Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 6 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"
MesajGönderilme zamanı: 30.03.11, 08:48 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"

Arabca "anma,hatırlama" anlamında Zikr 151, "anan,hatırlyan" anlamında Zâkir 53, "anın,hatırlayın" emri anlamında "Fezkür" 6 yerde geçer...

Farsca "anma, hatırlama" anlamındaki "yâd" kelimesi de 45 kez (17 kez Allah yâdı, Hakk yâdı 25, Hakk'ın Yâdı 3 kez) kullanılmıştır.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"
MesajGönderilme zamanı: 30.03.11, 09:08 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"


HİKMET-1
Yetti yaşda Arslan Bâbğa kıldım selâm:
"Hak Mustafâ emânetin kılıng inâm"
Uşal vaktda ming bir zikrin kıldım tamam
Nefsim ölüp lâ-mekânğa aştım mena

Nefsim meni yoldın urup hâr eyledi
Telmürtürüb halâyıkka zâr eyledi
Zikr aytturmay şeytân birle yâr eyledi
Hâzırsın dep nefs başını sançtım mena

HİKMET-2
Rahîm içre peydâ boldum nidâ keldi
Zikr ayt dedi azâlarım titrey berdi
Ruhum kirdi süngeklerim Allah dedi
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

Zikrin tamam kılıp öttüm divâneğe
Hakdın özge heç sözlemey bigâneğe
Şemin izlep şâgird kirdim pervâneğe
Ahker bolup küyüp yanıp öçtim mena

Beş yaşımda belim bağlap ta'at kaldım
Tatavvu ruze tutup âdet kıldım
Keçe kündüz zikrin aytıp râhat kıldım
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

HİKMET-3
Her subhidem nidâ keldi kulağımda
Zikr ayt dedi zikrin aytıp yürdüm mena
Işksızlarnı kördüm erse yolda kaldı
Ol sebebdin ışk dükânın kurdım mena

Onsekkizde çil-ten birle şarab içtim
Zikrin aytıp hâzır turup kögsüm teştim
Ruzî kıldı cennet kezip hurlar kuçtım
Hak Mustafâ cemallerin kördim mena

On tokkuzda yetmiş makâm zâhir boldı
Zikrin aytıp iç ü taşım tâhir boldı
Kayda barsam Hızr Babam hâzır boldı
Gavsu’l-gıyâs mey içürdi toydum mena

HİKMET-4
Yazuk birle yaşım yetti yigirme beş
Sübhân Igem zikr ögretip kögsümni teş
Kögsümdeki girihlerim sen özüng yeş
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

HİKMET-8
Elveda deb yer astıga kadem koydum
Yaruğ dünya haram kılıb Hak'nı süydüm
Zikrin aytıb yalguz bolub yalguz küydüm
Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

HİKMET-15
"Fezkürûllah kesiran" dep ayet keldi
Zikrin aytıb zari kılıb yürdüm mena
Didarını aşıklarga vade kıldı
Işk yolıda canım berip yürdüm mena

HİKMET-18
Işkka kadem koyğanlar Hak dîdârın körerler
Mûsâ-sıfat mahşerde Hak'dın seval sorarlar
Sermest bolup vaslıda Hû zikrini kurarlar
Arslan Babam sözlerin işitingiz teberrük

Yetti yaşda Arslan Bâb Türkistanğa keldiler
Başım koyup yığladım hâlim körüp küldiler
Ming bir zikrin örgetip mihribânlığ kıldılar
Arslan Babam sözlerin işitingiz teberrük

HİKMET-19
Cebrail vahiy keltürdi Hak Rasûlğe
Ayet keldi zikr etgin deb cüz vü küllğe
Hızr babam saldı meni uşbu yolğa
Andın songra derya bolub taştım dostlar

HİKMET-20
Sübhân İgem bir katre mey kılsa inâm
Zikr-i sırnı ayta ayta kılsam tamam
Hur u ğılmân cümle melek anga gulâm
Uçmah içre harîr tonlar biçer dostlar

HİKMET-21
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" nı zikrin aytsam
Hadi bolsang egri yoldın rastka kaytsam
Hû zikrini tilge alıb na'ra tartsam
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri kavi
Pîr-i muğan sözleridin alsa fetvi
Bâtınları revşen bolup bolur yahşi
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

HİKMET-22
Bende bolsang zikrin ayğıl kolung alsun
Yoldın azsang rehber bolup yolğa salsun
Seherlerde zârı kılğıl rahmi kelsün
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikr-i Allah
Hakk zikrini ayğıl tınmay bolgung âgâh
Rahîm Mevlam nazar kılsa olur nâgâh
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

"Ente'l-Hâdi ente'l-Hakk"nı zikri dilde
Bilmes nâdân zikrin aytıb zâhir tilde
Menmen degen şeyh-i zaman âbu gilde
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri uluğ
Hakk zikrini vird eylegen köngli sınuğ
Vird eylemey şeyhmen dese câyı tamuğ
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

HİKMET-39
Ahmed muradı sensen, zikri-yu yadı sensen
İşler küşadı sensen ya Mustafa Muhammed

HİKMET-49
Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdi
Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttı
Subhan İgem kudret birle zikr ögretti
Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelür

Kul Hâce Ahmed dünya körseng zinhar kaçgıl
Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgıl
Ayet hadis sözi birle dinar saçgıl
Erenlerdin dürr ü gevher algum kelür.

HİKMET-50
Hak visalin tilegenler tün ü küni
Tınmay canı birle aytur zikri Hu'nı
Hak'dın ilham yetib kelür bilseng munı
Ahiretni azukını algum kelür

HİKMET-53
"Fezkürûni" zikrini aytgan kullar daima
Cümlesin hemrah behişt-i adn'de kördüm

Tüni küni uhlamay Hu zikrini aytganlar
Melâyikler hemrâhı arşnı üstide kördüm

HİKMET-54
Yolğa kirgen erenlerdin yolnı sormay
Yığlamay mu ey dostlarım hatâ kıldım
Hak zikrini keçe-kündüz vird eylemey
Eyâ dostlar öz cânıma cefâ kıldım

Allah aytur "Aşıklarım burâk-suvâr
Hak zikrini aytganlarga rahmet yağar
Köp yığlağan didarımnı bî-şek körer
Rûz-ı mahşer didarımnı âtâ kıldım"

Hakdın korkup mâl u pulnı süymegenni
Haknı aytıb bir dem yatıp uymagannı
Yatsa kopsa Hak zikrini koymagannı
Açtım bâtın közlerini binâ kıldım

HİKMET-56
Kul Hâce Ahmed kulluk içre sâbit bolsam
Zikrin aytıp zâkir bolup "Rabbi" desem
Zikrinde şevklenib küyüb yansam
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

HİKMET-58
Zâkirleri cem bolub tüzülmişde
Zikrü semâ'dın tosunı kurulmışda
Boyın ukbâ dünyâsıdın urulmışda
Köngil kuşı Hazret tabâ uçtı bolğay

HİKMET-60

Hakk Te'ala pertev saldı canım küydi
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
Seher vaktde Pîr-i muğan bakıb sordı
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkirlerge va'de kıldı Kadir Hüda
Gor içinde âtâ kıldı hur u likâ
Zâkirlerni turar câyı darül-bekâ
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkir bolsa, şakir bolsa yeri cennet
Kanlar aksa közleridin kılmas minnet
Ümmet bolsang zikrin aytmak sizge sünnet
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkirlerge Hüda özi va'de kıldı
"Fezkürûni ezkürküm" ayet keldi
Firdevs atlığ cennetidin mahzar keldi
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkirleri her nefesde zikrin aytar
Tevbe kılıb egri yoldın râstga kaytar
Zikrin aytsa asta âstâ şevki artar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkirleri halka içre pertev körer
Anıng üçün halka içre özin urar
Ma'şukını körgen zaman canın berer
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Yalğan âşık ma'şukıdın canın ayar
Ukba yolın arka taşlab dünya süyer
Hu halkasın kurğan yerdin eyler firar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

"El kezzâbu la ümmeti" dedi Server
Bu sözlerge yol bergüvçi Hâdi rehber
Yalğançını ümmet demes ol Peyğamber
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Rahmân İgem çın âşıknı yolın açar
Muhabbetni şevki birle yaşın saçar
Allah teyu kayda barsa şeytan kaçar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkirleri zikrin aytıb nâle kılur
Köz yaşını sarığ yüzge jâle kılur
Biyâbanlar kezib özin vâle kılur
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkir kullar Hakk fermânın mehkem tutar
İhlâs birle Allah teyu kanlar yutar
Halka içre kirgen vaktde candın öter
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Bi-tehâret zikr aytğangâ la'net yağar
Oşal küni bolğan ferzend şeytan tuğar
Öler vaktde evvel kelib şeytan bakar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Bî-tehâret zikrin aytgan imân etmes
Öler vaktde Hak Mustafa kolın tutmas
Sübhan İgem günahını hergiz ötmes
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Mü'min bolsang bi-tehâret zikrin aytma
Kerâmetler aytıb halkga dining satma
Müslümanlığ da'va kılıb kâfir ketme
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Zâkir bolsang zikrin aytmay hergiz yatma
Nadân birle nâ-cinslerge hiç söz katma
Münâfıklar haldın sorsa bir söz aytma
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

Kul Hâce Ahmed yamanlarnı yamanı sen
Barça buğday el tutmagay samânı sen
Yoldın azğan gümrâhlarnı nâdânı sen
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

HİKMET-61
Çın âşıklar keçken ermiş cânın taşlap
Edhem-sıfat berhem urup mâlın taşlap
Hu Hu teyü Hak zikrini aytıp hoşlap
İmân tasdik kılıp bağrın kebâb etti

HİKMET-64
Hakk vaslığa yetey deseng zâri kılğıl
Zikrin aytıb erenlerge yârı bergil
Cefâ tartıb erenlerdin uluş algıl
Uluş almay didârını körer mukin?

HİKMET-65
"Yâ Rabbenâ" zikrin aytıb zâkir bolsam
Sansız mihnet başga alıb şâkir bolsam
Yahşilarnı sohbetide hazır bolsam
Miskin bendeng feyz u fütuh alar mukin?

HİKMET-66
Yol astıda aziz başım tufrak kılsam
Cân u dilim Hakk yolığa şeydâ kılsam
Zikrin aytıb murdar tenim âfak kılsam
"Elest" hamrın miskin bendeng içer mukin?

HİKMET-78
Âşık uldur Hakk'a canın kurban kılsa
Zikrin aytıb çarzarb urub seher tursa
Erenlerdin feyz ü fütuh tola alsa
Sultan bolub dürr ü gevher saçar dostlar

HİKMET-79
Yaratkan Bir ü Bar'ım yolın izleb
Şeytan la'in yollarıdın kaytıng dostlar
İhlas birle muhabbetni camın içip
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Hayy zikrini aytıb içgen cam-ı şarap
Yol üstide aziz başı misli turab
Allah içün hali harab bağrı kebab
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Astanege başım koyup zari kılsam
Halka kurup kim zikr aytsa yarı bersem
Zikrin aytıb ol suhbetdin dürler tersem
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Amel kılmay âlim ilmin basıp yürgey
Ölüp barsa tar lahedde canı küygey
Allah, Rasûl dining kim dep haybet kılgay
Can u dilde Hayy zikıini aytıng dostlar

Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgay
Kâl ilmidin bir nuktası kâr kılmagay
Va hasreta amelsizler neçük kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Allah degen kend u esel peyda kıldı
Ahiretde Allah birle sevda kıldı.
Amel kılgan çın alimni dânâ kıldı.
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Kalıng çırağ haling pilte yağı yaşıng
Neçe aytsam behre almas köngli taşıng
Yol üstide tufrak bolsun aziz başıng
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Essiz âlim amel kılmay yolda kalur
Okup okmay dünya malın kolga alur
Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılur
Can u dilde hayy zikrini aytıng dostlar

Zâhir buzub bâtın tüze âlim bolsang
Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsang
Va veyleta nedamet dep yolda kalsang
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Âlim uldur namaz okub ta'at kılsa
Hak'dın korkub ahiretni gamın yese
Kur'an okub Hak'dın korkub zar ingrese
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Andağ âlim ikki közi giryan bolur
Seherleri erte kopub nâlân kılur
Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Hârlık tartgıl kafr nefsing başı katsun
Daim müdam bu dünyadın yığlab ötsün
Tufrak bolgıl alem seni basıb ötsün
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Harlık tartıb Hak Mustafa Ümmet dedi
Asi cafi ümmetlerin gamın yedi
Anıng üçün ümmetleri kuvvet aldı
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Ümmet üçün bağrıda yok zerre bütün
Ümmet dese dimağıdın çıker tütün
Hak Te'ala kılgay mu dep bizni otun
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Kul Hâce Ahmed alay deseng Hak'dın uluş
Bâyezid dek nefsing birle tün kün uruş
Ey bihaber ümmet erseng buldur reviş
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

HİKMET-82
Keçe kündüz bi-gam yürdüm zikrin aytmay
Cehd eyleben tüni küni fikrin etmey
Muhabbetni bâzârıda özni satmay
Nefsim meni yüz ming taâm tiler dostlar

Eyâ gâfil Hak zikrini tildin koyma
Dünyâlıkdın bir zerreni kolğa alma
Erenlerni arkasıdın hergiz kalma
Yolğa kirgen âhir murâd tapar dostlar

Didâr körey degen kullar bidâr bolur
Yürse-tursa, yatsa-kobsa zikrin aytur
İçi taşı andağ kulnı nurğa tolur
Allah nurın andağ kulğa saçar dostlar

HİKMET-85
Kulmen degen tınmay zikrin aytar
Işk otığa bağrı küyüb feryad eter
Bîhaberler ömrün bilmey yelge satar
Gaflet birle cehennemge keter dostlar

HİKMET-93
Kul Hâce Ahmed sâati bir zerre yok tâatı
Zikri cânnı râhatı seher vakti bolğanda

HİKMET-95
"Lailahe illallah" dep zâri kılgıl
Hakk zikrini her kim aytsa yarı bargıl
Pîr-i muğan hizmetine yügrüp yürgil
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

Pîr-i muğan etegini muhkem tutgıl
Marifetni bazarıda özüng satgıl
Mey nuş etip sema kılıb zikrin aytgıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

Derd-i halet peydâ kılıb yolğa kirgil
Pervane dek şem'ni körüb özüng urgıl
Kayda barsang zikrin aytıb dükan kurgıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

Muhabbetni meydanıda baş ornatsang
Hû-Hû teyü zikrin aytıb can kıynasang
Didar tileb kan yaş töküb zâr ingreseng
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

Ey nâinsaf dünya fâni Hakk'a yanğıl
Bende bolsang Hakk zikrini tınmay aytğıl
Pîr-i muğan hizmetide cefa tartgıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

HİKMET-98
Derviş Haknıng manzurı zikri turur gülzârı
Haknı yâdı esrârı hub edebliğ dervişler

HİKMET-102
Bul hevesni teni küyse canı küymez
Ol sebebdin ışk kadriğe yetib bolmas
Erenler sohbetiğe kaçıb kelmez
Zikr dua riya kılıb yürür bolğay

HİKMET-103
Cünun içre başın yarğan kanı câri
Zikrin aytsa Allah özi Bir ü Barı
Seherlerde kan yığlamak kâr u bârı
Aşıkları her kün yüz ming gâzi bolğay

HİKMET-108
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
Zâkirlerni Hudâ bî-şek süyer ermiş
Işksızlarnı imânı yok ey yârânlar
Duzah içre tınmay dâim küyer ermiş

Muhabbetdin haber algan cânnı bilmes
Başı ketse tâ yârı yok cânnı bilmes
Işk kelâmı zevk taâmı nânnı bilmes
"Hu-Hu" teyü zikrin aytıp yürer ermiş

HİKMET-113
Bu Yesevi Miskin Ahmed hayran kalıb
"La İlahe İllallah"nı tilge alıb
Hak zikrini canu dilge vâsıl kılıb
Uç kuşını lâmekânda körer ermiş

HİKMET-114
"Fezkürûni ezkürkum" iştib nidâ
Zikrin aytıb emrin tutub müşahedâ
Kirib gorga tartıb türlük mücahedâ
Âşık canlar sır şarabın içer ermiş

HİKMET-127
Hakk yâdıdın zerre gâfil bolmağanlar
Yatsa kopsa Hak zikrini koymağanlar
Vallâh-billâh dünyâ harâm almağanlar
Gor içinde ol kul hergiz ölmez bolur

HİKMET-128
Uşbu yolğa kadem koyğan candın keçti
Zikr-i kalbin ayta ayta köksin teşti
Andın songra cânân bakıb eşik açtı
Açsa bolmas Pîr hizmetin kılmağunça

HİKMET-130
"Ricalün la tulhihim" deb aytdı Hudâ
Oşal merdân mâsivâdın bolur cüda
Zikrin aytıb her nefesde olsa revâ
Tapar her dem Gavsü'l-ğıyas celâletin

HİKMET-133
Zâkir bolup zikrin aytsa kelgey nidâ
Şeytan-la’in yetmiş ferseng bolğay cüdâ
Derdi bolsa Hak derdige bergey devâ
Andağ kulnı özi izlep cânan kılur

HİKMET-134
Mundağ bolmay Hak vaslığa yetib bolmas
Resva bolmay sırdın manâ alıb bolmas
Hû zikrini aytıb daim tildin koymaz
Vehmi birle dillerini lerzan kılur

HİKMET-137
Tang atkunça zikrin aytkıl canıng birle
Tağ u çölnü bostân kılgıl kanıng birle
Taşdan kattığ taşka yatkıl yanıng birle
Yoldın azğan yüz ming gâfil merdân bolur

Zikrin aytğıl kanlar aksun közleringdin
Hikmet aytğıl dürler tamsun sözleringdin
Güller unsun her bir baskan izleringdin
Gülge baksang gül açılıp bostan bolur

HİKMET-139
Keçe yatmay hâb-ı gaflet harâm kılsa
Zikr-i kalb u zikr-i sırnı tamam kılsa
Ming bir atın tesbih etip kelâm kılsa
Bende ne dep dergâhığa hatâ kılsun

HİKMET-140
Hakk zikrini mağzı cândın çıkarmasang
Üç yüz altmış tamurlarıng tebretmeseng
Törtyüzkırktört süngeklering kul kılmasang
Yalğançıdur Hakk âşık bolğanı yok

HİKMET-143
Behişt aytur: "Men artuk zâkir kullar mende bar
Zâkirlerni könglide zikr ü fikr-i Sübhân bar"


HİKMET-146
Aşıkları zikrin aytıb hormas ermiş,
Barğan sarı yigit bolur, kormas ermiş.
Halka tapsa, âşık işge hormas ermiş,
Kehf itidek ârif sangıdın kalmas ermiş.

HİKMET-160
Ruhi halet zikrullah, la ilahe illallah,
İsmi a’zam hüvallah, bu halkanıng içinde.
Her kimige zevk hale, bolsa bolur bu vale,
Sakiy sunar piyale, bu halkanıng içinde.

HİKMET-162
Fikru zikri Hak İgemni senâsıdur,
Didar taleb kılıb yürgen gedasıdur,
Haknı zikri cümle derdni devasıdur,
Dünyalığdın kolga zerre almas bolur.

Kul HocaAhmed, âşık bolsang, zari kılğıl,
Halka kurub kim zikr aytsa, yarı bargıl.
Zikrin aytıb, suhbet içre dürler tergil,
Güher alğan hergiz gâfil bolmas bolur.

HİKMET-165
Işk tecelli kılsa kimni vücudında,
Ne kılurın bilmey tün-kün hayran bolur.
Zikri fikri Hak visali bolur müdam,
Yaş oğlandek ikki közi giryan bolur.

Dünya birle kalmas anı zerre işi,
Zikrin aytsa, nurga tolur içi, taşı.
Allah degeç, revan bolur közde yaşı,
Işk otıda küyüb-yanıb, biryan bolur.

HİKMET-166
Özlerining muradın çın aşıklar tilemes,
Mâşukining muradın daim alar tilerler.
Kul HocaAhmed, vakıf ol, feyzu rahmet eşigin,
Zikru taat vaktide, ferişteler açarlar.

HİKMET-168
Eyâ dostlar, haber berib şeriatdin,
Tarikatda Allah yadın aytıng, dostlar
Ârif canlar haber berür hakikatdın,
Allah teyu Hak zikrini aytıng, dostlar.

Kul Hoca Ahmed, Hak zikrini aysang müdam,
Rahmet yağar başıng üzre aled-devam.
Erenlerning hizmetide bolsang müdam,
Azad kılsa, darus-selâm barur, dostlar.

HİKMET-169
Allah degen bendelerni inayeti,
Talebide yürgen bende Hak rahmeti,
"Fezkürûni ezkürküm" Hak ayeti,
Dem ğanimet, Allah zikrin aytıng, dostlar.

HİKMET-170
Eyâ dostlar, âhir boldı zamanemiz,
Heç kalmadı bu dünyada nişanemiz.
Haber berdi "aduvven" deb Cananemiz,
Allah zikrin tınmay aytıb yürüng, dostlar.

HİKMET-172
Koyğıl dünya fikrini, kılğıl Haknı zikrini,
Buzgil şeytan mülkini, zâkir bolğıl her zaman.

HİKMET-175
Mürîdlerin terbiyet, künde yüz min hasiyet,
Özlerin çopan sıfat, çopan kılur daima,
Halka kurub erenler, Hu zikrini başlasa,
Ul Zikriya payğambar hazır bolur daima.

HİKMET-178
Yahşılarnı suhbetide kâim bolsam,
Hu-Hu teyu zikrin aytıb daim bolsam.
Aşıklardek çarh uruban canım bersem,
Dergâhıda Hocam kabul kılar mukin?

HİKMET-180
Erenler uşbu yolda candın keçti,
Zikrin aytıb seherlerde bağrın teşti,
Cefa tartıb bu dünyanıng zehrin içti,
Andağ âşık rahat bilen yeter mukin?

Eyâ dostlar, seherlerde nale kılğıl,
Köz yaşıngnı akuzuban jale kılğıl,
Hak zikrini aytıb özüng vale kılğıl,
Vale kılğan Hak vaslige yeter mukin?

HİKMET-181
Tilim bilen Allah zikrin cariy kılsam,
Seher vaktda kobub yığlab zari kılsam.
Himmet kılıb keçe-kündüz karı kılsam,
Dergâhide Hocam nazar salğay mukin?

Ya Rabbena, yadıng bilen bolsam müdam,
Barı ümrüm zikring bilen bolsa tamam.
Ruze tutub namaz okub her subh u şam
Taleb kılsam hacet reva bolğay mukin?

Kul HocaAhmedni uşbu sözi arzu erür,
Arzusığa yetelmeyin kayğu yeyür.
Taklid kılıb Hu zikrini aytıb yürür,
Hu-Hu desem sahibdilan bolğay mukin?

HİKMET-182
Cehanğa etimad etme, tiling Hak zikridin koyma,
Bu dünya ayşını sürme, bolursan namdar emdi.

HİKMET-184
Kul Hoca Ahmed, koyğıl emdi dünya fikrin,
Cehd eylegil, tınmay ayğıl Hak’nı zikrin.
Hazır bolub öleringni emdi bilgin,
Emdi izleb, yâ Rab, seni taparman mu?

HİKMET-188
Kul HocaAhmed, bu dünyada bi-gam ötdüng,
Hak’dın korkmay tan atkunça kopub yatdıng.
Dünya tileb Hak zikrini taşlab atdıng,
"Tubu ileyh" okuy-okuy ölmeyin mü?

HİKMET-194
Mü’min degen bolur daim tefekkürde,
Fikr eyleb zikrin aytur uzak tünde,
Bolmas menlik bir zerre vücudında,
Andağ erni etegini tutmas musan?

HİKMET-201
Hak zikrini ayğanlarnı düşman tutkan,
Menlik kılıb yahşılarnı basıb ötgen.
Helal-haram farkın kılmay alıb yutkan,
Ul fâsıknı dilin ne deb sefa kılsun?

HİKMET-203
Aşıkları özi birle bazar kılur,
Câhil kullar mü’min könglin azâr kılur.
Gâfillerdin Huda, Rasûl bizâr bolur,
Hazır bolub, Hak zikrini ayğum kelür.

HİKMET-204
Âşık bolmay vefa naynı çalsa bolmas,
Hazır bolmay Hak zikrini aytsa bolmas.
Çeng u rübab sazlarını tüzse bolmas,
Sözin tüzüb hamd u senâ aygum kelür.

HİKMET-207
Didar üçün canın fida kıldı erse,
Tüni-küni Hak zikrini aydı erse,
Kul HocaAhmed, bu gurbetge tüşti erse,
Eşiting, dostlar, ölmeslikke imkan bar mu?

HİKMET-210
Eyâ dostlar, tün-kün tınmay zikrin aytıng,
Zikrin aytıb kulluğında bolmak kerek.
Kulluk kılıb tekbir aytıb suhbet kursa,
Herne barı bolsa Hakdın körmek kerek.

Sahralarda çar-zarb urub zikrin başla,
Hay u heves, maumenlik yırak taşla.
Keçe-kündüz tekbir aytıb tinmey işle,
Zikrin aytıb sıdkı birle turmak kerek.

MÜNÂCAT
Meni hikmetlerim feri yu kavli
Dili könglide bolsa, zikri Mevli

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"
MesajGönderilme zamanı: 30.03.11, 09:50 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde "Zâkir"


HİKMET-10
Çın zâkirge Hüda özi kıldı rahmet
Tangla barsa cennet içre berür hil'at
Ruz-ı mahşer didar körüb sorgay devlet
İşitib okup yerge kirdi Kul Hâce Ahmed

HİKMET-13
Zâkir bolup şâkir bolup Haknı taptım
Dünya ukbâ harâm kılıp yançıp teftim
Şeydâ bolup resvâ bolup cândın öttim
Bi-gam bolup yer astığa kirdim mena

HİKMET-18
Zâkirmen dep zar urar çıkmas köziden yaşı
Dilleride ğamı yok nâgeh ağrığay başı
Mekr ü hîle kılurlar malûm Hudâğa işi
Arslan Babam sözlerin işitingiz teberrük

HİKMET-33
Hâs ışkıngnı körset menge şâkir bolay
Erre koysa Zekriyâ dek zâkir bolay
Eyyüb-sıfat belâsığa sâbir bolay
Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr

HİKMET-56
Tınmayın hazretingde Allah desem
Zâr ingreben zâkir bolup "Rabbi" desem
Kulı bolup kullugıngda boyun sunsam
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

HİKMET-59
Aşıklarnı ağzı handan dili lerzân
Allah üçün közde yaşı bağrı biryan
Cânı zâkir, könglü şâkir, fıkri cânan
İnşaallah kıl köbrigi ötti bolğay

HİKMET-63
Yahşilerning sohbetide zâkir bolsam
Her ne cefâ tekse menge şâkir bolsam
Eyyüb sıfat belâsığa sâbir bolsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

HİKMET-87
Tili köngli sarı birle zâkir bolub
Üçyüz altmış tamırları kanğa tolub
Yazu kışın bülbüldeyin vâle bolub
Sayra kılıb şahdın şahga konar dostlar

HİKMET-91
Didârını taleb kılsang ey zâkirler
Cândın keçip halka içre körüng didâr
Şevking birle Allah aytıp râstğa kaytıp
Tün uykusun harâm eylep bolğıl bidâr

HİKMET-95
Zâkir bolub şâkir bolub Hakk'nı süygil
Seher vaktde kopub nefsing közüng oygıl
Bâyezid dek âşık bolub dünya koygıl
Hakk cemâlin körsetmese demen bolay

Yürseng-tursang, yatsarıg-kopsang Hakk'nı aytsang
Zâkir bolub şâkir bolub candın ötseng
Vallâh-Billâh dünya haram taşlab atsang
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

HİKMET-114
Allah yâdı nurın kimge atâ kılsa
Nefs u heva menmenlikdin kalur ermiş
Bende eger zâkir bolub Allah dese
Tutmış köngül zengârını açar ermiş

HİKMET-146
Âşık kullar ingrayürler tün-kün tınmay,
Zar ingreben na’ra urar bağri tolmay,
Zâkir kullar erra tartar daim harmay,
Suhbet tapsa can oynatıb harmas ermiş.

HİKMET-160
Zâkir kullar cem bolub, feryad urub, can üzüb,
Sakiy yürer örgülüb, bu halkanıng içinde.
Küyse-yansa, kül bolur, ölse-uçsa, oz bolur,
Kanğa tüşse, tuz bolur, bu halkanıng içinde.

HİKMET-175
Andın sonra Hak nurın zâkirlerge saçarlar,
Melaikler saf tolub, erre başlar daima.
Muhabbet şarabını kolga alıb Muhammed,
Zâkirlerge sunuban, sakiy bolur daima.

HİKMET-178
Allah için merdanevar canım bersem,
Zâr ingreyüb zâkir bolub Rabbim desem.
Ehl u iyal, hanumanım yetim kılsam,
Dergâhıda Hocam kabul kılar mukin?

HİKMET-202
Aşıklarnı devasıdur Haknı yadı,
Zâkirlerni muradıdur Hak didarı,
Keçe-kündüz yığlab kılur Hakk’a dadı,
Çın derdlikdin derd ü mihnet tartkum kelür.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"
MesajGönderilme zamanı: 30.03.11, 09:52 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde "Fezkür"

HİKMET-74
"Fezkürûni ezkürkum" ayetidin
İman boldı Hak Te'ala taatıdın
Keçmek kerek uşbu nefsning rahatıdın
Seherlerde kobub taat kılgum kelür

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"
MesajGönderilme zamanı: 04.04.11, 08:43 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
"Fezkürûni ezkürkum"
Beni anın ki sizi anayım...

2:152 "Fezküruni ezkürküm veşküru li vela tekfürun"
[Öyle ise siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!
Kur'an-ı Kerim, Bakarâ sûresi, 152.ayet]
***

"Fezkürûllahi zikran kesira"
Allah'ı çokça zikredin...

33:41 "Ya eyyühellezine amenüzkürullahe zikran kesira"
[Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. (Kur'an-ı Kerim, Ahzâb sûresi,41.ayet)]

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde "Zikr"-"Zâkir"-"Fezkür"
MesajGönderilme zamanı: 06.04.11, 13:27 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
ZİKİR

Zikr aytmak : 24 kez
Zikrin(+i) ayt(.): 46(+29) kez

Allah Zikri: 4
Hû Zikri: 6 kez.
Hakk Zikri: 21 kez

Zikr Ögretmek:2

HİKMET-4
Yazuk birle yaşım yetti yigirme beş
Sübhân Igem zikr ögretip kögsümni teş
Kögsümdeki girihlerim sen özüng yeş
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

HİKMET-49
Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdi
Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttı
Subhan İgem kudret birle zikr ögretti
Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelür


BİNBİR ZİKİR

HİKMET-1
Yetti yaşda Arslan Bâbğa kıldım selâm:
"Hak Mustafâ emânetin kılıng inâm"
Uşal vaktda ming bir zikrin kıldım tamam
Nefsim ölüp lâ-mekânğa aştım mena

HİKMET-18
Yetti yaşda Arslan Bâb Türkistanğa keldiler
Başım koyup yığladım hâlim körüp küldiler
Ming bir zikrin örgetip mihribânlığ kıldılar
Arslan Babam sözlerin işitingiz teberrük

HİKMET-139
Keçe yatmay hâb-ı gaflet harâm kılsa
Zikr-i kalb u zikr-i sırnı tamam kılsa
Ming bir atın tesbih etip kelâm kılsa
Bende ne dep dergâhığa hatâ kılsun


ZİKR-İ KALB * ZİKR-İ SIR

HİKMET-128
Uşbu yolğa kadem koyğan candın keçti
Zikr-i kalbin ayta ayta köksin teşti
Andın songra cânân bakıb eşik açtı
Açsa bolmas Pîr hizmetin kılmağunça

HİKMET-139
Keçe yatmay hâb-ı gaflet harâm kılsa
Zikr-i kalb u zikr-i sırnı tamam kılsa
Ming bir atın tesbih etip kelâm kılsa
Bende ne dep dergâhığa hatâ kılsun


HİKMET-20
Sübhân İgem bir katre mey kılsa inâm
Zikr-i sırnı ayta ayta kılsam tamam
Hur u ğılmân cümle melek anga gulâm
Uçmah içre harîr tonlar biçer dostlar

***

"Ricalün la tulhihim"

HİKMET-130
"Ricalün la tulhihim" deb aytdı Hudâ
Oşal merdân mâsivâdın bolur cüda
Zikrin aytıb her nefesde olsa revâ
Tapar her dem Gavsü'l-ğıyas celâletin


24. Nur SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim

24:37 Ricâlun lâ tulhîhim ticâratun velâ bey’un ‘an_żikri(A)llâhi ve-ikâmi-ssalâti ve-îtâ-i-zzekâti ; yeḣâfûne yevmen tetekallebu fîhi-lkulûbu vel-ebsâr(u)

Nice erler ki ne ticaret ne beyi' (alış-veriş) kendilerini zikrullahtan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz, kalblerin ve gözlerin kıvranacağı günden korkarlar.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 6 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye