sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Muhabbet, İtaat, Salevat
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=107&t=3863
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  dua [ 01.03.10, 09:15 ]
Mesaj Başlığı:  Muhabbet, İtaat, Salevat

Muhabbet, İtaat, Salevat

M. Sâmi Ramazanoğlu


Peygamberimize itaat Allah'a itaattir:
"Kim bana itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse şüphesiz Allah'a asi olmuş olur" (Buhari, Müslim)
Rahmet unsuru Peygamberimiz:
"Şüphesiz ben lanet edici olarak değil, mahz-ı rahmet olarak gönderildim." (Buhari)
Peygamber sevgisi:
"Hiçbir kimse ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli oluncaya kadar gerçek iman etmiş olamaz" (Buhari. Müslim)
Abdullah bin Hişam -radıyallahu anh-den:
Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem'in maiyetinde idik. O, Ömer radıyallahu anh'ın dini tutuyordu. Hz. Ömer dedi ki:
- Ya Rasulallah! Sen bana canımdan başka her şeyden sevimlisin. Bunun üzerine sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
- Hayır, ruhum kudreti elinde bulunan Allah'a andolsun ki, ben sana canından da sevimli oluncaya kadar imanın kemalini bulmaz.
Rasul-i Ekrem sallallahü aleyhi ve selem bunu söyleyince Ömer radıyallahu anh:
- İşte hakikat şimdi Ya Rasulallah! Sen bana muhakkak canımdan da sevimlisin, dedi. Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz de:
- Şimdi imanın kemaline erdi ya Ömer," buyurdu. (Buhari)
Salatü selam getirmek:
"Kıyamet günü insanların bana en yakını üzerime çok salat edenidir" (Tırmızi)
"Kim bana bir kere salat ederse, Allah ona on salat eder. O'nun on günahını affeder. Derecesini de on kat yükseltir." (Buhari)
"Şüphesiz Allah da melekleri de o peygambere çok salat ve tekrim ederler. Ey iman edenler! Siz salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 56)

"Salat" dua, tebrik, temcid ve tazim manalarınadır.
Cürcanî, "Allah'tan salat, rahmet; meleklerden salat, istiğfar, müminlerden salat, hayır dua demektir.
İbni Hacer'e göre "Allah'tan Peygamber'ine salatın manası ona rahmetini artırmasıdır. Diğer insanlara salatı ise alel ıtlak rahmet ve tezkiyedir"
Mücahid'e nazaran "Allah'tan salat, tevfik ve ismet; meleklerden salat, avn ve nusret; ümmetten salat ise ittibadır"
Bazıları da "Allah'ın Peygamber'ine salatı onun şerefîni i'la ve tekrîm, meleklerin salatı onun mükerremliğini izhar, ümmetin salatı da onun şefaatini talebdir" demişlerdir.
Seyyid Murtaza ez-Zebîdî'ye göre, Meleklerden salatın manasına atıf, esirgemedir. Cenab-ı Hakk'a nisbet edilince kullarını melekleri nezdinde medih ve sena etmiş demek olur ki bu, Allah'ın Peygamber'ine salatının tefsirine daha layıktır. Yahut kemal-i rahmeti manasınadır. Cenab-ı Hakk'tan gayriye nisbet edilince manası hayır ile duadır"
Hz. Ali radıyallahu anh'den şöyle rivayet olunmuştur. Ayette sanki Cenab-ı Hakk, habibine salat ederken "O'nun şanını yalnız dilinizle, değil, nefsinizle, kalplerinizle ruhunuzla da tazim ve tekrim edin" buyurmuştur.
Salat ü selam getirmek; "Ya Allah, Muhammed'in zikrini i'la, davetini galip ve şeriatını daim kılmak suretiyle onu dünyada da ahirette de tekrim ve tazim buyur. O'nu ümmeti hakkında şefaatçi kıl, ecrini derecesini kat kat artır" demektir.
"Salat'tan murad Allah'ın emrine imtisal ve Rasulü sallallahü aleyhi ve sellem'in bizim üzerimizdeki hakkını edaya cehdetmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaktır.
Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem'e zaman ve mekân ile tahdit edilmeksizin salat etmek icma ile farzdır. Çünkü Cenab-ı Hakk ona salat etmemizi emir buyurmuştur. Selef ve tefsir uleması bu emri vücuba hamlediyorlar.
Allah Teala hazretleri bütün halkına Peygamberi üzerine salat etmelerini ve teslimiyetle selam getirmelerini farz kılmış ve bu farzın ifasını muayyen bir vakte hasretmiştir. Binaenaleyh kişinin ona salat ve selamı çok yapması ve bunu terketmemesi vacibdir.

(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed)

Müeddî: Sebeb olan.
Tekrim: Saygı gösterme.
Temcid: Ululama.
İ'la: Yüceltme.

Yazar:  dua [ 02.03.10, 09:04 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Muhabbet, İtaat, Salevat

Kuran kavramlarını asli şekliyle kullansak ne güzel olurdu.

Neden kuranda salat olan kavramı farsça namazla değiştirmişiz merak konusu.Oysa kelimelerinde bir ruhu var kanımca.Salat kelimesinin tam karşılığı olamaz namaz kelimesi diye düşünüyorum nacizane.Türkçede bile eş anlamlı kelimelerde anlamca nüans farkları olduğu malumunuz.Türkçe meallerde de salat kelimesi,kimi yerde namaz kılmak ,kimi yerde dua,....bazı yerde de dokunulmayıp salat olarak geçmiş.

Salat,gerek Allahtan,meleklerden,ümmetten olsun,bir muhabbetle yöneliş,ve bu muhabbetin gereğini yerine getirme gibi duruyor.Bu günlerde salat konusu zihnimi meşgul ediyordu,Sami efendimizin(k.s.) bu yazısı tevafuk etti ve büyük ölçüde zihnimi aydınlattı.Allah ona en yüce makamları nasib etsin.Bizleri de ona layık evlat eylesin.

Salat,muhabbet ve onun gereğini izhar olunca,Allahtan kuluna tüm inam ve ihsanlar,Rasulden ümmetine tüm şefaatler,meleklerden insanlara tüm yardımlar,biz kullardansa muhabbetin izharı olan tüm ibadetler,itaatler,salih ameller,dualar,kalbin vechinin Allaha ve Rasulüne döndürülerek,fiilleriyle bu muhabbeti izhar etmesi gibi algıladık.. Allahu alem.Salatı ikame ise,namaz kılmak ve bunda devamlı olmak şeklinde daha özel bir muhabbet izharı olarak algıladık.

Rabbim Hakkı hak bilip ittiba etmeyi,batılı batıl bilip ictinab etmeyi nasib etsin cümlemizi.

Bizleri,Salatı nasıl anlamamız ve ikame etmemiz gerekiyorsa öylece anlayan ve ikame edenlerden eylesin.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/