sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Rabbani Akaid: Allah'ı Görmek
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=122&t=3463
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  rabbani [ 14.12.09, 09:53 ]
Mesaj Başlığı:  Rabbani Akaid: Allah'ı Görmek

Rabbani Akaid: Allah'ı Görmek

20. Bölüm: Görülen ve Hayâle Sığan Şeyler Allah Teâlâ Değildir:

Müşâhede sahasına gelen, görülen, bilinen, vehim ve hayâle sığan tanrıya aslâ tapmam. Çünkü görülen, bilinen ve hayâl edilen şey, gören, bilen ve vehmeden gibi sonradan yaratılmıştır.

Mısrâ: “Ben, ağıza sığmayan (büyük) lokmayı isterim”.

Tasavvufî yolculuğun gâyesi perdeleri yırtmaktır, bu perdeler ister vücûbî (ilâhî âlemle ilgili) olsun, ister imkânî (bu âlemle ilgili).
Tüm perdeler yırtıldıktan sonra vasl-ı uryân (Hakk’a tam kavuşma) nasip ve müyesser olur.
Bundan maksat matlûbu avlamak ve bağlamak değildir.

Şiir:
Ankâ kuşu avlanamaz, tuzağını topla,
Burada tuzağa ancak hava girer (eli boş kalır).

Allah’ı görme işi âhirete kalmıştır ve bunun gerçek olduğuna inanırız.
Ancak bunun nasıl olacağıyla ilgilenmeyiz.

Halkın idrâki bunu anlayamayacağı için bu konulara girmiyoruz, yoksa seçkin insanlar anlayamaz diye değil.
“Görmek” diye adlandırılmasa bile, seçkin insanlar için dünyada bu makâmdan bir nasip vardır.


Selâm, doğru yola tâbi olanlara.

MEBDE’ VE ME‘ÂD
RABBÂNÎ İLHAMLAR

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

Yazar:  rabbani [ 14.12.09, 09:54 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Rabbani Akaid: Allah'ı Görmek

21. Bölüm: Bu Konu Hakkında İlâve Bilgi:

Görülen ve bilinen her şey mukayyeddir (kayıtlı, şartlı ve sınırlıdır), mutlaklığın yalınlığından aşağıdadır.
Matlûb olan Hak Teâlâ ise bütün kayıtlardan uzaktır.

O halde onu görüntü ve bilgi sahasının ötesinde aramak gerekir.
Bu iş, aklın düşünce tarzının ötesindedir. Çünkü akıl görülen ve bilinen şeylerin ötesini araştırmayı imkânsız sayar.

Şiir:
Perdenin içindeki (ötesindeki) sırrı, mest olmuş rindlerden sor,
Çünkü yüksek makâmlı (bile olsa) sûfî bu hâli bilemez.

MEBDE’ VE ME‘ÂD
RABBÂNÎ İLHAMLAR

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

Yazar:  rabbani [ 14.12.09, 09:56 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Rabbani Akaid: Allah'ı Görmek

22. Bölüm: Mutlak Olanın Yalınlığı:

Mutlak yani kayıtsız olan, kendi mutlaklığının yalınlığı üzeredir.
Hiçbir kayıt ve bağ ona yol bulamaz.
Ama mutlak (Hak Teâlâ) mukayyed aynada zuhûr edince (âlemde tecellî edip görününce) O’nun yansıması ve aksi aynanın hükmüne boyanır, mukayyed (kayıtlı) ve sınırlı olarak görülür, göze ve bilgiye sığar.

Dolayısıyla görülen ve bilinen ile yetinmek, matlûb olan Hak Teâlâ’nın (kâinât aynasındaki) akislerinden bir akis ile yetinmektir.

Hedefi yüksek olanlar ceviz ve üzümle doymazlar.

Allah Teâlâ hedefleri yüksek olanları sever. İnsanların Efendisi (a.s) hürmetine, Cenâb-ı Hak bizi hedefi ve himmeti yüksek olanlardan eylesin.


MEBDE’ VE ME‘ÂD
RABBÂNÎ İLHAMLAR

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/