Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 11 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 12:08 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Resim

TÜRKÇESİ:Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedîn abdike ve nebîyyîke ve Resûlike ve'n nebîyyi’l-ümmiyyi ve alâ alî seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ümmühâti’l-mü’minîne ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Kemâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fi’l-âlemîn İnneke Hamîdun Mecîd.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Kulun, Nebîn, Resûlün ve Nebîyyi’l-Ümmî’n olan Efendimiz ve sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine ve mü’minlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahabelerine salât ve selâm eyle! Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’ın ailesine âlemler içinde salât ve selâm ettiğin gibi salât ve selâm eyle! Çünkü Sen Hamîdsin-Mecîdsin!” (bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saâdetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl...)


Resim

TÜRKÇESİ:TÜRKÇESİ: Allahümme bârik alâ seyyidine ve mevlânâ Muhammedin abdike ve nebîyyike ve Resûlike ve'n nebîyyi’l-ümmiyî ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ümmihâti’l-mü’minîne ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîm’e ve alâ seyyidinâ İbrâhîm’e fi’l-âlemîn İnneke Hamîdun Mecîd.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Kulun, Nebîn, Resûlün ve Nebîyyî’l-Ümmî’n olan Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine ve mü’minlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahabelerine; Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’ın ailesine âlemler içinde bereket ihsân eylediğin gibi bereket ihsân eyle! Şüphesiz ki Sen Hamîdsin-Mecîdsin” (bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saâdetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl...)


http://www.muhammedinur.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=878


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 13:12 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik ve terahham ve tehannen alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Kemâ yelîku biazîmi şânı şerefi ve Ve kemâlihi ve rızâke anhu ve mâ tuhibbu ve terzâ lehu dâimen ebeden Bi adedi ma’lûmâtike Ve midâde kelimâtike Ve rızâe nefsike vezinete Arşike Efdale salâtin ve ekmeleha ve etemmehâ Küllemâ zekereke ve zekerehu’z-zâkirûn Ve kullemâ gafele an zikrike ve zikrihi’l-gâfilûn Ve sellim teslîmen kesîren kezâlike Ve alâ cemî’il-Enbiyâi ve’l-murselîn Ve alâ melâiketike’l-mukarrebîn Ve alâ sâdâtina ve’l-enbiyâi ve’ş-şuhedâi ve’s-sâlihîn Ve aleynâ mâahum ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne ve’l-müslümât ecmaîn Âmîn!

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! ALLAH’ım! Sahibimiz ve Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât ve selâm et ve bereket ihsân buyur ve rahmet, merhamet ve şefkat et! Şerefinin-şanının azameti ve kemâlinin lâyıkınca... Ebeden-dâimen onun için seveceğin ve razı olacağın şekilde ondan razı ol! Ma’lûmatının adedince... Sözlerini yazacak kelimelerinin boyasınca (mürekkeb miktarınca) ... Nefsinin rızasınca ve Arş’ının ağırlığınca! Salâtın; en fazîletlisi en mükemmeli ve en tam (eksiksiz) olanınca! Seni zikreden zâkirler zikirlerine devâm ettikçe, Senin zikrinden gafil olanlar zikrinden gaflet ettiği sürece! Ve işte böylece, çokça ve gerçek teslimiyetle kâmil olan selâmımızı ilet! Selâmet ver! Bütün nebîlere ve mürsellere de! Yakın meleklere de! Sâdâtlarımıza (seyyidlerimize) ve evliyâlara ve şehîdlere ve sâlihlere de! Onlarla beraber bizlere ve mü’minlerin ve mü’min hanımların ve müslümanların ve müslüman hanımların cümlesine de! Bizden kabul buyur! (Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ulaşımımıza ve sılamıza izin, inâyet ve hidâyet buyur!)”


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 13:13 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
İmâm-ı Alî (keremullahi veche)’ye ait salâvâtı şerîfe:

Resim

TÜRKÇESİ: Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ’deyke salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Ve Resûli Rabbü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.

MÂNÂSI: “Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum) , RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşim) olsun!”


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 13:20 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Bu salâvât-ı şerîfeyi uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye cümle peygamberlerin ona şefâatçı olacağına dair hadis-i şerîfe vardır ve önemli bir salâvât olup 3 defa okunması tavsiye edilmiştir.

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin Ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve İsâ Ve mâ beynehum minennebîyyîne ve'l-mürselin Salâvâtullahi ve Selâmuhu Tealâ aleyhim ecmaîn.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât-ü selâm et! Ve Âdem (aleyhisselâm)’a ve Nûh (aleyhisselâm)’a ve İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Musa (aleyhisselâm)’a ve İsa (aleyhisselâm)’a ve aralarında gelen tüm nebîlere ve mürsellere de! ALLAH Tealâ’nın salât ve selâmı cümlesinin üzerine olsun!


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 16:25 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî "Amelü’l-leyli ve’l-leyl" isimli eserinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in : “Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.” buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur.

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ ruhi Seyyidinâ Muhammedin fi’l-ervâhi Ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâdi Ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fi’l-kubûri.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Ruhlar içinde (arasında) Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ruhuna salât-ü-selâm eyle! Cesedler (cisimler) içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in cesedine salât-ü-selâm eyle! Kabirler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kabrine salât-ü-selâm eyle!”


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 16:39 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Ebu Bekir (radiyallahu anhu)’nun rivâyet ettiği Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in buyurduğu salâvât:

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi'l- evvelin Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin fi'l-âhirîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi'n- nebiyyîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi'l-mürselîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi'l-meleil alâ ilâ yevmiddîn Vefi küllü vaktin ve hîn.

MÂNÂSI: ALLAH'ım! Geçmiş nesiller içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Sonraki nesiller içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Peygamberler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Resûller içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Hesab ve karar gününe kadar yüce toplanma yerinde (mele'i-a'lâ içinde), her vakit ve her zamanda Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât-ü-selâm eyle!


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 16:46 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât:
Resim

TÜRKÇESİ: Allahümmec'al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyyidil mürselîn Ve imâmmil müttakîn Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin abdike ve Resûlike Ve imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti Allâhümmeb'ashul makamel Mahmuddenillezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Resûllerin Efendisine, muttakilerin (takvâ ehli) İmâmına, peygamberlerin sonuncusuna, Efendimiz, Kulun, Resûlün Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, hayırların İmâmına, hayırların Önderine (liderine, başkomutanına), Rahmet Peygamberine, salâvât kıl (getir), bereketini ve rahmetini ihsân eyle! (merhamet et!) ALLAH'ım! Yâ Rabbe'l-âlemîn! Onu geçmiş ve gelecek nesillerin gıpta edeceği Makam-ı Mahmud'a gönder!"


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 16:50 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât.

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma'deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a'yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma'denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun "ayn"i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının "A'yân"ına "ayn" olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen'i razı eden, O'nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!"


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 21.04.10, 17:04 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvâttır.

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mîmel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dûne ilmike inneke alâ külli şey'in kadîr.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, Seyyîdimiz Efendimiz olan, "hâ"sı rahmet, "mîm"i mülk, "dâl"ı da dâimlik olan, kâmil, fâtih ve hâtim bir Seyyid olan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, Senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salât ve selâm ediver! Zikredenler, Seni anarken onu da anarlar; gâfiller de Senden gâfilleştiklerinde ondan da gâfilleşir. Öyle bir salât ediver ki, senin mevcudiyetinle dâim olsun, senin bekânla bâki olsun, ilmin dışında sonu olmasın!. İşte Sensin, her şeye kudreti yeten!


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Salâvât-ı Şerîfeler
MesajGönderilme zamanı: 23.04.10, 22:16 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 24.12.08, 14:54
Mesajlar: 417
(Abdülkadir Geylânî Efendimizin Ravza-i Pâk-i Muhammediye’de huzur-ı feyz-i Nebevî’ye arzedip, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin tasviplerine mazhar olan salâvât-ı şerifedir.)

Euzübillahimineşşeytânirracîm

Bismillâhirrahmânirrahim

Elhamdü lillahî rabbil âlemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestâin. İhdinassırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.

İnnellahe ve melâiketehû yusallûne alen-nebiyy, Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidînâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, ve selâmun alel-mürselîn, vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ resûlellah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ habîbellah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ halîlellah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nebîyyallah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ safîyyallah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ hayra halkillâh.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nûra arşillâh.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ emîne vahyillâh.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men zeyyenehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men şerrefehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men kerremehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men azzemehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men allemehullah.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ Seyyidel-mürselin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ imamel-müttâkin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ hâtemen nebiyyin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ rahmeten lil-âlemin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ şefîal müznîbin.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ resûle rabbil âlemin.

Salevâtullâhi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve hamelet-i arşihi ve cemî-ı halkihi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.

(Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasûlike’n-nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. -3 defa-)

(Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin’in-nebiyyil melîhi sâhibil makâm’il a’lâ vel-lisan’il fasih. -3 defa-

Allahümmec’al efdale salâvâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermedâ. Ve ezkâ tahiyyâtike fazlen ve adeden alâ eşref-il halâik’ıl-insaniyyeti ve mecma’il-hakâyık’ıl-imâniyyeti ve Tûr’it-tecelliyâtil-ihsaniyyeh. Ve mehbat’ıl-esrâr’ir-rahmâniyeti ve arûs’il-memleket’ir-rabbâniyyeh.

Ve vâsitati akd’in-nebiyyine ve mukaddimi ceyş’il-mürselin.

Ve kâid-i rekb-il enbiyâ’il-mükerremine ve efdal’il halkı ecmâin.

Hâmil-i livâ’il-izzil a’lâ ve mâlik-i ezimmetil-mecd’il esnâ, şâhid-i esrâr’il ezel. Ve müşahid-i envâr’is sevâbik-ıl üvel. Ve tercemâni lisân’il kıdem. Ve menba’il ilmi vel-hilmi vel-hıkem. Mazhar-ı sırr’il-cûd’il-cüz’iyyi vel külliyy. Ve insâni ayn’il vücûd’il-ulviyyi ves-süfliyy.

(Rûh-u cesed’il kevneyn. 3 defa)

Ve ayni hayât’id-dâreyn-il mütehakkikı bi a’lâ rutab’il ubûdiyyeti vel -mütehalliki bi ahlâk’il-makâmât’il istıfâiyyeh. El-halîl’il a’zam vel-habib’il ekrem, Seyyidinâ Muhammedin ibni Abdillâh ibn Abdilmuttalib.

Ve alâ sâir’il enbiyâi vel-mürselin.

Ve alâ melâiketike’l-mukarrabin.

Ve alâ İbâdike’s-sâlihîne min ehli’s-semâvâti ve ehli’l arazîn.

Küllemâ zekerake’z-zâkirûne ve ğafele an zikrike’l-gâfilûn.

Ve sellim ve radiyallâhü an ashâbi resûlillâhi ecmaîn.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 11 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye