sufiforum.com
https://sufiforum.com/

"Ümmetimin ömrü 1500 yıldır"
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=107&t=3508
1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Yazar:  nakshi [ 17.12.09, 20:09 ]
Mesaj Başlığı:  "Ümmetimin ömrü 1500 yıldır"şeyh nazım hz.lerinin kısa bir sohbeti...

bazıları kendilerine göre bu sohbetleri çeviriyorlar(adnan oktar gibi) onun 10 sözünden 7 si kendine göre yorumlaması olduğu için karıştırılmamasını diliyorum.

Yazar:  Ebu Hamza [ 17.12.09, 21:58 ]
Mesaj Başlığı:  Re: ümmetin ömrü 1500 yıldır

son 1:22 kala 70 sene var diyor amma orasını tam anlayamadım.70 sene neye var dedi acaba.?

Yazar:  Ruhan [ 18.12.09, 08:42 ]
Mesaj Başlığı:  Re: ümmetin ömrü 1500 yıldır

Şeyh Nazım Efendi:

"Vaktin sahibi (Mehdi As.) inşallah yakındır. Dünya değişecek. Geliyor. Kıyamete yaklaşıyoruz. Efendimiz ahir zaman Peygamberidir. Efendimizin gelmesinden 1500 sene geçti. Efendimiz buyurdu:

'Benim Ümmetlerimin ömrü bir buçuk gündür' (Doğru giderlerse 1 gün, eğri giderlerse yarım gündür) Cenabı Hakkın huzurunda bir gün 1000 yıldır. 1,5 gün de 1500 yıldır.

Biz şimdi 1400'ün içerisindeyiz. 70 sene var kıyamete kadar... Çok yaklaştı. Çok azametler var. Allah'a sığındım: O azametler içinde selamet geçirelim."


30 Haziran 2009

Yazar:  Ebu Hamza [ 18.12.09, 09:09 ]
Mesaj Başlığı:  Re: ümmetin ömrü 1500 yıldır

Ruhan yazdı:
Şeyh Nazım Efendi:

"Vaktin sahibi (Mehdi As.) inşallah yakındır. Dünya değişecek. Geliyor. Kıyamete yaklaşıyoruz. Efendimiz ahir zaman Peygamberidir. Efendimizin gelmesinden 1500 sene geçti. Efendimiz buyurdu:

'Benim Ümmetlerimin ömrü bir buçuk gündür' (Doğru giderlerse 1 gün, eğri giderlerse yarım gündür) Cenabı Hakkın huzurunda bir gün 1000 yıldır. 1,5 gün de 1500 yıldır.

Biz şimdi 1400'ün içerisindeyiz. 70 sene var kıyamete kadar... Çok yaklaştı. Çok azametler var. Allah'a sığındım: O azametler içinde selamet geçirelim."


30 Haziran 2009


burdaki kıyametden kasıt nedir.? halbuki güneşin batıdan doğuşundan sonra sahih hadislerde 120 sene daha dünyanın ömrü olduğu beyan edilmekde.ben anlayamadım amma sukut ederiz.. :?

Yazar:  Ruhan [ 18.12.09, 16:17 ]
Mesaj Başlığı:  Re: ümmetin ömrü 1500 yıldır

Efendim, Nazım efendinin sohbetinin manasını biz Şeyh efendimizden de işitmişizdir. En doğrusunu elbette Allah Teala bilir.

Cübbeli Ahmed Hoca'nın bir sohbetini takip ediyordum. Belki 10 gün olmuştur. Suyuti'den "Ümmetimin ömrü 1500'ü aşmaz" sözünün Hadis olarak nakledildiğini, ama böyle bir hadis olmadığını ifade ediyordu. Dedi ki bu 1500 yıl Suyuti'nin kendi görüşüdür. İnsanların Mehdilik iddialarını ve zanlarını kırmak için kafasından atmış gibi, bu mealde sözler etti. Tabii biz de taaccüp ettik.

Bu konuda Cübbeli Hocaya katılmıyorum ve kendisini tenkid ediyorum. İslam (Bir Ehli Sünnet) alimi bu meselede kafasından atmış ise başka hangi meselelerde de kafasından atmıştır diye sorulmaya başlar. Bu üslub ve bu tarz bir reddiye yanlıştır. Hocanın niyeti, kimilerinin Mehdilik iddialarını boşa çıkarmak olabilir. Ama bu boşa çıkarmanın yolu böyle değildir. Bir tarafı yaparken başka tarafları yıkmak doğru değildir.

Elimde Ali Bin Hüsameddin El Muttaki'nin "Ahir Zaman Mehdisinin alametleri" adlı Risalesinin tercümesi vardır. Kahraman yayınlarından çıkmış. Tercüme eden Müşerref Gözcü... Başında yazıyor ki: Bu Risale, Celaleddin Suyuti'nin 3 farklı eserinden derlenen Hadislerden müteşekkildir. Eserlerin ismini ayrıca saymaya gerek görmüyorum.

Bahsettiğim El Muttaki risalesinin, 10. bölümünde başlıklardan birisi Dünyanın ömrü'dür ve orada senedleriyle birlikte çeşitli Hadis-i Şerifler sıralanmıştır. İşte onlardan bir kaçı:

İbni Asakir diyor ki, Ebu Said Ahmed bin Muhammed Bağdadi (aradaki rivayet zinciriyle beraber) Enes Bin Malik'ten nakletti. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

" Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala, şu dünyanın yedi bin yıllık müddetince, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmiş gibi sevabını yazar."


Rivayet silsilesiyle beraber Enes Bin Malik rivayet etti ki Peygamberimiz:

"Dünyanın ömrü, ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki; 'Senin Rabbinin yanındaki bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir' "


Ahmed Bin Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail bin Abdülkerim, Abdüssamed'den, o da Vehb'den rivayet etti:

"Dünyadan 5600 yıl geçmiştir"


Müellifin (El Muttaki'nin) görüşü: Demek ki Dünyanın ömrü 1400 yıl olacaktır.

Demek ki Suyuti de, kendi görüşünü değil, Hadis-i Şeriflerden çıkardığını söylemiştir. Çünkü iki rivayet de görüldüğü gibi Suyuti'de vardır.

Güneşin batıdan doğduktan sonra dünyanın 120 yıl ömrü kaldığına ilişkin rivayet de bir kaç sayfa sonra yazılmış. O rivayet de doğrudur ve arasında fark vardır. Bu farklılığın ne olduğunu çözmek ise ulema ve arifanın işidir. Allahu alem deyip yorum yapmadan bırakıyorum.

Yazar:  kurucu [ 18.12.09, 16:56 ]
Mesaj Başlığı:  Re: ümmetin ömrü 1500 yıldır

Az önce Hz. Şeyh Adnan Kabbani (kuddise sırruh)'un videosunu izledim.

Bu konuda da bilgi verdi:

Şeyh M. Nazım el-Hakkani'den naklettiği şudur:

Rasulullah buyurdu ki "Dünyanın ömrü Ümmetim kendini muhafaza ederek benden sonra bir (1) gündür. Ümmetim fesada uğradığında da yarım (0.5) gündür."

Kur'an'da ve hadiste zaman ve takvim ile ilgili konular işaridir; mücmeldir. Bunu dikkate alalım.

Kesin olan "ahirzamanın ahirinde" olunduğudur.

Yazar:  Ebu Hamza [ 18.12.09, 17:15 ]
Mesaj Başlığı:  Re: ümmetin ömrü 1500 yıldır

Ruhan yazdı:

Demek ki Suyuti de, kendi görüşünü değil, Hadis-i Şeriflerden çıkardığını söylemiştir. Çünkü iki rivayette görüldüğü gibi Suyuti'de vardır.

Güneşin batıdan doğduktan sonra dünyanın 120 yıl ömrü kaldığına ilişkin rivayette bir kaç sayfa sonra yazılmış. O rivayette doğrudur ve arasında fark vardır. Bu farklılığın ne olduğunu çözmek ise ulema ve arifanın işidir. Allahu alem deyip yorum yapmadan bırakıyorum.


hocam sanırım cubbelinin kastı da budur.yani hadislerden çıkardığı sonuç odur.amma böyle bir hadis yoktur.hadis olarak yoktur.burda bizim aramamız gerekenin güneşin batışıdır.

düşünelim ve hesab yapalım.

mehdi şu an hayatda :

ve 40 yaşında bir fiil başında [yani olacak olan hadiseleri hesaba bile katmıyorum çıkışından önceki]

aradan 30-32 sene geçdi.isa a.s geldi.7 sene beraber kaldılar..

etdi ortalama 40.. koyalım hicri 1431 un üzerine : 1481

sonra mehdiden vefatı ve isa aın 40 sene daha hükümdarlığını koyalım.bu arada tabi deccalide gebertiyor isa a.s

1481 + 40 = 1521

sanırım bahsetdiğiniz kitapda hocam iki raşid halifeden daha bahsediyor idi.onlarında suresini koyalım bir 80 sene [ ÖYLE İDİ YANILMIYORSAM TAKRİBİ YANİ.] 1520+ 80 = 1.601

ÜZERİNE BİR 120 DAHA KOYALIM : 1721 EDER.

tabi cübbelinin deccal sohbetinde;dediğine göre önceki ulema hesab kitap yapmışlar bir rakam bulmuşlar o tarihde 1802 ..tabi benim araya eklemediğim epey bir hadise var..bu hususta ümmed arasında bir icma da yok..

ama normal koşullarda daha mehdiye 70 sene var.imam rabbaniye göre.bu hakikati asla inkar etmemeliyiz..imam rabbani r.a dır o..bin yılın muceddidi..öyle mucediddir ki asırların mucedidlerine de benzemez o..yuzyıl ile bin yol arasında ki fark gibidir farkları..

bendeniz azicane ; şeyh kıbrisi hazretlerinin kıyamete 70 sene var sözünden mehdi zamanında başlayacak olan savaşlara yoruyorum..hakikaten kıyameti andıran savaşlar olacak.her yer savaşlar olacak..dünyada rahat yüzü gören bir insan olmayacak..Allahu alem

Yazar:  Ebu Hamza [ 18.12.09, 17:32 ]
Mesaj Başlığı:  Re: "Ümmetimin ömrü 1500 yıldır"

birde hadislerde mehdi zamanında müslümanlaırn çok büyük imtihanlara maruz kalacağı söyleniyor.açlık kıtlık sürekli savaşlar..hicretler.. mehdi kudus de iken müslümanların diyor iaşesi zikirleridir diyor ALlah resulu.o derece açlık sefaletler olacak.dağlarda bayırlarda sabahlayacaklar geceleyecekler...o zamanlar bu zamanlara benzemez..ne zorluklar olacak Allahu alem..büyük imtihan sabır imtihanı... zaten mehdinin askerleri ise velilerden olacak yani takvalı müminler olacak..3 te 1 amik ovasından kaçanlar hariç.!! kolaymı mehdinin askeri olmak.. resulullah dahi mehdinin asrını kendi asrına benzetiyor ..

fefhem cidden...

Yazar:  nakshi [ 18.12.09, 18:25 ]
Mesaj Başlığı:  Re: "Ümmetimin ömrü 1500 yıldır"

bende bu konulara mübareklerin verdiği sohbetlere göre yoruyorum ve çıkan sonuç bu mübareklerin ki ile aynı. 3.harp sonu mehdinin çıkışı 7.ayda deccalin çıkışı, deccalin süresi 40 gündür 1.gün 1 sene isa as inişi 40 sene hükümdarlığı vs vs tamda çıkıyor:)onun için bekleyip görmek en güzeli...

imam-ı rabbani hz.leri hakkında onun en büyük evliya olduğunu belirtiyorsunuz amenna öyledir size göre...
bizim pirimizde şah-ı nakşibendi efedimizi söyler makam olarak...
başka pirlerden de abdulkadir-i geylani olarak duydum. hepsi uludur amenna. bize düşen o büyük bu büyük demek değil, makamı Allah verir...

Yazar:  Ebu Hamza [ 19.12.09, 11:43 ]
Mesaj Başlığı:  Re: "Ümmetimin ömrü 1500 yıldır"

nakshi yazdı:
imam-ı rabbani hz.leri hakkında onun en büyük evliya olduğunu belirtiyorsunuz amenna öyledir size göre...

bizim pirimizde şah-ı nakşibendi efedimizi söyler makam olarak..

başka pirlerden de abdulkadir-i geylani olarak duydum. hepsi uludur amenna. bize düşen o büyük bu büyük demek değil, makamı Allah verir...


arkadaşım senle bu hususları munazara etmek deveye hendek atlatmak gibi bir şey olacağından hiç girmiyorum

ama belki sana forumdan isteyen olursa 1000 yıl muceddidleri ile yuzyıl mucedidleri arasındaki farkı izah edebilir.. ;)

1. sayfa (Toplam 3 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/