sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Namnam kasrı
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=20&t=4224
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  dua [ 23.05.10, 09:32 ]
Mesaj Başlığı:  Namnam kasrı

http://www.ilhanarmutcuoglu.com/index.html

Yazar:  talib [ 23.05.10, 13:30 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Namnam kasrı

Maşaallah pek güzel olmuş site. Hocaefendi'nin mekanı olarak duydmuştum Namnam kasrını, gitmek, görmek nasip olmamıştı, böyle ayağımıza kadar gelmiş oldu. Allah razı olsun. Bu yolda yetişen nice böyle büyüğümüz var da ancak nasibi olanlarca bilenebiliyor.

Yazar:  talib [ 23.05.10, 13:32 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Namnam kasrı

ÜSTADIM HAZRETLERİNE

Yüce düstur-ı tarîkat, yüce âdâb u usûl,
Alınıp dest-i Ezel’den, sunulur Dest’e usûl..
Uzanır tâ be-kıyâmet bulur erbâb-ı vusul..
Alan el sen, veren el sen evet ey Fahr-i Rasul!.
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…


O münevver yüze bir bak görünür vecd ü safâ..
Yüce Devletlü Velî’den alınan ahd ü vefâ..
Coşan ilk menbâ-ı hikmet O teveccüh O şifa..
Nazar-ı hazret-i Sami Eser etmiş ve kefa..
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Görünüşte iki sûret gibi lâkin kalb bir..
Nice sîretler ezelden yoğrulmuş Rab bir..
İçilen aşk u şerabın kabı ayrı lüb bir..
Biri Âl-i Ramazandır, biri varis hep bir..
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Ona peyk olmuş ezelden O Peri-ru O idi…
Reh-i pâkinde gubâr olmuş O Günden O idi..
Dil-i Mâ’muru tavaf eyleyen evvel O idi..
Bütün esrâr-ı ledünnün küpü ancak O idi..
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

O Göğüslerden emildi ledün ilmi bir ömür..
Bir Onun çeşmine mâ’kes idi diller bir ömür..
O Güzeller Güzelinden nefes almış bir ömür,
Nice bin manzara artık Ona gülmez bir ömür..
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Ona hizmetteki dikkat ve firaset ve hulûs,
Oluyor menzile ermek için iksir o hulûs..
Bir ayağında çorap var, biri elde… O Hulûs..
Der-i Sultân’a mücebbet düşürür kim o hulûs,
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Bu Sehalar, O Sehâvvetten eserdir lâ şek..
Heme yoklukta sehâvet, heme varken lâ şek..
Yüce ahlâkı Rasulün, sulehânın lâ şek..
Neyimiz varsa feda yüzdeki hâl’e lâ şek..
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

O Yüzün Nurunu Leylinde göreydin bir kez..
Harem-i Ka’be vü Zemzemde göreydin bir kez..
Ve melekler Onu seyrinde göreydin bir kez…
O Refâkate Refikin …ve göreydin bir kez…
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Ser-i Kûyünde Rasulün o ne hürmet ne kemâl..
Der’i Lütfunda Rasulün ve ne ihsân-ü cemâl..
Sofasında O Rasulün bütün esrâr ile hal…
Dem-i âhirde Bâki’a verilir de O Kemâl,
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Şeb-i vuslattı O Pir’e, bize firkatti meded!..
Kanayan kalplere merhem ta O Günden ve meded..
Elem-i firkati duydukça gönüller o meded..
Yetişir Himmet-i Vâlâ-yı Verâsetle meded…
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

Sana kul olmayı lütfet hemen ancak ya Rab!..
Ona ümmetliği lütfet hemen ancak ya Rab!..
Bize evlâdlığı lutfet hemen ancak ya Rab!..
Bütün ihvanına vuslat diler İlhan ya Rab!..
Vurulur Şeyhime el-hak o meşihât mührü,
Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el emr-i Rasul…

İlhan ARMUTÇUOĞLU

Yazar:  talib [ 23.05.10, 13:41 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Namnam kasrı

Site'ye kaynak:

Resim

Yazar:  erbainer [ 24.05.10, 09:43 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Namnam kasrı

Bir kardeşim bu latîf mekânı ve "mekîn"ini övgü ile anlatıp bir gün birlikte gidip misafir olmamızı önermişti.

Kısmet.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/