Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 3 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasulullah Muhammed Mustafa-s.a.v.-
MesajGönderilme zamanı: 07.03.09, 16:23 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasulullah Muhammed Mustafa -s.a.v.-

Alıntı:
36. Hikmet

Muhammed'in bilin zatı Arabtır
Tarikatın yolu bütün edeptir.
Hakikat bilmeyen insan değildir
Biliniz hiçbir şeye benzemezdir.
Bilin bi-çün olur hem bi-çigüne;
Va bi-şübhe olur hem bi-nemune
Kahırlansa, eyler yer ile yeksan;
Olmakta zelzele yer ile gökler.
Rahmet eylese, biliniz, rahmeti var;
Verir olsa, tükenmez nimeti var.

Muhammed'i tarif eylesem kemine,
Anasının adı bil Amine:
Babasının adı Abdullah'tır
Anadan doğmadan ölmüştür.
Muhammed'i dedesi korumuştur
Çıplak açları yoklayandır.
Dedesi biliniz Abdulmuttalib;
Gönülde saklayınız iyi bilip.
Dedesinin babası idi Hâşim;
İşitince akmakta gözde yaşım.
Biliniz dördüncüsüdür Abdulmenaf;
Onları bilse her kim, gönlüdür sâf.
Rasûl'un bilse her kim dört ceddini,
Kıyamette gezer sekiz cennetini

Babası yedi yaşında ölmüştür;
Rasül'u amcasına vermiştir.
Ebu Tâlib Ali'nin babasıdır;
Bütün Arabların büyüğüdür.
Ebu Talib olmakta iş başında,
Muhammed oturur daima karşısında

Muhammed'in yaşı on yedi oldu;
Ki o vakit Hatice O'nu gördü.
Muhammed'i bilin ki şahin misali
Hatice O'nu görüp olmakta ağlamaklı
Hadice gönlünde O'nu sevmektedir
Muhammed aşkında içi yanmaktadır.
Gece gündüz diler O'nu Allah'tan;

Biliniz sonunda buldu muradın.
Görünüz Allah'ın işini
Muhammed bakmakta iken devesini,
Hadice'ye Rasul çâker olmuştur,
Bu sebeple bil sen O'nu almıştır.
Hadice'nin Allah bahtını açmıştır;
Rasul'un başına inciler saçmıştır.

Rasul'un yaşları kırka varmıştır,
Ki ondan sonra Allah'dan vahy yetmiştir.
Ki ondan sonra Muhammed oldu sultan
Rasul'un gönlünde yâr oldu Allah.

Muhammed işini Allah yazdırdı;
İnsanların hepsi iman getirdi.
Rasul'un başında oldu imâme;
Kemal buldu otuz üç bin sahabe.
Rasul'a hepsi hizmet eylemektedir
Edep ile yürüyüp izzet eylemektedir

Rasul önüne bir yetim gelmiştir
Garip ve müptelâyım deyip söylemiştir.
Rahim eyledi Rasul onun haline;
Dileğini onun verdi eline.

Rasul dedi ona: "Ben de yetimim;
Yetimlikte, gariplikte yetişmişim."
Muhammed dediler: "Her kim yetimdir,
Biliniz, o benim has ümmetimdir."

Yetimi görseniz, incitmeyiniz;
Garibi görseniz, dağ etmeyiniz.
Yetimler bu cihanda ezilmiştir
Gariplerin işi zordur..
Gariplerin işi daima riyazettir
Diri değil, garip ölü gibidir.
Allah'a garipler bellidir
Garibi sabah akşam sormuştur.

Tarif eylesem, Ali Allah'ın arslanıdır
Ki kılıç ile kâfiri kırmaktadır.
Kâfirleri eyler imana dâvet;
Vermektedir her zaman İslâm'â kuvvet.
Ki mümin olanını alıp gelmektedir;
Kabul kılmayanını kırıp gelmektedir.
Ki kılıç ele alıp binse Düldül'e
Düşmektedir kâfirler kavmine velvele
Elindeki silahı Zülfikar'ı,
Savaşanda uzar kırk arşın.
Ali'nin var idi on sekiz oğlu;
Onun her hangisidir büyük tuğlu,
Ali İslam için kanlar yutmaktadır;
İslam'ın tuğunu sıkı tutmaktadır.


Hoca Ahmed bil garibliğe düşmüştür
Rasul evladına sözler katmıştır


NESEBİ:

Bilin ki

Muhammed s.a.v.'in zatı Arab soyundandır; anasının adı Amine; babasının adı Abdullah'tır
Babası henüz O dünyaya gelmeden anasından doğmadan ölmüştür.
Muhammed'i çıplak ve açları yoklayan, yoksulları koruyan dedesi Abdulmuttalib korumuştur
Dedesi Abdulmuttalib'in babası olan üçüncü dedesi ise Hâşim; onun babası olan dördüncüsü ise Abdulmenaf'tır.

Rasûlullah'ın bu dört dedesini her kim bilse ahirette sekiz cenneti gezer...


***
HAYATI

Rasûlullah'ın babası yedi yaşında ölmüştür; bunun sonucunda Rasûlullah'ın büyütülmesi amcası ve Ali'nin babası olan bütün Arabların büyüğü Ebu Tâlib'e kalmıştır. Ebu Talib iş başında oldukça, daima karşısında Muhammed otururdu.

Muhammed'in yaşı on yedi olduğu vakitte Hatice O'nu,bilin ki şahin misali olan Muhammed'i gördü.
O'nu görüp ağlamaklı olan Hadice O'nu gönülden sevdi; Muhammed aşkında içi yanmağa başladı ve
Allah'tan gece-gündüz O'nu dilerdi.

Allah'ın işine bakın ve biliniz ki sonunda muradını buldu.
Rasûlullah kervanına bakmakta iken Hadice'yle tanıştı, bu vesile ile de O'nunla evlendi.
Böylece Allah Hadice'nin bahtını açarken; Rasûlullah'ın başına da inciler saçılmıştır.

***
RİSALETİ

Rasûlullah'ın yaşı kırka vardığında, Allah'dan vahiy yetmiştir ve böylece Hz. Muhammed Mustafa sultanu'l enbiya oldu. Allah Rasûlullah'ın gönlünde yâr oldu.

Allah, Rasûlullah Muhammed'in işini kolaylaştırdı; kendisini hakkı ile tanıyan insanların hepsi imana geldi. Rasûlullah başında imâmesi ile zahir ve batın sultanı oldu; otuzüç bin sahabesi kemal buldu ki hepsi Rasûlullah'a hizmet edip, edeb ile ardınca yürüyüp saygı göstermekteydi.


***
YETİM-GARİPLERE MUAMELESİ

Rasûlullah'ın önüne bir yetim gelip "Garibim ve sıkıntıdayım" demişti. Rasûlullah onun haline rahmeyledi, acıdı ve dileğini onun eline verdi.

Rasûlullah'ın o yetime: "Ben de yetimim; yetimlikte, gariblikte yetişmişim." deyip ekledi: "Her kim ki yetimdir, biliniz, o benim has ümmetimdir." Sonra ashabına öğüt verdi: "Yetimi görseniz, incitmeyiniz; garibi görseniz, eziyet etmeyiniz."
Zaten yetimler bu cihanda ezilmiştir; gariblerin işi ise zordur. Gariblerin işi daima riyazettir; garib diri değil, ölü gibidir. Allah'a garibler bellidir. Rasûlullah gariblerin halini sabah-akşam sormuştur.

***
RASÛLULLAH ve Hz. ALİ

Tarif eylesem, Hz. Ali Allah'ın arslanıdır ve her zaman İslâm'â kuvvet vermektedir. O kılıcı ile kâfirleri kırmaktadır. Kâfirleri imana dâvet eyler; mümin olanlarını alıp Rasûlullah'ın huzuruna gelmektedir; İslam'ı kabul etmeyenleri kırıp kılıcdan geçirirdi. Hz. Ali eline kılıcını alıp Düldül atlı bineğine bindiğinde kâfirler kavmine velvele düşmekteydi. Elindeki silahı olan Zülfikar adlı kılıcı, savaştığında kırk arşın uzunluğa erişirdi.

Hz. Ali'nin on sekiz oğlu var idi; onların herbiri de büyük tuğlu yiğitlerdi. Hz. Ali İslam için kanlar yuttu fakat İslam'ın tuğunu daima sıkı tutarak yüceltti.


***

Bil ki, Hoca Ahmed de garibliğe düşmüştür ve Rasûlullah'ın evladı hakkında sözler söylemiştir.

***

Hz. Pir-i Türkistan Yesevi ; Hz. Ali evladından olup Hz. Ali'nin Hz. Fatıma'nın -rz- vefatından sonra evlendiği Havle binti Ca'fer adlı eşinin oğlu olan Muhammed Hanefi neslindendir.

Hz. Pir-i Türkistan Yesevi ile Hz. Ali -k.v- arasındaki bu soy ilişkisi tarihi şecerelere yansımış ve böylece belgelenmiştir.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasulullah Muhammed Mustafa-s.a.v.-
MesajGönderilme zamanı: 24.02.11, 09:58 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasulullah -S- "Muhammed" ismi ile 134, "Mustafa" ismi ile 122, Muhammed Mustafa olarak 2 yerde; Ahmed ismi ile 4 yerde olmak üzere TOPLAM 262 yerde anılmaktadır.

Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasûlullah'ın İlk eşi ve ilk müslüman hanım olan Hz. "Hatîce" -rz- ismine 4 ; sevgili kızı Hz. "Fâtıma" -rz- ismine ise 2 yerde rastlanır.

Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasulullah Muhammed Mustafa -s.a.v.- için okunan salavatların genel ismi olan "dürûd" kelimesi ise 35 yerde geçirilmiştir.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Yesevi Hikmetlerinde Hz. Rasulullah Muhammed Mustafa-s.a.v.-
MesajGönderilme zamanı: 25.02.11, 09:58 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Tamamı Hz. Rasulullah Muhammed Mustafa -s.a.v.-'e tahsis edilmiş 2 Yesevi Hikmeti:

36. Hikmet

Muhammed'in bilin zatı Arabtır
Tarikatın yolu bütün edeptir.

Hakikat bilmeyen insan değildir
Biliniz hiçbir şeye benzemezdir.

Bilin bi-çün olur hem bi-çigüne;
Va bi-şübhe olur hem bi-nemune

Kahırlansa, eyler yer ile yeksan;
Olmakta zelzele yer ile gökler.

Rahmet eylese, biliniz, rahmeti var;
Verir olsa, tükenmez nimeti var.

Muhammed'i tarif eylesem kemine,
Anasının adı bil Amine:

Babasının adı Abdullah'tır
Anadan doğmadan ölmüştür.

Muhammed'i dedesi korumuştur
Çıplak açları yoklayandır.

Dedesi biliniz Abdulmuttalib;
Gönülde saklayınız iyi bilip.

Dedesinin babası idi Hâşim;
İşitince akmakta gözde yaşım.

Biliniz dördüncüsüdür Abdulmenaf;
Onları bilse her kim, gönlüdür sâf.

Rasûl'un bilse her kim dört ceddini,
Kıyamette gezer sekiz cennetini

Babası yedi yaşında ölmüştür;
Rasül'u amcasına vermiştir.

Ebu Tâlib Ali'nin babasıdır;
Bütün Arabların büyüğüdür.

Ebu Talib olmakta iş başında,
Muhammed oturur daima karşısında

Muhammed'in yaşı on yedi oldu;
Ki o vakit Hatice O'nu gördü.

Muhammed'i bilin ki şahin misali
Hatice O'nu görüp olmakta ağlamaklı

Hadice gönlünde O'nu sevmektedir
Muhammed aşkında içi yanmaktadır.

Gece gündüz diler O'nu Allah'tan;
Biliniz sonunda buldu muradın.

Görünüz Allah'ın işini
Muhammed bakmakta iken devesini,

Hadice'ye Rasul çâker olmuştur,
Bu sebeple bil sen O'nu almıştır.

Hadice'nin Allah bahtını açmıştır;
Rasul'un baçına inciler saçmıştır.

Rasul'un yaşları kırka varmıştır,
Ki ondan sonra Allah'dan vahy yetmiştir.

Ki ondan sonra Muhammed oldu sultan
Rasul'un gönlünde yâr oldu Allah.

Muhammed işini Allah yazdırdı;
İnsanların hepsi iman getirdi.

Rasul'un başında oldu imâme;
Kemal buldu otuz üç bin sahabe.

Rasul'a hepsi hizmet eylemektedir
Edep ile yürüyüp izzet eylemektedir

Rasul önüne bir yetim gelmiştir
Garip ve müptelâyım deyip söylemiştir.

Rahim eyledi Rasul onun haline;
Dileğini onun verdi eline.

Rasul dedi ona: "Ben de yetimim;
Yetimlikte, gariplikte yetişmişim."

Muhammed dediler: "Her kim yetimdir,
Biliniz, o benim has ümmetimdir."

Yetimi görseniz, incitmeyiniz;
Garibi görseniz, dağ etmeyiniz.

Yetimler bu cihanda ezilmiştir
Gariplerin işi zordur..

Gariplerin işi daima riyazettir
Diri değil, garip ölü gibidir.

Allah'a garipler bellidir
Garibi sabah akşam sormuştur.

Tarif eylesem, Ali Allah'ın arslanıdır
Ki kılıç ile kâfiri kırmaktadır.

Kâfirleri eyler imana dâvet;
Vermektedir her zaman İslâm'â kuvvet.

Ki mümin olanını alıp gelmektedir;
Kabul kılmayanını kırıp gelmektedir.

Ki kılıç ele alıp binse Düldül'e
Düşmektedir kâfirler kavmine velvele

Elindeki silahı Zülfikar'ı,
Savaşanda uzar kırk arşın.

Ali'nin var idi on sekiz oğlu;
Onun her hangisidir büyük tuğlu,

Ali İslam için kanlar yutmaktadır;
İslam'ın tuğunu sıkı tutmaktadır.

Hoca Ahmed bil garibliğe düşmüştür
Rasul evladına sözler katmıştır***
Alıntı:
Haknı Kulluğın kılıb, Hak emrini halkka aytıb,
Kâfir, cuhudnı korkutub, ecder bolğan Muhammed.

208. Hikmet

Aşıkların sorduğu, sâdıkların gereği,
Enbiyalar çırağı, haklı olan Muhammed.
Özünü koyup mihnete, türlü-türlü zahmete,
Asi, cafi ümmete, Kevser olan Muhammed.

Atadan yetim kalıp, özünü gama salıp,
Hatice malını alıp, muhtaç olan Muhammed.
Razı olan kazaya, yakarışını söyleyen Huda’ya,
Gökden gelen belaya, sabırlı olan Muhammed.

Himmet kemerini bağlayıp, yürek bağrını dağlayıp,
Seher vaktinde ağlayıp, bidar olan Muhammed.
Hakk’ın kulluğunu kılıp, Hak emrini halka söyleyip,
Kafiri, yahudiyi korkutup, ejder olan Muhammed.

Enbiyalar hatemi, sır-esrarın mahremi,
Miskinlerin hemdemi, yadigâr olan Muhammed.
Gündüz oruç ve namaz, gecesi acz ve niyâz,
Dileyip ümmetini kış-yaz, sıkıntıda olan Muhammed.

Akşam ve seher çok ağlar, ümmet için gönlü kederli,
Alem halkına yadigâr, mütevazi olan Muhammed.
Miskinlere yar olan, ümmet dileyip zar olan,
Balsızlara bal olan, şahpar olan Muhammed.

Mahzun olan sıkılana, hazır olan günahkara,
Yetim olan garibe, server olan Muhammed.
Kul Hoca Ahmed miskindir, miskinlerdin mâna sor,
Miskinlik huzur kaynağı, basar olan Muhammed.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye