Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 4 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Yesevi Hikmetlerinde İlim-Âlim
MesajGönderilme zamanı: 18.03.09, 16:47 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde İlim-Âlim

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde İlim-Âlim
MesajGönderilme zamanı: 24.03.09, 11:44 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
ÂLİM

1
Könglüm kattığ tilim aççığ özüm zâlim
Kur'an okup amel kılmay yalğan âlim
Garib cânım sarf eyleyim yoktur mâlım
Hakdın korkup otka tüşmey piştim mena

5
Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldum
Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldum
Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldum
İç ü taşım Hak nurığa toldı dostlar

11
İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun
Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsun
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun
Haldın aytıp aşıklarga berdim mena


35
Alimlerge kitâp kerek sûfilerge mescid kerek
Mecnûn'larğa Leylâ kerek menge sen ok kereksen

53
Amil bolğan âlimler yolğa kirgen âsiler
Andağ kâzı câyını dâru's-selâmda kördüm

53
Kâzı bolğan âlimler para rüşvet yegenler
Andağ kâdı câyını nâr-ı sakarda kördüm

53
Müfti bolğan âlimler nâhak fetvâ bergenler
Andağ müfti câyını Sırât köfrügde kördüm

71
Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni
Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkini
Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık
Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini

71
Kazı müfti mullalar şeriatda râhnı
Arif âşık alıbdur tarikatnı arkını
Amel kılğan âlimler dinimizni çırağı
Burak miner mahşerde egri koyar börkini

71
Amel kılsa âlimler din u ayın yarukı
Körse bolur alarnı rengi ruyı körkini
Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlar
Arkasığa köterür kırk eşekni yükini

79
Amel kılmay alim ilmin basıp yürgey
Ölüp barsa tar lahedde canı küygey
Allah, Resul dining kim dep haybet kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Allah degen kend u esel peyda kıldı
Ahiretde Allah birle sevda kıldı.
Amel kılgan çın alimni dânâ kıldı.
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Essiz alim amel kılmay yolda kalur
Okup okmay dünya malın kolga alur
Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılur
Can u dilde hayy zikrini aytıng dostlar

79
Zahir buzub batın tüze alim bolsang
Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsang
Va veyleta nedamet dep yolda kalsang
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Alim uldur namaz okub ta'at kılsa
Hak'dın korkub ahiretni gamın yese
Kur'an okub Hak'dın korkub zar ingrese
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Andağ alim ikki közi giryan bolur
Seherleri erte kopub nâlân kılur
Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

83
"Fel ya'lemunel alimüna"nı okur alim
Ma'nasını okmay anı bolur zalim
Ma'nasını okganlamıng tonı gelim
Andağ alim alim bolur dostlarım a

83
Alim uldur hişt yastanıb tahsil kılsa
Keçe kündüz Tengri'sige zâri kılsa
"Fel yedhakü" ayetini tefsir kılsa
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
"Ve'l yebkü kesiran" deb Tengri aydı
Ma'na okgan alim tınmay yığlab erdi
Yığlay yığlay közleri a'ma boldu
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
Alim uldur şeri'atda cevlan kılsa
Tarikatnıng bazarığa omın salsa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
Alimmen dep kitab okur ma'na okmaz
Köb ayetning ma'nasını hergiz bilmes
Tekebbür men-menlikni dini tutmas
Alim ermes, cahil turur dostlarım a

83
İlim ikki dür ten û canğa rehber turur
Can alimi Hazretige yakın turur
Muhabbetning şarabıdın içib turur
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
Ten alimi zalimlerge ohşar ermiş
Beraetni ayetide çün buyurmuş
Duzah içre tınmay daim küyer ermiş
Zehri zakkum içib daim dostlarım a

83
Kul Hace Ahmed alimlerni hizmet kılğıl
Alimler sözin eşitib amel kılğıl
Amel kılıb Hak yolıda canıng bergil
Amelsizler didâr körmes dostlarım a

89
Ahir zaman âlimleri zalim boldı
Huş amedini aytguvçılar âlim boldı
Haknı aytkan dervişlerge ganim boldı
Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlar112
Zahid, abid, has kullardın ulemânı
Alıb kelgey dergahığa uşbularnı
Tengrim aytğay "Ya Muhammed asi kanı?"
"Asi layık emes" deban aytar ermiş

124
Burya bolmay şeyhmen deban da'va kılgan
Özi kılmay halklar ara va'zın aytgan
Sözi yalgan dünya üçün amel kılgan
Dünya koymay hâl ilmini bilse bolmas

134
Kul Hace Ahmed bu hikmetni kimge aytdıng
Arifmen deb halayıkga okub yaydıng
Te'sir kılmas alimlerge aytgan pendin
Arif uldur ten mülkini veyran kılur

136
"Külli muttaki alimen", deb aytdı Resul
Ey Kul Ahmed, bul hadisni kılgıl kabul
Suyri halkı kabul kılmay boldı melul
Cahil halkı pir kadrini kaçan bilür


143
Behişt aytur: "Men artuk âlim kullar mende bar
Alimlerni könglide âyet hadis Kur'an bar"

157
Evvel başlab has kullardın ulemanı,
Alıb kelgey dergahığa uşbularnı,
Tengrim degey: "Alıb kelgen tuhfeng kanı?"
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

157
"Tınmay yürüb alimlerdin ilm örgendük,
Herne bilgen ilmimizge amel kılduk,
Ya Kadira, uluğ zatıng anglab bildük..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

157
Eşitib, okub alim pendin almadınglar,
Pinhan yürüb hayru ihsan kılmadınglar,
Dünyada heç rızalığım tabmadınglar..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

169
Bu hal yolı nazik yoldur, hatarı bar,
Alim kalsiz kadem ursa, ukbalar bar.
Piri kamil mükemmilsiz ötmek düşvar,
Kal ilmini bilgen aman ötar, dostlar.

171
Alimni tutkıl izzet, kılğıl ikram,
Alimni Kur’an içre öger, dostlar.
Alimler açar cümle müşkülatnı,
Cahiller cehlini kim töker, dostlar.

Hak-nahaknı beyanını alim bilür,
Helal-haram farkın ami kaydın bilür?!
Alimlerdin amiler köb fayda alur,
Bu dünyada yahşi atın kollar, dostlar.

Cahil avam alim sözin heç tinglemes,
Tekme cahil özini heç anglamas.
Alimni Allah amiğe teng eylemes,
Her alim yüz min amiğe yeter, dostlar.

Bolmasa alim avam nege yarar,
Kılmas erdi yer ü kök, alem karar.
Kılmışı üçün alim yazuk korar,
Kök taba aşmas yerde turar, dostlar.

