Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Tasavvuf Okumağa Zaman Ayırın
MesajGönderilme zamanı: 15.09.10, 05:21 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 20.05.09, 11:50
Mesajlar: 69
Tasavvuf Okumağa Zaman Ayırın

FATMA KARAMAN


Tasavvuf, insanın kalbini, Allah’ın muhabbetine bağlamak, Hz. Muhammed’in söz, hareket ve ahlakına uymak, yolundan gitmektir. ‘Tasavvuf hayattır’ düsturuyla yola çıkan pek çok kitapevi de tasavvuf ilgili kitaplar yayımladı. İşte onların en önemlilerinden bir demet...

***

Nesil Yayınları’ndan çıkan Mişkatu’l Envar Nurlar Alemi, İmam-ı Gazali’nin tasavvufi eserlerinden birisidir ve ömrünün sonlarına doğru yazmıştır. Esas olarak, Nur Suresi’nin 35. ayeti olan “Allah göklerin ve yerin nurudur” ayetinin yorumudur. Sadece mealine bakmakla, hatta bazı tefsirlere müracaatla bu ayetin ne demek istediğini anlamak gerçekten zordur. Gazali, Mişkat’ında bu ayetle ilgili yorumlarıyla muhataplarının ufkunu açmakta, onlara nurlu bir seyahat yaptırmaktaydı. Said Nursi ve Tasavvuf kitabı ise, Türk-İslam alimi ve Risale-i Nur’un yazarı Bediüzzaman Said Nursi’nin düşüncelerine odaklanmakta ve eserlerinde yer alan manevi boyutları okuyucularına sunmaktadır. 1920’lerde şekil almaya başlayan Risale-i Nur eserleri hızla değişen Türkiye şartları altında modern dönem problemlerinin çözümüne katkı sağlayan, Kur’an üzerine yazılmış en derin ve etkili tefsir olarak kabul edilmektedir. Risalelerde ele alınan konular, merhum Nursi’nin manevi hayatının yansımaları mahiyetindeki derin tasavvufî anlayışı, farklı din ve kültüre mensup önde gelen akademisyenler tarafından mukayeseli olarak incelendi.

Kaynak Yayınları’nın hazırladığı Geç Kalınmış Bir Gün; İbrahim Müşfik ve Musa Sadık’ın birbirlerine hitaben yazdıkları mektuplarla kurulan ve yeryüzünü gökyüzüne denk kılan ulvi bir dostluğun öze dönüş yolculuğunu anlatan bir roman... Seyit Nurfethi Erkal, gönüllerden kağıtlara aktarılan duyguları, ruh, düşünce ve okur üçgeninde ustalıkla buluşturuyor. Yazar aynı zamanda gönderen ve bekleyen arasındaki kutsal mahkumiyetin sırlarını da deşifre ediyor.

Kur’an’ın Altın İklimi’nde kitabı ise, Fethullah Gülen’in Kur’an üzerine yaptığı vaaz ve sohbetlerin dökümünden oluşuyor. Eser, bir Müslüman’ın Kur’an’la olan ilişkisini Müslümanlığın ölçüsü olarak sunuyor...

İbn Arabi’nin kitaplarını hazırladılar

İz Yayınları’nın Ramazan için hazırladığı kitaplar arasında ise ağırlıklı olarak İbn Arabi’nin kitapları bulunuyor. İbn Arabi İslam düşünce geleneğinin en renkli simalarından birisi. Düşünceleri geniş bit kitle tarafından benimsenmiş ve izlenmiş. İbn Arabi’nin Marifet Kitabı, düşüncelerini ana kavramlarına kısaca değiniyor. Eserde, İbn Arabi’nin bilinen ve yaygın olan düşüncelerinin izi rahatlıkla sürülebilir. Her ne kadar yazım tarzı ve iç örgüsü itibariyle çalışma birbirinden bağımsız birçok meseleden oluşuyor gözükse de konular arasında bir iç bütünlükten söz edilebilir.

Bir diğer kitap olan İbn Arabi’nin Menkıbeleri, Arabi’nin etrafında insanlar arası birtakım ilişikleri, çekişmeleri, onun öğretisine karşı birbirinden farklı davranışlarını konu ediyor.

Varlık Ağacı kitabı, başlangıcı ve vardığı sonla, aslından ayrılması ve tekrar aslına kavuşmasıyla varlık hakkındadır. Eser, bu yüzden Allah’ın ‘Ol’ emriyle başlayıp Hz. Muhammed’in miracıyla tamamlanır. İbn Arabi’nin eseri olan kitapta tasavvuf doktrinine güçlü atıflar yapan, paylaşılan bir dünya görüşünü çağrışımlar yoluyla yansıtan önemli bir çalışma.

En çok kitap Hayy Yayıncılıkdan

Daha önce yayınladığı tasavvuf kitaplarıyla dikkat çeken Hayy Yayıncılık, Ümit Meriç, Sadettin Ökten, Leyla İpekçi, Senai Demirci ve Hüseyin Hatemi İstanbul’un mekanlarında namazı anlattığı kitabı 5 Vakit İstanbul; edebiyatla, sözcüklerin incelikleriyle ördükleri metinlerde her biri bir vakit namazını, bir vakti yazıyor ancak fonda hep İstanbul kitabını öneriyor.

Allah Dostlarından Mektuplar, Tarık Velioğlu’nun Hz. Muhammed’den günümüze, tarih boyunca yaşamış Allah dostlarının, İslam büyüklerinin mektuplarından hazırladığı bir kitap. Bu kitabı okurken, Hz. Ali, İbn Arabî, Mevlana, İbn Sina, Şems-i Tebrizi, Gazali, Abdülkadir Geylani, İbrahim Halveti, Molla Fenari, Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin gibi abide şahsiyetlerin kelimelere döktüğü aşklarına tanık olacaksınız.

Hakikat Yolcusuna Kılavuz, tarihin yetiştirdiğini en büyük Sufilerden biri olan İbnü’l-Arabî’nin tasavvufun pratik alanı üzerine yazdığı beş risaleden oluşuyor. Müridin yapması gereken şeylerin kısa bir özetini çıkarıyor, nasihatlerde bulunuyor. Hepimizin aklındaki sorulara anlaşılır cevaplar veriyor: Şeyh ve müritler Allah yolunda nelere dikkat etmelidir? Velîlerin menzilleri ve tasavvufî eğitimin incelikleri nedir? Sülûk edenlerin halleri ve makamları nasıl olmalıdır? Yola giren salik nelerden kaçınmalıdır? Muhabbet, şevk, aşk, halvet, vuslat, ihsan, takva ve sükut, mürit için ne anlam ifade etmelidir?

İlahi İsimler Teorisi, ilahi isimler ışığında tasavvuf tarihini ve bir bakıma da tasavvufta ilahi isimlerin nasıl anlaşıldığının tarihini ele alıyor. Abdullah Kartal’In kaleme aldığı kitap, tasavvufun; fıkıh, hadis, felsefe ve kelâm gibi ilimlerle ilişkisi hakkında da bir perspektif sunuyor.

Tasavvuf Seni Çağırıyor bir tasavvufa giriş kitabı olarak da okunabilir. Kitap birçok temel soruya yanıt arıyor: Tasavvuf nedir? Tasavvufî yol ve manevî üstadın rolü nedir? Manevî eğitimin metotları nelerdir? Herkesin bir mürşidi olmak zorunda mıdır? Halvet, zühd, çile gibi kavramlar nasıl anlaşılmalıdır? Kendini bilmek ne demektir? Sûfîler aklı ve bilimi küçümser mi? Onlara göre “aşk” ne demektir? Düşünce tarihindeki varlık teorilerini de dikkate almak suretiyle vahdet-i vücûd nasıl izah edilebilir?
Kitap Ercan Alkan’ın, Mahmut Erol Kılıç, Tuğrul İnançer, Mehmet Dumlu, Hasan Kâmil Yılmaz, Sadettin Ökten, Mahmud Ebu’l-Hüdâ El-Hüseynî, Tosun Bayrak, Ahmet Özhan, Nuh Ha Mim Keller, Shams Friedlander, Ahmet Yüksel Özemre, Seyyid Hüseyin Nasr, Ekrem Demirli, Şefik Can, Mustafa Tahralı, Mustafa Kara ve Reşat Öngören’le yaptığı söyleşi-sohbetlerden oluşuyor.

Mevlana her zaman var

Timaş Yayınları ise 114 Kod kitabı, Hz. Peygamberin öğretisinin davranış ve sözlerine yansıyan kelimeleri 114 kelimeyle kodlanıyor. Ali Akyüz’ün kaleme aldığı kitap, Hz. Peygamber’in öğretisini zihni melekelerine nakşetmenin, onun gibi olmanın, onu örneklemenin ve bütün sistemi kavramanın yollarını açıyor.

Dergah Yayınları’ndan çıkan ve Mustafa Kara’nın kaleme aldığı Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İslam’ın ilk yüzyıllarında daha çok tasavvuf terimlerine açıklık getirmek üzere yazıldı. On ikinci yüzyıldan sonra tarikatların sahneye çıkmasıyla birlikte yaygınlık kazanan tasavvufî hayat ve müesseseler, vakıfların da desteğiyle sosyal hayattaki tesir ve nüfuzunu en üst noktaya taşımıştır. Kitapta tasavvufun ortaya çıkış, gelişme ve kişilerine dair bütün bilgiler bulunuyor. Mustafa Kara’nın bir diğer kitabı ise Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi... Bu eserde tasavvuf ve tarikatlar, tarih içindeki gelişme çizgileri de göz önünde bulundurularak, ana hatlarıyla anlatılmış.

Ötüken Kitapevi ise daha çok Mevlana üzerine kitaplar hazırlamış. Aşk ve güzellik, daima fıkıh ve kelamın hazzedemediği konular olmuştur. Kur’an ve hadis tefsirleri de bundan nasibini almış, bunlardan sevgi ve güzellikle ilgili anlamlar yok farz edilmiştir. Nusret Çam’ın yazdığı Aşk Dini bu karışıklığı gidermek için yazıldı.

Mevlana’ya göre bütün güzel sanatlar, estetik, psikoloji, hayat, ibadet vs. hepsi aşk adlı sihirli sözcükte odaklanmaktadır. Ona göre aşk Tanrı’nın bir sıfatıdır ve bütün varlıklarda tecelli eder. İnsan, Tanrı’ya vuslatı gerçekleştirince kâinata o gözle bakar, her türlü güzelliği görür ve kendi özündeki güzelliğe doğru yol alır. İsmail Yakıt’ın yazdığı Mevlana’da Aşk Felsefesi kitabında aşk mülahaza ediliyor.

Fahrettin Olguner’in kaleme aldığı İnsan ve İslam ise hayatın muhtelif alanlarında karşılaştığınız ve dini açıdan cevap aradığınız konuları ele alıyor.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Tasavvuf Okumağa Zaman Ayırın
MesajGönderilme zamanı: 17.09.10, 22:40 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 30.12.08, 13:50
Mesajlar: 175
Bunlar işi tüccarlığa döktü.Oysa tasavvuf kitaplarının ekserisi yalnız olarak okunmaz.Bir hocaefendi gözetiminde okunmak mecburidir.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye