Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Regaib Sohbeti (16 Mayıs 2013)
MesajGönderilme zamanı: 17.05.13, 09:40 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
http://www.saltanat.org

"ARSLAN YÜREKLİ"
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Mayıs 2013 Regaib Sohbeti

Destur, meded, meded. Meded ya Rical'Allah, meded.
Es-Selamu Aleykum, Ey yaran-ı Şah-ı Merdan.
Destur, meded. İmdadınızı bekleriz. Zayıf olmayalım, gücümüz artsın. Şanımız artsın. Devletimiz kuvvet
bulsun. Ümmühan Sultanımızın şerefi artsın. Nazarları üzerimizden eksilmesin. Ey Gani Padişah Ey
Rabbımız, Hamd u Senalar, Hamd u Senalar; vücudumuza kuvvet verene Hamd u Senalar.

Ey şanlı Nebi, Sall'Allahu Aleyhi we Sellem.
Ey şanlı Nebi, ey Allah'ın Sevgilisi. Bastığınız toprak olmuş olsaydı, sizin şerefiniz ey şanlı Nebi Cenab-ı Hak'tandır. Sizin şerefinizi takdir edebilecek ne yerlerde, ne göklerde kimse yoktur.
Ey şanlı Resul bize imdad buyurun. Ümmühan Sultanımız da bize imdad buyursun.
Es-Selamu Aleykum, ey yaranı Şahı Merdan.
Günümüz şerefli geçsin. Vücudumuz Cenab-ı Mevla'nın ibadeti yolunda yürüsün. İşimiz, gücümüz Rabbimiz'e kulluk olsun.
Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.
Ne güzel, buyur ey Şahı Merdan. Taliminizi dinleyelim.
Buyur ey Şahı Merdan. Nasihatınızı ve bize talim edeceğiniz edebi, edebleri tutmaya sizden imdad talep ederiz.
Ezdirmez, Şahı Merdan; kendinin yaranını ezdirmez. Sefil etmez. Zelil etmez. Şahı Merdan'ın yaranı,
ahbabları zelil olmaz. Zillet onlara yoktur. İzzet var.
İzzet, gökyüzünden yeryüzüne iner. İzzet İlahi atâdır ki, Resulü Kibriyası'na takdim etmiştir.
İzzetlu, Kainat'ın içerisinde izzetlu olan kimsenin yetişemeyeceği izzet ve şeref kendisine takdim
olunmuş Hz. Resûl'dür, Allah'ın Sevgilisi. Ve onun ammioğlu Şahı Merdan dünyaya şeref verir. Her kim ki
şeref ister, Şahı Merdan'ın yoluna girsin.
Ey Rabbımız bize yeryüzünün şerefi birşey yapmaz.
Ey Rabbımız! Sen'in yerlerin göklerin şerefiyle şereflenen Habibin şerefinden bize isteriz. Şeref gökyüzünden iner.
Şeref yeryüzünden verilmez. İnsan insana şeref veremez. İnsanın şerefi gökyüzündendir. Hakiki şeref
odur. Değilse öbürleri uydurmadır. Ey insan hakiki şeref ara.
Ey yaran Şahı Merdan. Şahı Merdan şerefini gökyüzünden aldı. Yeryüzünden değildir. Onun için onun
yaranı, onun ahbabları, onun dostları Onların da şerefi gökyüzünden gelir. Gökyüzünden Şahı Merdan'a
gelir. Şahı Merdan'dan onun yaranına ahbablarına gelir. Ahbab olalım Şahı Merdan'ın yaranına. Şahı
Merdan'a biz yetişemeyiz.
Şahı Merdan'ın ahbablarına yetiş ki şeref bulasın! Dünyada da dünyaya göre bir şeref var. Lakin asıl şerefimiz Ahiret'tedir.
Ey Şahı Merdan Sahibu Meydan Talibu Ridur Rahman. İlim şehrinin kapıcısı olan ey Şahı Merdan.
Bize öğretiniz, öğrenelim. Öğrenelim Rabbimiz'e karşı nasıl kulluk yapacağımızı. O çok uzak bir rütbedir. Lakin Cenabu Rabbul İzzet'in yerlerde göklerde temsilcisi olan kendisine yerlerin göklerin Saltanat'ı verilmiş
olan Sultanul Kevneyn, dünya ve ahiretin Sultanı Habibur Rahman, Cenab-ı Resul Salawatullahi we Selamu Aleyh. Ve Ridvan, Efendimiz. Ona intisab et. Nereden intisab edersin? Şahı Merdan ile. Onun yoluna gir, şerefli yol odur. Yeryüzünün şerefi birşey değildir.
Gökyüzünde şerefin olsun. Gökyüzünde ismin yazılsın, şerefli kul
densin. Tut Şahı Merdan'ın yolunu!
Şerefli kul diyerekten yazılasın gökyüzünde ismin.

Gazetelerde büyüklük satarlar. Gazetelerdeki büyüklüğün ne kıymeti var? Boş ünvan. Sıfır olan şeref o.
Şeref gökyüzünden inen şereftir. Yeryüzünden verilen insanların birbirlerine taktıkları ünvan ile insan şereflenmez. İsmin gökyüzünde şereflilerle beraber yazılsın. Buna baksana yahu. Dünya şerefini ne
ararsın sen? Fışkılık be dünya! Dünya "cifa", leş. Onun bekçiliğini yapıp da şeref arayan adam, o da onun
gibidir.
Gökyüzünde şerefi olanların görünüşleri güzel, koku sürmeden kokuları var. Güzeldir. Gül kokusundan
yetmiş derece ileri. Güzel kokuları vardır. Girdikleri mecliste güzel kokuları gelir.
Ey yaran Şahı Merdan.
Şahı Merdan'ın ahbabları, güzel koku sürmeye muhtaç değiller. Çünkü Şahı Merdan'dan kokuları
gelmiştir. Şahı Merdan'ın kokusu yeryüzünden değildir. Gökyüzündendir. Şahı Merdan'ın şerefi
gökyüzündendir. Yeryüzünden verilmiş değildir. Sen de bak. Gökyüzünün şerefini ara. Gazetelerde ismin
geçip de şeref arama. Beş para etmez.
Ey Şahı Merdan. Sizi yer gök ehli sever. Sevilirsin. Ey Şahı Merdan'ı kabul edenler, Ali Ibni ebu Talibin,
Allah'ın arslanı. Onun ahlakını al, onun yolunu gözet. Onun edebini kabul eyle. Dünyanda da sen;
dünyanın şerefi birşey değil. Ahiretteki şerefli sınıfta haşrolursun. Ahiret şerefini ara!
Yeryüzünün şerefi şeref değildir.
"Cifa, cifa", leş. Leş, insana şeref vermez. Leşin bekçileri onlarda da şeref yoktur. Leşin
peşinde koşturanlar da çakallardır. Çakallar. Onlardan olma! Gökyüzündeki şerefi ara!

Ey Şia, ve ey Aleviler! Şahı Merdan'ın yolunu tutunuz. Böyle söylüyor, Şahı Merdan'dan bu. Şahı
Merdan'ı seviyorsanız, onun ahlakı üzerine olunuz. Leşin arkasına düşmeyin. Leşin arkasına düşen
çakaldır, kurttur. Cifa'nin, leşin peşinde koşan sınıf insan sınıfı değildir. Melekleşmeye bak. Allah'ın
divanına çıkacaksın. Şahı Merdan'ı bulacaksın. Şahı Merdan sana divanda nasıl duracağını öğretecektir.
Kalbinde bir nokta dünyaya sevgi olan, dünya muhabbeti olanın kıymeti yoktur.

Buyur ey Şahı Merdan. Talimine bakınız, ey insanlar. Bahusus biz Şia'yız diyen, biz Alevi'yiz diyenler.
İşleri temiz olur. Hükümleri adalet üzerine olur. Hayatları temiz olur. Onlardan olmaya bak, ey Şahı
Merdan'ın yaranı. Öyle olursunuz. Değilse sizi kabul etmez. "Man qatala muminan fajazaa'uhu jahanamu
khalidan fiihaa abadan." Cenab-ı Hak buyurur, ey Şia ve ey Aleviler.
Müteammiden bir mumini katledenin cezası ebedi cehennemdir diyor Allah. Girme o sınıfa! Çekil.
Dinine hücum edenlere, dinini müdafaa et. Lakin mumine dokunma, mumini öldürme.
La ilahe ill'Allah Muhammadun Rasulullah diyene kılınç kaldırma.


"Fajazaa'uhu jahanamu abada." Müebbet cehennemde azaba mahkum olur. Bir mumini öldüren
cehennemde ebedi kalır.

Ey Rabbimiz bize Sahib gönder. Bize Sultan gönder. Şahı Merdan gönder.
Haddini bilmeyenlere, hadlerini bildirmek için Sultan gönder. Bu Mübarek aydır. Recebu Şehrullah'tır.
Bunun hürmetini gözet.
Ey Şia ve ey Aleviler! İnsan öldürme! Yaşat! Bu Şehrullah'tır, Cenab-ı Hakk'ın Kendine nisbet ettiği Mübarek aydır. Bunun hürmetine silahı bırak. Müslümanlara zulmetme! Masumları öldürme! İlahi gadab üzerlerinize iner. Ki karşısında durulmaz artık.
Buyur ey Şahı Merdan, Sahibi meydan. Talibu Huda ver-Rahman.
Bizi yaranınızdan kılın, ahbablarınızdan. Yolunuzu gözetenlerden kılın bizi. Bizi de kabul eyle ey Şahı Merdan. Sizinle beraber olalım. Şahı Merdan nâhak yere bir karıncaya bile basmadı.
Evinde barkında saklanan kimselerin kapısını kırmak, girmek, ırz namuslarına dehalet etmek ilahi gazabı üzerlerine çeker.

Sakının! İlahi gazab her gün bir derece daha yaklaşıyor. İlahi intikam yaklaşıyor. Vazgeçin! Vazgeçin!
Sevimli olalım. Sevelim ve sevilelim diyor Şahı Merdan. Bizim yolumuz budur. Düşenin elinden tutalım,
yolumuzdur. İnsanın edebini gözetelim, bu yolumuzdur.

MaşaAllah ey Şahı Merdan. Nesl-i pakinizden gelecek Sultanı bekliyoruz. Çünkü biz yolumuzu şaşırmış, bir kimseler olduk.
Bize doğru yolu gösterecek Hazreti Mehdi (as) gelsin. Kılıncıyla gelsin, Sancağıyla gelsin.
Siyah Azamet rengidir, heybet rengidir. Gelecek Sahib siyah sarıkla gelir. Rüzgar gibi gelir, fırtına gibi, kasırga gibi yalancıları yıkar geçer.

Sar, siyah sarığın hürmetini gözet. Çünkü Şahı Merdan'ın sardığı sarıktır.
Ey Rabbimiz! Qadir-i Muqtedir Mevlamız! Habibi'n (sav) hürmetine Şahı Merdan'ın izni açılsın. Onun önüne
mani gelmez artık. Zülfikarını çekti mi zalimlerden bir kimse kalmayacaktır.
Zalim olma, adil ol! Vahşi olma, insan ol! Silahlarla oynama Allah'a (cc) kulluk yoluna düş. Makbul olasın.
Değilse yüzünden nur, kalbinizden iman çıkar.

Ey Rabbimiz bu gece Mübarek Regâib gecesidir. Pek kıymetli!
Silahları atınız, ey Şia silahı bırakınız. Camilere, mescidlere, dergahlara koşunuz tövbe ediniz.

Bu Mübarek gecenin bereketi üzerinize insin. Melekler bize rahmet okusun.
Ey Rabbimiz Sen bilirsin halimizi. Gönder ya Rabbi o Habibi Kibriya'nın hürmetine. O'nun ana rahmine
düştüğü Mübarek gecenin hürmetine zalimleri tepeleyecek gökyüzünden de askerin gelsin.
Sevdiğin Şahı Merdan'ın orduları gelsin. Zulmü tüketsin, zalimleri bitirsin.
Ey Rabbimiz bu Mübarek gecenin hürmetine bize afiyet ver, iman ver, muhabbet ver. Yolunda yürüyelim, İslam'ın sancaklarını kaldıralım.
Ey Rabbimiz kalplerimize ferahlık ver. İmanımıza kuvvet ver. Yolumuza, edeb yollarını bize talim edecek
kullarını gönder. Vaktin Sahibini gönder ya Rabbi. El-Aman, el-Aman, el-Aman.
Rabbimiz eman ver bize ya Rabbi.
Bize, ümmete eman vermeyenler, eman bulamasınlar.
Ey Rabbimiz Mübarek kıl bu geceyi.
Şam açılsın, İslam'ın sancakları kalksın. Müslümanlar barışsın sevinelim ve sevelim.

Ey Şanlı Nebi.
"Allahumma zid habeebaka `izzan wa sharafan nooran wa surooran wa ridwaanan wa
sultaana." Amin amin amin...
Vücutlarımıza afiyet ya Rabbi.
Ehlimize, evladımıza, ihvanımıza, yaranımıza; Şahı Merdan'ın yaranına açıklık gelsin. Nur insin, kuvvet insin. Aşkı şevkle dolalım, dünyanın peşine düşmeyelim.
Qadir'sin, Muqtedirsin. "Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil haalana ila ahsanil hal."
Ey ulema-i Mısır, ulema-i Şam, ulema Şia, ulema-i Türk, Hind, Çin hepiniz edeb dairesine girelim.
Vaktin Sahibini bekleyelim. Bütün dünyayı İslam'a getirecek olan Sahibuz-Zaman gelsin bekleyelim. Görelim, hizmet edelim, şan verelim, şan alalım.
Ey yerlerin göklerin Sahibi Rabbimiz sevgili Habibi'n hürmetine bu gece Regâib gecesi, bize de o nurdan gelsin. Vücudumuza afiyet gelsin. İslam'ın heybeti görünsün, şeytanın saltanatı yıkılsın ya Rabbi.

Ey yaran Şahı Merdan ayaklanın. "Seyfu-l Maslool min Suyuti'llah" olun. "Allah'ın çekilmiş kılıçları" olun,
batıla karşı, şeytana karşı, şeytanın saltanatını yıkalım. İslam'ın saltanatını getirelim, işimiz bu.
Suriye, Suudiyye Arabiyye, Mısır, bunlar değil dava.
İslam'ın sancağını kaldıralım. İşimiz bu olacak. Allah (cc) bize yardım eder, kuvvet verir, melaike iner. Kafirin silahından ürkme, korkma!
Ya Rabbi, Ya Rabbi bize iman selameti ver ya Rabbi. Ol Habibi Kibriya'nın hürmetine.

Ey Şahı Merdan bize Senin yollarını talim edecek Nesl-i Pakinden Mehdi'yi bekliyoruz. Aleyhis-selam wa
'ala Nabeena 'aleyhis-salatu wes-salam.
Diyelim tawbah ya Rabbi tawbah ya Rabbi tawbah astagfirullah.
Gösterelim nasıl arslandır Ehl-i İman. Arslan libası giydirecektir.
Kafirin kralı vardı, "arslan yürekli Richard" diyor. Allah'ın bir kulu, ismi arslan yürekli Richard. E ona o ünvanı verdiler bir sebepten dolayı.
Arslan yürekli olmak Müslümana yakışır. Müslümana yakışır, Müslümanın sıfatı Arslanın sıfatıdır. Arslan
yürekli Richard demiyor mu? Müslümana yakışır o ünvan. O adama vermişler o ünvanı. Ne için? Kendi
dinini ileri sürmek için Kudüs-ü Şerif'e kadar geldi. Ya, Karşısında Selahuddin Eyyubi'yi gördü. Ki hem
kalbi hem Kendisi Arslandı. Mekanı Cennet olsun.

Bekleyin Vaktin Sahibini. Allah bize göndersin Sahib ve Sultan, bir Sultan. İki Sultan olursa ikincisini vur
diyor şeriat. İslam'ın bir Sultanı olur, iki olmaz. Aklınızı başınıza toplayın ey Müslümanlar.
"Waomirtu an akoona mina almuslimeena" (10:72) Nuh Peygamber (as) Müslüman olmakla emrolundu.
Sen kimsin?
Ben Müslümanım de. Arap deme, şia deme, alevi deme. Türk deme, Kürt deme. De: "ben Müslümanım".
"huwa sammakumu almuslimeena"(22:78)
Bize İslam'ı yakıştıran Allahu Zül-Celal'dir.
Ey ulema söyle, yoksa azabın şiddetli olur.
Tewbeh ya Rabbi, Tewbeh ya Rabbi, Tewbeh astagfirullah.
Kuvvetimiz artsın, heybetimiz artsın.
Bu Mübarek gecenin hürmetine zalimlerin kalplerine korku düşsün. Zalimler birbirlerine düşsün.

İslam'ın sancakları kalksın. Beklediğimiz Mehdi aleyhis-selam gelsin.
Ol Habibi Ekrem'in hürmeti için ey Şahı Merdan Sahibi Meydan!
Sizin Neslinizden Mehdi aleyhis-selam'ı bekliyoruz. Bize tez elden yetişsin.
Açılalım, dünyada şeytanın saltanatını yıkalım.
Bizler Müslümanız el-Hamdu lillah.

Fatiha.
***
Video Link:
http://saltanat.org/videopage.php?id=77 ... urekli.mp4

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye