sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Der-Na't-ı Mevlânâ Hâce Mahmûd-i Nakşıbendî (Ks.Aziz)
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=37&t=1593
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  Heyeman [ 07.04.09, 03:53 ]
Mesaj Başlığı:  Der-Na't-ı Mevlânâ Hâce Mahmûd-i Nakşıbendî (Ks.Aziz)

Mevlânâ Hâce Mahmûd-i Nakşıbendî..

Nakş-ı Yâr ile tenden azâdedirler..

Şeriat Sünnet Âdab ile Efendi..

Mahabbet dîvanında sernâmedirler..Şeriatte istikamettir şanları..

Tarikatte azimettir nişanları..

Hakk şerhidir Ma'rifette beyanları..

Hakikatte mestâne meyhanedirler..Mürşid-i rah-ı Muhammedî'dir bu zat..

İhyâ eder kamû sünnetleri bu zat..

Aman vermez kat'â bid'atlere bu zat..

Her hâlukârda Hakk'a dildâdedirler..Yürümesi Nazar ber-kadem iledir..

Hücresi Halvet der encümen iledir..

Çektiği her dem Hûş der dem iledir..

Yâd-ı daşt ile daim asûdedirler..İlimde ve amelde ve i'tikadda..

Mukarrardır ehl-i sünnet vel-cemaat'da..

Kitab ve sünnet ve icma ve kıyasda..

Rıza-i Teâlâ'ya âyînedirler..Vatan memleket Lâ-Mekan'dır âline..

Peder mâder Hâcegân'dır âline..

Himmet atâ nûr râyegândır âline..

İklîm-i Temkin'de şâhânedirler..Debistân-ı Mevlâ'da eyler kıraat..

Kur'an ile Hadis, Risale, Mektûbât..

Değildir melâmî, kılarlar icraat..

Tavra da evrâka da peyvestedirler..Hâlidî derler kolda kervanına..

İlişmez zebâniler ihvânına..

Gül Muhammed Mustafa otağına..

Veys gibi sine-çâk ve bî-perdedirler..Kalbi nâra kalb eder fikrullah ile..

Bizi Âh'a mu'tad eder aşkullah ile..

Olamaz eğlencesi gayrullah ile..

Şem'i Cemâlullah'a pervânedirler..Mevlana Mahmûd rûh-fezâ bir kimyâdır..

Gözleri şehlâ, nazârı dil-rubâdır..

Her hali Gül, cemali cihân-arâdır..

Dost Haydar elinden perverdedirler..bende-i bendegân-ı Mevlânâ Mahmûd-i Ôfî;

~ heyeman ~

Yazar:  kurucu [ 07.04.09, 15:08 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Der-Na't-ı Mevlânâ Hâce Mahmûd-i Nakşıbendî (Ks.Aziz)

Alıntı:

Yürümesi Nazar ber-kadem iledir..
Hücresi Halvet der encümen iledir..
Çektiği her dem Hûş der dem iledir..
Yâd-ı daşt ile daim asûdedirler.
Maşe-Allah...

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/