sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Sufi Forum Anma Takvimi
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=54&t=700
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  kurucu [ 21.01.09, 14:52 ]
Mesaj Başlığı:  Sufi Forum Anma Takvimi

Sufi-Forum Anma Takvimi

Şu fani dünyadan gölgesini kaldırılmış Rasulullah'ı; Ehl-i Beyt-i Rasulullahı; Ashâb-ı Rasulullahı; Evliyaullahı; Ricalullah'ı "ruh kuşu"nun beden kafesinden uçurulduğu günlerde anıyoruz...


74020115570236665112511011611
DB M40-p1060 *** CB D21-p1730 *** MB C7-p1231 *** ZB E1-p508 *** SB:L14-p94
***

Dervişan'ın Taziye Takvimi:

OCAK

13 Ocak 2004.... 13 Ocak.....: Hz. Şeyh (mürşid-i evvel) Mustafa İhsan Karadağ -rh-

15 Ocak 1459 - 15 Ocak...... : Hz. Pir Ak Şemseddin -rh-
15 Ocak 1823 - 15 Ocak...... : H. Şeyh Ali Behçet en-Nakşbendi el-Mevlevî -rh-

18 Ocak 1869 (Salı) - 18 Ocak...... : H. Şeyh Cemaleddin Gazikumukî -rh-

24 Ocak 1998 - 24 Ocak........: Hz. Şeyh Abdurrahim Reyhan -rh-

26 Ocak 661 - 26 Ocak ..... :Hz. Ali -Kerremellahü Vechehu- şehadeti:


ŞUBAT

3 Şubat 1490 - 03 Şubat.....: Hz. Şeyh Ubeydullah Ahrar -rh-

4 Şubat.1871 - 04.Şubat.....: İmam Şamil -rh-
4 Şubat.2001 - 04.Şubat.....: Hz. Şeyh Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan -rh-

6 Şubat 1882 (Pazartesi) - 6.Şubat.....: Hz. Şeyh Ebu Ahmed Suğurî -rh-

10 Şubat 1913(Pazartesi) - 10 Şubat....: Hz. Şeyh Ebu Muhammed Medenî -rh-

12 Şubat 1984 - 12 Şubat....: Hz. Şeyh Ramazanoğlu Mahmud Sami -rh-

13.Şubat.1985 - 13.Şubat.....: Hz. Şeyh Muzaffer Ozak el-Cerrahi -rh-

14 .Şubat.1840 (Cuma) - 14.Şubat.....: Hz. Şeyh İsmail Siraceddin Şirvanî -rh-

23 Şubat 1316 (Cuma) - 13.Şubat.....: Hz. Hâce Azizan Ali Ramiteni -rh-

28 Şubat 1400 ((Cumartesi) 28 Şubat.....: Hz. Şeyh Alaaddin Attar -rh-


MART

2 Mart 1389 (Salı)- 2 Mart.....: Hazret-i Pîr İmam-ı Tarikah Muhammed Bahaeddin Uveysiyyul Buhari -rh-
2 Mart 1520 (Cuma) - 3 Mart......: Hz. Şeyh Muhammed Zahid Nakşbendî -rh-

3 Mart 1931 - 3 Mart......: Hz. Şeyh Muhammed Es'ad Erbili -rh-

12 Mart 1956 - 12 Mart......: Hz. Şeyh Alvarlı Efe Muhammed Lutfî -rh-

13 Mart 1888 - 13 Mart......: Hz. Pîr Muhammed Nûrü’l-Arabî

NİSAN

2 Nisan 670 - 2 Nisan..... : Hz. Hasan b. Ali b. Ebî Talib -rz-

4 Nisan1863 (14 Şevval 1279) - 4 Nisan..... : Hz. Pir M. Şemseddin Nuri -rh-

22 Nisan 1447 (Cumartesi) - 22 Nisan..... : Hz. Şeyh Yakub Çerhî -rh-


MAYIS

8 Mayıs 2014 (Çarşamba) - 8 Mayıs ..... : Hz. Şeyh (mürşid-i sânî) Muhammed Nazım Kıbrısî er-Rabbanî -rh-

13 Mayıs 1317 (Pazartesi) - 13 Mayıs...... : Hz. Şeyh Mahmud Encir Fagnevî -rh-

17 Mayıs 1998 - 17 Mayıs...... : eş-Şehid Hızır Ali Muratoğlu -rh-


HAZİRAN

8 Haziran 632 (Pazartesi) - 8 Haziran............ : Rasulullah Muhammed Mustafa -S-

8 Haziran 1827 (Cuma) - 8 Haziran............ : Hz. Pir Mevlana Halid Bağdadî -rh-

25 Haziran 2008 - 25 Haziran..... : Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre -rh-


TEMMUZ

2 Temmuz 1354 (Çarşamba) - 2 Temmuz........:Hz. Şeyh Muhammed Baba Semmasî -rh-

16 Temmuz 1999 - 16 Temmuz........:Hz. Şeyh Musa Topbaş -rh-


AĞUSTOS

15 Ağustos 1936 (Cumartesi) - 15 Ağustos......: Hz. Şeyh Şerafeddin Dağıstanî -rh-

17 Ağustos 1668 - 15 Ağustos......: Hz. Şeyh Muhammed Masum Faruki -rh-

17 Ağustos 1179 (Cuma) - 17 Ağustos......: Hz. Şeyh Abdulhalık Gücdüvanî -rh-

23 Ağustos 634 - 23 Ağustos ........ : Hz. Ebubekr-i SIDDÎK -rz-


EYLÜL

3 Eylül 2006 - 3 Eylül ...... : eş-Şehid Bayram Ali Öztürk -rh-

4 Eylül.1974 - 04.Eylül...... : Hz. Şeyh Bayburdî Dede Paşa -rh-

12 Eylül 1140 (Perşembe)- 12 Eylül......: Hz. Şeyh Yusuf Hemedânî -rh-

16 Eylül 1844(Pazartesi) - 26.Eylül......: Hz. Şeyh Has Muhammed Şirvanî -rh-

18 Eylül 1562(Cuma) - 18 Eylül......: Hz. Şeyh Derviş Muhammed Nakşbendî -rh-

26 Eylül 1725(Pazartesi) - 26.Eylül......: Hz. Şeyh Abdullah Dehlevî -rh-

30 Eylül.1973 - 30.Eylül......: Hz. Şeyh Abdullah Dağıstanî -rh-


EKİM


2 Ekim 1628, 2 Ekim.....: Aziz Mahmûd Hüdâyî -rh-

10 Ekim 680, 10 Ekim.....: Hz. Hüseyin b. Ali b. Ebî Talib -rz-

22 Ekim 1993- 22 Ekim.....: Hz. Şeyh Muhammed Raşid Erol -rh-

24 Ekim 2005- 24 Ekim.....: Hz. Şeyh Muhammed Haznevî -rh-

26 Ekim 1140 (Cumartesi) - 26 Ekim.....: Hz. Şeyh Yusuf Hemedanî -rh-

27 Ekim 1605- 27 Ekim.....: Hz. Şeyh Muhammed Bakibillah -rh-


KASIM

3 Kasım 644 - 3 Kasım......: Hz. Ömerü'l-Farûk -rz-

8 Kasım 1240 - 8 Kasım.... : Hz. Şeyh-i Ekber Muhyiddin ibn Arabî -rh-

9 Kasım 1492 - 9 Kasım......: Molla Abdurrahman Câmî -rh-

13 Kasım 1980 - 13 Kasım.... : Hz. Şeyh M. Zahid Kotku -rh-

22 Kasım 632 - 22 Kasım ...... : Hz. Fâtımatü'z-Zehrâ -rz-

23 Kasım 1990 - 23 Kasım.......: Hz. Şeyh Hüseyin Nazmî Ceylanoğlu -rh-

28 Kasım 1370 (Perşembe) - 28 Kasım.......: Hz. Şeyh Seyyid Emir Külal -rh-

29 Kasım 1624 (Cuma) - 29 Kasım.......: Hz. İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhindi-rh-


ARALIK

5 Aralık 1033 (Çarşamba) - 5 Aralık....... : Hz. Şeyh Ebul-Hasan Harakanî -rh-

10 Aralık 1624 - 10 Aralık....... : İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhindî -rh-

11 Aralık 1999-11 Aralık...... : Hz. Şeyh Abdullah Çetin Fârukî el Müceddid-i Üveysiyü'l-Ömerî -rh-

13 Aralık 1848 (Çarşamba) - 13 Aralık ....... : Hz. Şeyh Muhammed Yeraği -rh-

17 Aralık 1273 - 17 Aralık ....... : Hz. Pir Mevlâna Celâleddin Belhi/Rûmî -rh-

23 Aralık 1880 - 23 Aralık ....... : Hz. Şeyh Mustafa Fehmi Erzincanî Nakşbendi-rh-


***
74020115570236665112511011611
DB M40-p1060 *** CB D21-p1730 *** MB C7-p1231 *** ZB E1-p508 *** SB:L14-p94

Yazar:  arsiv [ 23.01.09, 11:01 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Sufi-Forum Anma Takvimi


13 Ocak 2004.... 13 Ocak.....: Hz. Şeyh Mustafa İhsan Karadağ -rh-
2 Mart 1389 - 2 Mart.....: İmam-ı Tarikat Hazret-i Pîr Muhammed Bahaeddin Uveysiyyu'l-Buhari -rh-
15 Ağustos 1936 - 15 Ağustos......: Hz. Şeyh Şerafeddin Dağıstanî -rh-
30 Eylül1973 - 30 Eylül......: Hz. Şeyh Abdullah Dağıstanî -rh-
2 Aralık 1989 - 2 Aralık ..... : Dr. Münir Derman -rh-

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/