Din ü dünya alim bilen bolur hasıl,
İbadet kılsa kabul, Hakk’a vasıl.
E’tikad kıl, kerek bolsa arığ nesl,
Çın aşık bir sözge baş eger, dostlar.

Avam tendür alim erür tende cantek,
Şah Hüseyn bolsa alim kerek hem tek,
Insü cinde alim melek, ami cintek,
Tutmangız işkal zinhar inkar, dostlar.

Alimlerni hor görmek ermes reva,
Har körmegey ul hem yene yer-kök, heva.
Neçekim fakir, miskin ul bi-neva,
Alimni hor körmengiz zinhar, dostlar.

Alimni hor görse ul küfrü nifak,
Nass hadis bar insu cin bil-ittifak,
Alimni süygen mu’min yüzi affak,
Sevalı yok yazukıdın inkar, dostlar.

Hoca Ahmedga ilham berdi aysun teyu,
Her alimni i’zazını bilsün teyu,
Her kim bilse, munı amel kılsun teyu,
Alim izzetin kılğan cennet kirer, dostlar.


187
Dedi alim Kur’an oşal Tengri sözi,
Kul köngliğe saldı nazar Hak kündüzi.
Ul makamnı her dem körer köngül közi,
Közüm kördi, könglim ikrar kılmayın mu?

MÜNACAAT

Eger âlim bolsa cânım tasadduk
Dürr ü gevher sözümni işitip ok

Oşal âlimge cân kurbân kılurman
Tamâmî hânumân ihsân kılurman

Kanı âlim kanı âmil yârânlar
Hudâdın sözlese siz cân beringler

Çın âlim yastukın taştın yarattı
Nime oktı anı âlemğa ayttıÂLİM

1
Könglüm kattığ tilim aççığ özüm zâlim
Kur'an okup amel kılmay yalğan âlim
Garib cânım sarf eyleyim yoktur mâlım
Hakdın korkup otka tüşmey piştim mena


5
Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldum
Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldum
Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldum
İç ü taşım Hak nurığa toldı dostlar

11
İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun
Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsun
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun
Haldın aytıp aşıklarga berdim mena


35
Alimlerge kitâp kerek sûfilerge mescid kerek
Mecnûn'larğa Leylâ kerek menge sen ok kereksen

53
Amil bolğan âlimler yolğa kirgen âsiler
Andağ kâzı câyını dâru's-selâmda kördüm

53
Kâzı bolğan âlimler para rüşvet yegenler
Andağ kâdı câyını nâr-ı sakarda kördüm

49
Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa
Oşal yerde hal ilmini aygum kelür
Alarnı sohbetini huşlasam men
Özimni özleriğe katgum kelür


53
Müfti bolğan âlimler nâhak fetvâ bergenler
Andağ müfti câyını Sırât köfrügde kördüm

71
Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni
Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkini
Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık
Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini

71
Amel kılsa âlimler din u ayın yarukı
Körse bolur alarnı rengi ruyı körkini
Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlar
Arkasığa köterür kırk eşekni yükini

79
Amel kılmay alim ilmin basıp yürgey
Ölüp barsa tar lahedde canı küygey
Allah, Resul dining kim dep haybet kılgay
Can u dilde Hayy zikıini aytıng dostlar

79
Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgay
Kal ilmidin bir nuktası kâr kılmagay
Va hasreta amelsizler neçük kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Allah degen kend u esel peyda kıldı
Ahiretde Allah birle sevda kıldı.
Amel kılgan çın alimni dânâ kıldı.
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Essiz alim amel kılmay yolda kalur
Okup okmay dünya malın kolga alur
Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılur
Can u dilde hayy zikrini aytıng dostlar

79
Zahir buzub batın tüze alim bolsang
Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsang
Va veyleta nedamet dep yolda kalsang
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Alim uldur namaz okub ta'at kılsa
Hak'dın korkub ahiretni gamın yese
Kur'an okub Hak'dın korkub zar ingrese
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Andağ alim ikki közi giryan bolur
Seherleri erte kopub nâlân kılur
Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

83
"Fel ya'lemunel alimüna"nı okur alim
Ma'nasını okmay anı bolur zalim
Ma'nasını okganlamıng tonı gelim
Andağ alim alim bolur dostlarım a

83
Alim uldur hişt yastanıb tahsil kılsa
Keçe kündüz Tengri'sige zâri kılsa
"Fel yedhakü" ayetini tefsir kılsa
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
"Ve'l yebkü kesiran" deb Tengri aydı
Ma'na okgan alim tınmay yığlab erdi
Yığlay yığlay közleri a'ma boldu
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
Alim uldur şeri'atda cevlan kılsa
Tarikatnıng bazarığa omın salsa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
Alimmen dep kitab okur ma'na okmaz
Köb ayetning ma'nasını hergiz bilmes
Tekebbür men-menlikni dini tutmas
Alim ermes, cahil turur dostlarım a


83
İlim ikki dür ten û canğa rehber turur
Can alimi Hazretige yakın turur
Muhabbetning şarabıdın içib turur
Andağ alim, alim bolur dostlarım a

83
Ten alimi zalimlerge ohşar ermiş
Beraetni ayetide çün buyurmuş
Duzah içre tınmay daim küyer ermiş
Zehri zakkum içib daim dostlarım a

83
Kul Hace Ahmed alimlerni hizmet kılğıl
Alimler sözin eşitib amel kılğıl
Amel kılıb Hak yolıda canıng bergil
Amelsizler didâr körmes dostlarım a

89
Ahir zaman âlimleri zalim boldı
Huş amedini aytguvçılar âlim boldı
Haknı aytkan dervişlerge ganim boldı
Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlar

94
Kâl ilmini okuban hâl ilmiğe yetiben
Yoklık içre batıban barlıklardan alınglar

96
Bilmediler mollalar "Ene'l-Hak"nı manâsın
Kâl ehliğe hâl ilmin Hak körmedi münâsib

112
Zahid, abid, has kullardın ulemânı
Alıb kelgey dergahığa uşbularnı
Tengrim aytğay "Ya Muhammed asi kanı?"
"Asi layık emes" deban aytar ermiş

134
Kul Hace Ahmed bu hikmetni kimge aytdıng
Arifmen deb halayıkga okub yaydıng
Te'sir kılmas alimlerge aytgan pendin
Arif uldur ten mülkini veyran kılur

136
"Külli muttaki alimen", deb aytdı Resul
Ey Kul Ahmed, bul hadisni kılgıl kabul
Suyri halkı kabul kılmay boldı melul
Cahil halkı pir kadrini kaçan bilür


143
Behişt aytur: "Men artuk âlim kullar mende bar
Alimlerni könglide âyet hadis Kur'an bar"

157
Evvel başlab has kullardın ulemanı,
Alıb kelgey dergahığa uşbularnı,
Tengrim degey: "Alıb kelgen tuhfeng kanı?"
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

157
"Tınmay yürüb alimlerdin ilm örgendük,
Herne bilgen ilmimizge amel kılduk,
Ya Kadira, uluğ zatıng anglab bildük..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

157
Eşitib, okub alim pendin almadınglar,
Pinhan yürüb hayru ihsan kılmadınglar,
Dünyada heç rızalığım tabmadınglar..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

167
Köngül içre kirib cevlan kılduk erse,
Işk atlığ sultanını kördük erse.
Sani’ kudret ilahımğa baktuk erse,
Oşal yerde hal ilmini körüng, dostlar.

