Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 6 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Yesevi Hikmetlerinde Hallâc-ı Mansûr ve "ENE'L-HAKK" Çığlığı
MesajGönderilme zamanı: 10.03.11, 09:39 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde ENE'L-HAKK Çığlığı

11
Âşık Mansur Ene’l-Hak'nı tilge aldı
Cibril kelip Ene’l-Hak'nı birge aytdı
Cibril kelip başıng ber deb yolga saldı
Darga asılıp didarını kördüm mena.

Ene’l-Hak'nı ma'nasını bilmes nâdân
Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdan
Âkil kullar Hak yadını aydı canan
Candın keçib Canane'ni süydüm mena

Şah Mansur'nı Ene’l-Hakk'ı bica emes
Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emes
Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emes
Âgâh bolup buy-ı Huda aldım mena

66
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam
Mansur-yanglığ "Ene’l-Hakk"nı gavğa kılsam
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?

95
"Lâ-Lâ" aytıb "illallah"ğa şeydâ bolğıl
Mansur-sıfat "Ene’l-Hakk' deb gavğa kılğıl
Giryan bolub köz yaşıngnı derya kılğıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

96
Mansûr aytur "Ene’l-Hak" erenler işi berhak
Mollâlar aytur nâhak könglige yaman alıb

Aytmağıl "Ene’l-Hak" dep "kâfir boldıng Mansûr" dep
Kur'an içre buldur dep öltürdiler taş atıb

Bilmediler mollalar "Ene’l-Hak"nı manâsın
Kâl ehliğe hâl ilmin Hak körmedi münâsib

178
Mansurdek "Ene’l-Hak" deb yığlab yürsem,
Şiblîydek âşık bolub semâ kılsam.
Bâyeziddek tün-kün tınmay Kâbe barsam,
Dergâhıda Hocam kabul kılar mukin?

180
Kul HocaAhmed, keçelerde kâim bolğıl,
Taat kılıb kündüzleri sâim bolğıl,
Mansur-yanglığ "Ene’l-Hak" deb daim bolğıl,
Âşık bolğan başı darda keter mukin?

206
Âşık Mansur "Ene’l-Hak" deb yaşı aktı,
Çilten birle hemrâh bolub kabuğ kaktı.
Yürek bağrı kebab bolub erib aktı.
Ğor içinde çiltenlerni körgen bar mu?

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Hallâc-ı Mansûr ve "ENE'L-HAKK" Çığlığı
MesajGönderilme zamanı: 11.03.11, 10:07 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde Hallâc-ı Mansûr

Divan-ı Hikmet'te 34 yerde ismi geçirilen Hallac-ı Mansur en dikkat çekici isimler arasındadır.
4., 6., 11, 56., 65., 66., 74., 95., 96., 108., 126., 134., 145., 157.,164., 178., 180., 204., 206. hikmetlerde Mansur ismi geçmektedir.

11. ve 96. hikmetler bütünüyle Hallac-ı Mansur'a tahsis edilmiştir.4
Men yigirmealtı yaşda sevdâ kıldım
Mansûr-sıfat didâr üçün gavğa kıldım
Pîrsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldım
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

6
Kırktörtümde muhabbetni bâzârında
Yakam tutup yığlap yürdüm gülzârında
Mansûr-sıfat başım berip ışk dârında
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

11
Eyâ dostlar pak ışkını kolga aldım
Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm mena
Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldim
Işk babıda Mansûr-sıfat boldum mena

11
Işk yolıda âşık bolup Mansûr ötti
Belin bağlab Hak işini mehkem tutdı
Melametler ihanetler köp eşitti
Ey müminler men hem Mansûr boldum mena

11
Âşık Mansûr “Ene’l-Hakk”nı tilge aldı
Cibril kelip “Ene’l-Hakk”nı birge aytdı
Cibril kelip başıng ber deb yolga saldı
Darga asılıp didarını kördüm mena

11
Mansûr kelgeç dar egilip özi aldı
Bâtın közi açukları hayran kaldı
Pertev salıp Allah özi nazar kıldı
Vaşuka dep didarını kördüm mena

11
Essiz Mansûr harlık birle boldı eda
Bir söz birle yaranlardın boldı cüda
Hali dilin heçkim bilmes Tengrim güvah
Kanlar yutup men hem güvah boldım mena

11
Şah Mansûr'nı “Ene’l-Hakk”ı bica emes
Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emes
Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emes
Âgâh bolup buy-ı Huda aldım mena

11
Bir tün seher garib Mansûr köb yığladı
Pertev salıp Allah özi rahmeyledi
Andın songra çilten bakıp şarab berdi
Dânâlarga bu sözlemi aydım mena

56
Ma’rûf dek uşbu yolğa kadem koysam
Mansûr-dek cândın keçip dârda konsam
Dâr üzre şevkleniben Hak'nı aysam
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

65
Muhabbetni meydânıda cân oynatsam
Mansûr-sıfat başım berib dâr oynatsam
Yüz ming türlük cefa tartıb cân kıynatsam
Aciz kulung cemalingni körer mukin?

66
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam
Mansûr-yanglığ “Ene’l-Hakk”nı gavğa kılsam
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?

74
Hırs u heva nefs yolunı koymak kerek
Mansûr-yanglığ dar başığa minmek kerek
Nesimi dek can aççığın çekmek kerek
Seherlerde kopub taat kılgum kelür

95
"Lâ-Lâ" aytıb "illallah"ğa şeydâ bolğıl
Mansûr-sıfat “Ene’l-Hakk” deb gavğa kılğıl
Giryan bolub köz yaşıngnı derya kılğıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

96
Mansûr bir kün yığladı erenler rahm eyledi
Çilten şerbet içürdi Mansûr'ğa mehrin salıb
Mansûr aytur “Ene’l-Hakk” erenler işi berhak
Mollâlar aytur nâhak könglige yaman alıb

96
Aytmağıl “Ene’l-Hakk” dep "kâfir boldıng Mansûr" dep
Kur'an içre buldur dep öltürdiler taş atıb
Rivâyetler bitildi hâlin anı bilmedi
Mansûr-dek evliyânı koydılar dârğa asıp

96
Bigâne dep mollâlar Şeyh Mansûr'nı öltürdi
Kâfir dep öltürdiler üç yüz molla talaşıp
Halk-ı âlem yığıldı Mansûr dep feryâd kıldı
Mansûr'nı yârânları kaldı anda yığlaşıb

108
Aşıklıknı âsân işi baş bermeklik
Mansûr-sıfat özdin keçip cân bermeklik
"Mûtû kable en temûtû" hâk bolmaklık
Aşıkları ölmes burun öler ermiş

126
Kayda barsa ışk dükanın anda kurdı
Leyli Mecnun bu dünyanı devrin sürdi
Şeyh Mansûr “Ene’l-Hakk” deb gavğa kıldı
Vefa kılgan erenlerdin yansa bolmas

134
Şeyh Mansûr özbaşını dârda kördi
Pertev saldı Hak didârın anda kördi
Bihûd bolub özin bilmey efgan kıldı
Vaşuka deb özin bilmey cevlan kılur

145
Zahid kullar takva kılıb namaz okur,
Nasib kılsa anda barıb hurlar kuçur,
Âşık kullar Mansûr-yanglığ candın keçur,
Kurban bolur dar üstide canan üçün.

157
Garib Mansûr bir tün, seher köb yığladı,
Halin körüb erenler rahm eyledi,
Andın sonra çilten bakıb şarab berdi,
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

164
Vahdet meydin içgen âşık bihud bolar,
Mansûr-yanglığ candın keçib darğa miner.
İhlas birle Pîr etegin mehkem tutar,
Pîr-i muğan nazar kılsa göya bolur.

178
Mansûr-dek “Ene’l-Hakk” deb yığlab yürsem,
Şiblîydek âşık bolub semâ kılsam.
Bâyeziddek tün-kün tınmay Kâbe barsam,
Dergâhıda Hocam kabul kılar mukin?

180
Kul HocaAhmed, keçelerde kâim bolğıl,
Taat kılıb kündüzleri sâim bolğıl,
Mansûr-yanglığ “Ene’l-Hakk” deb daim bolğıl,
Âşık bolğan başı darda keter mukin?

204
Himmet kurın merdanlardek belge bağlab,
Mansûr-sıfat candın keçib darda oynab.
Aşıklar dek suhbet içre kanlar yığlab,
Sübhan İzim dergâhige barğum kelür.

206
Işk şiddeti başka tüşse âşık biler,
Bigâneler taşlar atıb anga küler.
Divâne deb başın yarıb kanğa boyar,
Mansûr-yanglığ ışk darığa mingen bar mu?

206
Âşık Mansûr “Ene’l-Hakk” deb yaşı aktı,
Çilten birle hemrâh bolub kabuğ kaktı.
Yürek bağrı kebab bolub erib aktı.
Ğor içinde çiltenlerni körgen bar mu?

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Hallâc-ı Mansûr ve "ENE'L-HAKK" Çığlığı
MesajGönderilme zamanı: 11.03.11, 17:27 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
HİKMET-11

Eyâ dostlar pak ışkını kolga aldım
Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm mena
Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldim
Işk babıda Mansur sıfat boldum mena

Işk yolıda âşık bolup Mansur ötti
Belin bağlab Hak işini mehkem tutdı
Melametler ihanetler köp eşitti
Ey müminler men hem Mansur boldum mena

Âşık Mansur Ene'l Hak'nı tilge aldı
Cibril kelip Enel Hak'nı birge aytdı
Cibril kelip başıng ber deb yolga saldı
Darga asılıp didarını kördüm mena

Mansur kelgeç dar egilip özi aldı
Batın közi açukları hayran kaldı
Pertev salıp Allah özi nazar kıldı
Vaşuka dep didarını kördüm mena

Nida keldi oşal darga "köp boğmağıl
Mehkem turgil her yan bakıp sen ağmağıl
Taşga aydı "emrim tutub sen teğmegil"
"Levhül mahfuz" tahtasıda kördüm mena

Üçyüz molla yığlab bitti köp rivayet
Şeriatdur men hem bitey bir rivayet
Tarikatda hakikatda hak himayet
Başım berip Hak sırrını bildim mena

Enel Hak'nı ma'nasını bilmes nâdân
Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdan
Akil kullar Hak yadını aydı canan
Candın keçib Canane'ni süydüm mena

İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun
Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsun
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun
Haldın aytıp aşıklarga berdim mena

Essiz Mansur harlık birle boldı eda
Bir söz birle yaranlardın boldı cüda
Hali dilin heçkim bilmes Tengrim güvah
Kanlar yutup men hem güvah boldım mena

Şah Mansur'nı Enel Hakk'ı bica emes
Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emes
Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emes
Âgâh bolup buy-ı Huda aldım mena

Bir tün seher garib Mansur köb yığladı
Pertev salıp Allah özi rahmeyledi
Andın songra çilten bakıp şarab berdi
Dânâlarga bu sözlemi aydım mena

Nâdânlarga essiz sözüm hayf hikmet
Ademmen dep belin bağlab kanı himmet
Dünya üçün bir biriğe kılmas şefkat
Zalimlerge esir bolup öldüm mena

Zalimlerde had ne bolğay bizde günah
Dervişlerni hulkı murdar ötmez dua
Ol sebebdin padşah kılur bizge cefa
Ayet hadis manasıdın aydım mena

Zalim eğer cefa kılsa Allah degil
Elking açıb dua eylep boyun sungıl
Hak dadingge yetmes bolsa gile kılgıl
Hak'dın eştip bu sözlerni aydım mena

Zalim eğer zulm eylese menge yığla
Yaşıng saçıp menge sığnıp beling bağla
Haram şüphe terk etiben yürek dağla
Zalimlerge yüz ming bela berdim mena

Zalimlerni kurbı nedür men yaratkan
Yaratkan'nı menzur kılmay sen unutkan
Mendin keçib zalimlerni elkin tutkan
Zalimlerge özüm rivac berdim mena

Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıng
Allah deban tünler turub ingrenmeding
Hakikatdın sözler aydım işitmeding
Zalimlerni elkin uzun kıldım mena

Ey bihaber Hakk'a köngil yügürtmeding
Dünya haram andın köngil sovutmadıng
Nefsdin keçib Allah sarı tolğanmadıng
Bu nefs üçün zâr u hayran boldum mena

Zalimlerni şikve kılma zalim özüng
Huyung riya tesir kılmas halka sözüng
Dünya malın tolaberdim toymas közüng
Harislerni siccin içre saldım mena

La'li lebi cünbüş kılıb aydı seni
Can u dilim ümmederim köz revşeni
Hakk'a kulluk menge ümmet bolgan kanı
Çin ümmetni sinesige koydum mena

Kul Hace Ahmed Hak sözini sözlep ötdi.
"Aynel-yakin" tarikatde bozlap ötdi
"İlmel-yakin" şeriatnı közlep ötdi
"Hakkel-yakin" hakikatdın aydım mena

***

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Hallâc-ı Mansûr ve "ENE'L-HAKK" Çığlığı
MesajGönderilme zamanı: 11.03.11, 17:28 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
HİKMET-96
Tınmay âşık Hû derler Hudâyığa yalbarıb
Yürür anı ışkıda keçe kündüz sarğarıb

Zâr yığlatıp âşıknı ışk elkide Hudâyım
Işk yolıda melâmet anga körür münâsib

Mansur bir kün yığladı erenler rahm eyledi
Çilten şerbet içürdi Mansur'ğa mehrin salıb

Mansur aytur "Ene'l-Hak" erenler işi berhak
Mollâlar aytur nâhak könglige yaman alıb

Aytmağıl "Ene'l-Hak" dep "kâfir boldıng Mansûr" dep
Kur'an içre buldur dep öltürdiler taş atıb

Bilmediler mollalar "Ene'l-Hak"nı manâsın
Kâl ehliğe hâl ilmin Hak körmedi münâsib

Rivâyetler bitildi hâlin anı bilmedi
Mansûr dek evliyânı koydılar dârğa asıp

Bigâne dep mollâlar Şeyh Mansur'nı öltürdi
Kâfir dep öltürdiler üç yüz molla talaşıp

Külin kökke savurdı atıp deryâğa saldı
Zevk deryası mevc urdı aktı deryâ kaynaşıb

Oşal küni ul deryâ kıldı efğan vâveylâ
Aşıklarga Hudâyâ kılğıl didârıng nasib

Efsânedür şeriat ferzânedür hakikat
Dürdânedür tarikat aşıklarğa münâsib

Halk-ı âlem yığıldı Mansûr dep feryâd kıldı
Mansûr'nı yârânları kaldı anda yığlaşıb

Tevbe kılğıl Hâce Ahmed bolğay Hakdın inâyet
Yüz ming veliler ötti sırrı sırga ulaşıb

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Mansûr Gibi Olmak
MesajGönderilme zamanı: 15.03.11, 13:41 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
"Mansûr Gibi Olmak"


MANSUR-SIFAT

4
Men yigirmealtı yaşda sevdâ kıldım
Mansûr-sıfat didâr üçün gavğa kıldım
Pîrsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldım
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

6
Kırktörtümde muhabbetni bâzârında
Yakam tutup yığlap yürdüm gülzârında
Mansûr-sıfat başım berip ışk dârında
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

11
Eyâ dostlar pak ışkını kolga aldım
Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm mena
Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldim
Işk babıda Mansûr-sıfat boldum mena

65
Muhabbetni meydânıda cân oynatsam
Mansûr-sıfat başım berib dâr oynatsam
Yüz ming türlük cefa tartıb cân kıynatsam
Aciz kulung cemalingni körer mukin?

95
"Lâ-Lâ" aytıb "illallah"ğa şeydâ bolğıl
Mansûr-sıfat “Ene’l-Hakk” deb gavğa kılğıl
Giryan bolub köz yaşıngnı derya kılğıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

108
Aşıklıknı âsân işi baş bermeklik
Mansûr-sıfat özdin keçip cân bermeklik
"Mûtû kable en temûtû" hâk bolmaklık
Aşıkları ölmes burun öler ermiş

204
Himmet kurın merdanlardek belge bağlab,
Mansûr-sıfat candın keçib darda oynab.
Aşıklar dek suhbet içre kanlar yığlab,
Sübhan İzim dergâhige barğum kelür.

MANSÛR-YANGLIĞ

66
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam
Mansûr-yanglığ “Ene’l-Hakk”nı gavğa kılsam
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?

74
Hırs u heva nefs yolunı koymak kerek
Mansûr-yanglığ dar başığa minmek kerek
Nesimi dek can aççığın çekmek kerek
Seherlerde kopub taat kılgum kelür

145
Zahid kullar takva kılıb namaz okur,
Nasib kılsa anda barıb hurlar kuçur,
Âşık kullar Mansûr-yanglığ candın keçur,
Kurban bolur dar üstide canan üçün.

164
Vahdet meydin içgen âşık bihud bolar,
Mansûr-yanglığ candın keçib darğa miner.
İhlas birle Pîr etegin mehkem tutar,
Pîr-i muğan nazar kılsa göya bolur.

180
Kul Hoca Ahmed, keçelerde kâim bolğıl,
Taat kılıb kündüzleri sâim bolğıl,
Mansûr-yanglığ “Ene’l-Hakk” deb daim bolğıl,
Âşık bolğan başı darda keter mukin?

206
Işk şiddeti başka tüşse âşık biler,
Bigâneler taşlar atıb anga küler.
Divâne deb başın yarıb kanğa boyar,
Mansûr-yanglığ ışk darığa mingen bar mu?

MANSÛR-DEK
56
Ma’rûf-dek uşbu yolğa kadem koysam
Mansûr-dek cândın keçip dârda konsam
Dâr üzre şevkleniben Hak'nı aysam
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

96
Aytmağıl “Ene’l-Hakk” dep "kâfir boldıng Mansûr" dep
Kur'an içre buldur dep öltürdiler taş atıb
Rivâyetler bitildi hâlin anı bilmedi
Mansûr-dek evliyânı koydılar dârğa asıp

178
Mansûr-dek “Ene’l-Hakk” deb yığlab yürsem,
Şiblî-dek âşık bolub semâ kılsam.
Bâyeziddek tün-kün tınmay Kâbe barsam,
Dergâhıda Hocam kabul kılar mukin?

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Hallâc-ı Mansûr ve "ENE'L-HAKK" Çığlığı
MesajGönderilme zamanı: 15.03.11, 13:49 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 06.07.10, 17:50
Mesajlar: 280
Kanaat-i acizeme göre; en azından Hallac-ı Mansur gibi olmayan-olamayan hiç kimse ilâhî aşk'tan bahsetmemeli...


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 6 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye