Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)
MesajGönderilme zamanı: 06.03.09, 15:06 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 12:14
Mesajlar: 1108
RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)

314. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Abdülaziz Cevanpûri. Konusu :a) Vahdet-i Vücud meselesi üzerine Muhyiddin b. Arabi'nin tuttuğu yolun beyanı.. b) Bu hususta Hazret-i Şeyhimizin tutumu.. Allah ona selâmet ihsan eylesin..
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=314

315. MEKTUP : Muhatabı: Mir Şemseddin Halhali . Konusu : Yüce Mukaddes Hakkın zat mertebesi ile sıfatlarının mertebesi, vücud ve vücub itibarının üstündedir...
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=315

316. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
a) Afakin ve enfüsün muamelesi, zılâl dairesine dahil olduğunun beyanı.
b) Velâyet-i suğranın ve kübranın beyanı.
c) Nübüvvet kemalâtı.
d) Bazı sofiyeye zuhur eden efal tecellisinin hakikati.
Ki o: Yüce Hakkın fiil zillidir; onun aynı olan fiili değildir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Maden-i Hakaik Menba-ı Maarif-i Lâmütenahiye Mazhar-ı Füyuzat-ı İlâhiye Mahdumzade Muhammed Said'e yazmıştır. Allahu Teala ona selâmet ihsan eylesin.

http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=316
317. MEKTUP : Muhatabı: Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) İlmel-yakin, aynel-yakin ve hakkal-yakin beyanındadır.
b) Bu ilimlerin sahibi, Müceddid-i elf-i sani olduğunun beyanıdır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=317

318. MEKTUP : Muhatabı:Mir Şemseddin Halhali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sübhan Hakkın sıfatları için iki itibar vardır. Şöyle ki:
a) Kendi varlıklarında husul bulmaları.
b) Sübhan Hakkın zatı ile kıyamları. Her iki itibar da hariçte temeyyüz etmektedir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mir Şemseddin Halhali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=318

319. MEKTUP : Muhatabı:Hace Mecdüddin Hace Muhammed Ma'sum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bazı derin sırlar beyanındadır. Bundan, Resulullah (sav) Efendimizin, Millet-i İbrahime (İbrahim Peygamberin yoluna) ittiba etmeye memur olmasının manası anlaşılacaktır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Camiu Ulum-u Akliye ve Nakliye Hace Mecdüddin Hace Muhammed Ma'sum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=319

320. MEKTUP : Muhatabı: Bu mektubatı derleyen Fakir ü Hakir Abdülhayy'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Şu beş mertebe hakkındadır: Muhibbiyet, mahbubiyet, mahabbet, hübb, rıza. Ve, bunların üstünde bir başka mertebe.. Bunlardan her birinin hususiyeti, peygamberlerden bir peygambere verildiği..
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, bu mektubatı derleyen Fakir ü Hakir Abdülhayy'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=320

321. MEKTUP : Muhatabı:Hanlar Hanı'na yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Ahass-ı havas, avam, mütevassıt zümrelerin imanları arasındaki fark.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hanlar Hanı'na yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=321

322. MEKTUP : Muhatabı: Molla Arif Hoteni'ye (Bedahşi'ye) yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) LA İLAHE İLLALLAH kelime-i tayyibesinin faziletlerini beyan.
b) Tenzih makamının tahkiki.
c) Gaye iman, muamele akrabiyet (pek yakınlık) derecesine varınca tahakkuk eder. Bu muamele dahi vehim ve hayal kavramı dışındadır.
NOT: İmam-ı Rabbazı Hz.leri bu mektubu, Molla Arif Hoteni'ye (Bedahşi'ye) yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=322

323. MEKTUP : Muhatabı:Meyan Muhammed Mevdud'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Arşın üstündeki zuhur hariç; hiçbir zuhur, zıllıyet şaibesi olmadan olmaz.
Bir kalb dahi, nihayet derecesine vardığı zaman, arşın nurlarından bir lema alır.
NOT. İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, hakiki kardeşi Meyan Muhammed Mevdud'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=323

324. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) "Allah yerin ve semaların nurudur" ayetinin tevilli manası.
b) İnsan kemalâtının bazı hususiyetleri ile, onun arıza bağlı faziletleri. Ve buna münasip bazı hususlar.
NOT: İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu, Maden-i Halkaik Maarif-i Lâmütenahiye Mazhar-ı Füyuzat-ı İlâhiye Mahdumzade Mecd'üd-din Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=324

325. MEKTUP : Muhatabı:Meyan Gulam Muhammed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Asi için müşahid olan melek, insanın şühudu dahi enfüste olmasına rağmen, o devlet bunda bir cüz gibidir. Beka dahi onun üzerine terettüb etmiştir.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, hakiki kardeşi Meyan Gulam Muhammed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=325

326. MEKTUP : Muhatabı:Hz. Mirza Şemseddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Bir mektubuna cevap..
b) Zahir ulemanın nasibi, sofiye-i aliyyenin nasibi, enbiyanın varisleri olan rasihun ulemanın nasibi beyanındadır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hz. Mirza Şemseddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=326

327. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Ahmed Berki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Makam sahibinin mutlaka ilim sahibi olması gerekli midir, değil midir?
b) Hallere muttali olmamanın sebebi.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Ahmed Berki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=327

328. MEKTUP : Muhatabı:Samane beldesinin sadatı, kadıları, valileri ve diğer halkı...
Konusu :
MEVZUU: Kurban Bayramı hutbesinde, Hulefa-ı Raşıdın'in isimlerini okumayı terk eden hatibin zemmi ile, onları dinleyenleri de ayıplamak.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: Samane beldesinin sadatına, kadılarına, valilerine ve diğer halkına...
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=328

329. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Bediüddin Siharanfuri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Bazı suallere cevap..
b) Küçük berzahın bazı acaip, garaip hallerini beyan.
c) Taun ile ölümün fazileti.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Bediüddin Siharanfuri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=329

330. MEKTUP : Muhatabı: Mirza Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Bu alemin musibetleri, her ne kadar zahirde yara ise de, hakikatte onlar merhemdir; terakkiye sebeb olurlar.
b) Taun hastalığından ölmenin fazileti.
Ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mirza Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=330

331. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Cemaleddin Nagori'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Zahir ulemasının nasibi, rasihun ulemanın nasibi ve sofiyyenin nasibi beyanındadır: Bu arada sorulan bir sorunun cevabı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Cemaleddin Nagori'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=331

332. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhibbullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sünnet-i seniyyeye ittiba etmeye teşvik ve beğenilmeyen bid'atları irtikâb etmekten sakındırmak.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mir Muhibbullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=332

333. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Namazın faziletleri, tadil-i erkâna riayete teşvik, şartlarını.
edeplerini nasıl uygun olursa öyle ikmal etmek.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=333

334. MEKTUP : Muhatabı:Hidayet lakabı ile bilinen Şeyh Muhammed Sıddık'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU :«Beni ne yerim, ne de semam aldı; bir mümin kulumun kalbi beni alır..»
Manasına gelen kudsî hadiste beyan edilen kalbden murad, o et parçasıdır. Bazı meşayihin vüs'atından haber verdiği hakikat-ı camia değildir.
NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu, Hidayet lakabı ile bilinen Şeyh Muhammed Sıddık'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=334

335. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Muhammed Sadık Keşmirî'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Allah selâmet versin: Hazret-i Şeyhin bereketi ile, Serhend beldesinin pek çok beldeler üzerine şerefli oluşu ve fazileti..
b) Onun sakin olduğu beldede, sıfat tozu düşmeyen bir nurun müşahedesi..
c) Bu yerin, Mahdum-u Azam merhum Hace Muhammed Sadık'ın medfun (gömülü) bulunduğu yer oluşu.. Sırrı mukaddes olsun.
NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Mevlâna Muhammed Sadık Keşmirî'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=335

336. MEKTUP : Muhatabı: Mahdumzade Muhammed Abdullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) İşin umdesi, sünnet-i seniyyeye ittiba edip beğenilmeyen bid'attan kaçınmaktır.
b) Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'nin diğer silsilelere nisbetle üstün meziyetli, ancak Sahib-i Şeriat Resulullah'a ittiba sebebi iledir. Ona ve âline salât, selâm ve tahiyyet.
c) Azimetle amel etmek.
d) Bu Tarikat-ı Aliyyeyi övmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mahdumzade Muhammed Abdullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=336

337. MEKTUP : Muhatabı: Hacı Muhammed Firketi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kabz ve bast, celâl ve cemal.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hacı Muhammed Firketi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=337

338. MEKTUP : Muhatabı:Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Şeriat-ı garraya göre zuhur eden her amel, zikre dahildir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=338

339. MEKTUP : Muhatabı: Mirza Hüsameddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Çocuklara ELİF BA okutur gibi zikir telkini.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Maden-i İrfan Mirza Hüsameddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=339

340. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır
MEVZUU: Şeyh Abdülaziz Confori'nin seklerine cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=340

341. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Muhammed Sadık Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hazret-i Adem'in çamuru ve onun yoğurulmasında meleklerin hizmet dahli ve bunun dışında bazı suallere cevap mahiyetindedir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Muhammed Sadık Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=341

342. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Abdülhak Dehlevi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bu dünya hayâtınd en faziletli metaın gam ve hüzün olduğu... Bu sofranın en güzel nimeti ise elem ve musibettir...
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Maden-i Fazilet Şeyh Abdülhak Dehlevi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=342

343. MEKTUP : Muhatabı:Hace Muhammed Eşref ve Hacı Muhammed Firketî'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Şu iki sualin cevabıdır:
a) Rabıta bağının devamı..
b) Meşguliyette fütur..
NOT :İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Eşref ve Hacı Muhammed Firketî'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=343

344. MEKTUP : Muhatabı: Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Vaaz ve nasihattir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=344

345. MEKTUP : Muhatabı: Mirza Kılıcullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Gönül birliğinin olmayışından şikâyette bulunan Mirza Kılıcullah'ın yazdığı arzuhalin cevabıdır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mirza Kılıcullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=345

346. MEKTUP : Muhatabı: Mevlana Muhammed Salih Külâbi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Sevenin nazarında; sevilen, her halde sevilendir. Ondan ise elem sudur etsin; isterse nimet.. Hatta, elem, pek az kimselerin nazarında, nimetten daha çok sevginin artmasını icab ettirir.
b) Hamd etmenin, şükür etmek üzerine meziyetli oluşu.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlana Muhammed Salih Külâbi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=346

347. MEKTUP : Muhatabı:Nur Tenari'ye (veya Nehari'ye) yazmıştır.
Konusu :
MEVZU: Hallerin tevarüdü beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Nur Tenari'ye (veya Nehari'ye) yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=347

348. MEKTUP : Muhatabı:Şeyhzade Muhammed Abdullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Tevhid ve Aynel-yakin sualine cevap mahiyetindedir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyhzade Muhammed Abdullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=348

349. MEKTUP : Muhatabı: Hace Muhammed Taki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) İmamet bahsi..
b) Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebinin hakikati ve onlann muhalifleri. Eh!-i sünnet'in ifrat ve tefritten uzak olduğu ki, bunun birini rafıziler, diğerini de hariciler tercih etmiştir.
c) Resulullahın ehl-i beytinin medhi, Allahu Taala ona ve âline salât ve selâm eylesin.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Taki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=349

350. MEKTUP : Muhatabı:Bu mektubatı derleyen Fakir Hakir Abdülhayy'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: LA İLAHE İLLALLAH, kelime-i tayyibesinin faziletleri beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, bu mektubatı derleyen Fakir Hakir Abdülheyy'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=350

351. MEKTUP : Muhatabı: Hacı Yusuf Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Ehlüllah her ne kadar dünyaya, zahirde tutunup esbabına teşebbüs etseler dahi, onların batınının dünya ile hardal tanesi kadar dahi alâkası yoktur.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz'leri bu mektubu, Hacı Yusuf Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=351

352. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Abdülbaki Sarankpuri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Ashab-ı Yemin, Ashab-ı Şimal ve Sabikun beyânındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz'leri bu mektubu, Seyyid Abdülbaki Sarankpuri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=352

353. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Bedreddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
Hicapların açılması, şühud itibarı ile olup vücud itiban ile değildir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Bedreddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=353

354. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Ferid Tihaniseri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Nihayetin nihayeti mertebelerine çıkınca; bu makamın her mertebesinden bir zerre, imkân dairesinin tamamından kat kat daha zahir olur.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Ferid Tihaniseri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=354

355. MEKTUP : Muhatabı: Mirza Hüsameddin Ahmed'in oğlu, Hace Cemaleddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Sofiyenin, seyri (manevi yolculuğu) enfüs ve afaka hasretmesi..
b) Bu seyirde, manen tahliye ve düzen isbatları..
c) Anlatılan manayı Kuddise Sırruhun men etmesi ve nihayetin nihayetini, enfüsün ve afakın (maddenin ve mananın) ötesinde Allah'ın inayet ile isbatı..
NOT: İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu, Mirza Hüsameddin Ahmed'in oğlu, Hace Cemaleddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=355

356. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Muhammed Efdal'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Hazret-i Hak şanında salike müyesser olan, vicdanın kendisi değil; vicdan zevkidir.
b) Bu tarikat-ı Aliyyenin hususiyetleri esasında sayılan, nihayetin bidayete dere edilmesi manasının tahkiki.
c) Sair tarikatlara nazaran bu Tarikat-ı Aliyyenin daha faziletli olduğu. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Muhammed Efdal'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=356

357. MEKTUP :
Muhatabı:Hacı Muhammed Mümin'in oğlu Muhammed Sadık'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Vahdet-i vücud ve onun şer'i ilimlere tatbiki sorusuna cevap.
b) "Allah bir kulu severse..." manasına gelen hadis-i şerif üzerine sorulan soruya cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hacı Muhammed Mümin'in oğlu Muhammed Sadık'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=357

358. MEKTUP : Muhatabı: Hace Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Alemin tamamı, vacibiyet isimlerinin ve sıfatlarının tecelligâhlarıdır; zatın değil. Zira, mümkinin zattan yana bir nasibi yoktur. Şunun için ki: Mümkinin kendi kendine kıyamı yoktur; hepsi arz olup cevheriyetten yana hiçbir korku almamıştır. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Menba-ı Hakaik Maden-i Maarif Hace Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=358

359. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Ahmed Bengali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Kelime-i tayyibenin (LA İLAHE İLLALLAH) faziletleri beyanında olup o mübarek kelime tarikatı, hakikati, şeriatı tazammun etmektedir.
b) Nübüvvet kemalâtı yanında, velayet kemalâtının bir değeri olmadığının beyanı.
c) Velayete mutlaka şeriatın lâzım olduğunun beyanı. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Ahmed Bengali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=359

360. MEKTUP : Muhatabı:Hace Muhammed Kasım Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Nasihat ve tebihtir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Kasım Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=360

361. MEKTUP : Muhatabı:Hace Muhammed Talib Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Rıza makamına rağbet ettirmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Talib Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=361

362. MEKTUP : Muhatabı: Hace Muhammed Geda'ya yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Masivayı unutmak, bu tarikatta ilk edimdir. Çalışmak lâzımdır ki bu hususta kusur vaki olmaya.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Geda'ya yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=362

363. MEKTUP : Muhatabı: Mirza Şemseddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Şeriatın bir sureti, bir de hakikati vardır; iptidada ve intihada (önünde sonunda) mutlaka şeriat lâzımdır.
b) Nübüvvet mertebesinde kalbin temkini, nefsin itminanı, kalıbın itidali..
Ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı..
NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Mirza Şemseddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=363

364. MEKTUP : Muhatabı:Hace Muhammed Sıddık'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sübhan Hakkın beşer ile kelâmı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Sıddık'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=364

365. MEKTUP : Muhatabı:Hace Muhammed Mehdi Ali Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bu Taife-i Aliyyenin, tarikatına terğib.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Mehdi Ali Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=365

366. MEKTUP : Muhatabı: (Meçhul)çevredeki şeyhlerden birine yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Şu manada sorulan bir sualin cevabıdır: -Allahu Taala'ya ibadet ettiğim zaman, nefse istiğna hasıl oluyor; benden bir hata veya şeriat hilafı bir şey sudur etse, nedamet ve inkisar zahir oluyor.
NOT: İmam-ı Rahbani Hz.leri, çevredeki şeyhlerden birine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=366

367. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Şeyh Muhammed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Resulullah (sav) Efendimize mütabaatın dereceleri ve mertebeleri vardır ve bunlar yedidir. Her derecenin dahi tafsilli beyanı yapılmaktadır.
Ve bu münasebetle bazı hususların da beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Seyyid Şeyh Muhammed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=367

368. MEKTUP : Muhatabı:Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said ile Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Kur'an-ı Kerim'in tümden şer'i hükümleri cami olduğunun beyanı.
b) Imam-ı Azam Hazretlerinin menkıbeleri.
c) Bu işin aslı şeriat olduğunun beyanı.
d) Sofiye-yi aliyienin medhi.
Ve bunlara münasip bazı hususlar.
NOT: Imam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mahdumzade Hace Muhammed Said ile Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=368

369. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Abdülkadir Enbali'ye yazmıştır.
Konusu:
MEVZUU: İrfan sahibinin muamelesi öyle bir mertebeye ulaşır ki; ona nisbetle diğerlerinin seyyiatı hasenat olur.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Abdülkadir Enbali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=369

370. MEKTUP : Muhatabı:Molla Gazi Naib'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Yüce Hakkın Zikri, Hayrü'l-beşer Resulullah (sav) Efendimize salâvat okumaktan evlâdır. Şu şartla ki: Zikir kabule şayan ve iktida edilen bir şeyhten alınmış ola.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Molla Gazi Naib'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=370

371. MEKTUP : Muhatabı: Hace Muhammed Taki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Âlem-i misal sorusuna cevap..
b) Tenasııha kail olan bir cemaatın reddi..
c) Kûmun ve büruz..
Ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı..
NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Taki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=371

372. MEKTUP : Muhatabı: Şeyhinin oğlu Muhammed Abdullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Makul, mevhum, mekşuf, meşhudun tümü siva sınıfına dahildir.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hzleri bu mektubu, şeyhinin oğlu Muhammed Abdullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=372

373. MEKTUP : Muhatabı:Muhammed Taki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Dizgini, dinin fuzuli şeylerinden çekip dinen yapılması zaruri işleri ile meşgul olmanın lüzumu.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Muhammed Taki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=373

374. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Ahmed Berki'nin müridlerine yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Taziyet ve nasihat.
b) Mevlâna Hasan'ın dahi onlara halka reisi edilmesi. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Ahmed Berki'nin müridlerine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=374

375. MEKTUP : Muhatabı: Hanlar Hanına yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: insan tab'an medenidir; medeni olmak üzere yaratılmıştır. Kendi cinsi ile iyi geçinmeye muhtaçtır. İnsanın iyiliği dahi bu ihtiyaçtan belli olur.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hanlar Hanına yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=375

376. MEKTUP : Muhatabı:Nur Muhammed Enbali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kendi şeyhi hayatta iken, bir talip, yüce Hakkı taleb babında bir başka şeyhin yanına gitmesi caiz olur mu?
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Nur Muhammed Enbali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=376

377. MEKTUP : Muhatabı: Merhum Hace Alican'ın oğlu Muhammed Mümin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hallerin televvününden, düşük dünya emelleri için yerine gelmeyişinden dolayı gönlü daraltmamak gerek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Merhum Hace Alican'ın oğlu Muhammed Mümin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=377

378. MEKTUP : Muhatabı: Mevlana Muhammed Haşim Hadim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Yaran olmayan işlerle meşgul olmaktan sakındırmak.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlana Muhammed Haşim Hadim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=378

379. MEKTUP : Muhatabı:Hanı Hanan'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Tevbe, vera, takva ve bunlara münasip şeyler beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hanı Hanan'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=379

380. MEKTUP : Muhatabı: Hanıcihan'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) İslâm'ın beş erkânı ile beraber, ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin beyanı.
b) Hak kelimeyi duyurmaya -Yani zamanın sultanına duyurmaya- teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hanıcihan'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=380

381. MEKTUP : Muhatabı:Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Amud-u Nurani.
b) Şark tarafından doğan kuyruklu yıldız.
c) Kıyamet alâmetleri ve kıyametin kopma şartlan. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=381

382. MEKTUP : Muhatabı: Muhammed Murad Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Namazda tadil-i erkân ve safların düzeltilmesi.
b) Küffarla muharebeye giderken, niyetin düzeltilmesi...
c) Teheccüd namazını emretmek.
d) Yenenlere dikkat etmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Muhammed Murad Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=382

383. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Abdülvahid Lahori'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kâbe-i muazzama ile alâkalı hakikatların ve sırların beyanı. İnsanda arşın numunesi olduğu gibi, Kabe'nin dahi onda numunesi vardır. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.teri bu mektubu, Mevlâna Abdülvahid Lahori'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=383

384. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kelime-i tevhid üzerinedir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Camiu'l-ulûmi'l-akliyye ve'n-nakliye Mahdumrade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=384

385. MEKTUP : Muhatabı: Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Allah'ın Mukaddes Beytinin muamelesi; tecillerin, zuhurların, hatta arşa bağlı zuhurların dahi üstündedir.
b) Kabe'nin hakikatına girmek ve ona vasıl olmak.
c) Kâbe-i Muazzama'nın dışını ziyarete suretin iştiyakı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=385

386. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Mecdüddin Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : İnsan-ı kâmilin zahir ve batının beyanı.
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Mecdüddin Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=386

387. MEKTUP : Muhatabı: Hace Haşim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU* : a) Allah-ü Taâlâ'nın buyurduğu:«Onlardan bazısı, nefsine zulmedendir..» (35/32) Manasına gelen âyet-i kerimenin tevili.. (Yorumu.)
b) Allah-ü Taâlâ'nın buyurduğu: «Biz, emaneti yere ve semalara arz ettik..» (31/ 72) Mealini taşıyan âyet-i kerimenin beyanı..
c) insanın hilâfeti.. Bunun muamelesi o dereceye ulaşır ki, bütün eşyanın kayyumu olur.
«Nefsine zulmeden..» (35/32) Manası bunun için kullanılmıştır.
«Muktesid mutedil..» (33/72)>Lafzından dahi, halil ve nedim tabirleri anlaşılır..
«Sabık..» (35/32) Lafzından dahi muhibb ve mahbub (seven ve sevilen) manaları çıkar ki; bunların halka başı Muhammed Resulüllah'tır. Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin.
NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Haşim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=387

388. MEKTUP : Muhatabı: Mirza Muzaffer'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Mihnetler, beliyyeler, dostların hatalarına kefarettir. Tazarru edip yalvararak, Allahu Teala'dan af ve afiyet dilemek gerek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mirza Muzaffer'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=388

389. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bir mektubun cevabıdır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hzleri bu mektubu, Şeyh Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=389

390. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Hasan Berki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sofiyenin bazı cümlelerine birçok yönlü, itirazları havi olarak yazılan mektubun cevabı. Ayrıca, o mektuba yazılan sorulara cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Hasan Berki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=390

391. MEKTUP : Muhatabı:Darabhan'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bu taife-i aliyyeye olan mahabbet, onlara karşı ihlâs; fenafillaha ve bekabillaha vesiledir. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Darabhan'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=391

392. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Yusuf Berki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Küfr-ü hakikiden iraz, hakiki İslâm'a ikbal manalarını ihtiva eden mektuba cevaptır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Yusuf Berki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=392

393. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Hamid Nehari'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Aynü'l-kuzat'ın Temhidat aldı eserinde söylediği:
"O ki, siz İlâh olarak bilirsiniz, bize göre Muhammed (sav) olmaktadır. O
ki, siz Muhammed (sav) olarak bilirsiniz, bize göre yüce Sultan İlâh'tır"
cümlesinin açıklanması.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Hamid Nehari'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=393

394. MEKTUP : Muhatabı:Muhammed Murad'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Nasihatler ve düşük dünya müzahrafatına aldanmaktan sakındırmak.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Muhammed Murad'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=394

395. MEKTUP : Muhatabı:Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır
Konusu :
MEVZUU: Düşük dünyadan sakındırmak ve şeriat-ı garraya uymaya teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=395

396. MEKTUP : Muhatabı: Mirmah Muhammed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bu taife-i aliyyeyi sevmek, bütün saadetlerin sermayesi olduğunun beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mirmah Muhammed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=396

397. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Hamid Bengali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Mektuplaşmak...
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Hamid Bengali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=397

398. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Nur Muhammed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Şeyh Meyan Abdülhayy hakkındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Nur Muhammed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=398

399. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bir mektubun cevabıdır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hzleri bu mektubu, Şeyh Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=399

400. MEKTUP : Muhatabı:Fetih Han Afgani'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Nasihatler...
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Fetih Han Afgani'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=400

401. MEKTUP : Muhatabı:Molla Bediüddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kazaya rıza beyanıdır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Molla Bediüddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=401

402. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Mir Muhibbüllah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Nasihattir...
NOT: İmam-ı Rabbani Hz-leri bu mektubu, Seyyid Mir Muhibbüllah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=402

403. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Bir şahsı tavsiye.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mirza Araphan'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=403

404. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: İki yayın birleşimi veya daha da yakın"(53/9) mealine gelen ayet-i kerimedeki sırların beyanıdır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=404

405. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Velayet, ilâhî yakınlıktan ibarettir; harika işler ve kerametler, onun şartı değildir,
b) Sultanlara saygı secdesinin hükmünü beyan..
NOT: İmam-ı Rabbânî Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=405

406. MEKTUP : Muhatabı:Hace Haşim Bedahşi Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Halk ve amir aleminden her bir latifenin bir zahiri, bir de batını olduğunun beyanı. Bu batının dahi, irfan sahibinin kayyumu olan isme katılması.
b) İrfan sahibinin, kalbe nüzul vaktinde zahir ve batın olarak kullan davete müteveccih olduğu.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Haşim Bedahşi Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=406

407. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Abdülkadir Enbali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU:
a) Fenanın ve bekanın hakikati.
b) Adem'in (yokluğun) irfan sahibinin hakikatinden ve suretinden ayrılması.
c) Mücaveret nisbetinin tekmili.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Mevlâna Abdülkadir Enbali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=407

408. MEKTUP : Muhatabı:Maksud Ali Tebrizi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Küfr-ü hakiki sualine cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Maksud Ali Tebrizi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=408

409. MEKTUP : Muhatabı: Hace Ebül-Hasan Baha Bedahşi Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Resulullah (sav) Efendimizi, maraz-ı mevtinde, bazı şeyler yazması için istediği kâğıdın verilmesine Hazret-i Ömer'in (ra) engel olmasının halli.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Ebül-Hasan Baha Bedahşi Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=409

410. MEKTUP : Muhatabı:Hace Muhammed Haşim Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Velâyet-i Muhammediye ve Velâyet-i İbrahimiye bahsi. Bu mana altıncı mektupta vardır; burada o meselenin halli talebine bir cevaptır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Hace Muhammed Haşim Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=410

411. MEKTUP : Muhatabı:Oğlu Mahdumzade Muhammed Said'e ve Camiul-ulum vel-esrar Oğlu Mahdumzade Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Kurb, maiyet (yakınlık, beraberlik) sırrı ve Seylan'la ilgili bazı haller beyanındadır.
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mahdumzade Muhammed Said'e ve Camiul-ulum vel-esrar Mahdumzade Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=411

412. MEKTUP : Muhatabı: Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Salikin halleri beyanında değişik sorulara cevaptır.
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=412

413. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Yüce Sultan Vacib Teala'nın; zat, sıfat ve fiillerin akrebiyeti (pek yakınlığı) hakkında sorulan suale cevaptır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=413

414. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Öğütler, halktan kesilip yüce Sübhan Cenab-ı Hakka iltica.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Camiul-esrar vel-ulum Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=414

415. MEKTUP : Muhatabı: Mir Muhibbüllah Mankpuri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: LA İLAHE İLLALLAH (Allah'tan başka ilâh yoktur) kelime-i tayyibesinin manası.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhibbüllah Mankpuri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=415

416. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: "Ona ancak, pek temiz olanlar el sürebilir" (56/79), mealine gelen ayet-i kerimenin beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Maden-i Siyadet ve Reşadet Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=416

417. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Hazret-i Şeyhimize has bazı hallerin, zevklerin beyanı.. Sayesi eksik olmasın.
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=417

418. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Bediüddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Mahbub Zatın elemi ve celâli, nimetinden ve cemalinden daha sevimlidir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Sahibü'i Maarif Şeyh Bediüddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=418

419. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Muhibbüllah Mankpuri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Halkın ezasına tahammül etmeye teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Şeyh Muhibbüllah Mankpuri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=419

420. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Muhammed Sıddık'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Gaybin asaleti, şühudun zıllıyeti.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Sahibü'l-Hakayık Mevlâna Muhammed Sıddık'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=420

421. MEKTUP : Muhatabı: Seyyid Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: "Resul, size ne verdiyse alın; neyi size yasak ettiyse, ondan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Çünkü, Allah'ın azabı çetindir." (59/7), mealine gelen ayet-i kerimenin beyanı hakkındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=421

422. MEKTUP : Muhatabı: Seyyid Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: "Kullarım, sana benden sorarlarsa..."(2/186), mealine gelen ayet-i kerimenin tefsiri.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=422

423. MEKTUP : Muhatabı: Seyyid Mir Şemseddin Ali Halhali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Emir ve halk âleminin cüzlerinden bir araya gelen insan camiiyetinin beyanı., b) insan kalbinin Arş-ı Mecid'e tercihi..
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Şemseddin Ali Halhali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=423

424. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Namazda, tazarru, zikir, Kur'an okumak ve kunutu uzatmanın faydaları.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=424

425. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Mir Muhibbüllah Mankpuri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Sahib-i Şeriat-ı Garra Resulullah'a mütabaat. Ona ve âline salât ve selâm.
b) Tarikat şeyhine mütabaat.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Muhibbüllah Mankpuri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=425

426. MEKTUP : Muhatabı: Mir Şemseddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Vacibü'l-vücud Teala'nın varlığından sorulan suale cevaptır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Şemseddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=426

427. MEKTUP : Muhatabı: Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sevenin nazarında, sevilenin elem lezzeti, nimet lezzetinden daha leziz ve daha güzeldir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=427

428. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Ahmed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Salikin kendi hallerine muttali olmayışı ve bunları müridlerin aynalarında müşahede etmenin beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Ahmed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=428

429. MEKTUP : Muhatabı: Meçhul saliha bir hanıma yazmıştır
Konusu :
MEVZUU: Akaid-i diniye beyanında olup şer'i ibadetlere teşviktir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, müridlerden saliha bir hanıma yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=429

430. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Yüce Hakkın masivası ile taallukun olmaması,
b) Yüce Hak talipleri ile sohbete teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=430

431. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hak Teala'nın kazasına (hükmüne) razı olup sabretmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=431

432. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Emanüllah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Üstün gayret sahibi olmaya teşvik..
b) Bütün nimetleri şeyhinden görmek..
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektuba, Mevlâna Emanüllah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=432

433. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Yüce Hakka işaret olan zamirlere dair sorular..
b) Zahidlerin faziletleri..
c) Yüce Sultan ihsanı bol Hakkın zatını bilmesi..
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=433

434. MEKTUP : Muhatabı:Molla Maksud Ali Tebrizi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Müşriklerin necasetinden murad, onların batini habasetleri ve kötü itikadları olduğu; görülen necisin aynı olmadığı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Maksud Ali Tebrizi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=434

435. MEKTUP : Muhatabı:Hace İbrahim Kubadhanî'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Allah-ü Taâlâ'nın, peygamberlerin aracılığı ile zatından ve sıfatlarından haber verdiğinin beyanı.. b) Aklın medhali bulunmayan rızaya uygun olan ve olmayan amellerin beyanı..
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace İbrahim Kubadhanî'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=435

436. MEKTUP : Muhatabı: Molla Muhammed Murad Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Resulullah (sav) Efendimizin ashabının menkıbeleri, aralarında merhamet ve şefkatleri.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Murad Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=436

437. MEKTUP : Muhatabı: Molla Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, zikirden hâsıl olan mertebelerin yükselmesi ve güzel neticelerin beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=437

438. MEKTUP : Muhatabı:Seyyid Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sübhan Hakkın sıfatları beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=438

439. MEKTUP : Muhatabı: Molla Ali Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Kula lâyık olan; kendi muradlarından tamamen çıkıp yüce Sübhan Hakkın muradı üzere bulunmasıdır.
b) Zati ve arızi hastalık beyanı,
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Ali Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=439

440. MEKTUP : Muhatabı:Molla Salih Türk'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Ölülerin ruhları namına sadaka vermeyenin keyfiyeti.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Salih Türk'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=440

441. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Kur'an ayetlerinden bazı kudsi kelimeleri anlamak beyanın-dadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhibbüllah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=441

442. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Asıllar mertebelerine ve ibadetler mertebelerine yükselmek
beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=442

443. MEKTUP : Muhatabı:Molla Bedreddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Ruhlar alemi, misal alemi ve cesetler aleminin tahkiki.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Bedreddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=443

444. MEKTUP : Muhatabı:Molla Maksud'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Hatıratın (gönüle gelenlerin) çokluğu, vuslat sebeplerinden olması, ancak tecelli miktarına göredir cümlesinin beyanı.
b) Kesret-i vehmiye hakikatinin tahkiki.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Maksud'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=444

445. MEKTUP : Muhatabı:Molla Şemseddin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Şeyh Şerafeddin Yahya Müniri tarafından söylenen şu cümlenin tahkiki:
-Salik kâfir olmadıkça, kardeşinin başını kesmedikçe, anası ile tezevvüc etmedikçe Müslüman olamaz.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Şemseddin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=445

446. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Nasihat...
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Emin'in validesine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=446

447. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Taziye, nasihat, gençliği ganimet bilmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. Bu mektubu, Mirza Manuçeh'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=447

448. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kabir azabını inkâr edenlerin şüphelerini kaldırmak.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=448

449. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Cemil-i Mutlak zattan her ne sudur eder ise, o mutlaka cemildir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=449

450. MEKTUP : Muhatabı:Molla İbrahim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) "Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılacaktır" manasına gelen hadis-i şerifi üzerine sorulan suale cevaptır, b) Erbab-ı Fakrin derecesi.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla İbrahim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=450

451. MEKTUP : Muhatabı:Hace Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Tabileri ile hac seferi müşaveresine cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=451

452. MEKTUP : Muhatabı:Mevlana Muhammed Sadık Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sofiye için hasıl olan ilme'l-yakin ite akıl erbabı için meydana gelen ilme'l-yakin.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlana Muhammed Sadık Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=452

453. MEKTUP : Muhatabı: Meçhul bir saliha hanıma yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kadınlar için zaruri olan nasihatlar.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, saliha hanımlardan birine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=453

454. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Bir manada müjde.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Haşim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=454

455. MEKTUP : Muhatabı: Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Zaman Sultanı ile mahfilinde vaki olan konuşmanın beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=455

456. MEKTUP : Muhatabı: Mir Abdürrahman b. Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Uhrevi rüyeti inkâr edenlerin şüphelerini atmak hakkındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Abdürrahman b. Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=456

457. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Sultan Serhendi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Mü'min kalbinin yüce şanı beyanında olup ona eziyetten men hakkındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Arabi ibare ile Mevlâna Sultan Serhendi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=457

458. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Uruc ve nüzul beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Arapça olarak, Mahdumzade Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=458

459. MEKTUP : Muhatabı:Zamanın sultanına yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Duanın sırları,
b) Ulemayı ve sulahayı medhetmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, sayesi eksik olmasın, zaman sultanına yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=459

460. MEKTUP : Muhatabı: Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Allahu Teala'nın pek yakın oluşunun sırrı.
b) Huzuri ilimle, künh-ü zatın inkişafı beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=460

461. MEKTUP : Muhatabı: Muhammed Nu'man Hazretlerine yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: irfan sahibinin kendisine olan huzuri ilmi, yüce Hakka taalluk eder.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Muhammed Nu'man Hazretlerine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=461

462. MEKTUP : Muhatabı: Kadı Nasrullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Rasihun ulemanın istidlali ile zahir erbabının eserden müessire istidlali arasındaki farkın beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Kadı Nasrullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=462

463. MEKTUP : Muhatabı: Molla Şir Muhammed Lahori'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kalbin tasdiki ile yakıni arasındaki fark.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Şir Muhammed Lahori'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=463

464. MEKTUP : Muhatabı:Muhammed Haşim Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Kalbin ve nefsin fenası.
b) Husuli ve huzuri ilmin zevali.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Fakir Muhammed Haşim Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=464

465. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Aynın ve eserin, vücud ve şühud olarak zevali.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=465

466. MEKTUP : Muhatabı: Han-ı cihan'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Şer'i Mübine ittiba.
b) Din düşmanları ile muharebe.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hanıcihan'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=466

467. MEKTUP : Muhatabı:
Konusu :
MEVZUU: Fakr halinden gınaya dönmenin zemmi.
NOT: İmam-ı rabbani Hz. bu mektubu, Memrizhan Afgan'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=467

468. MEKTUP : Muhatabı:Hazret-i Şeyhimizin oğlu Hace Muhammed Abdullah'a ve Hace Hüsameddin Ahmed'in oğlu Hace Cemaleddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Geçen sohbetleri kaçırmaya esef etmek.
b) Yeni yeni sırlara ima.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Şeyhimizin oğlu Hace Muhammed Abdullah'a ve Hace Hüsameddin Ahmed'in oğlu Hace Cemaleddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=468

469. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Hamid Ahmedi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Bu alemin sonradan yaratıldığının beyanı.
b) Akl-ı faale tapanları red.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Hamid Ahmedi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=469

470. MEKTUP : Muhatabı: Hace Salâhaddin Ahrari'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Mümkinatın yaratılması ve vücudu, vehim mertebesinde olduğunun beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Salâhaddin Ahrari'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=470

471. MEKTUP : Muhatabı: Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Günlük hadiseleri, yüce Allah'ın iradesine bırakıp onunla lezzet almak.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Şerafeddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=471

472. MEKTUP : Muhatabı:Hace Abdullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) insanın zatının ademiyeti (yokluğu), b) Onun zatının, nefs-i natıka olduğu,
c) Nefsin ve kalbin fenası,
d) İlm-i husuli'nin zevali.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, şeyhinin oğlu Hace Abdullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=472

473. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: İrfan sahibinin rüyeti, (bakması, görmesi) bazı mazharlarda, bazı zamanlarda, kendisine yükselme sebebi olur.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=473

474. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Zati ademine binaen, insandan vücudi fenanın gitmesi veya olmaması.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=474

475. MEKTUP : Muhatabı: Mir Mansur'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Allahu Teala için oian maiyet, kurb ve ihatanın sırrını keşif ve bunları Kur'an-ı Kerim'in mücmel ve mütesabih manalarına vermek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Mansur'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=475

476. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Hazret-i Hace Muhammed Said'e ve Oğlu Hazret-i Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Vacibü'l-Vücud Sübhan'ın vücud tahkiki ile tam manası ile fena; aynın ve eserin zevaline bağlı olduğunun beyanı.
b) Mümkinden ademin zevali, sübutun bekası ve yükselişleri.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Hace Muhammed Said'e ve Hazret-i Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=476

477. MEKTUP : Muhatabı: Mevlana Safer Ahmed Rumi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: İrfan sahibinin sıfatlarından her bir sıfat; latifelerinden her bir latife; zatının bekasından sonra; zatının külliyeti unvanı ile zuhur eder.
NOT: İmam-ı Rabbani hz. bu mektubu, Mevlana Safer Ahmed Rumi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=477

478. MEKTUP : Muhatabı: Muhammed Mukim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: "Mecaz hakikatin köprüsüdür..." cümlesinin ifade ettiği mana üzerine sorulan soruya cevaptır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Muhammed Mukim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=478

479. MEKTUP : Muhatabı:Mir Mansur'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Kâmil hakikatinin beyanı.
b) Hazret-i Şeyhimizin keşifleri ile Sahibü'l-Fütuhat Muhyiddin b.Arabi'nin keşifleri arasındaki fark.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Mansur"a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=479

480. MEKTUP : Muhatabı: Muhammed Haşim Keşmiri'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Alemin zuhura geldiği vehim mertebesinin tahkiki. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Muhammed Haşim Keşmiri'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=480

481. MEKTUP : Muhatabı: Kadı Musa'ya yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Şeriata tutunmaya teşvik.
b) Gönülbirliği erbabı ile sohbet.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Kadı Musa'ya yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=481

482. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna İshak b. Kadı Musa'ya yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Gönülbirliği erbabı ile sohbet etmeye teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna İshak b. Kadı Musa'ya yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=482

483. MEKTUP : Muhatabı: Mahdumzade Hace Ubeydullah cenaplarına yazmıştır.
Konusu:
MEVZUU: Mevhum olan alemin incelikleri ile alemin yaratıcısı olan hakiki mevcud arasındaki incelikleri ayırd etmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mahdumzade Hace Ubeydüllah cenaplarına yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=483

484. MEKTUP : Muhatabı:Hace Hüsameddin Ahmed cenaplarına yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Askerlik telvinatının erbab-ı cemiyete temkin olduğunun beyanı..
b) Bu arada mevlid okunmasına dair sorusuna cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Hüsameddin Ahmed cenaplarına yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=484

485. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: İlmin üstünde bulunan hayat sıfatının sırlarıdır.
İlim, sıfat-ı zaideden olduğu gibi, bu hayat sıfatı da, şuun-u gayr-ı zaidedendir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=485

486. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Sahib'ül-Füsııs'un (Muhyiddin b. Arabi'nin) zat tecellisi beyanındaki kelâma şerh..
b) Hazret-i Şeyhimize has görüşün tahkiki.. (Bu mektup. Arabi üslupla yazılmış amma, tam değildir; bundan sonraki mektupla tamam olacaktır.)
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=486

487. MEKTUP : Muhatabı:Muhammed Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZU: Yüce Sübhan Allah'ın ef'al tecellisi, sıfat tecellisi, zat tecellisinin beyanı.(Bu mektup, bundan önceki 486. mektubun devamı ve tamamlayıcısı gibidir)
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, bu Hakir Muhammed Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=487

488. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: İlim (makamı...) şanı,
-Sırf Nur olarak, tabir edilen mukaddes mertebe onun üstündedir.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=488

489. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade, Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Kur'an-ı Mecid'in sırları.
b) Aczin ve marifetin inceliklerini beyan. .
c) Namazın hakikati.
d) Kelime-i tayyibe.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade, Hace Muhammed Said'e yazmıştır.

http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=489

_________________
" Hayrlar feth olsun ; şerler def olsun !..."


En son arsiv tarafından 06.03.09, 16:20 tarihinde düzenlendi, toplamda 9 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)
MesajGönderilme zamanı: 05.11.09, 13:01 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
490. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said ve Oğlu Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Asker semerelerinin zikri ile, onlara şefkat ve onlara iştiyak.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Said ve Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=490

491. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Mevhube-i lâkeyfiye olan arifin zatının sırlan, b) Zat tecellisinin tahkiki.
c) Uhrevi rüyet... (Ahirette Allahu Teala'yı görmek)
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=491

492. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Eşyayı, irfan sahibinin mevhub zatına istinad ettirmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=492

493. MEKTUP : Muhatabı: Hace Cemaleddin Hüseyin'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Rüya tabiri.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Cemaleddin Hüseyin'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=493

494. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bazı müjdelerle, mücerret elemlerini izhar.
NOT: İmam-ı Rabbani Kz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=494

495. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said ve Oğlu Hace Muhammed Masum Hazretlerine yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Gayr-ı ihtiyari bereketlerin askerde olduğu beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mahdumzade Hace Muhammed Said ve Hace Muhammed Masum Hazretlerine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=495

496. MEKTUP : Muhatabı: Hafız Abdulgafur'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Bu Tarikat-ı Aliyye'nin adabı hakkındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hafız Abdulgafur'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=496

497. MEKTUP : Muhatabı:Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Vakitleri muhafaza etmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=497

498. MEKTUP : Muhatabı: Derviş Habib Hadim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Harika hallerin zuhurunun çokluğu ve azlığı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Derviş Habib Hadim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=498

499. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Salih Külabi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hazret-i Şeyhimizin (yani: İmam-ı Rabbani Hazretlerinin) murad ve mürid olduğu sırlarının beyanı...
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Salih Külabi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=499

500. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Halil'in hullet sırları...
b) Tahayyün-ü vücudi isbatı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz, bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Ali mertebe Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
Allahu Teala, ona selâmet ihsan eylesin.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=500

501. MEKTUP : Muhatabı: Kadı İsmail Ferid Abadi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Şeyh Ruzbehan Bakli'nin kelâmına şerh.
b) Tevhid-i vücudinin bazı inceliklerini beyan.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Kadı İsmail Ferid Abadi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=501

502. MEKTUP : Muhatabı: Haşim Kişemî'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Sübhan Hakkı, kalble, ariflerin müşahedesinin hakikati ve tahkiki..
NOT: İmam-ı Rabbanî Hz. bu mektubu, Fakir Haşim Kişemî'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=502

503. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hakiki imanla marifet arasındaki fark sualine cevap.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=503

504. MEKTUP : Muhatabı: Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sofiyenin, Sübhan Hakkın kelâmını duyması ve o yüce Hak'la mükâlemesi.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Fakir Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=504

505. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır
Konusu :
MEVZUU: a) Vücudi taayyün-ü evvelin tahkiki.
b) Habib, Halil, Kelim taayyünlerinin mebdeleri arasındaki fark. Onlara salât ü selâm.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Said'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=505

506. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu
MEVZUU: Cemalin ve kemalin incelikleri beyanında olup bu iki mertebenin üstünde bulunan mukaddes bir mertebe. Anlatılan iki mertebeden: Habib'in, Halil'in ve Kelim'in nasipleri. Onlara salât ve selâm olsun.
Ve Hazret-i Şeyhimizin (İmam-ı Rabbani)'nin bu mertebeden nasibi.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade, Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=506

507. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Salih Külâbi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hazret-i Şeyhimize (İmam-ı Rabbani)'ye mahsus velayet sırları.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Salih Külâbi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=507

508. MEKTUP : Muhatabı: Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Resulullah (sav) Efendimizin iki ismine taalluk eden sırtar beyanındadır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Fakir Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=508

509. MEKTUP : Muhatabı:Sofî Kurban Cedid'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZU: Alemin mevhum olduğunun sırrı..
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Sofî Kurban Cedid'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=509

510. MEKTUP : Muhatabı:Hacı Abdüllatif Harzemi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Suri güzellikten lezzet almanın zararı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hacı Abdüllatif Harzemi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=510

511. MEKTUP : Muhatabı: Seyyid Mir Mümin Belhi
Konusu :
MEVZUU: Maveraünnehir büyüklerinin bereketlerinden feyiz yollu gelen zahir ve batın nimetlerine şükür izharı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Seyyid Mir Mümin Belhi cenaplarına yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=511

512. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Nurhak'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Yakup peygamberin as Yusuf peygambere mahabbet sırrının keşfi.
Bu arada, bazı acayip sırlar ve garip ilimler.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Şeyh Nurhak'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=512

513. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Abdullah'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Felsefecilerin zevklerine göre Kur'an tefsiri ve tevili yapmanın men'i.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Abdullah'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=513

514. MEKTUP : Muhatabı:Mir Muhammed Nu'man cenaplarına yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) mücahede ve inzivaya teşvik.
b) Yüce Hak taliplerinin terbiyesi.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man cenaplarına yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=514

515. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Hamid Ahmedi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) hallerin kusurlu oluşundan çekindirmek.
b) Tekmil ve kemal tahsiline teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Şeyh Hamid Ahmedi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=515

516. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum Hazretlerine yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: İmam-ı Masum Hz.nin bazı mertebelere erdiğinin müjdeli haberi.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Zevilberekât Mahdumzade Hace Muhammed Masum Hazretlerine yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=516

517. MEKTUP : Muhatabı:Şeyh Hasan Berki'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Hallerinden beyanla yazılan mektuba cevap.
b) Sünnet-i seniyeyi ihya etmeye teşvik.
c) Bid'at irtikâbından çekindirmek.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Şeyh Hasan Berki'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=517

518. MEKTUP : Muhatabı: Hazarat-ı Mahdumlara -iki oğlu- yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Resulullah (sav) Efendimizi rüyada gördüğünün bundan da, büyük müjdelere nail olduğunun beyanı.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazarat-ı Mahdumlara yazmıştır. Sübhan Allah onlara selâmet ihsan eylesin.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=518

519. MEKTUP : Muhatabı: Hace Muhammed Eşref'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : a) Rabıta nisbetine fütur vukuu.. b) Taat ile iltizaz..
NOT : İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Eşref'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=519

520. MEKTUP : Muhatabı: Molla Tabir Hadim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Aslın aslına taalluk eden muamelelerin beyanı...
(Bu marifet, mana olarak nakledilmiştir.)
NOT : İmam-ı Rabbani bu mektubu Molla Tabir Hadim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=520

521. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Alemin icadı, vehim mertebesindedir. Lâkin o, icad taalluku ve istikrar sebebi ile, nefs-i emre (işin özüne) mensuptun bu ilim ve hariç mertebenin ötesindedir.
b) Vahdetin ve kesretin ikisi de, işin özündedir.
c) Sebat ve istikrar var iken, salikln fenası nasıl olacağının tahkiki. Bu mektup, günlük hadiseler dolayısı ile tam yazılmamıştır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Hace Muhammed Masum'a yazmıştır. Sübhan Allah, ona selâmet ihsan eylesin.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=521

522. MEKTUP : Muhatabı: Oğlu Mahdumzade Muhammed Masum'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) İrfan sahibinin muamelesi, öyle bir dereceye ulaşır ki; orada asla malum bir suret hası! olmaz. Bu durumda, zerrelerden her zerre onun için matluba Sultani bir yol olur.
b) Bu irfan sahibine mahabbet, Sübhan Hakkın mahabbetine müncer olur. Ona buğzetmek dahi Sübhan Hakka buğzetmeye çıkar.
c) Resulullah (sav) Efendimizin âline tazim ve onlara ihanet dahi, Resulullah (sav) Efendimize nisbet sebebi ile üstte anlatılan mana hükmünü taşır.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hazret-i Mahdumzade Muhammed Masum'a yazmıştır. Allahu Teala, ona selâmet ihsan eylesin.
-Bu mektup mana olarak nakledilmiştir-
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=522

523. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Muhammed Nur'a
Konusu :
MEVZUU: a) "İki yayın birleşimi veya daha yakın"(53/9) ayet-i kerimesine mütaallik bazı sırların beyanı.
b) Kâmil arifin, solunu bulamadığı sırrının beyanı. -Bu maarif dahi, mana olarak nakledilmiştir-
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Şeyh Muhammed Nur'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=523

524. MEKTUP : Muhatabı: Kadı Eslem'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sübhan Hakkın sıfatlan; zatının ne aynıdır, ne de gayn.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Kadı Eslem'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=524

525. MEKTUP : Muhatabı: Molla Sultan Serhendi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Hayat ve ilim ile müttasıf olan yüce Hakkın sıfatlarının beyanı. Ve sair kemalât.
b) Sıfatların yüce Sultan Hakkın zatı ile kıyamının tahkiki.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Molla Sultan Serhendi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=525

526. MEKTUP : Muhatabı: Muhammed Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: a) Vacip Teala'nın sıfatlarının tahkiki.
b) Yüce Allah'ın, kemalâtına ilminin taalluk keyfiyeti.
c) Mana için, aynen kıyamın lâzım olduğu; lâkin mahal isbatında ona ihtiyaç duyulmadığı.
d) Taayyün-ü vücudinin beyanı.
e) Metbu olan enbiyanın tabi olan enbiyanın, melâike-i kiramın taayyünat mebdeleri. Enbiyaya ve onlara salât ve selâm olsun.
f) Enbiyanın, avam müminlerin, küffarın, uhrevi hayat mevcudatının taayyünat mebdeleri.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Muhammed Haşim Kişemi'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=526

527. MEKTUP : Muhatabı: Hace Ebülmekârim'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Allahu Teala'nın yarattıklarına hizmet etmeye teşvik.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Hace Ebülmekârim'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=527

528. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Şeyh Gulam Muhammed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: "Şüphesiz bunda, aklı olan; yahut kalb huzuru ile kulak veren kimseler için elbet bir zikir (öğüt-hatırlama) vardır" (50/37) mealine gelen ayet-i kerimenin manasını beyan. Ve başka itirazlar.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Şeyh Gulam Muhammed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=528

529. MEKTUP : Muhatabı: Mevlâna Abdülkadir Enbali'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Kur'an-ı Kerim'in manası hakkında gelen bir hadisi-i şerif üzerine.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Abdülkadir Enbali'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=529

530. MEKTUP : Muhatabı: Şeyh Mevdud Muhammed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hulul manası üzerine.
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Şeyh Mevdud Muhammed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=530

531. MEKTUP : Muhatabı: Mir Mansur'a yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU : Uzleti ihtiyar etmek.. (Halktan ayrı kalmayı tercih etmek..)
NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Mir Mansur'a yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=531

532. MEKTUP : Muhatabı:Mirza Müsameddin Ahmed'e yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Sırlan tazammum eden mektup ibarelerinin halli hakkındadır.
NOT: İmam-ı Rabbini Hz. bu mektubu, Mirza Müsameddin Ahmed'e yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=532

533. MEKTUP : Muhatabı:Mevlâna Hasan Dehli'ye yazmıştır.
Konusu :
MEVZUU: Hakikat-ı Muhammediye... (Allahu Teala, ona salât ve selâm eylesin)
NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Hasan Dehli'ye yazmıştır.
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=533

534. MEKTUP : Muhatabı: Nur Muhammed'e yazılmıştır.
Konusu :
Yüce Mukaddes Hakka ulaştıran yolun iki olduğunun beyanı..
http://www.farukinet.com/mektubat.asp?mektup=534

***

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)
MesajGönderilme zamanı: 05.11.09, 17:28 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- I.CİLD (1.-313.)

viewtopic.php?f=111&t=1244

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)
MesajGönderilme zamanı: 16.11.09, 15:02 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Linklerle ulaşılan mektublardaki Tercumeler Abdulkadir AKÇİÇEK'e aittir.

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)
MesajGönderilme zamanı: 23.11.09, 15:01 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Bu fihrist Rabbani Mektublar'ın yazıldığı kişileri ve mektub içerisinde bahsedilen konuları kısaca göstermektedir.

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye