve uygulamaları Kur'an ayetleri zemininde değerlendiren Rumûzu'l-Kur'ân (5 cilt), cihadın mahiyeti, maksadı, çeşitleri ve günümüzdeki durumla ilgili nefis tesbitler ihtiva eden Mir'âtu'l-Cihâd (3 cilt), Zekât ahkâmıyla ilgili olarak Mesâilu'z-Zekât, Mesârifu'z-Zekât ve Zekâtla Alakalı Sualler ve Cevapları isimli üç ayrı ciltten oluşan seri çalışma, biri Ehl-i Sünnet akaidine, diğeri günümüzde Ehl-i Kitap'la ilişkiler konusunda ortaya çıkan soru işaretleri ve şüphelere cevaplardan oluşan ve Kitâbu'd-Düreri'l-Mustafâ… diye başlayan iki kitap, Hz. İsa (a.s)'ın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğine dair Nüzûl-i İsa (a.s) isimli çalışma Rahle yayınlarının benim elime ulaşan ürünleri. (Rahle yayınları tel: 0212.519 36 96)

Bir diğer yayınevi Tahşiye. Bilhassa Bediüzzaman merhumun eserlerinin şerhi mahiyetindeki ürünleri arasında elimde 4 kitap var: Bediüzzaman merhumun Münazarat, Ene ve Zerre Risaleleri (30. Söz) ile Kader Risalesi'nin şerhleri. Bediüzzaman merhumun misyonunu ve çağrısını "tüketmek" için değil, "üretmek ve yaygınlaştırmak" için yola çıkmış olan Tahşiye yayınları, bunun nasıl yapılacağını da ortaya koyduğu ürünlerle fiilen göstermiş bulunuyor. (Tahşiye yayınları tel: 0212.643 83 27)

Rahle ve Tahşiye yayınlarının, her biri yetkin kalemlerin ürünü olan bu kitapları neyin peşinde olduğunu bilerek okuma faaliyetini sürdüren insanların susuzluğunu giderecek gerçek birer kaynak hüviyetinde.

Son söz: "Okumak"la "alim olmak" birbirinden farklı şeyler. Aralarında elbette kopmaz bir ilişki var; ancak her alim okuyarak ilim sahibi olmadığı gibi, her okuma fiili de failini alim yapmaz.

"Okumak" gerçekten riskleri, handikapları olan bir faaliyet. Bomba nedir, nasıl çalışır, nasıl zararsız hale getirilir… bilmeyen bir kimsenin karmaşık düzeneklerle hazırlanmış bir bombayı alıp kendi başına kurcalaması neyse, okuma faaliyetinin içine balıklama dalan bir insanın durumu da odur. Bu anlamda kitap, –en azından herkes için– kitapçı raflarında durduğu kadar masum bir nesne değil.

Evet, okuyarak hidayet bulunlar var; ama aynı eylem neticesinde hidayeti kararanlar da az değil! Hangi aşamada neyi, nasıl ve ne maksatla okuduğunuz çok önemli.

"Okuyarak adam olma"nın olmazsa olmazları var: Saygı duyulan, gıpta edilen kişi olmak, ilgi çekici tesbitler yapmak ve konuşunca dinletmek, hüküm koymak, fetva vermek ve ahkâm kesmek için değil, bilhassa ahireti için elzem ve eslem olan bilgiye ulaşmak için yola çıkmak. Yani sahih bir niyet… Bu ilk şart.

Sonra doğru aşamada doğru eserleri okumak ve bu süreç içinde mutlaka ortaya çıkacak olan soru işaretlerini ilim ve istikamet sahibi insanlarla istişare ederek izale etmek.

Sonra da bildiklerini hayatına aktarmak ve –hayrı çoğaltmak adına– başkalarıyla paylaşmak.

Bütün bunların öncesinde şunu "kesin olarak" bilmek gerekiyor: Bir kimse kendi başına okuyarak yazar olabilir, araştırmacı olabilir, profesör olabilir, ama "alim" olamaz!

http://www.ebubekirsifil.com/index.php? ... ete&no=915


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye