sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Rabbani Akaid: Nübüvvet Farkları
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=122&t=3587
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  rabbani [ 30.12.09, 10:41 ]
Mesaj Başlığı:  Rabbani Akaid: Nübüvvet Farkları

52. Bölüm: Zâtî Tecellî’ye Göre Peygamberlerin Derecelerindeki Farklılık:

Allah Rasûlü Muhammed (a.s) bütün peygamberlerin efendisidir, o hâlde diğer insanlardan nasıl üstün olmasın ki?

Hz. Îsâ ve Mûsâ’nın zâtî tecellîden kendi mertebe ve isti‘dâdlarına göre nasipleri varsa da, nitekim Hak Teâlâ Musâ (a.s)’a hitâben: “Seni kendim için seçkim” (Tâhâ, 20/41) yani “zât”ım için seçtim, buyurmuştur ve Hz. Îsâ Rûhullâh ve Kelîmullâh’tır, Peygamber Efendimiz (a.s) ile de çok münâsebeti vardır, (Hz. Mûsâ ve Îsâ’nın bütün bu meziyetlerine rağmen) İbrâhim (a.s) sıfat tecellîsi mertebesinde olmasına rağmen (diğer ikisine göre) keskin görüşlüdür.

Bizim peygamberimize “zâtî tecellî” makâmında nasip olan özel hâl, aralarındaki isti‘dâd farkıyla birlikte Hz. İbrâhîm’e “sıfat tecellîsi” makâmında hâsıl olmuştur. Bu durumda Hz. İbrâhim bu îtibârla Hz. Îsâ ve Mûsâ’dan üstündür. Hz. Îsâ da Hz. Mûsâ’dan üstündür, rütbesi Hz. Mûsâ’nın üzerindedir ve keskin ve derin görüşlüdür. Onlardan sonra Hz. Nûh (a.s) vardır. Hz. Nûh’un makâmı sıfatlar mertebesindedir. O, Hz. İbrâhim’den her ne kadar yukarıda ise de, Hz. İbrâhim’in o makâmda özel bir yeri ve diğerlerinde olmayan keskin bir görüşü vardır. Ancak Hz. İbrâhim’in evlâdı olan peygamberlerin de, tâbî ve onun neslinden olma yoluyla bu makâmdan nasipleri vardır. Hz. Âdem, Hz. Nûh’tan sonradır.

Peygamberimize ve bütün peygamberlere salât ve selâm olsun.

Bu, Rabbimin bana bildirdiği, lütfu ve keremi ile ilhâm ettiği şeydir.

İlim, Allah’ın katındadır .

***

MEBDE’ VE ME‘ÂD (RABBÂNÎ İLHAMLAR)

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/