sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak (kuddise sırruh)
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=41&t=37
1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Yazar:  raber [ 20.12.08, 03:48 ]
Mesaj Başlığı:  Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak (kuddise sırruh)

Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF

-Q-


1916 yılında İstanbul’da doğdu.

Babası Hacı Mehmed Nuri Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır.

Karagümrük’teki Cerrahî tekkesinin bitişiğinde bulunan bir evde dünyaya gelen Muzaffer Ozak’ın babası âlim bir kimseydi. 2. Abdülhamid devrinde Huzur Hocalığı yapmıştı. Annesi Ayşe Hanım ise, Halvetî şeyhi Seyyid Hüseyin Efendinin büyük torunudur. Anne tarafından Evlad-ı Rasul’e bağlı olan Muzaffer Ozak, altı aylıkken babasını kaybetti. Büyük ağabeyinin de şehid düşmesi neticesinde aile fakir ve çaresiz bir hale düştü.

Beş-altı yaşlarında baba dostu Seyyid Şeyh Abdurrahman Sami Efendi’nin himayesine girerek Kur’an dersleri aldı. Ortaokul yıllarında Abdurrahman Efendi’nin vefatı kendisini hayli sarsar. Kur’an eğitimini Fatih Camii Başimamı Mehmed Rasim Efendinin talebesi olarak tamamladı. Hüsnü Efendi’den sekiz yıl fıkıh ve hadis dersleri aldı. Nevşehirli Hacı Hayrullah ve Atıf Hoca’dan da tefsir dersleri aldı. Konumları gereği hem çalışıp hem okuyan Muzaffer Ozak, müezzinlik ehliyetini aldıktan sonra Ali Yazıcı Camiinde göreve başladı. Muhtelif camilerde görev yaptıktan sonra Beyazıd Camii’ne tayin edildi. Değişik hocalardan ilahî ve meşk dersleri aldı. Vezneciler Camii’ne imam olarak atanan Muzaffer Hoca bilahare yaklaşık 23 yıl Süleymaniye Camiinde fahri imamlık görevinde bulunur. İstanbul’da tam otuz yıl kırk iki ayrı camide müezzinlik, imamlık yaptı; vaaz etti.

Muzaffer Ozak'ın ilk şeyhi Sami Saruhani el-Uşşakî’dir.

Emekliliğinden sonra da devam ettirdiği bu hizmetlerin yanısıra, Sahaflar Çarşısında kitapçılık da yapan Muzaffer Ozak Efendi, İstanbul Karagümrük Cerrahi Asitanesi'nin irşad postunda bulunan İbrahim Fahreddin Şevkî Efendi irtihal edince, asitane postnişini oldu.

Aşkerliği yapmadan önce, Güzel Sanatlar Akademisi’nin ünlü hocalarından hat ve tezhib dersleri aldı; el yazmaları hakkında geniş bilgi sahibi oldu. Gülsüm Hanım’la evlendi. Yirmi yıl süren birinci evliliğinden hiç çocuğu olmadı. İkinci evliliğinden bir kız bir de erkek evladı dünyaya geldi.

***

Muzaffer Ozak, 1981 yılında "Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı"nı kurdu.

Aşkî mahlası ile yazdığı şiirlerden bir kısmı bestelenmiş ve zikir meclislerinde okunmaktadır.

Ortadoğu ülkelerinin bir çoğuna defalarca gidip-gelen ve bu arada birçok ünlü zevatla tanışıp istifade etmiştir.

Muzaffer Ozak’ın hiç şüphesiz en büyük özelliklerinden biri de dünyanın muhtelif ülkelerinde zikir meclisleri oluşturması idi.

Almanya Berlin’deki opera binasında yaptığı zikir meclisi, kendilerinin dışında bütün izleyicilerin de tevhid getirmesine sebep olur. Devran için ayağa kalktığında salondaki gayr-i müslimler de aynı şekilde hareket edip zikre katıldılar. Kendisine: “Siz müslüman olduğunuz halde hiçbir fark gözetmeksizin hıristiyanları da meclisinize kabul ediyor, onların da zikretmelerine izin veriyorsunuz. Bunun sebebi ve hikmetini açıklar mısınız?” sorusuna şu karşılığı verdi: "-Ben fakir bir müslüman ve bir şeyhim. Allah diyen herkesi meclisime kabul eder; Allah derim ve Allah dedirtirim!” Bir çok gazete ve TV bu zikir ziyafetinden övgüyle bahsetmiştir.

İstanbul’da çıkan Dünya gazetesi de Paris muhabirine dayanarak “Dervişlerimiz Avrupalıları Büyüledi” başlığıyla okuyucularına duyurmuştur. Türk tasavvuf ve tekke musikisinin göz kamaştıran ritmiyle ve ahengiyle Avrupalıları kendinden geçiren Hacı Muzaffer Efendi, dervişleriyle birlikte Fransa’dan New York’a gitti. Orada da yaptığı zikirlerden sonra Amerikalıları kendilerine hayran bıraktılar. Bilahare New York radyosunda bir programa konuk olarak çağrılır. Önce ezan daha sonra da Kur’an ve akabinde manasını vererek sürdürdüğü programını o kadar insan dinlemiş ki, özellikle Kanada ve ABD’nin diğer eyaletlerinden bir sürü insan kendilerini görmeye gelmişler.

Bu olayı kendisi şöyle anlatıyor: “Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlamaya başladım. Nasıl ağlamasa idim ki, milyonlarca Amerikalı, radyoları başında bizi dinliyorlar ve tevhid etmemizi bekliyorlardı. Tevhid etmeye başladım ve benimle birlikte bütün Amerikalı aşıklar da tevhide iştirak ettiler...”

Müridlerinin önemli bir kısmı yabancı uyruklu olan Muzaffer Ozak bir çok kimsenin ulaşamadığı kişilere el uzatmıştır. İslam tasavvuf neşvesine çok büyük katkıları bulunan Şeyh Hacı Muzaffer Aşkî bu coşkulu tasavvufi neşveyi Avrupa ve Amerika'ya da taşıdı. Dine ve inanca en uzak ve lakayd durumdaki insanlardan bile İslam'a kazandırdıkları oldu. Büyük espri gücü, hazır cevaplılığı ve tarihi bilgilerle, menkıbelerle süslü sohbeti sayesinde sevenleri günden güne çoğaldı.

Cesur, hareketli ve atak bir müslümandı.

Bunun en bariz örneği, Türkiye’nin mümtaz şahsiyeti Ali Fuat Başgil vefat ettiğinde hiçbir müslüman cenazesini taşımaya cesaret edemiyor. Polis ve jandarma alıp tenha bir yere defnetmeyi tasarlıyorlar. Muzaffer Hoca müridanıyla birlikte, tekbir ve tehlillerle cenazeyi alıp götürmüşler. Kemal-i edeb ile defnetmişler.

Hacı Muzaffer Ozak, 13 Şubat 1985 tarihinde Hakk'a yürüdü.

Cenazesini yıkama görevini Kâdirî şeyhi Nazmi Ceylan Baba yerine getirdi. Namazını Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri kıldırdı. Mübarek nâaşını oğlu Cüneyt kabre indirdi. Kabri Karagümrük’teki Nureddin Cerrahî Âsitanesindedir. Vefat ettiği zaman, cenazesine iştirak etmek için çeşitli Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan bir çok bağlısı da gelmişti.

Silsile-i Şerif pirdaşı olan Safer Dal (ks) ile devam ettirilmiştir.

***
Eserleri :
Envaru'l Kulûb (3 cilt)
İrşad (3 cilt)
Ziynetu'l-Kulûb
Gülzâr-i Arifan
Aşk Yolu Vuslat Tariki


***
"Hoştur bana Senden gelen
Ya gonca gül, ya da diken
Ya hil’atu ya da kefen
Narın da hoş, nurun da hoş."

(hilat: süslü elbise)

***
"Leyla" diyen yüreğin "Mevla" demedikçe vuslata eremezsin !..

***
İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız !...

...

Yazar:  kurucu [ 13.02.09, 02:38 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

raber yazdı:

Hacı Muzaffer Ozak, 13 Şubat 1985 tarihinde Hakk'a yürüdü.

Cenazesini yıkama görevini Kâdirî şeyhi Nazmi Ceylan Baba yerine getirdi.
Namazını Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri kıldırdı.
Mübarek nâaşını oğlu Cüneyt kabre indirdi.
Kabri Karagümrük’teki Nureddin Cerrahî Âsitanesindedir.
Vefat ettiği zaman, cenazesine iştirak etmek için çeşitli Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan bir çok bağlısı da gelmişti.
Silsile-i Şerif pirdaşı olan Safer Dal (ks) ile devam ettirilmiştir.13 Şubat 2009 alem-i bekâya intikallerinin 24. yılıdır.

Rahmetullahi aleyh.

Yazar:  Ebu Hamza [ 13.02.09, 11:24 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

hacı muzaffer ozak hazretlerini namazını gönenli mehmed efendimi kıldırdı yoksa başkasımı.?

Yazar:  kurucu [ 13.02.09, 11:31 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

Ebu Hamza yazdı:
hacı muzaffer ozak hazretlerini namazını gönenli mehmed efendimi kıldırdı yoksa başkasımı.?


Bir başka rivayet daha var ; ancak cenaze namazına fiilen katılmış; aynel-yakîn görmüş değilim.

Bu nakli yapan kişi Hz. Şeyh'in tekfininde hazır olmuş Zat'ın dergahına mensubdur.

BİZATİHİ Aynel yakin rivayetin yanlışlığına şehadet eden var ise düzeltelim.

***

Yazar:  Ebu Hamza [ 13.02.09, 13:39 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

mahmud efendi hazretleri kıldırmışdır .lakin bu hata pek çok sitede yapılmakdadır.ama bilerek ama değil.neyse..

vesselam.

Yazar:  kurucu [ 13.02.09, 15:39 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

Bizim için mühim olan bugün -13 Şubat- Hz. Şeyh'in irtihalinin yıldönümüdür.

Yazar:  kurucu [ 14.03.09, 22:28 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

Hz. Şeyh'in "İRŞAD" adlı iki cildlik sohbet eseri epeydir kütüphanede duruyor idi;

Geçen hafta okumağa başladım. Çok hoş bir üslubu var..

Tavsiye ederim.

Yazar:  raber [ 14.03.09, 22:43 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

bende efendi hz.lerinin ziynet-ül kulub adlı kitabı bulunmakta.içerisinde birçok ilahi sözü kadiri ve cerrahi virdleri nefs mertebeleri gibi konulara yer vermiş kütüphanenizde kaynak olarak iyi bir kitap..

Yazar:  seyyahin [ 14.03.09, 22:53 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

raber yazdı:
bende efendi hz.lerinin ziynet-ül kulub adlı kitabı bulunmakta.


Siteyede bazı mevzuları eklerseniz istifade etmiş oluruz...

Yazar:  raber [ 15.03.09, 23:45 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak el-SAHHAF -Q-

kitap yaklaşık 500 sayfa
ilk 115 sayfada ise nefs mertebeleri özellikleri, görülen rüyalar ve ait oldukları mertebeler hak mürşidin özellikleri,bir dervişte bulunması gereken sıfatlar,aşıkın günlük vazifeleri ve muhtasar ilmihal bulunmakta.

evrad-ı cerrahiye,vird-i settar,evrad-ı bahaiyye,evrad-ı fethiye,evrad-ı rüfaiye,evrad-ı şerife-i kadiriyye arapçaları,okunuşları şerh ve tercemeleri ise sayfa 115-375 arası bulunuyor.

375.sayfadan itibaren sayfasında ilahi sözleri bulunmakta.

1. sayfa (Toplam 3 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/