167
İlham indi Hak teala rahmetidin,
Hocam sundı uşbu vahdet şerbetidin.
Bolduk emdi ul Muhammed ümmetidin,
Kal ilmimiz halğa bedel boldı, dostlar.

169
Bu hal yolı nazik yoldur, hatarı bar,
Alim kalsiz kadem ursa, ukbalar bar.
Piri kamil mükemmilsiz ötmek düşvar,
Kal ilmini bilgen aman ötar, dostlar.

171
Alimni tutkıl izzet, kılğıl ikram,
Alimni Kur’an içre öger, dostlar.
Alimler açar cümle müşkülatnı,
Cahiller cehlini kim töker, dostlar.

Hak-nahaknı beyanını alim bilür,
Helal-haram farkın ami kaydın bilür?!
Alimlerdin amiler köb fayda alur,
Bu dünyada yahşi atın kollar, dostlar.

Cahil avam alim sözin heç tinglemes,
Tekme cahil özini heç anglamas.
Alimni Allah amiğe teng eylemes,
Her alim yüz min amiğe yeter, dostlar.

Bolmasa alim avam nege yarar,
Kılmas erdi yer ü kök, alem karar.
Kılmışı üçün alim yazuk korar,
Kök taba aşmas yerde turar, dostlar.

Din ü dünya alim bilen bolur hasıl,
İbadet kılsa kabul, Hakk’a vasıl.
E’tikad kıl, kerek bolsa arığ nesl,
Çın aşık bir sözge baş eger, dostlar.

Avam tendür alim erür tende cantek,
Şah Hüseyn bolsa alim kerek hem tek,
Insü cinde alim melek, ami cintek,
Tutmangız işkal zinhar inkar, dostlar.

Alimlerni hor görmek ermes reva,
Har körmegey ul hem yene yer-kök, heva.
Neçekim fakir, miskin ul bi-neva,
Alimni hor körmengiz zinhar, dostlar.

Alimni hor görse ul küfrü nifak,
Nass hadis bar insu cin bil-ittifak,
Alimni süygen mu’min yüzi affak,
Sevalı yok yazukıdın inkar, dostlar.

Hoca Ahmedga ilham berdi aysun teyu,
Her alimni i’zazını bilsün teyu,
Her kim bilse, munı amel kılsun teyu,
Alim izzetin kılğan cennet kirer, dostlar.


187
Dedi alim Kur’an oşal Tengri sözi,
Kul köngliğe saldı nazar Hak kündüzi.
Ul makamnı her dem körer köngül közi,
Közüm kördi, könglim ikrar kılmayın mu?

202
Tarikatga kirgen aşık Haknı izler,
Na sözlese hal ilmini sözin sözler,
Seherlerde yadın aytıb arşnı közler,
Bayeziddek bir kün özüm satkum kelür.


MÜNACAAT

Eger âlim bolsa cânım tasadduk
Dürr ü gevher sözümni işitip ok

Oşal âlimge cân kurbân kılurman
Tamâmî hânumân ihsân kılurman

Kanı âlim kanı âmil yârânlar
Hudâdın sözlese siz cân beringler

Çın âlim yastukın taştın yarattı
Nime oktı anı âlemğa ayttı

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde İlim-Âlim
MesajGönderilme zamanı: 24.03.09, 16:13 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
İlim - Hâl İlmi - Kâl İlmi

11
İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun
Kâl ilmidin bitip aydım nişan kalsun
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun
Hâldın aytıp aşıklarga berdim mena


49
Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa
Oşal yerde hal ilmini aygum kelür
Alarnı sohbetini huşlasam men
Özimni özleriğe katgum kelür

58
Allah degil ey Kul Ahmed özüng bilgil
Özüng bilmiş ilming birle amel kılgıl
Uluğ kiçik yârânlardın özr kılgıl
Sen bilmesde sendin hatâ keçti bolğay

71
Amel kılsa âlimler din u ayın yarukı
Körse bolur alarnı rengi ruyı körkini
Amel kılmay kâl ilmin okuy bilmey kalğanlar
Arkasığa köterür kırk eşekni yükini

79
Amel kılmay âlim ilmin basıp yürgey
Ölüp barsa tar lahedde canı küygey
Allah, Rasûl dining kim dep haybet kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

79
Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgay
Kâl ilmidin bir nuktası kâr kılmagay
Va hasreta amelsizler neçük kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

94
Kâl ilmini okuban hâl ilmiğe yetiben
Yoklık içre batıban barlıklardan alınglar

96
Bilmediler mollalar "Ene'l-Hak"nı manâsın
Kâl ehliğe hâl ilmin Hak körmedi münâsib

124
Burya bolmay şeyhmen deban da'va kılgan
Özi kılmay halklar ara va'zın aytgan
Sözi yalgan dünya üçün amel kılgan
Dünya koymay hâl ilmini bilse bolmas

129
Başığa destar orar ilmi yok nege yarar
Okı yok yayın kurar ahir zaman şeyhleri
Alayıdın al kılur ma'mileni mal kılur
Essiz ömrin yel kılur ahir zaman şeyhleri

129
Şeyhlik uluğ turur Hazret'ge eltgen işturur
Aş bermes bağrı taş turur âhir zaman şeyhleri
Miskin Ahmed kandasen Hakk yolıda nedesen
İlming yok ne sandesen ahir zaman şeyhleri

147
Âhir zaman şeyhleridin sözleyin,
İyman-islam bilmey şeyhlik kılar ermiş,
İlm örgenmey, amel kılmay, ma’ni ukmay,
Ahiretda kara yüzlük bolar ermiş.

157
"Tınmay yürüb âlimlerdin ilm örgendük,
Herne bilgen ilmimizge amel kılduk,
Ya Kadira, uluğ Zatıng anglab bildük..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

157
Allah aydı: "Bendem, munı yalğan aydıng,
Kaçan meni rızam üçün ilm örgending?
Yatsang-tursang hazır erdim, her iş kıldıng...
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

157
Aytıb erding ilm örgenib uluğ bolsam,
Halk içide ança izzet-hürmet körsem,
Dünya yığıb yesem-içsem, oynab-külsem..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

167
Köngül içre kirib cevlan kılduk erse,
Işk atlığ sultanını kördük erse.
Sani’ kudret ilahımğa baktuk erse,
Oşal yerde hâl ilmini körüng, dostlar.

167
İlham indi Hak teala rahmetidin,
Hocam sundı uşbu vahdet şerbetidin.
Bolduk emdi ul Muhammed ümmetidin,
Kâl ilmimiz halğa bedel boldı, dostlar.

169
Bu hâl yolı nazik yoldur, hatarı bar,
Âlim kâlsiz kadem ursa, ukbalar bar.
Pîri kamil mükemmilsiz ötmek düşvar,
Hâl ilmini bilgen eman öter, dostlar.

169
Uşbu yolda rehbersizler bisyar erür,
Şeytan lâin keşf körsetib köb azğurur.
Bi-ilm âdem bu nisbetge mağrur erür,
Anıng üçün ara yolda kalar, dostlar.

169
Bi-ilm âdem şeyhlik kılsa, rivac tabmas,
Nazuk yoldur, bi-ilm hergiz bilse bolmas.
Ey dostlarım, şeyh bolmaklık asân imes,
Rehber teyu şer yolıda yürüng, dostlar.

169
Merd u zenge, oğul-kızga ilm farz dedi,
"Taleb ül-ilmi farizatun" deb Rasûl aydı,
"Ma yecüzu bihis-salat" ilm zaruriy,
Tirik barsız, ta ölgünçe okung, dostlar.

169
Bi-ilm şeyhlik davasını kılıb bolmas,
Asa bolmay karanğuda yürüb bolmas,
Körmes bolsa, çukur yerni körüb bolmas,
Kuduk içre tüşgen eman kalmas, dostlar.

202
Tarikatga kirgen aşık Haknı izler,
Ne sözlese hâl ilmini sözin sözler,
Seherlerde yadın aytıb arşnı közler,
Bayeziddek bir kün özüm satkum kelür.

212
Aşıklar meydanıda ilm ü hikmet bilinür,
Erenlerni damığa şunkar, laçin ilinür,
Min nefesni bir nefes, kılsa himmet kılsa şevk,
Sır eşigi açılıb, cümle ervâh körünür.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde İlim-Âlim
MesajGönderilme zamanı: 19.11.14, 17:39 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
İLM(23) , ÂLİM (64) - DÂNÂ (17)

HİKMET-1
Könglüm kattığ tilim aççığ özüm zâlim
Kur'an okup amel kılmay yalğan âlim
Garib cânım sarf eyleyim yoktur mâlım
Hakdın korkup otka tüşmey piştim mena

Sünnet ermiş kâfir bolsa berme âzâr
Köngli kattığ dil-âzârdın Hüdâ bizâr
Allah hakkı andağ kulğa seccin tayyâr
Dânâlardın eşitip bu söz aydım mena

HİKMET-5
Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldum
Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldum
Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldum
İç ü taşım Hak nurığa toldı dostlar

HİKMET-11
“Ene’l-Hakk”nı ma'nasını bilmes nâdân
Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdan
Âkil kullar Hakk yâdını aydı canan
Candın keçib Canane'ni süydüm mena

İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun
Kâl ilmidin bitip aydım nişan kalsun
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun
Haldın aytıp aşıklarga berdim mena

Bir tün seher garib Mansûr köb yığladı
Pertev salıp Allah özi rahmeyledi
Andın songra çilten bakıp şarab berdi
Dânâlarga bu sözlerni aydım mena

HİKMET-14
Eyâ dostlar nâdân birle ülfet bolup
Bağrım küyüb candın toyup öldüm mena
Toğrı aytsam egri yolga boynım tolğar
Kanlar yutup gam zehrige toydum mena

Nâdân birle ötken ömring nar sakar
Nâdân bolsa dûzah andın kılgay hazer
Nâdân birle dûzah sarı kılmang sefer
Nâdân içre hazan yanglığ soldum mena

Dua kılıng nâdânlarnı yüzün körmey
Hak Te'ala refik bolsa bir dem turmay
Bimar bolsa nâdânlarnı halin sormay
Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm mena

Dad eylesem Hak dâdımge yeter mukin?
Köksümdeki zengarlarım keter mukin?
Hemme nâdân bu alemden keter mukin?
Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm mena

Hak vaslını izlep tabmay hayranemen
Tınmay yığlap köngli buzuk divanemen
Halim sorsan men talib-i cananemen
Canan izlep fena bolup keldim mena

Yer astıga kaçıp kirdim nâdânlardın
Elkim açıb dua tilep merdanlardın
Garib canım yüz tasadduk dânâlardın
Dânâ tabmay yer astıga kirdim mena

Nâdânlarnı mendin sorma köksüm çaka
Hak'dın korkub matem kursam küler kahkah
Ağzı açuk nefsi uluğ misli lakka
Nâdânlardın korkup senge keldim mena

Tama kılma nâdânlardın kadring bilmes
Zulmet içre yol adaşsang yolga salmas
Boynung kısıp zari kılsang kolung almas
Nâdânlarnı şikve eyleb keldim mena

Evvel ahır hublar ketti kaldım yalğuz
Nadânlardın işitmedim bir yahşi söz
Dânâ ketti nâdân kaldı yedim efsus
Yolnı tabmay hayran bolup kaldım mena

Dağ-ı hicran ezdi bağrım kani derdmend
Dânâ tufrak nâdânlarnı köksi belend
Ayet hadis beyan kılsam kılmas pisend
Köksüm teşing derd u gamga toldum mena

HİKMET-16
Gurbet tegse puhte kılur köp hâmlarnı
Dânâ kılur hem hâs kılur köpâmlarnı
Kiyer kir ton tapsa yeyür taâmlarnı
Anıng üçün Türkistanğa keldim mena

HİKMET-25
Sensen mening penâhım gazab kılma İlâhım
Yâ Dânâyı küll-i hâl halim sorğıl seherde

HİKMET-41
Bir katre-yi mey ol cam-ı elestdin menge in'am
Kılgıl bolayın hamdinge dânâ-yı Muhammed

HİKMET-53
Amil bolğan âlimler yolğa kirgen âsîler
Andağ kâzı câyını dâru's-selâmda kördüm

Kâzı bolğan âlimler para rüşvet yegenler
Andağ kâdı câyını nâr-ı sakarda kördüm

Müfti bolğan âlimler nâhak fetvâ bergenler
Andağ müfti câyını Sırât köfrügde kördüm

HİKMET-58
Allah degil ey Kul Ahmed özüng bilgil
Özüng bilmiş ilming birle amel kılgıl
Uluğ kiçik yârânlardın özr kılgıl
Sen bilmesde sendin hatâ keçti bolğay

HİKMET-71
Huşlamaydur âlimler sizni aygan Türki'ni
Âriflerdin eşitseng açar köngil mülkini
Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık
Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini

Kazı müfti mullalar şeriatda râhnı
Ârif âşık alıbdur tarikatnı arkını
Amel kılğan âlimler dinimizni çırağı
Burak miner mahşerde egri koyar börkini

Amel kılsa âlimler din u ayın yarukı
Körse bolur alarnı rengi ruyı körkini
Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlar
Arkasığa köterür kırk eşekni yükini

HİKMET-77
Sır şarabın içgen âşık özin bilmes
Bu dünyanı izzetlerin közge ilmes
Yüzming dânâ nâsih bolsa pendin almas
Vaşuka dep özin bilmey yürer dostlar

HİKMET-78
Ruz-ı ezel takdir kılsa Hak cemali
Yüzming şeytan kasd eylese yok zevali
Kündin künge ziyad bolğay kal ü hali
Dânâ bolub Hak yolların açar dostlar

HİKMET-79
Amel kılmay âlim ilmin basıp yürgey
Ölüp barsa tar lahedde canı küygey
Allah, Rasûl dining kim dep haybet kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgay
Kâl ilmidin bir nuktası kâr kılmagay
Va hasreta amelsizler neçük kılgay
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Allah degen kend u esel peyda kıldı
Ahiretde Allah birle sevda kıldı.
Amel kılgan çın âlimni dânâ kıldı.
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Essiz âlim amel kılmay yolda kalur
Okup okmay dünya malın kolga alur
Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Zâhir buzub bâtın tüze âlim bolsang
Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsang
Va veyleta nedamet dep yolda kalsang
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

Andağ âlim ikki közi giryan bolur
Seherleri erte kopub nâlân kılur
Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar

HİKMET-83

"Fel ya'lemunel âlimüna"nı okur âlim
Ma'nasını okmay anı bolur zâlim
Ma'nasını okganlamıng tonı gelim
Andağ âlim âlim bolur dostlarım a

Âlim uldur hişt yastanıb tahsil kılsa
Keçe kündüz Tengri'sige zâri kılsa
"Fel yedhakü" ayetini tefsir kılsa
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

"Ve'l yebkü kesiran" deb Tengri aydı
Ma'na okgan âlim tınmay yığlab erdi
Yığlay yığlay közleri a'ma boldu
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

Âlim uldur şeriatda cevlan kılsa
Tarikatnıng bazarığa omın salsa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

Âlimmen dep kitab okur ma'na okmaz
Köb ayetning ma'nasını hergiz bilmes
Tekebbür men-menlikni dini tutmas
Âlim ermes, câhil turur dostlarım a.

İlim ikki dür ten û canğa rehber turur
Can âlimi Hazretige yakın turur
Muhabbetning şarabıdın içib turur
Andağ âlim, âlim bolur dostlarım a

Ten âlimi zâlimlerge ohşar ermiş
Beraetni ayetide çün buyurmuş
Duzah içre tınmay daim küyer ermiş
Zehri zakkum içib daim dostlarım a

Kul Hâce Ahmed âlimlerni hizmet kılğıl
Âlimler sözin eşitib amel kılğıl
Amel kılıb Hak yolıda canıng bergil
Amelsizler didâr körmes dostlarım a

HİKMET-89
Âhir zaman âlimleri zâlim boldı
Huş amedini aytğuvçılar âlim boldı
Haknı aytkan dervişlerge ganim boldı
Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlar

HİKMET-94
Kâl ilmini okuban
Hâl ilmiğe yetiben
Yoklık içre batıban
Barlıklardan alınglar

HİKMET-96
Bilmediler mollalar
“Ene’l-Hakk”nı manâsın
Kâl ehliğe hâl ilmin
Hak körmedi münâsib

HİKMET-102
Kahhâr İgem kudret birle nidâ kılsa
Didâr üçün küygenlerim kel, kel dese
Köz yaşını akkuzuban feryâd kılsa
Akl u huşum dânâ kılıp yürür bolğay

Teni cüda otda koygan canı özge
Hikmet okur talib bolub yetse sözge
Kimni körse izin alıb sürer közge
Akl u huşın dânâ kılıb yürür bolğay

Halk içinde resvâ yürür özin bilmez
Nâdânlarnı sohbetidin kaçıp bilmez
Ol sebebdin erenlerni bûyı kelmez
Közde yaşın nevâ kılıp yürür bolğay

HİKMET-124
Burya bolmay şeyhmen deban da'va kılgan
Özi kılmay halklar ara va'zın aytğan
Sözi yalğan dünya üçün amel kılgan
Dünya koymay hâl ilmini bilse bolmas

HİKMET-129
Başığa destar orar ilmi yok nege yarar
Okı yok yayın kurar âhir zaman şeyhleri
Alayıdın al kılur ma'mileni mal kılur
Essiz ömrin yel kılur âhir zaman şeyhleri.

HİKMET-134
Kul Hâce Ahmed bu hikmetni kimge aytdıng
Ârifmen deb halâyıkga okub yaydıng
Te'sir kılmas âlimlerge aytğan pendin
Ârif uldur ten mülkini veyran kılur

HİKMET-143
Behişt aytur: "Men artuk
Âlim kullar mende bar
Âlimlerni könglide
Âyet hadis Kur'an bar"

HİKMET-151
Kayu talib hikmetimni tutsa aziz,
Kayda barsa, başı aziz, sözi leziz,
Yahşi sözni fehm eylemes her betamiz,
Ul sebebdin dânâ izleb yürdüm mena.

HİKMET-157
"Tınmay yürüb âlimlerdin ilm örgendük,
Herne bilgen ilmimizge amel kılduk,
Ya Kadira, uluğ zatıng anglab bildük..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

Allah aydı: "Bendem, munı yalğan aydıng,
Kaçan meni rızam üçün ilm örgending?
Yatsang-tursang hazır erdim, her iş kıldıng...
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

Aytıb erding ilm örgenib uluğ bolsam,
Halk içide ança izzet-hürmet körsem,
Dünya yığıb yesem-içsem, oynab-külsem..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

Eşitib, okub âlim pendin almadınglar,
Pinhân yürüb hayru ihsan kılmadınglar,
Dünyada heç rızalığım tabmadınglar..."
Yığlab yürgil, köz yaşını riyası yok.

Işksız yürüb tâat kılur nâdân zahid,
Bituz aşdek tâatingni mezesi yok,
Aşıkman deb dava kılur yalğan âşık,
Vallah-billah, çın aşıknı hevası yok.

Köb nâdânlar közyaşını kadrin bilmes,
Hak kaşıda közyaşıdek tuhfe bolmas,
Tesbih, tehlil közyaşığa teng kelalmas,
Yığlab yürgil közyaşını riyası yok.

HİKMET-164
Hak Mevlamnıng nazarı kimge tüşse,
Nâdân bolsa, bir lahzâda dânâ bolur.
Üç yüz altmış tamurları nurga tolur,
Tört yüz kırk tört süngekleri binâ bolur.

Işk bahrığa çomgan âşık güher alur,
Bulhevesler aşıkman deb yolda kalur.
Tekme nâdân, hamtama’lar neni bilür?
Güher alğan çın aşıklar derya bolur.

HİKMET-167
Köngül içre kirib cevlan kılduk erse,
Işk atlığ sultanını kördük erse.
Sani’ kudret İlâhımğa baktuk erse,
Oşal yerde hâl ilmini körüng, dostlar.

İlham indi Hak teala rahmetidin,
Hocam sundı uşbu vahdet şerbetidin.
Bolduk emdi ul Muhammed ümmetidin,
Kâl ilmimiz halğa bedel boldı, dostlar.

HİKMET-169
Bu hal yolı nazik yoldur, hatarı bar,
Âlim kalsiz kadem ursa, ukbalar bar.
Pîri kamil mükemmilsiz ötmek düşvar,
Hâl ilmini bilgen emân öter, dostlar.

Merd u zenge, oğul-kızga ilm farz dedi,
"Taleb ül-ilmi farizatun" deb Rasûl aydı,
"Ma yecüzu bihis-salat" ilm zaruriy,
Tirik barsız, ta ölgünçe okung, dostlar.

HİKMET-171
Hak-nahaknı beyanını âlim bilür,
Helal-haram farkın ami kaydın bilür?!
Âlimlerdin amiler köb fayda alur,
Bu dünyada yahşi atın kollar, dostlar.

Âlimni tutkıl izzet, kılğıl ikram,
Âlimni Kur’an içre öger, dostlar.
Âlimler açar cümle müşkülatnı,
Câhiller cehlini kim töker, dostlar.

Câhil avam âlim sözin heç tinglemes,
Tekme câhil özini heç anglamas.
Âlimni Allah amiğe teng eylemes,
Her âlim yüz min amiğe yeter, dostlar.

Bolmasa âlim avam nege yarar,
Kılmas erdi yer ü kök, alem karar.
Kılmışı üçün âlim yazuk korar,
Kök taba aşmas yerde turar, dostlar.

Din ü dünya âlim bilen bolur hasıl,
İbâdet kılsa kabul, Hakk’a vasıl.
E’tikad kıl, kerek bolsa arığ nesl,
Çın âşık bir sözge baş eger, dostlar.

Avam tendür âlim erür tende cantek,
Şah Hüseyn bolsa âlim kerek hem tek,
Insü cinde âlim melek, ami cintek,
Tutmangız işkal zinhar inkar, dostlar.

Hoca Ahmedga ilham berdi aysun teyu,
Her âlimni i’zazını bilsün teyu,
Her kim bilse, munı amel kılsun teyu,
Âlim izzetin kılğan cennet kirer, dostlar.

HİKMET-187
Dedi âlim Kur’an oşal Tengri sözi,
Kul köngliğe saldı nazar Hak kündüzi.
Ul makâmnı her dem körer köngül közi,
Közüm kördi, könglim ikrar kılmayın mu?

HİKMET-188
Hak pertevi kimge tüşse, dânâ kılur,
Köngli yarub bâtınların binâ kılur.
Marifetni aytıb özin goya kılur,
Goya bolub Hak yolların oymayınmu?

HİKMET-198
Canı cüda otda küygey teni özge,
Kimni körse, izin alıb sürter közge.
Hikmet okub, talib bolub, yetse sözge,
Aklu huşın dânâ kılıb yürür bolğay.

HİKMET-202
Tarikatga kirgen âşık Haknı izler,
Ne sözlese hâl ilmini sözin sözler,
Seherlerde yâdın aytıb arşnı közler,
Bâyeziddek bir kün özüm satkum kelür.

HİKMET-203
Aşıkları cevlan kılar ul meydanda,
Ilan kamçı kılıb miner ul arslanğa,
Sır sözini aytıb bolmas her nâdânğa,
Sır sözini dânâlarğa aytğum kelür.

Ârif bolub âşık bolsa dânâ keter,
Andağ âşık didar üçün canın berer.
Andağ kulğa tan mı atar, kün mi batar,
Tüni-küni tınmay zari kılğum kelür.

Aşıkları özi birle bazar kılur,
Câhil kullar mü’min könglin azâr kılur.
Gâfillerdin Hûda, Rasûl bizâr bolur,
Hazır bolub, Hakk zikrini aytğum kelür.

Kul Hoca Ahmed, keçti ümrüng, gâfil bolma,
Nefsing sözin kılıban batıl yürme.
Cehd etiben tün-kün zinhar câhil yürme,
Hazır bolub, Hakk’a kulluk kılğum kelür.


HİKMET-212
Aşıklar meydanıda ilm ü hikmet bilinür,
Erenlerni damığa şunkar, laçin ilinür,
Min nefesni bir nefes, kılsa himmet kılsa şevk,
Sır eşigi açılıb, cümle ervâh körünür.

MÜNACAAT

Meni hikmetlerim nâdân işitmes
Dîli köngli kara pendimni almas

Zebân-ı hâl ile amânı ayttım
Hakikat söz birle câhilni sögtim

Eger âlim bolsa cânım tasadduk
Dürr ü gevher sözümni işitip ok

Dürr ü gevher sözin âlemge saçsa
Okup oksa kelâm-ı Haknı açsa

Oşal âlimge cân kurbân kılurman
Tamâmî hânumân ihsân kılurman

Kanı âlim kanı âmil yârânlar
Hudâdın sözlese siz cân beringler

Çın âlim yastukın taştın yarattı
Nime oktı anı âlemğa ayttı

Meni hikmetlerim dânâ işitsün
Sözüm destân kılıp maksudga yetsün

Yesevi hikmetin dânâ işitsün
Işitgenler hemme maksudga yetsün

Meni hikmetlerim derdsizge aytmang
Bahâsız gevherim nâdânğa satmang


CÂHİL (24) -NÂDÂN (71)

HİKMET-1
Altmış üçke yaşım yetti öttüm gâfil
Hak emrini mehkem tutmay özüm câhil
Rûze namâz kazâ kılıp boldum kâhil
Yaman izlep yahşılardın keçtim mena

HİKMET-2
Eyâ nâdân mana bul dep aydı bildim
Andın songra çöller kezip Haknı sordım
Ruzi kıldı azâzilni tutup mindim
Lenger tugup belin basıp yançtım mena

HİKMET-9
Bir kün seni ömrüng bergi bolğay hazân
Ecel kelmey tevbe kılğıl eyâ nâdân
Şayet senge rahm eylegey İzim Yezdân
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

HİKMET-11

Nâdânlarga essiz sözüm hayf hikmet
Âdemmen dep belin bağlab kanı himmet
Dünya üçün bir biriğe kılmas şefkat
Zalimlerge esir bolup öldüm mena


HİKMET-13
Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bol
Âşık bolsang cândın keçip bir yolı öl
Nâdânlarğa aytsan sözing kılmas kabûl
Mehkem bolup yer astığa kirdim mena

HİKMET-18
Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdânlarğa aytmağıl
Sözni aytıp nâdânğâ pûçek pulğa satmağıl
Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmağıl
Arslan Babam sözlerin işitingiz teberrük

HİKMET-22
"Ente'l-Hâdi ente'l-Hakk"nı zikri dilde
Bilmes nâdân zikrin aytıb zâhir tilde
Menmen degen şeyh-i zaman âbu gilde
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

HİKMET-30
Nâdânlıkta kılğan işim barça hata
Tevbe taksir eylemedim yakam tuta
Gerdenimge tevk yanglığ salıb fota
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı

Şum dünyağa köngil bağlab kahil boldum
İşret birle vaderiğa câhil boldum
Bu dünyanı öterini emdi bildim
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı

HİKMET-33
Aşıklıknı davâ kılıp yürelmedim
Nefsdin keçip men emrini kılalmadım
Nâdânlıkda Hak emrini bilelmedim
Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr

HİKMET-49

Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa
Oşal yerde hâl ilmini aygum kelür
Alarnı sohbetini huşlasam men
Özimni özleriğe katgum kelür

Tili birle ümmetmen dep yalğan sözler
Kişi malın almak üçün hezyan sözler
Helalini munda taşlap haram közler
Nâdânlarğa bu sözlerni aygum kelür

HİKMET-59
Aşıkları melametdin kaçmas bolur
Nâdânlarga bâtın sırrın açmas bolur
Her nâmerdge dürr ü gevher saçmas bolur
Özi okub hun-ı zerdab yuttı bolğay

HİKMET-60
Kul Hâce Ahmed yamanlarnı yamanı sen
Barça buğday el tutmagay samânı sen
Yoldın azğan gümrâhlarnı nâdânı sen
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

HİKMET-64
Aklım hayran, közûm giryân, hâne veyrân
Hakk yolını bilelmesmen özüm nâdân
Ey talibler bi-tâkatmen kayda cânân
Cânanımdın heç kim haber biler mukin?

HİKMET-70
Dünya degen azar ermiş
Âkil kullar bîzar ermiş
Câhiller birle yâr ermiş
Dünya salıb keterem

HİKMET-81
Mürşidlerge hizmet kılsang nefsge âfet
Tegme nâdân bu yollarda kılmas tâkat
Sâdık kullar bu yollarnı bilür râhat
Tirig ölmey didâr ârzu kılmang dostlar

HİKMET-88
Dünyâ tefmey raks u semâ urgan câhil
Hakk yâdını bir dem aytmay yürür gâfil
Dervişmen der dünyâ sarı köngli mâyil
Dünya üçün raks u semâ urdı dostlar

Vay uşandağ nâdânlardın ümit kılmang
Feyz fütûh alurmen dep yügrüp almang
Nefsi uluğ şer'i buzuğ veli bilmeng
Şeytan lâin nohta urmay mindi dostlar

HİKMET-104
Câhil kişi namâz kadrin kaçan bilür
Her namâzda imân başdın tâze bolur
Salât dese gafıl başın burkâb uyur
Gâfillikdin ömrin yelge satar bolğay

HİKMET-107
Kul Hâce Ahmed ibret alğıl sed hezardın
Niyazsızlar behre almas ul bazardın
Fazıllıkda kuruğ kalur ul nazardın
Nâdân ömrin puçek pulga satar ermiş

HİKMET-109
Eyâ dostlar hiç bilmedim men yolumnı
Saâdetka bağlamadım men belimni
Mâsivâdın hiç yığmadım men tilimni
Nâdânlıgım meni resvâ kılur ermiş

HİKMET-113
Eyâ dostlar oşal kuşnı ayanını
Men aytayım siz tinglengiz beyanını
Köp nâdânlar bilmez ul kuş pâyânını
Kolung tutub behişt içre kirer ermiş

HİKMET-115
Didârımnı arzu kılsang keçe yatma
Bu dünyanıng to'masıdın zerre tatma
Haldın sorsa nâdânlarga sırnı satma
Mundağ erler feyz u fütuh alar ermiş


HİKMET-123
Nâdân kim deb sorsa aytıng bîhaberler
Hakdın korkmay nâcinslerni sorab izler
Ayet hadis beyan kılıng kattığ sözler
Hemdem bolub nâdân birle tursa bolmas

Zinhar, zinhar kaçıb yürgil bolsa nâdân
Hakk yâdını aytsa her kim oşal merdan
Cannı canğa peyvend kılsa oşal işan
Ursa sökse ol azizdin tansa bolmas

HİKMET-126
Aşıklarday daim müdam Haknı izler
Zâhir yüzüb bâtınıda arşnı közler
Taliblerge ayet-hadis sözin sözler
Sır sözini nâdânlarga aytsa bolmas

HİKMET-127
Cefâ çekmey âşık bolmas tıngla gâfil
Cefâ çekip sâbir bolğıl bolma câhil
Rızâ bolup kulluk kılğan bolur Âkil
Câhil âdem birbiridin yanmaz bolur

HİKMET-128
Nâdânlarga sırr ma'nânı aytıb bolmas
Dürr gevherni mührege satıb bolmas
Edhem sıfat dünya ukbin yetib bolmas
Yetse bolmas Pîr hizmetin kalmağunça

HİKMET-133
Âşık bolsang keçe kündüz ışk istegil
Tâ'at kılğıl keçe kobup hiç yatmagıl
Âkil bolsang nâdânlarğa sır aytmagıl
Çın dervişler tâatların pinhân kılur

Vây oşandağ dervişlerdin penâh bergil
Ol nâdânğa ülfet kılmay cânım algil
Eyâ mahbûb yolda kaldım yolğa salgıl
Tevbelikni Hâcem câyın bostan kılur

HİKMET-136
Uşbu sırnı bilmegen câhil kişi
Dervişlerni kadrini kaçan bilür
Til uçıda ümmetmen deb da'va kılur
Mustafâ'nıng kadrini kaçan bilür

"Külli muttaki âlimen", deb aytdı Rasûl
Ey Kul Ahmed, bul hadisni kılgıl kabul
Suyri halkı kabul kılmay boldı melul
Câhil halkı Pîr kadrini kaçan bilür

HİKMET-147
Şeyhman teyu mihrab içre olturğaylar,
Halka içre halkğa zahmet yetkürgeyler,
Hay u Hû deb sermestliğin bildürgeyler,
Andağ câhil kandağ şeyhlik kılar ermiş.

Mundağ şeyhning kıyametde yüzi kara,
Nâdânlıkda şeyhlik kılur, işi riya,
Ruzi mahşer resva bolur, közi a’ma,
Evvel-âhir delalatde bolar ermiş.

HİKMET-150
Tevbe kılsam, Hocam kabul eter mukin?
Hama nâdân bu dünyadın öter mukin?
Hasret bilen gaflet tanı atar mukin?
Tan atmayın ölüb ketsem, netgüm mena?

HİKMET-159
Kulaksızga ayet, hadis, hikmet haram,
Essiz, hikmet iç-karnımda bolsun tamam,
Nâdânlarğa takay aytıb, yığlay müdam,
Dad eylesem, hiç kim kulak salğani yok.

Yalğan derviş beyanını aytar sanga,
Kolda tesbih, dilde hiyle, fikr tenga,
Âkil erseng, ihlas kılma zinhar anga,
Ul nâdândın hiç kim behre alğanı yok.

Sözge yetmes bihaberge essiz ma’ni,
Sözni aytsang, dânâğa ayt, dürni kani,
Hizmet kılmay yetgen bar mu, bilseng munı,
Hizmet kılmay erenlerğe yetgeni yok.

HİKMET-161
Aşıkları daim tiler didarını,
Seherlerde gaflet birle yatmas bolur.
Nâdânlardın uşbu sırnı pinhân kılıb,
Câhillerge aşıkman deb aytmas bolur.

HİKMET-165
Kul Hoca Ahmed, miney deseng kuşdek Burak,
Nâdânlardın etgil müdam özüng yırak.
kayğu birle hecru mihnet, tartgıl firak,
Firak tartgan âşık tanla sultan bolur.

HİKMET-174
Hak teala buyın algan munda turmas,
Câhil kullar özin körer-aybın körmes.
Cins-i âdem aşıklıkda dem uralmas,
Âşık bolub, didar körüng, dostlarım a.

HİKMET-176
Tekme nâdân ul darahtnıng yeri ermes,
Nefsim degen ul mevadın hergiz yemes.
Hamtama’ar nefsi üçün neler demes,
Nefsdin keçgen yakın bolur kurbetinde.

HİKMET-183
Ölse, vale nefsi öler, ruhı ölmes,
Sır sözini nâdânlarğa aytsa bolmas.
Sır sözini nâdân, câhil kabul kılmas,
Bolsa mahal Âkil kabul kılmadı mu?

Hakikatlık er sözini nâdân bilmes,
Kil u kaldın söz sözlese, mecaz imes.
Yança çabsang, kılıç bolsa, taşka ötmes,
Layğa çabsang, kılıç anga ötmedi mü?

HİKMET-186
Evvel-âhir hoblar ketti, kaldım yalğuz,
Nâdânlardın eşitmedim bir yahşi söz,
Dilim yoktur, tilim yoktur, kulak hem köz,
Didar üçün ölmesburun ölmeyin mü?

HİKMET-192
Kervanbaşı haber berdi külli canğa,
Sevda kıl deb buyurdılar her kayanğa,
Sevdasını kıldı ziyan köb nâdânğa,
Sud u ziyan kılğanını bildingiz mü?

Bazı nâdân kirdi bazar aldı dükan,
Hemrâh boldı ul nâdânğa anda şeytan,
Ta kuruğlığ olturdılar şad u handan,
Oşal dükan dünya erür, bildingiz mü?

HİKMET-193
Şeyhmen teyu zâlimlerge hizmet kıldıng,
Mülazemet pişe eyleb izzet kıldıng.
Nimet berse canıng birle hürmet kıldıng,
Câhil bolub zâlim sıfat bolmas musan?

HİKMET-197
Eyâ talib, âşık bolsang, bozlab yürgil,
Dergâhıga yetgüng âhir izleb yürgil.
Sen sırrıngnı nâdânlardın asrab yürgil,
Tanla mahşer aşıklarnı Allah çarlar.

HİKMET-201
Halk içinde tesbih kolga alıb yürgen,
Şeyhmen teyu nâdânlarğa va’zın aytğan.
Nezrin alıb kelgey mu deb karab turğan,
Pîr ul turur zâhir, bâtın sefa kılsun.

Eyâ gâfil, nâdân bilen ülfet bolma,
Nâdânlarnı suhbetige özüng urma.
Hak kahrıdın korkub yığla hergiz külme,
Kul Hoca Ahmed aşıklardek neva kılsun.

HİKMET-204
Kul Hoca Ahmed, uzun tünler uyğak bolgıl,
Câhillerdin daim yirak kaça körgil,
Közyaşıngnı sarığ yüzge saça körgil,
Yaşım saçıb hamd u senâ aytğum kelür.

HİKMET-210
Uşbu yolğa kirgen talib boldı âkil,
Gaflet birle küyüb-yanıb bolmas âkil,
Ümrin zae’ keçürgenler boldı câhil,
Işk leşkerin tutub müdam karmak kerek.

HİKMET-211
Bu yollarnı tay kılmayın mürşid bolsa,
Fasık, câhil mürîd bolub, kolın alsa.
Mundağ ef’al tanla anda merdud bolsa,
Mahşergahnı halkı tamam külmek kerek.

HİKMET-213
Telim nâdân “ermen” teyu tüzdi börklik,
Er ul bolur iymanını kılsa körklük,
Kıldın yingiçke, kılıçdın tez Sırat köfrük,
Uğan İzim razi kılsa keçerbiz e.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 4 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye