Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 7 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 19.03.09, 10:20 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde "Şeriat" terimi 42, "Tarikat" kelimesi 68, "Hakikat" kelimesi 54 ve "Marifet" kelimesi ise 30 mısrada işlenmektedir.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 24.03.09, 11:12 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde "Şeriat"

5
Kul Hâce Ahmed kırkğa kirding nefsingni kırk
Munda yığlap âhiretde bolğıl arık
Post-ı imân şeriatdur mağzı tarik
Tarik kirgen Hak'dın uluş aldı dostlar

11
Üçyüz molla yığlab bitti köp rivayet
Şeriatdur men hem bitey bir rivayet
Tarikatda hakikatda hak himayet
Başım berip Hak sırrını bildim mena

11
Kul Hace Ahmed Hak sözini sözlep ötdi.
"Aynel-yakin" tarikatde bozlap ötdi
"İlmel-yakin" şeriatnı közlep ötdi
"Hakkel-yakin" hakikatdın aydım mena

12
Şeriatdur aşıklarnı efsanesi
Arif âşık tarikatnı dürdanesi
Kayda barsa cananesi hemhanesi
Bu sırlarnı arş üstide kördüm mena

19
Şeriatnıng bostanıda cevlan kıldım
Tarikatnıng gülzarında seyran kıldım
Hakikatdın kanat tutub tayran kıldım
Marifetning eşigini açtım dostlar.

40
Mel'un la'in şeytânğa siyâsetliğ Muhammed
Şeriatnı yolığa inâyetliğ Muhammed
Tarikatğa rehnema iradetliğ Muhammed
Hakikatğa muktedâ icâzetliğ Muhammed

43
Bilâlğa ezân ettürgen şeriatnı bildürgen
Din sözini ukturgen adâletliğ Ümer'dür

Şeriatnı pes tutkan tarikatnı râst tutkan
Hakikatnı hob bilgen adâletliğ Ümer'dür

44
Kazı müfti mullalar şeriatda râhnı
Arif âşık alıbdur tarikatnı arkını
Amel kılğan alimler dinimizni çırağı
Burak miner mahşerde egri koyar börkini

76
Her kim kılsa tarikatnı da'vâsını
Evvel kadem şeriatga koymak kerek
Şeriatnıng işlerini edâ kılıb
Andın songra bu da'vânı kılmak kerek

76
Şeriatsız dem urmaslar tarikatda
Tarikatsız dem urmaslar hakikatda
Uşbu yollar yeri bilinür şeriatda
Cümlesini şeriatdın sormak kerek

76
Andın songra bir er kerek iradetliğ
Bolmış bolsa ol bir erdin icazetliğ
Şeriatda rast muvafık kerametliğ
Oşal erning etegini tutmak kerek

77
Şeriatnı şeraitin bilgen âşık
Tarikatnı makamını bilür dostlar
Tarikatnı işlerini eda kılıb
Hakikatnı deryasığa batar dostlar

83
Âlim uldur şeriatda cevlan kılsa
Tarikatnıng bazarığa omın salsa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

84
Ötti ömrüm şeriatga yetelmedim
Şeriatsız tarikatga ötelmedim
Hakikatsız ma'rifetge batalmadım
Kattığ yoldur pirsiz neçük öter dostlar

90
Şeriatda tecriddür dünyâsını terk etmek
Terk etmeyin dünyanı Hakk'nı süydüm demesün

96
Efsânedür şeriat ferzânedür hakikat
Dürdânedür tarikat aşıklarğa münâsib

104
Şeriatda mürşid bolğan garib kullar
Şeriatdın alar menzil alur bolğay
Namâzığa şuru kılgan mü'min kullar
Uçmağ üyin ümid tutub turur bolğay

104
Şeriatdın tarikatdın beyân boldı
Hakikatdın Kur'an sözi kelâm boldı
Bu cehanga Muhammedni nurı toldı
Ul nur birle ikki cehan yarur bolğay

109
Tarikatga şeriatsız kirgenlerni
Şeytân kelip imanını alur ermiş
Uşbu yolnı pirsiz davâ kılğanlarnı
Sersân bolup ara yolda kalur ermiş

109
Şeriatnı tarikatnı biley deseng
Tarikatnı hakikatge ulay deseng
Bu dünyadın dürr ü gevher alay deseng
Cândın keçken hâsları alar ermiş

122
Şeriatı salâhini kiymegünçe
Tarikatnı Burakığa minmegünçre
Cezb ü cünün alemige barmagunça
Hakikatnı meydanige kirse bolmas

124
Marifetni minberige minmegünçe
Şeriatnı işlerini bilse bolmas
Şeriatnı işlerini edâ kılmay
Tarikatnı meydanığa kirse bolmas

124
Şeriatde murad oldur yolga kirmek
Tarikatde murad oldur nefsdin keçmek
Hakikatde aziz cannı feda kılmak
Candın keçmey ışk şarabın içse bolmas

125
Şeriatnıng meydanığa özin salmay
Tarikatnıng bostanıda cevlan kılmay
Hakikatnıng deryasıdın gevher almay
Ma'rifet adabını bilse bolmas

128
Şeriatsız tarikatga ötüb bolmas
Hakikatsız marifetge yetib bolmas
Pîrsiz hergiz şevk şarâbın tatıb bolmas
Tatsa bolmas pir hizmetin kılmağunça

131
Ol erning güli ul şeriatdur
Mevası tatlık lokma-ı tarikatdur
Kim kulunıng kulı bolsa hakikatdur
Kaf tağın tükel yutsa turlanmaz ul

133
Kul Hâce Ahmed bendemen dep urmagil lâf
Riyâ birle kılğan tâat barça gezâf
Şeriatda tarikatda kârıng hilâf
Ahiretde kezzâblarnı üryân kılur

139
Bu âlemde resvâ bolup kan yutmasang
Şeriatda tarikatda pir tutmasang
Hakikatda cân u tendin pâk ötmeseng
Gaflederdin seni ne dep cüdâ kılsun

165
Şeriatdın tarikatga kadem koygan,
Dünya işin terk eyleben Haknı süygen.
Hakikatning esrarıdın mâna alğan,
Marifetni meydanıda üryan bolur.

168
Eyâ dostlar, haber berib şeriatdin,
Tarikatda Allah yadın aytıng, dostlar
Arif canlar haber berür hakikatdın,
Allah teyu Hak zikrini aytıng, dostlar.

193
Eyâ şeyha, taliblerge yolnı körgüz,
Şeriatnıng beyanını kılmas musan?
Tarikatda kulavuzsız yolğa kirse,
Hakikatnıng yollarını aytmas musan?

201
Şeriatnıng şeraitin terk etmeyin,
Tarikatnıng işlerini eda kılsun.
Tarikatda perhiz kılıb takva kılğan,
Körüb, bilib, helalidin cüda kılsun.

205
Şeriatnı sözledi, tarikatnı izledi,
Hakikatnı közledi, yâ Mustafa Muhammed.
Sabr eyledi kanaat, takva eyleb kılavet.
Keçe-kündüz ibadet, yâ Mustafa Muhammed.

211
Arif uldur, Hak emrini pas eylese,
Masivadın nefsin yığıb has eylese.
Şeriat heme beş hurufdur rast eylese,
Andın sonra tarikatga kirmek kerek.

MÜNACAAT
Alarnı sözleri zalimi zaldur
Şeriat ehli bu eldin hicaldur

***

Yesevi Hikmetlerinde Tarikat

68 kez kullanılmıştır.

12
Tarikatnı yollarını ukbası köp
Pak ışkını kolğa almay bolmas yürüp
Didarını körse bolmas tün kün uyup
Heç uhlamay didarını kördüm mena

12
Tarikatnı yolı kattığ turfa şaştım
Başım kattı Pîr-i muğan sarı kaçtım
Pîr etegin tutup bâtın közin açtım
Resva bolup yollar kezip yürdüm mena

12
Tarikatnı yollarıdur kattığ azab
Bu yollarda neçe âşık boldı turab
Işk yolığa her kim kirse hali harab
Erenlerdin yolnı sorap yürdüm mena

12
Tarikatnı yollarıdur turfa uluğ
Ruzi kılgan bendesige bolğay yavuğ
Uçkunige takat kılmas yetti tamuğ
Ey yaranlar aziz candın toydum mena

29
Tarikatnı bilmedim hakikatge kirmedim
Pîr buyruğın tutmadım özri köptür Hâce Ahmed

36
Muhammedni biling zâtı arabdur
Tarikatnı yolı külli edebdür

40
Tarikatğa rehnema iradetliğ Muhammed
Hakikatğa muktedâ icâzetliğ Muhammed

48
Muhabbetni deryaside gevvas bolup
Marifetni gevherini algum kelür
Tarikatnı meydanıda pervaz kılıp
Ul tubi darahtige kongum kelür

49
Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgıl
Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgıl
Ayet hadis sözi birle dinar saçgıl
Erenlerdin dürr ü gevher algum kelür.

64
Cânâneni tapay deseng seher turğıl
Aşıklarnıng meclisige özüng urğıl
Haknı izleb yığlab yürüb mâtem kurğıl
Mâtem kurmay tarikatga kirer mukin?

66
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam
Mansur-yanglığ "Enel-Hakk"nı gavğa kılsam
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?

74
Zahidlerge zühd ü amel takva kerek
Riyâzetlik aşıklarga fetva kerek
Ul tarikat er bolganga da'va kerek
Seherlerde kobub taat kılgum kelür

76
İradetsiz icâzetsiz mürşid bolmas
Tarikatnıng yollarını hergiz bilmes
Mübtedidür iradetge layık ermes
Andağlardın yırağ-yırağ kaçmak kerek

81
Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunça
İsmâil dek didâr ârzu kılmang dostlar
Cândın keçip tarikatga kirmegünçe
Aşıkmen dep yalğan davâ kılmang dostlar

81
Menlik birle tarikatga kirmediler
Cândın keçmey yolğa kadem koymadılar
Nefs öltürmey teslim fenâ bolmadılar
Ham tamalığ birle yolğa kirmeng dostlar

81
Mürşidlerni hizmetini kıl ihtiyâr
Özlügümdin yolğa kirdim deme zinhâr
Yahşı bilseng tarikatnı hatarı bar
Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlar

83
Âlim uldur şeri'atda cevlan kılsa
Tarikatnıng bazarığa omın salsa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

84
Allah degen çın aşıklar Burak mindi
Ma'şukıdın mihnet yetse boyun sundı
Tarikatnı bazarında cevlân kıldı
Hakikatnı deryasıdın öter dostlar

90
Tarikatda ten-cânın terk etmek müşküldür
Terk etmeyin ten-cânın tecrid boldum demesün

102
Muhabbetni Burâk'ını minip yürgen
Andağ âşık tarikatda cevlân kılgan
Sır şarâbın içip ezel rûhı kangan
Işk bâbıda nida kılıp yürür bolğay

107
Eyâ dostlar kabsab keldi karanğuluk
Ümidim bar ol İzimdin hem yaruğluk
Tarikatnı bazarıdur hem kuruğluk
Niyazlık kul kirib sevda eter ermiş

109
Tarikatga siyasetliğ mürşid kerek
Ol mürşidge itikâdlığ mürîd kerek
Hizmet kılıp Pîr rızâsın tapmak kerek
Mundağ âşık Hakdın uluş alar ermiş

123
Tarikatnı şevki, zevki küymek-yanmak
Hakdın kaçgan nâcinslerdin kaçıb tanmak
Yüz ming türlük cefa tegse boyun sunmak
Boyun sunmay ışk dükanın kursa bolmas

124
Tarikatde türlük edeb bilmegünce
Nefsi birle muharebe kılmagunça
Işk yolıga özin lâyık etmegünçe
Hakikatnı sırlarını bilse bolmas

131
Essiz bu tarikatnıng tansuk aydı
Dostlarım aramızda ıdlanmaz ul
Ger idi bolmas erdi âşıklarda
Neçe yol kerkler omın kirlenmez ul

135
Ol makâmnı bildürgeni rehber kerek
Tarikatnı pişeside safder kerek
Uşbu yolnı zabt eylegen server kerek
Andağ mürşid uçmağ mülkin tayrân kılur

136
Tarikatnı lezetidin tatkan kişi
Dünyasını din yolıda satkan kişi
Keçe-kündüz közde yaşı akkan kişi
Bu dünyanı kadrini kaçan bilür

138
Tarikatdur bu yol atın bilse derviş
Marifetni metâ'ıdın alsa derviş
Özge yollar bâd-ı hevâ sansa derviş
Hakikatnı meydânıda er ol bolur

153
Aşıklarğa ışkın berib âşık kıldı,
Rahman İgem öz yolığa sadık kıldı,
Çın talibni dergâhığa layık kıldı,
Layık bolub tarikatga kirdim mena.

155
Kiçiklikde kılğan işdin emdi yandım,
Tevbe tonın kiydim, tevfik kurın tandım.
Nefs kâfirni merkeb kılıb, tepib mindim,
Andın tegdi tarikatnı yeli menge.

158
Tarikatnıng bostanıdur huş gulistan,
Talibleri bülbül sıfat kılur cevlan.
Müyesser bolğaymu deb dürrü mercan,
İhlaslık kul mahrum bolub kalganı yok.

163
Tarikatnıng yolı uzak kılsang sefer,
Kimi yeter, kimi yetmes, kimge hatar.
İzlegenler erenlerge âhir yeter,
Er nazarı tekken kişi merdan bolur.

173
Pîrni lutfı Haknı lutfı tarikatde,
Hak inâmı pirge yeter hakikatde.
Hadiy bolub yolğa salğan marifetde,
Eşitib, ukub, hizmet kılıng, dostlarım a.

202
Tarikatga kirgen âşık Haknı izler,
Ne sözlese hâl ilmini sözin sözler,
Seherlerde yadın aytıb arşnı közler,
Bâyeziddek bir kün özüm satkum kelür.

203
Eyâ dostlar, tarikatda bazar kördüm,
Rahtım tabıb ul bazarda dükan kurdum.
Gâfil könglüm, özüm anda bidar boldum,
Razi berse, tün-kün sevda kılğum kelür.

211
Tarikat heme beş hurufdur, eger bilseng,
Ta’ayyun bilib, şeraitin eda kılsang.
Beş küçesin seyran kılıb, yeldek ötseng,
Andın sonra Hakikatga kirmak kerek.

***

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 27.01.11, 11:13 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde HAKİKAT

54 kez kullanılmıştır.

11
Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıng
Allah deban tünler turub ingrenmeding
Hakikatdın sözler aydım işitmeding
Zalimlerni elkin uzun kıldım mena

12
Hakikatnıng manasige yetgen kişi
Bihud bolup küyüb yanar içi taşı
Kanlar akar közleridin akkan yaşı
Köz yaşımnı tuhfe kılıb bardım mena

Hakikatlik aşıklarnı rengi sonuk
Ayinege nazar kılsa andın tanuk
Özi hayran köngli veyran közi yaşluk
Kudretige hayran bolup kaldım mena

Hakikatlığ çın aşıkga tuhfe bergüm
Ruzı mahşer neçüksen dep halin sorgum
Şefi' bolup şefaatnı özüm kılgum
Rahmetingdin ümid tutub keldim mena


17
Köngil közi yarutmayın tâat kılsa
Dergâhığa makbul emes bildim mena
Hakikatdan bu sözlerni pâk örgenip
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

36
Hakikat bilmegen âdem emesdür
Bilingsiz hiç nimege ohşamasdur

48
Aşk kullar Hak yadıdın hali ermes
Hakikatlığ bu dünyaga meyl kılmas
Çın aşıklar dünya ukbin hergis almas
Men teki bu dünyanı koygum kelür

59
Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebab
Hakikatlığ âşık cândın ötti bolğay
Işk pertevi köngül mülkin kıldı harâb
Ul sebebdin aklu huşum ketti bolğay

71
Rehnemâdur Hace Ahmed gülistanı Marifet
Sözler sözi hakikat açar köngül mülkini

73
Emr-i Hakk'a barça halk-ı âlemin boldı rızâ
Ol hakikat bendeler dâim rızâdur dostlarım

77
Didârını körüb bolmas tün-kün uyub
Pak ışkını kolga almay bolmas yürüb
Hakikatnı deryasını hatarı köb
Hiç uhlamay didarını körer dostlar

78
Muhabbetni meydanıda cevlan kılgan
Hakikatnı deryasıdın gevher algan
Marifetni meta'ını içke salgan
Yürse tursa dürr ü gevher saçar dostlar

84
Hakikatnı deryasıdın algan kişi
Özi mungluğ köngli sınuğ közde yaşı
Hârlık-zârlık meşakkatdur daim işi
Didârını taleb kılıb tapar dostlar

Hakikatlığ aşıklarnı nefsi ölük
Üçyüzaltmışdört yüzkırktört hemme sülûk
Sözi şirin hulk u huşı yüz ming türlük,
Bu dünyanı puçek pulğa satar dostlar

90
Hakikatda harâmdur bir Hüdâdın özgesi
Andağ bolmay âşıklar didâr ârzu kılmasun

99
Hakk kulları dervişler hakikatnı bilmişler
Hakk'a âşık bolğanlar Hakk yolığa kirmişler

123
Candın keçib baş oynamay halis bolmas
Tirik ölmey mecaziğe rast sözlemez
Hakikatnı şahı birle raz etelmez
Halis bolmay dünya ukbin salsa bolmas

127
Marifetning bostanıda cânıng bergen
Muhabbetning meydânıda baş oynağan
Hakikatnıng deryâsıdın gevher alğan
Gevvâs yanglığ ol deryâdın çıkmaz bolur

128
Hakikatnın yollarıda yüz ming hatar
Belin bağlab yolga kirgen âhir yeter
Sır eşiğin yastanğanlar murad tapar
Tapsa bolmas Pîr hizmetin kılmağunça

168
Kim ki Allah dedi, anda özin tabtı,
Hakikatning sözin sözlar öler vakti.
Neçe yıllar Şeddad, körüng, uçmah yaptı,
Kirelmedi, andın ibret alıng, dostlar.

174
Hakikatlık bendelerge rozi berür,
Yeyib-içib nimetlerin yadın aytur.
Atın eşitib, edeb kılıb ta’zim kılur,
Ta’zim kılıb, didar körüng, dostlarım a.

176
Dost tilegen ul bostanda karar kılmas,
Hakikatlik aşıkları ışksız bolmas.
Köngül mülkin berse anga közge ilmes,
Takva kılur içer nebat şerbetide.

183
Hakikatlık er sözini nâdân bilmes,
Kil u kaldın söz sözlese, mecaz imes.
Yança çabsang, kılıç bolsa, taşka ötmes,
Layğa çabsang, kılıç anga ötmedi mü?

201
Hakikatning deryasıdın güher alğan,
Marifetning meydanıda cevlan kılğan.
Küyüb-pişib iç bağrını otka salğan,
Andağ âşık elif kaddin duta kılsun.

202
Hakikatnı deryasığa çomğan âşık,
Ul deryadın güher alıb çıkkan âşık,
Güher alğan dergâhiğe bolur layık,
Layık bolub güher alıb çıkkum kelür.

217
Ne mundadur roze-namaz, ne hayr, ihsan u niyâz,
Yok hakikat, hayrı niyâz, men yığlamay kim yığlasun?

***

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 27.01.11, 14:10 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 06.07.10, 17:50
Mesajlar: 280
... Ve Hoca Ahmet Yesevi (k.s.) Hz.lerinin yeraltına giriş hikmetini anlatan mısraları

HİKMET

Ol Kadirim kudret birlen nazar kıldı
Hurrem bolup yir astıga kirdim muna
Garip bendeng bu dünyadan güzer kıldı
Mahrem bolup yir astıga kirdim muna

Zâkir bolup, şâkir bolup Hak'nı taptım
Şiyda bolup, rüsva bolup candın öttim
Andın songra vahdet meydin katre tattım
Hemdem bolup yir astıga kirdim muna

Altmış üçke yaşım yitti bir künçe yok
Vâ-dirigâ, Hak'nı tapmay könglüm sınuk
Yir üstide, sultân min tip, boldum uluk
Pür gam bolup yir astıga kirdim muna

Başım tofrak, cismin tofrak, özim tofrak
Köydüm yandım, bola'Imadım hergiz afak Hak
vaslıga yiter min tip ruhum müştak
Şemnem bölüp yir astığa kirdim mene


(Ahmet Yesevî; Divan-ı Hikmet)


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 03.02.11, 10:31 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde Tarikat
68 kez kullanılmıştır.

211
Tarikat heme beş hurufdur, eger bilseng,
Ta’ayyun bilib, şeraitin eda kılsang.
Beş küçesin seyran kılıb, yeldek ötseng,
Andın sonra Hakikatga kirmak kerek.

29
Tarikatnı bilmedim hakikatge kirmedim
Pîr buyruğın tutmadım özri köptür Hâce Ahmed

124
Tarikatde türlük edeb bilmegünce
Nefsi birle muharebe kılmagunça
Işk yolıga özin lâyık etmegünçe
Hakikatnı sırlarını bilse bolmas

90
Tarikatda ten-cânın terk etmek müşküldür
Terk etmeyin ten-cânın tecrid boldum demesün

81
Mürşidlerni hizmetini kıl ihtiyâr
Özlügümdin yolğa kirdim deme zinhâr
Yahşı bilseng tarikatnı hatarı bar
Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlar

40
Tarikatğa rehnema iradetliğ Muhammed
Hakikatğa muktedâ icâzetliğ Muhammed

36
Muhammedni biling zâtı arabdur
Tarikatnı yolı külli edebdür

49
Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgıl
Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgıl
Ayet hadis sözi birle dinar saçgıl
Erenlerdin dürr ü gevher algum kelür.

163
Tarikatnıng yolı uzak kılsang sefer,
Kimi yeter, kimi yetmes, kimge hatar.
İzlegenler erenlerge âhir yeter,
Er nazarı tekken kişi merdan bolur.

12
Tarikatnı yolı kattığ turfa şaştım
Başım kattı Pîr-i muğan sarı kaçtım
Pîr etegin tutup bâtın közin açtım
Resva bolup yollar kezip yürdüm mena

12
Tarikatnı yollarını ukbası köp
Pak ışkını kolğa almay bolmas yürüp
Didarını körse bolmas tün kün uyup
Heç uhlamay didarını kördüm mena

12
Tarikatnı yollarıdur kattığ azab
Bu yollarda neçe âşık boldı turab
Işk yolığa her kim kirse hali harab
Erenlerdin yolnı sorap yürdüm mena

12
Tarikatnı yollarıdur turfa uluğ
Ruzi kılgan bendesige bolğay yavuğ
Uçkunige takat kılmas yetti tamuğ
Ey yaranlar aziz candın toydum mena

76
İradetsiz icâzetsiz mürşid bolmas
Tarikatnıng yollarını hergiz bilmes
Mübtedidür iradetge layık ermes
Andağlardın yırağ-yırağ kaçmak kerek

153
Aşıklarğa ışkın berib âşık kıldı,
Rahman İgem öz yolığa sadık kıldı,
Çın talibni dergâhığa layık kıldı,
Layık bolub tarikatga kirdim mena.

64
Cânâneni tapay deseng seher turğıl
Aşıklarnıng meclisige özüng urğıl
Haknı izleb yığlab yürüb mâtem kurğıl
Mâtem kurmay tarikatga kirer mukin?

202
Tarikatga kirgen âşık Haknı izler,
Ne sözlese hâl ilmini sözin sözler,
Seherlerde yadın aytıb arşnı közler,
Bâyeziddek bir kün özüm satkum kelür.

81
Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunça
İsmâil dek didâr ârzu kılmang dostlar
Cândın keçip tarikatga kirmegünçe
Aşıkmen dep yalğan davâ kılmang dostlar

81
Menlik birle tarikatga kirmediler
Cândın keçmey yolğa kadem koymadılar
Nefs öltürmey teslim fenâ bolmadılar
Ham tamalığ birle yolğa kirmeng dostlar
66
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam
Mansur-yanglığ "Enel-Hakk"nı gavğa kılsam
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?

83
Âlim uldur şeri'atda cevlan kılsa
Tarikatnıng bazarığa ornın salsa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

84
Allah degen çın aşıklar Burak mindi
Ma'şukıdın mihnet yetse boyun sundı
Tarikatnı bazarında cevlân kıldı
Hakikatnı deryasıdın öter dostlar

107
Eyâ dostlar kabsab keldi karanğuluk
Ümidim bar ol İzimdin hem yaruğluk
Tarikatnı bazarıdur hem kuruğluk
Niyazlık kul kirib sevda eter ermiş

203
Eyâ dostlar, tarikatda bazar kördüm,
Rahtım tabıb ul bazarda dükan kurdum.
Gâfil könglüm, özüm anda bidar boldum,
Razi berse, tün-kün sevda kılğum kelür.

48
Muhabbetni deryaside gevvas bolup
Marifetni gevherini algum kelür
Tarikatnı meydanıda pervaz kılıp
Ul tubi darahtige kongum kelür

158
Tarikatnıng bostanıdur huş gulistan,
Talibleri bülbül sıfat kılur cevlan.
Müyesser bolğaymu deb dürrü mercan,
İhlaslık kul mahrum bolub kalganı yok.

109
Tarikatga siyasetliğ mürşid kerek
Ol mürşidge itikâdlığ mürîd kerek
Hizmet kılıp Pîr rızâsın tapmak kerek
Mundağ âşık Hakdın uluş alar ermiş

173
Pîrni lutfı Haknı lutfı tarikatde,
Hak inâmı pirge yeter hakikatde.
Hadiy bolub yolğa salğan marifetde,
Eşitib, ukub, hizmet kılıng, dostlarım a.

135
Ol makâmnı bildürgeni rehber kerek
Tarikatnı pişeside safder kerek
Uşbu yolnı zabt eylegen server kerek
Andağ mürşid uçmağ mülkin tayrân kılur

74
Zahidlerge zühd ü amel takva kerek
Riyâzetlik aşıklarga fetva kerek
Ul tarikat er bolganga da'va kerek
Seherlerde kobub taat kılgum kelür

102
Muhabbetni Burâk'ını minip yürgen
Andağ âşık tarikatda cevlân kılgan
Sır şarâbın içip ezel rûhı kangan
Işk bâbıda nida kılıp yürür bolğay

123
Tarikatnı şevki, zevki küymek-yanmak
Hakdın kaçgan nâcinslerdin kaçıb tanmak
Yüz ming türlük cefa tegse boyun sunmak
Boyun sunmay ışk dükanın kursa bolmas

136
Tarikatnı lezetidin tatkan kişi
Dünyasını din yolıda satkan kişi
Keçe-kündüz közde yaşı akkan kişi
Bu dünyanı kadrini kaçan bilür

155
Kiçiklikde kılğan işdin emdi yandım,
Tevbe tonın kiydim, tevfik kurın tandım.
Nefs kâfirni merkeb kılıb, tepib mindim,
Andın tegdi tarikatnı yeli menge.

131
Essiz bu tarikatnıng tansuk aydı
Dostlarım aramızda ıdlanmaz ul
Ger idi bolmas erdi âşıklarda
Neçe yol kerkler ornın kirlenmez ul

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 10.02.11, 09:26 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde HAKİKAT

54 kez kullanılmıştır.

12
Hakikatnıng manasige yetgen kişi
Bihud bolup küyüb yanar içi taşı
Kanlar akar közleridin akkan yaşı
Köz yaşımnı tuhfe kılıb bardım mena

36
Hakikat bilmegen âdem emesdür
Bilingsiz hiç nimege ohşamasdur

71
Rehnemâdur Hace Ahmed gülistanı Marifet
Sözler sözi hakikat açar köngül mülkini

99
Hakk kulları dervişler hakikatnı bilmişler
Hakk'a âşık bolğanlar Hakk yolığa kirmişler

90
Hakikatda harâmdur bir Hüdâdın özgesi
Andağ bolmay âşıklar didâr ârzu kılmasun

123
Candın keçib baş oynamay halis bolmas
Tirik ölmey mecaziğe rast sözlemez
Hakikatnı şahı birle raz etelmez
Halis bolmay dünya ukbin salsa bolmas

217
Ne mundadur roze-namaz, ne hayr, ihsan u niyâz,
Yok hakikat, hayrı niyâz, men yığlamay kim yığlasun?

11
Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıng
Allah deban tünler turub ingrenmeding
Hakikatdın sözler aydım işitmeding
Zalimlerni elkin uzun kıldım mena

168
Kim ki Allah dedi, anda özin tabtı,
Hakikatning sözin sözlar öler vakti.
Neçe yıllar Şeddad, körüng, uçmah yaptı,
Kirelmedi, andın ibret alıng, dostlar.

48
Aşık kullar Hak yadıdın hali ermes
Hakikatlığ bu dünyaga meyl kılmas
Çın aşıklar dünya ukbin hergis almas
Men teki bu dünyanı koygum kelür

12
Hakikatlığ çın aşıkga tuhfe bergüm
Ruzı mahşer neçüksen dep halin sorgum
Şefi' bolup şefaatnı özüm kılgum
Rahmetingdin ümid tutub keldim mena

59
Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebab
Hakikatlığ âşık cândın ötti bolğay
Işk pertevi köngül mülkin kıldı harâb
Ul sebebdin aklu huşum ketti bolğay

12
Hakikatlik aşıklarnı rengi sonuk
Ayinege nazar kılsa andın tanuk
Özi hayran köngli veyran közi yaşluk
Kudretige hayran bolup kaldım mena

84
Hakikatlığ aşıklarnı nefsi ölük
Üçyüzaltmışdört yüzkırktört hemme sülûk
Sözi şirin hulk u huşı yüz ming türlük,
Bu dünyanı puçek pulğa satar dostlar

176
Dost tilegen ul bostanda karar kılmas,
Hakikatlik aşıkları ışksız bolmas.
Köngül mülkin berse anga közge ilmes,
Takva kılur içer nebat şerbetide.

183
Hakikatlık er sözini nâdân bilmes,
Kil u kaldın söz sözlese, mecaz imes.
Yança çabsang, kılıç bolsa, taşka ötmes,
Layğa çabsang, kılıç anga ötmedi mü?

174
Hakikatlık bendelerge rozi berür,
Yeyib-içib nimetlerin yadın aytur.
Atın eşitib, edeb kılıb ta’zim kılur,
Ta’zim kılıb, didar körüng, dostlarım a.

73
Emr-i Hakk'a barça halk-ı âlemin boldı rızâ
Ol hakikat bendeler dâim rızâdur dostlarım


17
Köngil közi yarutmayın tâat kılsa
Dergâhığa makbul emes bildim mena
Hakikatdan bu sözlerni pâk örgenip
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

77
Didârını körüb bolmas tün-kün uyub
Pak ışkını kolga almay bolmas yürüb
Hakikatnı deryasını hatarı köb
Hiç uhlamay didarını körer dostlar

201
Hakikatning deryasıdın güher alğan,
Marifetning meydanıda cevlan kılğan.
Küyüb-pişib iç bağrını otka salğan,
Andağ âşık elif kaddin duta kılsun.

78
Muhabbetni meydanıda cevlan kılgan
Hakikatnı deryasıdın gevher algan
Marifetni meta'ını içke salgan
Yürse tursa dürr ü gevher saçar dostlar

202
Hakikatnı deryasığa çomğan âşık,
Ul deryadın güher alıb çıkkan âşık,
Güher alğan dergâhiğe bolur layık,
Layık bolub güher alıb çıkkum kelür.

84
Hakikatnı deryasıdın algan kişi
Özi mungluğ köngli sınuğ közde yaşı
Hârlık-zârlık meşakkatdur daim işi
Didârını taleb kılıb tapar dostlar

127
Marifetning bostanıda cânıng bergen
Muhabbetning meydânıda baş oynağan
Hakikatnıng deryâsıdın gevher alğan
Gevvâs yanglığ ol deryâdın çıkmaz bolur


128
Hakikatnın yollarıda yüz ming hatar
Belin bağlab yolga kirgen âhir yeter
Sır eşiğin yastanğanlar murad tapar
Tapsa bolmas Pîr hizmetin kılmağunça


***

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
MesajGönderilme zamanı: 18.02.11, 15:40 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde MARİFET

30 kez kullanılmıştır.


7
Elligtörtde vücüdlarım nâlân kıldım
Marifetni meydânıda cevlân kıldım
İsmâil dek aziz cânım kurbân kıldım
Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

19
Onüçümde gevvas bolub derya çomdım
Marifetni gevherini sırdın terdim
Şemin körüb pervanedek özüm urdum
Bihuş bolub aklım yitti şaştım dostlar

50
Muhabbetni asasını kolğa alıp
Saadetni hırkasını tenge salıp
Muhabbetni yungı birle kanatlanıp
Marifetni butağige kongum kelür

95
Pîr-i muğan etegini muhkem tutgıl
Marifetni bazarıda özüng satgıl
Mey nuş etip sema kılıb zikrin aytgıl
Hakk cemâlin körsetmese damen bolay

116
Marifet meydanı içre bu köngülni şâd etib
Dünyasın terk eylegenler Hak birle sevda eter

131
Kul Hace Ahmed kattığlanıb küysin emdi
İçü taşıng hâm kalmasun pişsin emdi
Dostlar menge sözni aytsın emdi
Yok erse marifeting turlanmaz ul

134
Muhabbetni bostanıda hezar destan
Bülbülleri sayrar anda efgan kılur
Marifetni meydanıda cevlan kılgan
Keçe kündüz közyaşını umman kılur

136
Keçe-kündüz taat kılsa oşal âşık
Bu dünyada günahın bolar farik
Dervişlerni gıybet kılgan ol münâfık
Marifetni kadrini kaçan bilür

138
Muhabbetni meydânığa özin salsa
Marifetni meydanıga özin ursa
Sırr şarâbın içip âşık rûhı kansa
Meveddetni gülzârıda huş gül bolur

166
Ey dostlarım, arifler halis suhbet eterler,
Ul suhbetde marifet dürlerini saçarlar.
Suhbet vakti hazır bol, erenlerge nâzir bol!
Ul Haletde erenler, erge nazar kılurlar.

176
Marifet bostanı içre kirib,
Evvel tevhid darahtını kördüm anda.
Ul darahtnıng her şahıda mevası bar,
Sübhan İzim rozi kıldı aldım mena.

179
Marifetning bostanıda bülbül bolub,
Hak yadıda daim müdam meşğul bolub.
Kulluk kılsam hazretiğa çın kul bolub,
Bu haletde rihlet tanı atar mukin?

188
Hak pertevi kimge tüşse, dânâ kılur,
Köngli yarub bâtınların binâ kılur.
Marifetni aytıb özin goya kılur,
Goya bolub Hak yolların oymayın mu?

195
Şeyhmen teyu marifetni kıldı beyan,
Zâhir-bâtın , evvel-âhir kılsa âyân.
Şunkar yanglığ ruhı anıng kılsa teyran,
Mundağ bolub mürîd yolğa salmas musan?

203
Nişanesi uldur, anı rengi sarığ,
Andağ kişi bu dünyadın bolur fariğ.
Masivadın yığıb özni köngli yarığ,
Marifetler anga rahtın satkum kelür.

204
Kaldın keçmey hal tilini bilse bolmas,
Muhabbetni şarabıdın içse bolmas.
Marifetni bazarıga kirse bolmas,
Kaldın keçib bostan içre kirgüm kelür.

211
Ul hem beş harf yahşı bilse Hakk’a yeter,
Maumenlik zamiridin bî-şek keter.
Bilse kılsa, ibâdetge yoktur hatar,
Marifetning meydanıga kirmek kerek.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye